Just nu i M3-nätverket
Jump to content

En förenklad XCOPY i cmd för att kopiera filer


robban1

Recommended Posts

Jag vill kopiera en massa filer från en hårddisk till en annan via XCOPY eller liknande i cmd.

 

XCOPY D:\Mp3\Metallica\01_Metallica.mp3 G:\Metallica\ /I

 

Jag vill kopiera filer från olika mappar på D: till samma mappar på G: utan att behöva skriva ut tex Metallica\ i exemplet ovan.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Om jag förstod det rätt så bör det bli så här!

 

XCOPY_/E_ /I_ /F_ /K_D:\Mp3\Metallica\*.*_G:\Metallica

 

Detta kopierar alla filer från mappen Metallica till mappen metallica på G.

Mina understrecken i kommandoraden är mellanslag.

 

E kopierar mappar och undermappar ( kan väl utelämnas här)

F gör att du ser sökvägen under koperingen.

K kopierar ev. attribut

 

Alla attribut för Xcopy nedan.

 

källa Anger fil(-er) som ska kopieras.

mål Anger sökväg och/eller namn på nya filer.

/A Kopiering av filer med arkivattribut,

ändrar inte attributet.

/M Kopiering av filer med arkivattribut,

stänger av arkivattribut.

/D:datum Kopierar filer som är ändrade på eller efter angivet datum.

Om inget datum är angivet kopieras bara de filer vars

källtid är nyare än måltiden.

/P Bekräfta innan du skapar varje målfil.

/S Kopierar kataloger och underkataloger utom de som är tomma.

/E Kopierar kataloger och underkataloger inklusive de som är tomma.

Samma som /S /E. Används kanske för att ändra /T.

/W Bekräfta genom att trycka på en tangent innan du kopierar.

/C Fortsätter att kopiera även om fel uppstår.

/I Om mål inte finns och mer än en fil kopieras

antas att mål måste vara en katalog.

/Q Visar inte filnamn under kopiering.

/F Visar fullständiga käll- och målfilsnamn under kopiering.

/L Visar filer som skulle kopieras.

/H Kopierar dolda filer och systemfiler också.

/R Skriver över skrivskyddade filer.

/T Skapar en katalogstruktur men kopierar inte filer. Det

inkluderar inte tomma kataloger eller underkataloger.

/T /E inkluderar tomma kataloger och underkataloger.

/U Uppdaterar filer som redan finns i målkatalogen.

/K Kopierar attribut. Normal Xcopy kommer att återställa

skrivskyddade attribut.

/Y Skriver över befintliga filer utan att du uppmanas.

/-Y Kräver bekräftelse innan befintliga filer skrivs över.

/N Kopierar med de genererade kortnamnen.

 

[inlägget ändrat 2005-03-13 19:15:57 av BoEriksson]

Link to comment
Share on other sites

Tack för ditt svar..

 

Jag antar att jag förklarade dåligt, jag menade så här.

 

Jag vill kopiera en speciell låt från mappen metallica till samma mapp i G:\ utan att jag behöver skriva G:\Metallica

Jag vill alltså slippa skriva \Metallica\ i mål sökvägen.

 

Det kanske inte går att göra men det hade varit smidigt !

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...