Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Kan ej avsluta Windows...


Steke

Recommended Posts

Hej,

 

Använder Windows XP Proffessional.

När jag ska stänga av datorn säger den att följande program inte kan avslutas ; 2JHmOm6hnGFDf9. Och ibland ; PxAHV6CCd.

Jag klickar på alternativet att avsluta ändå och gå miste om sparad information. Då blir data skärmen blå och sedasn händer inget mer.

Till slut måste jag bryta strömmen.

Vad kan det vara för program ?

 

M V H Sten

 

Link to comment
Share on other sites

Filnamnen tyder på något otrevligt spionprogram eller liknande.

 

Kör dessa antispionprogram:

http://www.lavasoft.de

http://www.lavasoftsupport.com/index.php?showtopic=42066 (för inställningar)

http://spybot.safer-networking.de/

 

Därefter är det dags för HijackThis:

http://www.spywareinfo.com/~merijn/downloads.html

Ladda hem, kör, skanna och spara loggen.

 

Skriv här i ditt svar hur det har gått och bifoga loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Link to comment
Share on other sites

Jag gjorde en scan med Hijack This och detta vad var som kom fram ;

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:32:24, on 2005-03-21

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\Norton Internet Security\ISSVC.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

C:\WINDOWS\lkbqk.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy\Taskbar\CTLTray.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy\RemoteCenter\Rc\Rcman.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy\RemoteCenter\Rc\OSDMenu.EXE

C:\Program\Creative\SBAudigy\RemoteCenter\Rc\EAX.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy\RemoteCenter\Rc\VRC.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy\RemoteCenter\Center\RCenter.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Temp\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - Default URLSearchHook is missing

O1 - Hosts: 60.50.170.0

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: ISTbar - {FAA356E4-D317-42a6-AB41-A3021C6E7D52} - C:\Program\ISTbar\istbarcm.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sSC_UserPrompt] C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] C:\Program\Creative\SBAudigy\PROGRAM\ADGJDet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [oFaA7J4] C:\WINDOWS\lkbqk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Tsl2] C:\Program\COMMON~1\tsa\tsl2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [TaskTray] C:\Program\Creative\SBAudigy\Taskbar\CTLTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [RemoteCenter] C:\Program\Creative\SBAudigy\RemoteCenter\Rc\Rcman.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O15 - Trusted Zone: http://ny.contentmatch.net (HKLM)

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1105645085937

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

 

[/log]

 

Vad göra nu ?!

 

M V H // Sten

 

Link to comment
Share on other sites

Ha internetanslutningen urdragen så mycket som möjligt.

 

Var säker på att du förstår allt nedan innan du fortsätter, fråga annars.

 

För att du inte ska råka återställa datorn till ett läge med dessa otrevligheter i så bör du ta bort alla systemåterställningspunkter genom att avaktivera systemåterställningsfunktionen.

Den här datorn - högerklick - Egenskaper - Systemåterställning

Funktionen ska sedan sättas på när datorn är ren.

 

Med Utforskaren ska du se efter om du har en fil som heter tsuninst.exe, se efter i dessa mappar:

C:\Program\Common Files

C:\Program\Common Files\tsa

Om du hittar den filen så kör den för att avinstallera Adware.TargetSaver.

 

[log]Kör HijackThis och skanna. Bocka för dessa rader (om de fortfarande finns kvar):

 

R3 - Default URLSearchHook is missing

O1 - Hosts: 60.50.170.0

O3 - Toolbar: ISTbar - {FAA356E4-D317-42a6-AB41-A3021C6E7D52} - C:\Program\ISTbar\istbarcm.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [oFaA7J4] C:\WINDOWS\lkbqk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Tsl2] C:\Program\COMMON~1\tsa\tsl2.exe

O15 - Trusted Zone: http://ny.contentmatch.net (HKLM)

 

Avsluta alla program och fönster förutom HijackThis.

 

Tryck på Fix checked.

 

Starta om i felsäkert läge (F8 upprepade gånger under uppstarten).

 

Ställ in Utforskaren så att du kan se alla filer:

Verktyg - (Mapp)alternativ eller liknande - Visning

Välj Visa dolda filer och mappar

Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

Bocka för Visa innehållet i systemmappar

 

Ta bort denna fil (om den finns kvar):

C:\WINDOWS\lkbqk.exe

 

Ta bort denna mapp (om den finns kvar):

C:\Program\Common Files\tsa

 

Starta om datorn i normalt läge och ta ut en ny HijackThis-logg.

 

Skriv i ditt svar hur det har gått och bifoga den nya loggen.[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Stefan Eklinder

 

 

Tråden flyttad till Virus - Antivirus

 

 

---

C:\Eforum\Stefan Eklinder> moderator WindowsXP|

 

E-post = Elektronisk post. Ex: ett paket med transistorer. Andra sorters post: A-post, B-post, F-post (flaskpost), K-post (kompost), Ö-post (post från Grönland). - [interworst] Yttermera

 

Link to comment
Share on other sites

Hej,

 

Tack för all hjälp !

Jag måste vänta tills imorgon eftersom jag inte har någon skrivare hemma och din instruktion måste jag nog skriva ut om jag ska komma ihåg den.

