Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hjälp! JAg kommer ej ut längre ut på webben


Phendrik

Recommended Posts

Hej, kan nån hjälpa mig?

Detta har jag: Dator med Win 98, D-link 604 router, UPC/Chello bredband.

Har ett dåligt installerat Noton AntiVirus och Norton Internet Sequrity 2002 ( Dåligt fungerande pga att jag har varit tvungan att ominstallera det flera gånger under jakt på spyware mm.)

Jag har intsallerat HiJackThis, S&D Spyboot ach Lavasofts Adaware.

Igår försökte jag återställa några saker (=filer?) som S&D Spyboot hade lagt i karantäen. efter det funkar EJ LÄNGRE intenetanslutningen! Jag trodde att man antingen heklt kunde ta bort ELLER återinstaller saker som Spyboot hade hittat och isolerat, utan att man riskarade mer än att datorn börjar uppträda som den gjorde innan den Spybootscanning som hittade "sakerna" ?!

I ett försök att återställa så om installerade jag en registeruppsättningsbackup från en tidpunkt (en månad sen) när jag vet att internetuppkopplingen funkade. Men det hjälpte inte, internetuppkopplingen går ej (fåfängt försök?)

Jag har försökt med att reseta Routern och skriva in http://168.xxx?, alltså det IP nummer som står i routermanualen, för att få kontakt med den, men browsern visar bara en vit sida: "Kan ej nå den sida".

Jag bifogar en HiJackThis log från före byte av regiisterbackup och en från efter !

Hoppas på hjälp; mvh/ Phendrik

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:09:55, on 2005-03-08

Platform: Windows 98 Gold (Win9x 4.10.1998)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ID2SCAPS.EXE

C:\PROGRAM\NORTON INTERNET SECURITY\NISSERV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\PROGRAM\NORTON INTERNET SECURITY\NISUM.EXE

C:\PROGRAM\NORTON INTERNET SECURITY\SYMPROXYSVC.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\ASP4TRAY.EXE

C:\MEDIASCAPE\MULTIMEDIA KEYBOARD\MMKEYBD.EXE

C:\Mediascape\OnScreen Display\OSD.exe

C:\MOUSE\SYSTEM\EM_EXEC.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

C:\WINDOWS\LOADQM.EXE

C:\PROGRAM\NORTON INTERNET SECURITY\IAMAPP.EXE

C:\PROGRAM\MICROSOFT MONEY\SYSTEM\REMINDER.EXE

C:\PROGRAM\ID2\CSP\ID2CERTMOVER.EXE

C:\PROGRAM\NORTON INTERNET SECURITY\ATRACK.EXE

C:\PROGRAM\OUTLOOK EXPRESS\MSIMN.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\HJT\HIJACKTHIS.EXE

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dn.se/'>http://www.dn.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: BrowserHelper Class - {EBCDDA60-2A68-11D3-8A43-0060083CFB9C} - C:\WINDOWS\SYSTEM\NZDD.DLL (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRAM\SPYBOT~1\SDHELPER.DLL

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1053,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [scanRegistry] c:\windows\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] c:\windows\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [VortexTray] ASP4TRAY.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [Multimedia Keyboard] C:\Mediascape\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OnScreen Display] C:\Mediascape\OnScreen Display\OSD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] c:\mouse\system\em_exec.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Aktivitetsfältet] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [irMon] IrMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [stillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iamapp] c:\Program\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [iD2Scaps] C:\WINDOWS\SYSTEM\id2scaps.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [nisserv] c:\Program\Norton Internet Security\NISSERV.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [Reminder] C:\Program\Microsoft Money\SYSTEM\reminder.exe

O4 - Startup: iD2 CSP Certificate Utility.lnk = C:\Program\iD2\CSP\iD2CertMover.exe

O12 - Plugin for .ram: C:\Program\Netscape\Communicator\Program\PLUGINS\nppl3260.dll

O12 - Plugin for .bmp: C:\PROGRAM\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin5.dll

O16 - DPF: {41F17733-B041-4099-A042-B518BB6A408C} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20011119/qtinstall.info.apple.com/qt503/se/win/QuickTimeInstaller.exe'>http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20011119/qtinstall.info.apple.com/qt503/se/win/QuickTimeInstaller.exe

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab'>http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab

 

