Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Åsikter om piratkopiering


SYS64738

Recommended Posts

Varför moralisera över att nån lånar en polares skiva och kopierar ? Lite hembränning för hemmabruk skadar ingen, det är värre med dom som gör 2000 kopior och sen säljer dessa !

Var hade Microsoft varit idag om inte alla tidigare versioner av Windows piratkopierats till höger & vänster ? Antalet maskiner som kör piratkopierade Microsoft-produkter är mångfalt fler än antalet licensierade kopior, men vem hörde senast någon som klagade på att Bill Gates tjänar för lite pengar ?

Link to comment
Share on other sites

Glenn Larsson

1) Windows framgångar har ingenting med kopiering att göra, det har med Microsofts monopolistiska, "Endast windows ska vara på datorerna" affärssätt. (Har du någonsin sätt en dator som såldes med OS/2 Warp?)

 

2) Har du någonsin sett Säpo skicka ut en piket styrka, blåsa in en dörr och arrestera någon för att ha kopierat ett program? Troligtvis inte, orsaken till det är följande:

 

Ur Upphovsrättslagen: (1960:729)

 

"7 Kap. Ansvar och ersättningsskyldighet m.m.

 

53 § Den som beträffande ett litterärt eller konstnärligt verk

vidtar åtgärder, som innebär intrång i den till verket enligt 1

och 2 kap. knutna upphovsrätten eller som strider mot

föreskrift enligt 41 § andra stycket eller mot 50 §, döms, om

det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, till böter eller

fängelse i högst två år.

 

Den som för sitt enskilda bruk kopierar ett datorprogram som är

utgivet eller av vilket exemplar har överlåtits med upphovs-

mannens samtycke, skall inte dömas till ansvar, om förlagan för

kopieringen inte används i näringsverksamhet eller offentlig

verksamhet och han inte utnyttjar framställda exemplar av

datorprogrammet för annat ändamål än sitt enskilda bruk. Den

som för sitt enskilda bruk framställer exemplar i digital form

av en offentliggjord sammanställning i digital form skall under

de förutsättningar som nyss nämnts inte dömas till ansvar."

 

(källa: Rixlex, www.riksdagen.se)

 

Notera: "...enskilda bruk..."

 

Dvs om du INTE trycker upp 58000 exemplar och säljer dessa, så har du inte så mycket att oroa dig för, du KANSKE döms till nåt mindre (böter eller nåt). Men om du är företagare så bör du se till att du har licenser.

 

(Undrar om man kan tjäna pengar att vara angiva företag till BSA, hehe :o)

 

Mvh

Glenn

 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Sedan har vi ju en kul aspekt på det hela amerikansk upphovsrättslag och alla EULA gäller inte i sverige (förutom några företag som Microsoft mm)

men de flesta program skyddas enbart under amerikansk lag. Så i sverige kan man nästan göra vad man vill.

En sak som jag skulle vilja ha klart för mig är vad som menas med och vilka lände som skrivit under samt skyldig att följa (internationell upphovsrättslagstiftning samt av internationella konventioner)

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...