Jag skriver ut den på jobbet imorgon och testar hemma imorgon kväll.

 

Jag återkommer !

 

M V H // Sten

 

Link to comment
Share on other sites

Hej igen,

 

Ja, nu har gjort efter beskrivningen, och detta är vad som hände.

Jag hittade ingenting i C:\Program\Common Files

inte heller C:\Program\1kbqk.exe eller C:\Program\Common Files\ tsa

 

Detta är den nya logg jag körde i HijackThis ;

 

 

[log]

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:06:48, on 2005-03-23

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\Norton Internet Security\ISSVC.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

C:\Program\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy\Taskbar\CTLTray.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy\RemoteCenter\Rc\Rcman.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy\RemoteCenter\Rc\OSDMenu.EXE

C:\Program\Creative\SBAudigy\RemoteCenter\Rc\EAX.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy\RemoteCenter\Rc\VRC.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy\RemoteCenter\Center\RCenter.exe

D:\Temp\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sSC_UserPrompt] C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] C:\Program\Creative\SBAudigy\PROGRAM\ADGJDet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [TaskTray] C:\Program\Creative\SBAudigy\Taskbar\CTLTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [RemoteCenter] C:\Program\Creative\SBAudigy\RemoteCenter\Rc\Rcman.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1105645085937

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

 

[/log]

 

 

Ser det bättre ut nu ?

 

M V H // Sten

 

 

Link to comment
Share on other sites

Nu kan jag inte se något otrevligt i loggen. Uppför sig datorn bättre nu?

 

Slå på systemåterställningsfunktionen nu och skapa en systemåterställningspunkt.

 

För att undvika problem framöver så kör antispionprogrammen Ad-aware och Spybot S&D regelbundet.

 

Om man använder Internet Explorer så kan det vara lämpligt att ha programmen SpywareBlaster och SpywareGuard, vilka hindrar en hel del otrevliga program från att laddas ner resp. köras:

http://www.javacoolsoftware.com

 

Se över säkerhetsinställningarna i Internet Explorer, det finns en hel del tips här:

https://netfiles.uiuc.edu/ehowes/www/btw/ie/ie-opts.htm

 

Samt kör IE-SpyAd som lägger en hel massa otrevliga webbplatser i zonen Ej tillförlitliga i Internet Explorer så att de inte kan göra något med datorn:

https://netfiles.uiuc.edu/ehowes/www/resource.htm

 

Om man byter webbläsare så är det bara SpywareGuard som behövs. Andra webbläsare är t ex Mozilla Firefox och Opera:

http://www.mozilla.se

http://www.opera.com

 

Allt gratis för hemanvändare/personligt bruk.

 

Link to comment
Share on other sites

Hej,

 

Jag stängde av datorn igår på "rätt sätt" och det fungerade !

 

Jag har två frågor ;

 

Jag provade att köra Spyboot, men när jag skulle "fixa" det han hittade,

så sa han att det saknades DLL filer ?! Varför det ?

 

Om jag råkar ut för något liknande, kan jag göra som jag gjort nu eller är det unikt för varje fall ?

 

Annars kör jag Norton Antivirus 2005, Ad Aware och ev Spyboot om jag får det att fungera.

 

M V H // Sten

 

Link to comment
Share on other sites

Jag stängde av datorn igår på "rätt sätt" och det fungerade !

Det var roligt att höra. :)

 

Jag provade att köra Spyboot, men när jag skulle "fixa" det han hittade,

så sa han att det saknades DLL filer ?! Varför det ?

Vet inte, inte hört om det förut. Vilka Dll-filer? Prova att ominstallera om det blev något fel under installationen. Det finns ett särskilt Spybot-forum här:

http://forums.net-integration.net/index.php?

där bör du kunna söka på dll-filernas namn för att få reda på lämplig åtgärd.

 

Att köra Ad-aware och Spybot S&D är alltid en bra början om man har riskerat att ha fått in annons- eller spionprogram. Man kan också köra en online-skanning mot en annan virusdatabas än Nortons, t ex här:

http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp

 

HijackThis kan se vad som startas automatiskt i datorn eller sådant som laddas in automatiskt med Internet Explorer, så sådana saker kan man använda HijackThis till. Sedan vilka rader man ska fixa med HijackThis varierar beroende på vad som har hänt. Men du kan spara den här loggen och ha som mall till en annan gång och så söka på internet om alla skillnader som du hittar.

 

Jag tycker du borde ha fler program som jag skrev i förra inlägget.

 

Link to comment
Share on other sites

OK !

 

Än en gång, tusen tack för all hjälp !

Nu börjar man förstå lite mera vad som behövs.

man har väl varit lite naiv och trott att det räcker med Norton...

 

Jag ska prova ditt tips med Spyboot.

 

Glad Påsk !

 

Sten i Sandviken

 

Link to comment
Share on other sites

Tack detsamma, det var roligt att kunna hjälpa till!

Och lycka till med datorn i fortsättningen! :thumbsup:

 

Link to comment
Share on other sites

Prova skriv /sfc scannow i kör för att återställa eventuella viktiga filer. Fast jag tror Windows ska göra det automatiskt men jag är osäker.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...