Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Analys inför Rånarpartiet


Sirocco

Recommended Posts

RÅNARPARTIET - PARTIET FÖR ALLA TELIA-ÄLSKARE!

 

Älskar du Telia och försvarar deras agerande mot svenska Internet-användare? I så fall ska du fortsätta att läsa, för jag har goda nyheter. Jag har nämligen tänkt att starta Rånarpartiet som har dessa personer som målgrupp. Målgruppen är helt enkelt de som anser att Sverige inte ska ha flatrate på lokalsamtal, samt de som vill bromsa in bredbanden.

 

Tillhör du INTE de som har dessa åsikter eller liknande diton så kan du sluta läsa här och gå vidare till ett annat forum.

 

Jag tänkte se om det är värt besväret att starta Rånarpartiet. Därför tänkte jag berätta hur detta parti vill råna folket på samma sätt som Fella (Felia). Partiprogrammets första punkter lyder som följer:

 

1. Rånarpartiet verkar för fortsatta minutavgifter på Internet, för det måste ju alla förstå att telenätet brakar ihop om man inför flatrate.

 

2. Rånarpartiet föreslår minutavgifter för TV och radio. Taxan ska vara 40 öre i startavgift (då man slår på TV:n/radion) och 23 öre per minut på dagarna. På kvällarna 11,5 öre per minut.

 

3. Rånarpartiet föreslår taxor på tidningar som beräknas efter sidantalet. 1 kronor per sida ska en tidning kosta, samt 5 kronor i "inköpsavgift".

 

4. Rånarpartiet vill att minutavgifter på motorvägarna införs. Detta betyder att det ska kosta 1 kronor/minut att köra på en motorväg. Tiden kontrolleras med en sändare i bilen som signalerar när man körde ut på autostradan. Samma sändare skickar också ett meddelande när man lämnar den. Räkningen skickas ut av vägverket och betalas en gång i månaden.

 

5.....

 

Om tillräckligt många Felia-älskare och försvarare anmäler sig här (100 st) kommer jag att dra igång rånarpartiet. Partiprogrammets första punkter kommer att vara de som står här.

 

MVH Matts-Erik, kanske partiledare i Rånarpartiet.

Link to comment
Share on other sites

Hur vet man att man tillhör målgruppen för Rånarpartiet?

 

Svar: om du resonerar på följande sätt, samt använder dessa argument för att försvara de vansinniga priserna på Internetanvändande i Sverige tillhör du definitivt målgruppen. (Citat ur svar från Fella-chefer i Internetworld):

 

"När det gäller trafiktaxorna är det ett faktum att Sverige ligger under genomsnittet i Europa och världen i övrigt.... Surfpriserna i USA är gynnsamma för storförbrukare. För låg- och genomsnittsförbrukaren är dock de svenska priserna bättre...... Att betala i proportion till hur mycket man använder en tjänst anser vi vara rättvist och affärsmässigt."

 

Slut på citat av chefen T.R i Internetworld nummer 9/1999.

 

"....Telia i en internationell jämförelse har mycket låga avgifter för såvlä telefoni som Internet. En normal nätanvändare betalar i snitt c:a 130 kronor per månad (inkluderar såväl tidsavgift och årsavgift). En användare i USA betalar ofta en fast avgift om 19.95 dollar (160 kronor) per månad. Det intressanta är att de använder Internet ungefär lika många timmar (f-n läser bibeln säger jag, min anm). Den modell med fast pris som används i USA har emellertid skapat stora problem då extrema storförbrukare aldrig kopplat ner sig..... (telenätet blockeras enligt Felia). Detta är en konsekvens av fast pris som jag tror att de flesta finner oacceptabelt." Slut på citat.

 

Också hämtat ur IW.

 

Rånarpartiet vänder sig som sagt till alla som delar de uppfattningar som återgivits här ovan. Resonemanget om betalning efter användning är mycket intressant och gör att Felias chefer bör stödja partiets förslag om minutavgifter på vägarna, samt radio/TV. Dessa förslag beskriver jag här.

 

"Minuttaxor på vägarna."

