Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Avancerat enkel räknare


Mikael MANDG Hansson

Recommended Posts

Mikael MANDG Hansson

Hej!

Är på jakt efter en "osynlig" räknare som man kan applisera på flera sidor i olika under kataloger

Link to comment
Share on other sites

Hej

 

Skapa en tabell med namnet Stats (för att följande kod skall fungera, du kan ju döpa den till något annat men måste då ändra i SQL-satsen) med kolumnerna SidNamn och Ant.

 

Sätt sedan Session("Raknad") = False i Session_OnStart i Global.asa.

 

Följande kan ju läggas in på varje sida (t.ex. som en include-fil):

 

<<<< KLIPP >>>>>>

 

Dim SidNamn

Dim Conn

Dim RS

Dim sSql

Dim Antal

 

 

If not Session("Raknad") then

Set Conn = Server.CreateObject( "ADODB.Connection" )

Set RS = Server.CreateObject( "ADODB.RecordSet" )

 

SidNamn = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")

 

Conn.CommandTimeout = 120

Conn.ConnectionString = "DSN-namn"

Conn.Open

 

RS.ActiveConnection = Conn

RS.Open "Select Ant From Stats Where SidNamn = '" & SidNamn & "'"

 

If Not RS.EOF Then Antal = RS("Ant")

RS.Close

Set RS = Nothing

 

Antal = Antal + 1

 

if Antal > 1 then

sSql = "Update Stats Set Ant=" & Antal & " Where SidNamn='" & SidNamn & "'"

Else

sSql = "Insert Into Stats (Ant,SidNamn) Values (" & Antal & " ,'" & SidNamn & "')"

End if

 

Conn.Execute sSql

Conn.Close

Set Conn = Nothing

Session("Raknad") = True

end if

 

<<<<<<< KLIPP >>>>>>>>

 

Sedan kan du ju göra en sida som presenterar resultatet på en sida där du ser statistiken för varje sida. Scriptet kan ju utvecklas genom att lägga till datum och därigenom få statistik per dag ,vecka och månad.

Men det finns ju även statistikprogram som kan sköta allt detta!

 

Mvh

Jörgen Jäderberg

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...