Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Bildgalleri


Chrippe_sbg

Recommended Posts

Chrippe_sbg

Hej

 

Jag har nästan ingen koll på asp men skulle behöva ett bildgalleri.

 

Allt det behöver göra är att lista alla bilder i en viss mapp och lägga upp dem i en tabell som har fyra kolumner.

 

Det hämtar thumbnails i en mapp och bilderna i en annan. Thumbnail bilden har exakt samma namn som sin stora motsvarighet.

 

Det behöver inte delas upp på flera sidor.

 

Någon som vet var man kan hitta ett sådant skript?

Jag har hittat flera bildgallerier men de är alla så avancerade att det blir svår att banta ner dem för mig som är lite ny inom asp. :)

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

En rikitgt enkel version:

 

Låt oss säga att du har en startmapp med två undermappar den ena (photos) har de högupplösta bilderna och den andra (thumbs) har dina miniatyrversioner av de högupplösta bilderna.

 

i startmappen lägger du default.asp:

<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Superenkelt Bildgalleri</title>
<style type="text/css">
<!--
BODY{
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 0.75em;
font-weight: normal;
color: #000000;
}

A:link, A:visited { 
color: #415676;
text-decoration: none;
}

A:hover{
color: #DBBB04;
text-decoration: underline;
}
.greyTxt { color: #999999; }
-->
</style>
</head>

<body>
<%
IF Request("id")<>"" THEN
tempArray = Session("fileArr")
fileName=tempArray(Request("id"))
imgSrc="<img src=""photos/"&fileName&""">"
prev=cInt(Request("id"))-1
nxt=cInt(Request("id"))+1
IF cInt(Request("id"))=>Ubound(tempArray) THEN nextLink="<span class=""greyTxt"">Nästa »</span>" ELSE nextLink="<A HREF=""?id="&nxt&""">Nästa »</A>" END IF
IF cInt(Request("id"))<=0 THEN prevLink="<span class=""greyTxt"">« Förra</span>" ELSE prevLink="<A HREF=""?id="&prev&""">« Förra</A>" END IF 
%>
<table width="100%" height="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
 <tr>
	 <td width="100%" height="100%" colspan="3" align="center" valign="middle">
 <%=fileName%><br><%=imgSrc%>
 </td>
 </tr>
 <tr>
	<td height="100%" align="right" valign="middle"><%=prevLink%> |</td>
	<td align="center" valign="middle"><a href="?" target="_top">START</a> </td>
	<td align="left" valign="middle">| <%=nextLink%></td>
 </tr>
</table> 
<% ELSE %>
<table border="0" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0">
 <tr>
 <%
 Dim fso
 Dim photoFolder
 Dim files

 Set fso = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 Set photoFolder = fso.GetFolder(Server.MapPath("photos"))
 Set files = photoFolder.Files

 i=0
 x=0
 For Each file in files
	 i=i+1 
	 fileName=file.Name
	 fileSize=file.Size
	 Response.Write ("<td align=""center""><A HREF=""?id="&x&"""><img src=""./thumbs/"&fileName&""" alt="""&fileName&""" title=""Visa "&fileName&""" width=""150"" border=""0"" align=""absmiddle""></A><br>" & fileName & "</td>"&vbCrLf)
	 IF i=4 THEN 
		 Response.Write("</TR><TR>")
		 i=0
	 END IF
	 fileStr=fileStr&fileName&"|"
	 x=x+1
 Next
 fileArr=Split(Left(fileStr, (Len(fileStr)-1)), "|")
 Session("fileArr")=fileArr

 Set files = Nothing
 Set photoFolder = Nothing
 Set fso = Nothing 
 %>
 </tr>
</table> 
<% END IF %>
</body>
</html>

Bara det allra nödvändigaste (enl din beskrivning ovan) som du kan bygga ut efter tycke/smak.

 

Exempel på hur det blir: http://eforum.kicks-ass.net/gallery/

Link to comment
Share on other sites

Chrippe_sbg

Tack så jätte mycket!! Precis vad jag behövde!

 

En fråga till bara kan man på något vis göra så att de nyaste bilderna hamnar högst uppe?

 

Link to comment
Share on other sites

Går iof genom att tex läsa in filattributen i en array el. dyl och sedan sortera dem, men det är lite krångligt. Ett alternativ är att döpa filerna (i datumordning förslagsvis) så att de sorteras rätt.

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...