Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hjälp med Hijack tolkning


hvitfeldt

Recommended Posts

Kan någon hjälpa mig att tolka loggen från Hijackthis:

 

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 14:51:31, on 2005-02-12

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\mHotkey.exe

C:\Program\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe

C:\Program\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\Program\Glocalnet Säkerhetspaket\Common\FSM32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\Program\Sony Corporation\Image Transfer\SonyTray.exe

C:\Program\Microsoft Office\Office\1053\msoffice.exe

C:\Program\GLOCAL~1\backweb\1334833\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\Glocalnet Säkerhetspaket\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Glocalnet Säkerhetspaket\backweb\1334833\program\fsbwsys.exe

C:\Program\Glocalnet Säkerhetspaket\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Glocalnet Säkerhetspaket\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Glocalnet Säkerhetspaket\fswsclds.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\Program\Glocalnet Säkerhetspaket\backweb\1334833\Program\BackWeb-1334833.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Glocalnet Säkerhetspaket\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Glocalnet Säkerhetspaket\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Glocalnet Säkerhetspaket\Common\FCH32.EXE

C:\Program\Glocalnet Säkerhetspaket\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Glocalnet Säkerhetspaket\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\Glocalnet Säkerhetspaket\DFW\Program\fsdfwd.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\PROGRAM\WINZIP\winzip32.exe

C:\Documents and Settings\Thomas\Lokala inställningar\Temp\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hammarbyfotboll.se/2/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PSDrvCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Glocalnet Säkerhetspaket\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Glocalnet Säkerhetspaket\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Image Transfer.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab

O23 - Service: Glocalnet Säkerhetspaket - Unknown - C:\Program\GLOCAL~1\backweb\1334833\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - Unknown - C:\Program\Glocalnet Säkerhetspaket\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Authentication Agent - Unknown - C:\Program\Glocalnet Säkerhetspaket\Common\FSAA.EXE (file missing)

O23 - Service: fsbwsys - Unknown - C:\Program\Glocalnet Säkerhetspaket\backweb\1334833\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Distributed Firewall Daemon - F-Secure Corporation - C:\Program\Glocalnet Säkerhetspaket\DFW\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent - F-Secure Corporation - C:\Program\Glocalnet Säkerhetspaket\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure Windows Security Center Legacy Detection Service - F-Secure Corporation - C:\Program\Glocalnet Säkerhetspaket\fswsclds.exe

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Har du något problem?

Det enda jag ser i din logg är lite mindre skönhetsfläckar.

 

Men du måste flytta på filen HijackThis.exe. När man kör HijackThis så kommer den att skapa säkerhetskopior i samma mapp som den själv ligger, därför går det inte att köra den innifrån den nedladdade filen HijackThis.zip utan den körbara filen HijackThis.exe måste läggas i sin egen mapp, t ex C:\HjT.

 

När du har grejat det så kan du bocka för dessa rader:

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

O4 - Global Startup: Image Transfer.lnk = ?

 

Avsluta alla program och fönster, förutom HijackThis.

Tryck på Fix checked.

Starta om datorn.

 

PS. Om du i framtiden vill lägga ut loggar i Eforum så gör på det här sättet:

Tryck på LOG-knappen i fönstret där du skriver ditt inlägg

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...