 

Rånarpartiets förslag om minuttaxor på vägarna grundar sig på att det nuvarande systemet med vägskatt är felaktigt. Det beror på att alla betalar lika mycket oavsett hur mycket de nyttjar landets vägnät. Detta är ju, som Telia-cheferna påpekar, helt orimligt och måste ersättas av ett system där man betalar efter användningen. Partiet föreslår att följande taxor och avgifter införs:

 

Motorväg dagtid: 2 kronor per minut plus 40 kronor i påfartsavgift.

Motorväg kväll: 1 krona per minut plus 40 kronor i påfartsavgift.

Landsväg dagtid: 1 kronor per minut (ingen påfartsavgift)

Landsväg kvällstid 75 öre per minut (ingen påfartsavgift)

Stadsgator dagtid: 1,50 kronor per minut, samt stadsavgift 40 kronor

Stadsgator kvällstid: 1 krona per minut, samt stadsavgift 40 kronor

 

Detta system ger, som Telia-chefen påpekar, ett rättvist och affärsmässigt betalningssätt som gör att de som knappt använder vägarna slipper betala för de som kör mycket.

Betalningen görs i betalstationer, där bilisten betalar påfarts/stadsavgiften. Han/hon får också hyra en vägbizz för 100 kronor. Den lånas ut i betalstationen, registrerar tiden användaren kör på vägen och lämnas tillbaka i de stationer som ligger vid avfarterna. Där återfås 50 kronor av hyresavgiften 100 kronor och vägbizzens ställning noteras tillsammans med bilnumret. En faktura kommer varje månad med en detaljerad förteckning över hur mycket man kört, samt på vilka vägar man kört. Det går att dela upp betalningen månadsvis eller kvartalsvis.

Vägskatten betalas till Vägia.

 

Vid övergången till minuttaxor kommer Vägverket att byta namn till Vägia. Detta företag äger vägnätet och tar hand om avgifterna och ansvarar för betalstationerna och vägbizzarna.

 

Konkurrens och avreglering kommer att införas efter 2 år. Det betyder att företag som Väg 2, Vägnordia, Väglink, SuperVäg m.fl får hyra in sig på motorvägarna och landsvägarna. De har rätt att ha folk i betalstationerna som delar ut egna vägbizzar.

Kunderna kommer att kunna teckna Vägavtal med de andra företagen och kör alltid med deras vägbizzar automatiskt på motorväg/landsväg genom att de klistrar dekaler på sina bilar med texten "Vägavtal med xxx". Vägskatten kommer dock inte att påverkas, utan betalas till Vägia även om man har avtal med ett annat bolag.

I städerna äger Vägia hela nätet vilket betyder att alla som har avtal med t.ex SuperVäg måste slå in deras kodnummer innan de kör ut. Gör de det registreras minutavgiften hos det förvalda bolaget. Glömmer man kodnumret registreras nyttjandet av Vägia och en faktura därifrån dimper ned. Konkurrenterna blir i praktiken förmedlare, eftersom allt bestäms av Vägia. Detta kommer att göra att priserna på landsvägar och motorvägar sjunker, medan stadstaxorna i princip inte påverkas alls.

 

"Minuttaxor på Radio/TV"

 

Rånarpartiet anser även att dagens system med en TV-licens som berättigar till obegränsat tittande är orättvist. Även här beror på det på att alla måste betala lika mycket, vilket gör att de som tittar lite ändå får betala för storförbrukarna. Därför (med stöd av Telias uttalanden) föreslår partiet att minuttaxor införs, förutom den vanliga licensen. Taxorna ska vara 40 öre i TV eller radiostartsavgift, samt 23 öre per minut dagtid och 11,5 öre per minut kvällstid. Man kommer att tvinga folk att installera en taxameter i sina TV-apparater som en gång i månaden kontaktar Radiotjänst och meddelar ställningen. Det innebär att TV:n ska kopplas till telefonnätet. Taxametern har nämligen ett inbyggt modem.

