Just nu i M3-nätverket
Jump to content

ASP Sida med länkar


Snoddas 100

Recommended Posts

Kan någon hjälpa mej? Jag får inte länkarna att fungera på min asp sida.

 

Koden kommer: ( Ja den är gjord i FP)

 

<table width=[GRÅ]"823"[/GRÅ] border=[GRÅ]"0"[/GRÅ]>
  <thead>
    <tr>
      <td nowrap width=[GRÅ]"791"[/GRÅ] colspan=[GRÅ]"7"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]><b>Tävlingskalender VBF
        visad i sportgrensordning</b></td>
    </tr>
    <tr>
      <td nowrap width=[GRÅ]"57"[/GRÅ] bgcolor=[GRÅ]"#FFFFCC"[/GRÅ]><b>Gren</b></td>
      <td width=[GRÅ]"188"[/GRÅ] nowrap bgcolor=[GRÅ]"#FFFFCC"[/GRÅ]><b>Status</b></td>
      <td width=[GRÅ]"155"[/GRÅ] nowrap bgcolor=[GRÅ]"#FFFFCC"[/GRÅ]><b>Ordinarie Datum</b></td>
      <td width=[GRÅ]"207"[/GRÅ] nowrap colspan=[GRÅ]"2"[/GRÅ] bgcolor=[GRÅ]"#FFFFCC"[/GRÅ]><b>NEAFP</b></td>
      <td width=[GRÅ]"184"[/GRÅ] nowrap colspan=[GRÅ]"2"[/GRÅ] bgcolor=[GRÅ]"#FFFFCC"[/GRÅ]><b>Reserv Datum</b></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width=[GRÅ]"251"[/GRÅ] nowrap colspan=[GRÅ]"2"[/GRÅ] bgcolor=[GRÅ]"#FFFFCC"[/GRÅ]><b>Arrangör</b></td>
      <td width=[GRÅ]"533"[/GRÅ] nowrap colspan=[GRÅ]"5"[/GRÅ] bgcolor=[GRÅ]"#FFFFCC"[/GRÅ]><b>Tävlingsnamn</b></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width=[GRÅ]"251"[/GRÅ] nowrap colspan=[GRÅ]"2"[/GRÅ] bgcolor=[GRÅ]"#FFFFCC"[/GRÅ]><b>Telefon</b></td>
      <td width=[GRÅ]"239"[/GRÅ] nowrap colspan=[GRÅ]"2"[/GRÅ] bgcolor=[GRÅ]"#FFFFCC"[/GRÅ]><b>E-post</b></td>
      <td width=[GRÅ]"288"[/GRÅ] nowrap colspan=[GRÅ]"3"[/GRÅ] bgcolor=[GRÅ]"#FFFFCC"[/GRÅ]><b>Hemsida</b></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width=[GRÅ]"790"[/GRÅ] nowrap colspan=[GRÅ]"7"[/GRÅ]>
        <hr>
      </td>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <!--webbot bot=[GRÅ]"DatabaseRegionStart"[/GRÅ] startspan
    s-columnnames=[GRÅ]"Nr,SG,Status,NEAFP,Ordinarie Datum,Reserv Datum,Arrangör,Tävlingsnamn,Telefon,E-post,Hemsida"[/GRÅ]
    s-columntypes=[GRÅ]"3,202,202,202,202,202,202,202,202,202,203"[/GRÅ]
    s-dataconnection=[GRÅ]"kal05"[/GRÅ] b-tableformat=[GRÅ]"TRUE"[/GRÅ] b-menuformat=[GRÅ]"FALSE"[/GRÅ]
    s-menuchoice=[GRÅ]"SG"[/GRÅ] s-menuvalue=[GRÅ]"SG"[/GRÅ] b-tableborder=[GRÅ]"TRUE"[/GRÅ] b-tableexpand=[GRÅ]"TRUE"[/GRÅ]
    b-tableheader=[GRÅ]"TRUE"[/GRÅ] b-listlabels=[GRÅ]"TRUE"[/GRÅ] b-listseparator=[GRÅ]"TRUE"[/GRÅ]
    i-ListFormat=[GRÅ]"0"[/GRÅ] b-makeform=[GRÅ]"TRUE"[/GRÅ] s-recordsource=[GRÅ]"kal05"[/GRÅ]
    s-displaycolumns=[GRÅ]"SG,Status,NEAFP,Ordinarie Datum,Reserv Datum,Arrangör,Tävlingsnamn,Telefon,E-post,Hemsida"[/GRÅ]