[/log]

och den senaste loggen :[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:34:40, on 2005-03-08

Platform: Windows 98 Gold (Win9x 4.10.1998)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ID2SCAPS.EXE

C:\PROGRAM\NORTON INTERNET SECURITY\NISSERV.EXE

C:\PROGRAM\EXECUTIVE SOFTWARE\DISKEEPER\DKSERVICE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\PROGRAM\NORTON INTERNET SECURITY\NISUM.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\PROGRAM\NORTON INTERNET SECURITY\SYMPROXYSVC.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\ASP4TRAY.EXE

C:\MEDIASCAPE\MULTIMEDIA KEYBOARD\MMKEYBD.EXE

C:\Mediascape\OnScreen Display\OSD.exe

C:\MOUSE\SYSTEM\EM_EXEC.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

C:\WINDOWS\LOADQM.EXE

C:\PROGRAM\NORTON INTERNET SECURITY\IAMAPP.EXE

C:\PROGRAM\ZONE LABS\ZONEALARM\ZLCLIENT.EXE

C:\PROGRAM\MICROSOFT MONEY\SYSTEM\REMINDER.EXE

C:\PROGRAM\SPYBOT - SEARCH & DESTROY\TEATIMER.EXE

C:\PROGRAM\ID2\CSP\ID2CERTMOVER.EXE

C:\PROGRAM\NORTON INTERNET SECURITY\ATRACK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\HJT\HIJACKTHIS.EXE

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dn.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: BrowserHelper Class - {EBCDDA60-2A68-11D3-8A43-0060083CFB9C} - C:\WINDOWS\SYSTEM\NZDD.DLL (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRAM\SPYBOT~1\SDHELPER.DLL

O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: (no name) - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [scanRegistry] c:\windows\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] c:\windows\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [VortexTray] ASP4TRAY.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [Multimedia Keyboard] C:\Mediascape\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OnScreen Display] C:\Mediascape\OnScreen Display\OSD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] c:\mouse\system\em_exec.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Aktivitetsfältet] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [irMon] IrMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [stillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iamapp] c:\Program\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [iD2Scaps] C:\WINDOWS\SYSTEM\id2scaps.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [nisserv] c:\Program\Norton Internet Security\NISSERV.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [DkService] C:\Program\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service

O4 - HKCU\..\Run: [Reminder] C:\Program\Microsoft Money\SYSTEM\reminder.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\PROGRAM\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE" /background

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Startup: iD2 CSP Certificate Utility.lnk = C:\Program\iD2\CSP\iD2CertMover.exe

O12 - Plugin for .ram: C:\Program\Netscape\Communicator\Program\PLUGINS\nppl3260.dll

O12 - Plugin for .bmp: C:\PROGRAM\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin5.dll

O12 - Plugin for .sgn: C:\PROGRAM\INTERN~1\PLUGINS\npSign.dll

O16 - DPF: {41F17733-B041-4099-A042-B518BB6A408C} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20011119/qtinstall.info.apple.com/qt503/se/win/QuickTimeInstaller.exe

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {127698E4-E730-4E5C-A2B1-21490A70C8A1} (CEnroll Class) - https://www.skandiabanken.se/CertControl/X86/xenroll.dll

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Det brukar gå bra att återställa från Spybots karantän. Man kan ju tänka sig att det blir någon konflikt mellan det du har gjort med datorn efter att Spybot la något i karantän och det gamla som du har plockat fram nu.

 

Vet du vad du återställde?

Om du skannar med Spybot S&D nu hittar den det igen?

Varför ville du återställa?

 

Jag kan inte se några otrevligheter i dina loggar.

 

Allt som har med internetuppkopplingen att göra ligger ju inte registret, mycket finns ju som filer på datorn också.

 

Du kan inte skapa en ny internetanslutning?

Har du gått igenom alla inställningar för nätverksanslutning och i Internet Explorer?

 

Link to comment
Share on other sites

Det jag försökte återställa, och i några fall kasta, var filer som hade med paintshopprogrammet (återställa) och Realplayer (kasta), i Spyboot. Jag hittar inte dessa när jag gör en ny scan. Paintshop ville jag ha att funka igen (det har slutat funka sen några veckor) och Realplayer tänkte jag va lika bra att ta bort alla rester av.....