Försöker man fuska genom att inte installera taxametern, eller manipulera den, väntar dryga böter och polisanmälan. Kopplar man inte TV:n till telefonnätet går den inte att använda. Mer om dessa säkerhetsfunktioner står i de papper som Radiotjänst skickar ut då förslaget går igenom.

 

Det kommer att stå följande i materialet:

 

"Bäste Kund. Radiotjänst har, efter ett riksdagsbeslut, blivit ålagda att införa minuttaxor på TV-tittandet, samt radiolyssnandet. Priserna är de samma som Telias och gör att större rättvisa uppnås. De som tittar lite på TV slipper finansiera storförbrukarnas tittande, vilket är ett rättvist och affärsmässigt system.

SVT/SR:s sändningar kommer att kräva taxameter efter årsskiftet. Dessa taxametrar fås gratis hos radio/TV-handlarna. De installeras enkelt i TV:n och har uttag för telefonsladd. I apparaten ingår nämligen ett modem (2400 bps) som varje månad skickar in aktuell mätarställning till Radiotjänst. Utifrån detta produceras fakturan som specificerar vilka kanaler man tittat på, samt hur länge."

 

Dessa två huvudförslag kommer att följas av rekommendationer på minuttaxor på bussar, tåg och flyg.

 

Varför vill Rånarpartiet införa dessa taxor?

 

Som nämnts anser partiet att man ska betala efter hur mycket man använder olika saker. Det bästa sättet är då att betala per minut. Fördelarna med detta är att storförbrukarna får betala det de ska betala, samtidigt som medelförbrukarna slipper subventionera. Det ökar rättvisan och är en korrekt metod. Stöd för förslagen har Rånarpariet av Felias chefer, som resonerar exakt som vi gör. Därför räknar vi med att Felias anställda röstar på oss år 2002.

 

Kära Felia-älskare och andra med Felia-försvarande åsikter! Stöd oss i kampen FÖR minuttaxorna!

Vi kämpar MOT alla som vill införa flatrate! Därför behöver vi ditt stöd. Gå med i Rånarpariet genom att skicka in ett vykort på adress:

 

Rånarvägen 11

Rånarboda

Postnummer: 145678990

Box: 8798033214678090521389124710875015-Rånarpartiet-321

 

Vi kommer att inviga en webbplats snart. Mer info om denna följer.

 

MVH: Matts-Erik, kanske partiledare i Rånarpartiet.

Link to comment
Share on other sites

Skaffa spray!

100 timmar per månad för 200 kr.

Sen kostar det vanlig taxa.

Om man surfar precis 100 timmar så

blir det 2 kronor minuten hela dygnet.

 

// Rikard

Link to comment
Share on other sites

Glenn Larsson

Typiskt stel idiot uttalande:

 

"När det gäller trafiktaxorna är det ett faktum att Sverige ligger under genomsnittet i Europa och världen i övrigt.... Surfpriserna i USA är gynnsamma för storförbrukare. För låg- och genomsnittsförbrukaren är dock de svenska priserna bättre...... Att betala i proportion till hur mycket man använder en tjänst anser vi vara rättvist och affärsmässigt."

 

Jorden till Telia!

 

I Usa kostar reklam (banner) baserad surf (via Modem) $0.20/Dygn (ja PER DYGN!) HUR kan det då vara bra för låg och genomsnittsnitts internetmissbruk :o)... förbrukaren ?

 

Mvh

Glenn

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för svaren. Ni kommer att passa bra i projektet Anti-Rånarpartiet, ett parti som har förslag som är tvärtemot Rånarpartiets. Nu väntar jag bara på att Felia-försvarare ska besvara inläggen och berömma mina förslag om minuttaxor på vägarna m.m.

 

Som sagt, jag tänker testa Anti-Rånarpartiet.

Link to comment
Share on other sites

Jo, jag tänker skaffa Spray efter sommaren. Deras system är på rätt väg, men helst bör flatrate införas helt.

Link to comment
Share on other sites

Förresten, Rånarpartiet föreslår även minuttaxor på datoranvändandet. Det måste bli ännu mer populärt bland alla Telia-anställda och andra som älskar detta företag.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...