Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Bla.exe


Denza

Recommended Posts

jag får upp en ruta där det står:

 

16-bitars MS-DOS-undersystem

c:\bla.exe

NTVDM CPU - upptäckte en otillåten instruktion

cs:06f0 IP:fff9 OP:ff fc fe ff

välj stäng för att avsluta programmet

 

Vad jag förstår så är det en trojan som öppnar en bakdörr i min dator. Hur ska jag bli av mmed problemet? Hittar ingen bra info på Symantecs hemsida.

 

Det lägger sig även tre ikoner i min c:disk... bla, icq och mw.

 

Datorn är slö när jag ska öppna mappar och när jag byter sidor på intenet. Hur ska jag bli av med problemet och vad ska jag leta efter i registret? / Dennis

 

Link to comment
Share on other sites

Jag kör just nu Avast-free antivirus och xp: egna brandvägg. mitt norton har gått ut.

 

Finns det nån hemsida man kan gå in på och få fram info om borttagning?

 

Link to comment
Share on other sites

jag körde programet hijackthis. bifogar loggen om någon vill vara snäll o hjälpoa mig att tyda den... Vad är cthelper? Sett någon som varnat för den....

 

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:50:18, on 2005-03-15

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Avast Antivirus\aswUpdSv.exe

C:\Program\Avast Antivirus\ashServ.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\Program\Avast Antivirus\ashMaiSv.exe

C:\Program\Avast Antivirus\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\PCsync.exe

C:\WINDOWS\WINFRW.EXE

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\Nikon\NikonView\NkvMon.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/'>http://www.aftonbladet.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.aftonbladet.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - c:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\sv\msntb.dll

O2 - BHO: Band Class - {C5183ABC-EB6E-4E05-B8C9-500A16B6CF94} - C:\Program\SEP\sep.dll (file missing)

O3 - Toolbar: HP-vy - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\program\hp\digital imaging\bin\hpdtlk02.dll

O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - c:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Band Class - {C5183ABC-EB6E-4E05-B8C9-500A16B6CF94} - C:\Program\SEP\sep.dll (file missing)

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: UCmore XP - The Search Accelerator - {44BE0690-5429-47f0-85BB-3FFD8020233E} - C:\Program\TheSearchAccelerator\UCMTSAIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] c:\Program\HP\{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [PcSync] PCsync.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows System Configuration] C:\WINDOWS\WINFRW.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] cthelper.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Security Updater] C:\WINDOWS\WINFRW.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [PcSync] PCsync.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [CTHelper] cthelper.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [CTHelper] cthelper.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] PCsync.exe

O4 - HKCU\..\Run: [backupNotify] c:\Program\HP\Digital Imaging\bin\backupnotify.exe

O4 - HKCU\..\RunServices: [CTHelper] cthelper.exe

O4 - HKCU\..\RunServices: [PcSync] PCsync.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: NkvMon.exe.lnk = C:\Program\Nikon\NikonView\NkvMon.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_file.php?bt=ie&p=77443ac5da96f89e5d08ba4608f7c4c53bb5cc26920dae43dbde433474f5523575911e061c10952786793d88cfdd992ec73e7e9dad171af0cc174c:5e6ae3f8fe977347df35a291e5ba0160

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {79849612-A98F-45B8-95E9-4D13C7B6B35C} (Loader2 Control) - http://static.topconverting.com/activex/loader2.ocx

O16 - DPF: {C36112BF-2FA3-4694-8603-3B510EA3B465} (Lycos File Upload Component) - http://f006.mail.spray.se/app/uploader/FileUploader.cab

O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/activedata/SymAData.cab

O16 - DPF: {E77C0D62-882A-456F-AD8F-7C6C9569B8C7} (ActiveDataObj Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/activedata/ActiveData.cab

O16 - DPF: {FF65677A-8977-48CA-916A-DFF81B037DF3} (WMService Class) - http://download.overpro.com/WildApp.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{AE0D6B34-E9C8-431F-BA4F-508F3933E292}: NameServer = 212.181.52.2,212.181.52.3

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program\Avast Antivirus\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program\Avast Antivirus\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program\Avast Antivirus\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program\Avast Antivirus\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - c:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Gear-säkerhetstjänster (GEARSecurity) - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe

O23 - Service: iPod-tjänst (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Normalt är CTHelper något som är Ok, se här:

http://computercops.biz/startuplist-798.html

Men troligen inte den filen du har råkat ut för.