    s-criteria s-order=[GRÅ]"[sG] + [Ordinarie Datum] +"[/GRÅ] s-sql=[GRÅ]"SELECT * FROM kal05 ORDER BY SG ASC,&quot;Ordinarie Datum&quot; ASC"[/GRÅ] b-procedure=[GRÅ]"FALSE"[/GRÅ]
    clientside SuggestedExt=[GRÅ]"asp"[/GRÅ] s-DefaultFields
    s-NoRecordsFound=[GRÅ]"Inga poster returnerades."[/GRÅ] i-MaxRecords=[GRÅ]"256"[/GRÅ]
    i-GroupSize=[GRÅ]"0"[/GRÅ] BOTID=[GRÅ]"0"[/GRÅ] u-dblib=[GRÅ]"_fpclass/fpdblib.inc"[/GRÅ]
    u-dbrgn1=[GRÅ]"_fpclass/fpdbrgn1.inc"[/GRÅ] u-dbrgn2=[GRÅ]"_fpclass/fpdbrgn2.inc"[/GRÅ]
    tag=[GRÅ]"TBODY"[/GRÅ]
    local_preview=[GRÅ]"&lt;tr&gt;&lt;td colspan=64 bgcolor=&quot;#FFFF00&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Det går inte att förhandsgranska databasresultatsområden om inte sidan hämtats från en webbserver med en webbläsare. Följande tabellrad upprepas en gång för varje post som returneras av frågan.&lt;/font&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;"[/GRÅ]
    preview=[GRÅ]"&lt;tr&gt;&lt;td colspan=64 bgcolor=&quot;#FFFF00&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Det här är början av ett databasresultatsområde. Sidan måste hämtas från en webbserver med en webbläsare för att visas korrekt. Den aktuella webbplatsen har sparats lokalt på hårddisken eller i nätverket.&lt;/font&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;"[/GRÅ] b-WasTableFormat=[GRÅ]"TRUE"[/GRÅ] --><!--#include file=[GRÅ]"_fpclass/fpdblib.inc"[/GRÅ]-->
[MÄRK]<%[/MÄRK]
fp_sQry=[GRÅ]"SELECT * FROM kal05 ORDER BY SG ASC,"[/GRÅ][GRÅ]"Ordinarie Datum"[/GRÅ][GRÅ]" ASC"[/GRÅ]
fp_sDefault=[GRÅ]""[/GRÅ]
fp_sNoRecords=[GRÅ]"<tr><td colspan=10 align=left width="[/GRÅ][GRÅ]"100%"[/GRÅ][GRÅ]">Inga poster returnerades.</td></tr>"[/GRÅ]
fp_sDataConn=[GRÅ]"kal05"[/GRÅ]
fp_iMaxRecords=256
fp_iCommandType=1
fp_iPageSize=0
fp_fTableFormat=[color="#0000ff"]True[/color]
fp_fMenuFormat=[color="#0000ff"]False[/color]
fp_sMenuChoice=[GRÅ]"SG"[/GRÅ]
fp_sMenuValue=[GRÅ]"SG"[/GRÅ]
fp_iDisplayCols=10
fp_fCustomQuery=[color="#0000ff"]False[/color]
BOTID=0
fp_iRegion=BOTID
[MÄRK]%>[/MÄRK]
<!--#include file=[GRÅ]"_fpclass/fpdbrgn1.inc"[/GRÅ]-->
<!--webbot bot=[GRÅ]"DatabaseRegionStart"[/GRÅ] i-CheckSum=[GRÅ]"31069"[/GRÅ] endspan -->
    <tr>
      <td nowrap width=[GRÅ]"57"[/GRÅ]><b><!--webbot bot=[GRÅ]"DatabaseResultColumn"[/GRÅ] startspan
        s-columnnames=[GRÅ]"Nr,SG,Status,NEAFP,Ordinarie Datum,Reserv Datum,Arrangör,Tävlingsnamn,Telefon,E-post,Hemsida"[/GRÅ]
        s-column=[GRÅ]"SG"[/GRÅ] b-tableformat=[GRÅ]"TRUE"[/GRÅ] b-hasHTML=[GRÅ]"FALSE"[/GRÅ] clientside
