Just nu i M3-nätverket
Jump to content

illegal disc?


Badtant

Recommended Posts

hej!

 

jag har en Philips DVDRW6002 brännare. jag har lite problem med att bränna dvd skivor. tidigare har jag bränt Verbatims DVD+RW helt utan problem. tidigare köpte jag ett packe Traxdata DVD+R och lyckas inte alls bränna.

först stod det bara stilla och jag fick "unspecified target error", då uppdaterade jag till senaste nero men fick fortfarande samma error. då uppdaterade jag mitt firmware från 1.36 till 1.51 och får istället"illegal disc" av nero. har nu löpt ett packe verbatim DVD+R och får också illegal disc. jag finner det hela mycket märkligt då varbatims +RW-skivor funkar hur fint som helst...

 

här laddade jag ner mitt firmware:

http://www.dvd-makers.com/public/1158.cfm

 

vad är felet egentligen? någon som har något tipps?

 

 

här är loggfilen:

 

 

Windows XP 5.1

IA32

WinAspi: -

ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 2004-07-28 16:51:12

Nero version: 6.6.0.1

Recorder: <IDE-DVD DVDRW6002> Version: 1.51 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.1

Adapter driver: <atapi> HA 1

Drive buffer : 2048kB

Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI

CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B>Version: 0042 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.1

Adapter driver: <atapi> HA 1

 

=== Scsi-Device-Map ===

DiskPeripheral : ST3120023A atapi Port 0 ID 0 DMA: On

CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B atapi Port 1 ID 0 DMA: On

CdRomPeripheral : IDE-DVD DVDRW6002 atapi Port 1 ID 1 DMA: On

CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d346prt Port 2 ID 0 DMA: Off

 

=== CDRom-Device-Map ===

HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161 E: CDRom0

IDE-DVD DVDRW6002 F: CDRom1

Generic DVD-ROM G: CDRom2

=======================

 

AutoRun : 1

Excluded drive IDs:

WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte

ShowDrvBufStat : 0

BUFE : 0

Physical memory : 510MB (523248kB)

Free physical memory: 155MB (158936kB)

Memory in use : 69 %

Uncached PFiles: 0x0

Use Static Write Speed Table: 0

Use Inquiry : 1

Global Bus Type: default (0)

Check supported media : Disabled (0)

 

29.11.2004

ISO compilation

21:47:24 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6165

Iso document burn settings

------------------------------------------

Determine maximum speed : FALSE

Simulate : FALSE

Write : TRUE

Finalize CD : TRUE

Multisession : FALSE

Burning mode : DAO

Mode : 1

ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)

Character set : ISO 9660

Joliet : TRUE

Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE

Allow more than 255 characters in path : TRUE

Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE

 

21:47:24 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127

Reader running

 

21:47:24 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122

Writer IDE-DVD DVDRW6002 running

 

21:47:24 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286

First writeable address = 0 (0x00000000)

 

21:47:24 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3117

Turn on Disc-at-once, using DVD media

 

21:47:24 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256

Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)

Last address to be written: 2269471 (504:19.46, 4432MB)

 

21:47:24 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268

Write in overburning mode: NO (enabled: CD)

 

21:47:24 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309

Recorder: IDE-DVD DVDRW6002, Media type: DVD+R

 

21:47:24 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430

>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<

=========================================

 

21:47:24 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 844

Setup items (after recorder preparation)

0: TRM_DATA_MODE1 ()

2 indices, index0 (150) not provided

original disc pos #0 + 2269472 (2269472) = #2269472/504:19.47

relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos

-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2269472 blocks [iDE-DVD DVDRW6002]

--------------------------------------------------------------

 

21:47:24 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1047

Prepare recorder [iDE-DVD DVDRW6002] for write in CUE-sheet-DAO

DAO infos:

==========

MCN: ""

TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated

Tracks 1 to 1:

1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4647878656, ISRC ""

DAO layout:

===========

__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_

0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41

0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41

0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41

2269472 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41

 

21:47:24 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1853

Caching of files started

 

21:47:24 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4003

Cache writing successful.

