Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Ta bort inlägg


gruppen2

Recommended Posts

Hej!

Vi har gjort ett diskussionsforum som fungerar efter ungefär samma principer som mikrodatorns forum i webmastersserien. Nu vill vi utöka funktionerna genom att användare med lösenord skall kunna logga in och ta bort inlägg från forumet. Detta har vi tänkt lösa genom att man får upp en lista med samtliga inlägg i det forum man loggat in på, vid varje inlägg finns en checkbox och när man kryssar i dessa skall de aktuella inläggen raderas. På sidan där man väljer vilka inägg som skall tas bort ser koden för detta ut så här:

<FORM ACTION="ADM_DISK_OK.ASP" METHOD="POST">

<%

SQLStmt= "SELECT id, ForumId, name, subject, comment FROM Entries WHERE ForumID = "& kursid &""

Set RS = Connection.Execute(SQLStmt)

Do While Not RS.EOF

%>

<TR>

<TD>

<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="<%=RS("id")%>">

 

<B><%=RS("subject")%></B>, <%=RS("name")%> <br>

<%=RS("comment")%>

 

<%

RS.MoveNext

Loop

RS.Close

Connection.Close

%>

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="kursid" VALUE="<%=kursid%>">

<INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Radera markerade">

 

På nästa sida hämtas data in enligt principen:

 

kursid=Request.Form("kursid")

 

SQLStmt= "SELECT id FROM Entries WHERE ForumID = "& kursid &""

Set RS = Connection.Execute(SQLStmt)

Response.Write(SQLStmt)

Do While Not RS.EOF

 

id=RS("id")

val=Request.Form("& id &")

 

IF val="on" Then

 

SQLStmt2= "DELETE * From Entries Where id =" & id & ""

Set RS2 = Connection.Execute(SQLStmt2)

Response.Write(SQLStmt2)

RS2.Close

 

End IF

%>

 

 

<%

RS.MoveNext

Loop

RS.Close

Connection.Close

%>

 

Den första SQL-satsen funkar bra men när man skall plocka in namnet på id:et:val=Request.Form("& id &") funkar det inte. Hur gör man om man vill anropa ett formulär vars namn är en variabel? borde väl gå?

 

MVH gruppen

Link to comment
Share on other sites

Cédric Schwartzler

Prova:

id = rs("id")

request.form(id)

helt enkelt.

Det brukar funka hos mig.

Om inte prova med ett annat variabelnamn typ:

idnr = rs("id")

request.form(idnr)

Hälsningar

\Cédric

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...