Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Skapa Publiceringsverktyg


Mr Jones

Recommended Posts

Jag har fått i uppdrag att skapa ett publiceringsverktyg i .NET och C#.

 

Det jag funderar på är hur jag lägger upp projektet, med komponenter som skall vara enkla att återanvända till andra projekt som har med publiceringsverktyget.

Jag vill ha en huvudkomponent som innehåller grundfunktionerna, sedan att man kan skapa egna komponenter som är redigeringdsbara för varje projekt för verktyget.

 

Anledningen att jag frågar är att jag känner mig lite osäker i ASP.NET och C#.

 

Servrar: Windows 2003 Enterprice, MS SQL Server

 

Databas tabeller:

db_Doc "innehåller dokumentets namn, publiceringsstart, publiceringsslut , templates mm"

db_DocTemplates "sökvägen till templates filen ex: /file.aspx"

db_DocDefinitions "templates id, typ av egenskap ex: textfält, rubrik mm"

db_DocProperty "innehåller dockument id, typa ev egenskap. all information som fylls i lagras här. ex: rubrik mm"

db_SID "Innehåller grupper, användare"

db_SIDGroup "vilka användare hör till vilken grupp. groupid, userid"

db_ACL "vilka grupper har access till dokumentet. dokument id, groupid, access"

db_WorkDoc "samma som db_Doc innan dokumentet är godkännt att publiceras"

db_WorkDocProperty "innehållet för arbetssidorna"

 

Detta är ett utdrag ur min db struktur för publiceringsverktyget i ASP & VBScript.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
Bellfalasch

Lägg alla dessa funktioner, de vanligaste, i en fil. Denna döper du till vad_du_vill.aspx.cs Denna fil kan inte läsas av utomstående. Den ska innehålla endast C#-kod, precis som kod för Windows. I din aspx-fil skriver du sen överst

<%@ Page language="C#" Codebehind="vad_du_vill.aspx.cs" Inherits="Det.Namespace.Du.Angav.I.Filen" %>

 

Sen tankar du upp dem tillsammans. För att använda funktionerna från .aspx.cs-filen så anropar du dem precis som vanligt eftersom filen ärvt ner alla funktioner från den.

 

Hoppas du hängde med.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...