 

21:47:24 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1853

Caching of files completed

 

21:47:24 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1853

Burn process started at 2.4x (3 324 KB/s)

 

21:47:24 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2497

Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0

 

21:47:24 #17 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1178

SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x037C5000

Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)

HA-Status 0x00 (0x00, OK)

TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)

Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)

Sense Code: 0x24

Sense Qual: 0x00

CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00

Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C

0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00

 

21:47:24 #18 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1178

SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0

Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)

HA-Status 0x00 (0x00, OK)

TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)

Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)

Sense Code: 0x24

Sense Qual: 0x00

CDB Data: 0xF9 0x15 0x01 0xFF 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C

0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00

 

21:47:24 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367

Drive: IDE-DVD DVDRW6002

Book Type request: DVD-ROM

Changing the Book Type was finished successfully, return code 0

 

21:47:24 #20 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 4608

Book Type automatically set to: DVD-ROM

 

21:47:24 #21 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1711

Set remaining time: 23:36,099 (1416099ms) -> OK

 

21:47:24 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 632

Start write address at LBA 0

DVD high compatibility mode: Yes

 

21:47:25 #23 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1432

SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x02E60000

Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)

HA-Status 0x00 (0x00, OK)

TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)

Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)

Sense Code: 0x30

Sense Qual: 0x11

CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00

Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C

0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x11

 

21:47:25 #24 CDR -1046 File Writer.cpp, Line 311

Illegal disc

 

21:47:25 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229

all writers idle, stopping conversion

 

21:47:25 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223

conversion idle, stopping reader

 

21:47:26 #27 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1178

SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0

Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)

HA-Status 0x00 (0x00, OK)

TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)

Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)

Sense Code: 0x30

Sense Qual: 0x11

CDB Data: 0x5B 0x01 0x01 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C

0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x11

 

21:47:26 #28 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1178

SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0

Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)

HA-Status 0x00 (0x00, OK)

TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)

Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)

Sense Code: 0x30

Sense Qual: 0x11

CDB Data: 0x5B 0x01 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C

0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x11

 

21:47:26 #29 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1853

Generating DVD high compatibility borders

 

21:47:26 #30 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1711

Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK

 

21:47:26 #31 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1178

SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0

Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)

HA-Status 0x00 (0x00, OK)

TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)

Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)

Sense Code: 0x24

Sense Qual: 0x00

CDB Data: 0xF9 0x15 0xA1 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C

0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00

 

21:47:26 #32 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367

Drive: IDE-DVD DVDRW6002

Book Type request: DVD+R

Changing the Book Type was finished successfully, return code 0

 

21:47:26 #33 CDR -1046 File WriterStatus.cpp, Line 167

Illegal disc

IDE-DVD DVDRW6002\H1 T1

 

21:47:26 #34 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167

Could not perform end of Disc-at-once

 

21:47:26 #35 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1711

Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK

 

21:47:26 #36 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1853

Burn process failed at 2.4x (3 324 KB/s)

 

 

Existing drivers:

File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 2003-10-28 11:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)

File 'Drivers\atapi.sys': Ver=?.?.?.?, size=86912 bytes, created 2002-08-29 09:27:50 (Adapter driver for rec)

 

Registry Keys:

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)

[inlägget ändrat 2004-11-29 21:48:22 av Badtant]

Link to comment
Share on other sites

CDBurnerXP Pro är gratis och finns på http://www.cdburnerxp.se/

 

Alcohol (utvärderingsversion) laddar du ner från http://www.alcohol-soft.com/

 

Ha det bra,

A.C.Magic

-------------------------------------------------------

Two things are infinite: the universe and human

stupidity; and I´m not sure about the universe

(Albert Einstein)

-------------------------------------------------------

 

Link to comment
Share on other sites

vad är felet egentligen?

Philips ;)

 

Jag har inte så goda erfarenheter av Philips så för mig är det uppenbart.

De ska hålla sig till att tillverka tv-apparater.

 

//Roger

 

Simple and primitive with a good understanding of the common man.

But who is the common man?

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

Jag får exakt samma fel på min Dell XPS, laptop, brännaren är en MATSHITA.

 

Har provat felra olika programvaror, man får liknande fel.

 

Har du löst problemet nu?

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...