 

Du har fortfarande flera Norton-program igång, det verkar ju onödigt tar bara en massa resurser i anspråk.

 

Håll internetanslutningen urdragen så mycket som möjligt.

 

Om du i Kontrolpanelen - Lägg till och ta bort program har någon Search Accelerator eller andra liknande namn eller något okänt, så ta bort dem.

 

Var säker på att du förstår allt nedan innan du fortsätter, fråga annars.

 

För att du inte ska råka återställa datorn till ett läge med dessa otrevligheter i så bör du ta bort alla systemåterställningspunkter genom att avaktivera systemåterställningsfunktionen.

Den här datorn - högerklick - Egenskaper - Systemåterställning

Funktionen ska sedan sättas på när datorn är ren.

 

Starta om i felsäkert läge (F8 upprepade gånger under uppstarten).

 

[log]Starta inga andra program än HijackThis och skanna. Bocka för dessa rader (om de finns kvar):

 

O2 - BHO: Band Class - {C5183ABC-EB6E-4E05-B8C9-500A16B6CF94} - C:\Program\SEP\sep.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Band Class - {C5183ABC-EB6E-4E05-B8C9-500A16B6CF94} - C:\Program\SEP\sep.dll (file missing)

O3 - Toolbar: UCmore XP - The Search Accelerator - {44BE0690-5429-47f0-85BB-3FFD8020233E} - C:\Program\TheSearchAccelerator\UCMTSAIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [PcSync] PCsync.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows System Configuration] C:\WINDOWS\WINFRW.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] cthelper.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Security Updater] C:\WINDOWS\WINFRW.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [PcSync] PCsync.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [CTHelper] cthelper.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTHelper] cthelper.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] PCsync.exe

O4 - HKCU\..\RunServices: [CTHelper] cthelper.exe

O4 - HKCU\..\RunServices: [PcSync] PCsync.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_file.php?bt=ie&p=77443ac5da

96f89e5d08ba4608f7c4c53bb5cc26920dae43dbde433474f5523575911e061c1...

O16 - DPF: {79849612-A98F-45B8-95E9-4D13C7B6B35C} (Loader2 Control) - http://static.topconverting.com/activex/loader2.ocx

O16 - DPF: {FF65677A-8977-48CA-916A-DFF81B037DF3} (WMService Class) - http://download.overpro.com/WildApp.cab

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

 

Tryck på Fix checked.

 

Ställ in Utforskaren så att du kan se alla filer:

Verktyg - (Mapp)alternativ eller liknande - Visning

Välj Visa dolda filer och mappar

Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

Bocka för Visa innehållet i systemmappar

 

Ta bort dessa filer (om de finns kvar):

C:\WINDOWS\system32\PCsync.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

C:\WINDOWS\WINFRW.EXE

 

Leta reda på och ta bort denna (om den finns kvar):

cthelper.exe

 

Tag bort mappen (om den finns kvar):

C:\Program\TheSearchAccelerator

 

Om du har flera användare/konton på datorn så logga ut nu och logga in på nästa användare och upprepa körningen av HijackThis och bortrensning av filer. Upprepa för alla användare/konton på datorn.

 

Starta om datorn i normalt läge och ta ut en ny HijackThis-logg.

 

Skriv i ditt svar vad du har gjort, hur det har gått och hur datorn mår samt bifoga den nya loggen.[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för hjälpen!

 

Jag har gjort det som du skrev och det verkar ha gått bra, men filerna Bla.exe, Icq.exe och mw.exe finns fortfarande kvar i c:

 

även nycklarna till dom i registret. hur gör jag för att få bort dom?