Internetuppkopplingen funkade alltså inte innan jag bytte till en tidaigre regsaiteruppsättning. Det var ju anledningen till att jag försökte med att byta till en äldre registerbackup.

Hur hittar jag info för att ställa in rätt inställningar för nätverkanslutning och i IE ?

mvh/Phendrik

 

Link to comment
Share on other sites

Det låter konstigt att återställningen av sådana filer skulle förstöra nätverksanslutningen, men med datorer så vet ju aldrig riktigt. ;)

 

Nu var det väldigt länge sedan jag höll på med Windows 98 så det hoppas jag någon annan kan svara på.

 

I IE lär det väl även i din version vara Internetalternativ - Anslutningar. Där finns det en lista under Inställningar för fjärr- och VPN-anslutningar om du har uppringt modem och där kan man markera en och välja Inställningar eller Lägg till. Du har där också en knapp Konfigurera.

 

Link to comment
Share on other sites

Såg ditt inlägg här:

//eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=687501#687538

 

Det låter troligare att internetanslutningen slutar funka efter delvis borttagning av Nortons brandvägg än efter Spybot-återställning.

 

Försök ominstallera Norton och se om det hjälper.

 

Link to comment
Share on other sites

Hej.

Jag har igår kväll, i mina försök att få igång Internetuppkopplingen:

Avinstallerat Norton AV och NIS. helt. (Funderar på att skaffa Fsecure istället). Detta hjälpte inte.

Kollat, och särpt säkerhetsintäälningar enligt rekomend. i länken B&TW IE Priv-Sec. Detta hjälpte inte, ingen förändring.

Utslöt fel på routern genom att koppla förbi den. Ingen skillnad. Inget fel på routern.

Ominstallerat chello med dess CDskiva. Så smånigom fick jag igång Outlook express 6, jag kan skicka och ta emot mail (yippie!!!:thumbsup:), men ändå inte nån internetuppkoppling. Jag bifogar en bild på ping till datorn, ping till routern, IP-konfig som den ser ut,(med PPP Adapter) och som den ser ut när jag försöker ändra, men den "tar" inte, ändringen alltså, det är fortfarande PPP Adapter som är förvalt i rullgardinen??...

 

Det jag hade gjort innan, i S&D Spyboot var följande:

Det jag hade ändrat i S&D spyboot var under Advanced/Tools, System Internals, där jag (tyvärr) upptäckte en massa filer med ”Felaktig avinstallations-inform”, resp ”Fel programsökväg”, resp ”saknad gemensam DLL”. För flertalet rörde dessa en massa rester från program som jag på sistone försökt avinstallera, som spel mm, men jag måste ha tagit bort något viktigt i hastigheten….gm ”Fix selected problems”…Jag ska akta mig för att gå in i Advanced mode i fortsättningen

 

[bild raderad 3/10/2005 9:27:00 AM av Phendrik]

[bild raderad 3/10/2005 9:29:36 AM av Phendrik]

[bild bifogad 2005-03-10 10:30:26 av Phendrik]

687761_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Eftersom Norton är känt för att vara svårt att totalt avlägsna från datorn se deras avinstallationssida här, särskilt angående RnisUPG.exe:

http://service1.symantec.com/SUPPORT/sunset-c2002kb.nsf/29dd58255a9a57a585256ee600556cc1/fdd208118bce477785256ede00518daf?OpenDocument&prod=&ver=&pcode=&src=&miniver=&tpre=&prev=&dtype=

http://service1.symantec.com/SUPPORT/sunset-c2002kb.nsf/29dd58255a9a57a585256ee600556cc1/7410a98f5e64e3be85256ede00518d9d?OpenDocument&prod=&ver=&pcode=&src=&miniver=&tpre=&prev=&dtype=

 

Kan du skicka och ta emot mejl så har du ju i alla fall en förbindelse med internet.

 

Ser inget konstigt i din bifogade bild.

 

Om du tar upp en kommandofönster (cmd eller command kommer inte ihåg vad det var W98) och skriver så här:

ping 193.150.195.24

ping dnscache01.chello.se

(dvs pingar din DNS-server på två olika sätt)

ping eforum.idg.se

 

går det bra (dvs korta tider och inga felmeddelanden)?

 

Ett förslag är att reparera Internet Explorer:

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;sv;293907

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...