 

Här är loggen efter sista Hijacken....

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:32:20, on 2005-03-15

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Avast Antivirus\aswUpdSv.exe

C:\Program\Avast Antivirus\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Avast Antivirus\ashMaiSv.exe

C:\Program\Avast Antivirus\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\Nikon\NikonView\NkvMon.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/'>http://www.aftonbladet.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q304&bd=pavilion&pf=desktop

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.aftonbladet.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot\SDHelper.dll

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: HP-vy - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\program\hp\digital imaging\bin\hpdtlk02.dll

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\sv\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] c:\Program\HP\{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [backupNotify] c:\Program\HP\Digital Imaging\bin\backupnotify.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: NkvMon.exe.lnk = C:\Program\Nikon\NikonView\NkvMon.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {C36112BF-2FA3-4694-8603-3B510EA3B465} (Lycos File Upload Component) - http://f006.mail.spray.se/app/uploader/FileUploader.cab

O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/activedata/SymAData.cab

O16 - DPF: {E77C0D62-882A-456F-AD8F-7C6C9569B8C7} (ActiveDataObj Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/activedata/ActiveData.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{AE0D6B34-E9C8-431F-BA4F-508F3933E292}: NameServer = 212.181.52.2,212.181.52.3

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program\Avast Antivirus\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program\Avast Antivirus\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program\Avast Antivirus\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program\Avast Antivirus\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Gear-säkerhetstjänster (GEARSecurity) - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe

O23 - Service: iPod-tjänst (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Ser inget otrevligt i loggen längre, så det är inget sådant som kör.

 

Om du vill så går det säkert bra att ta bort filerna nu, om det inte är några viktiga filer, icq.exe är normalt ett chatprogram och mw.exe kan vara ett program som beräknar molekylärvikten från en kemisk formel (enligt Google). Kolla i Egenskaper för filerna om det står något bra där.

 

Om du tycker att det är viktigt att få bort nycklarna i registret så finns det registerstädningsprogram, sök i Eforum (vänsterkolumnen) så kan du säkert hitta några förslag.

 

Norton kan vara lite svår att få bort helt och hållet. Utgå från den här sidan och välj vilken Norton-produkt du hade och sök sedan efter Uninstall.

http://www.symantec.com/techsupp/consumer.html

 

Kör du Ad-aware regelbundet förutom Spybot S&D? Om inte så rekommenderar jag det:

http://www.lavasoft.de/

 

För att minska risken för problem framöver så kan det vara bra att byta webbläsare från Internet Explorer till Firefox eller Opera:

http://www.mozilla.se

http://www.opera.com

 

Och komplettera med SpywareGuard som fungerar som ett antivirusprogram fast mot spionprogram:

http://www.javacoolsoftware.com/spywareguard.html

 

Om du vill fortsätta använda Internet Explorer så bör man förutom SpywareGuard även ha SpywareBlaster:

http://www.javacoolsoftware.com/spywareblaster.html

samt IE-SpyAd:

https://netfiles.uiuc.edu/ehowes/www/resource.htm

samt se över säkerhetsinsällningarna i Internet Explorer, det finns en del tips här:

https://netfiles.uiuc.edu/ehowes/www/btw/ie/ie-opts.htm

 

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för hjälpen Cecilia!

 

Jag tog bort nycklar och filer med bla.exe, icq.exe och mw.exe...... Det verkar funka bra nu! Allt går mkt fortare.

 

Laddade även ner några av de tips du gav mig. Hopps det kommer att gå bra med dom också. / Denza

 

Link to comment
Share on other sites

Stefan Eklinder

 

 

Tråden flyttad till Spionprogram (Spyware)

 

 

---

C:\Eforum\Stefan Eklinder> moderator WindowsXP|

 

E-post = Elektronisk post. Ex: ett paket med transistorer. Andra sorters post: A-post, B-post, F-post (flaskpost), K-post (kompost), Ö-post (post från Grönland). - [interworst] Yttermera

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...