        local_preview=[GRÅ]"&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;SG&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;"[/GRÅ]
        preview=[GRÅ]"&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;SG&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;"[/GRÅ] -->[MÄRK]<%[/MÄRK]=FP_FieldVal(fp_rs,[GRÅ]"SG"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]<!--webbot
        bot=[GRÅ]"DatabaseResultColumn"[/GRÅ] i-CheckSum=[GRÅ]"63837"[/GRÅ] endspan -->
        </b>
      </td>
      <td width=[GRÅ]"188"[/GRÅ] nowrap><!--webbot bot=[GRÅ]"DatabaseResultColumn"[/GRÅ] startspan
        s-columnnames=[GRÅ]"Nr,SG,Status,NEAFP,Ordinarie Datum,Reserv Datum,Arrangör,Tävlingsnamn,Telefon,E-post,Hemsida"[/GRÅ]
        s-column=[GRÅ]"Status"[/GRÅ] b-tableformat=[GRÅ]"TRUE"[/GRÅ] b-hasHTML=[GRÅ]"FALSE"[/GRÅ] clientside
        local_preview=[GRÅ]"&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;Status&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;"[/GRÅ]
        preview=[GRÅ]"&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;Status&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;"[/GRÅ] -->[MÄRK]<%[/MÄRK]=FP_FieldVal(fp_rs,[GRÅ]"Status"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]<!--webbot
        bot=[GRÅ]"DatabaseResultColumn"[/GRÅ] i-CheckSum=[GRÅ]"17178"[/GRÅ] endspan -->
      </td>
      <td width=[GRÅ]"155"[/GRÅ] nowrap><b><!--webbot bot=[GRÅ]"DatabaseResultColumn"[/GRÅ] startspan
        s-columnnames=[GRÅ]"Nr,SG,Status,NEAFP,Ordinarie Datum,Reserv Datum,Arrangör,Tävlingsnamn,Telefon,E-post,Hemsida"[/GRÅ]
        s-column=[GRÅ]"Ordinarie Datum"[/GRÅ] b-tableformat=[GRÅ]"TRUE"[/GRÅ] b-hasHTML=[GRÅ]"FALSE"[/GRÅ]
        clientside
        local_preview=[GRÅ]"&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;Ordinarie Datum&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;"[/GRÅ]
        preview=[GRÅ]"&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;Ordinarie Datum&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;"[/GRÅ] -->[MÄRK]<%[/MÄRK]=FP_FieldVal(fp_rs,[GRÅ]"Ordinarie Datum"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]<!--webbot
        bot=[GRÅ]"DatabaseResultColumn"[/GRÅ] i-CheckSum=[GRÅ]"31975"[/GRÅ] endspan -->
        </b>
      </td>
      <td width=[GRÅ]"207"[/GRÅ] nowrap colspan=[GRÅ]"2"[/GRÅ]><!--webbot bot=[GRÅ]"DatabaseResultColumn"[/GRÅ] startspan
        s-columnnames=[GRÅ]"Nr,SG,Status,NEAFP,Ordinarie Datum,Reserv Datum,Arrangör,Tävlingsnamn,Telefon,E-post,Hemsida"[/GRÅ]
        s-column=[GRÅ]"NEAFP"[/GRÅ] b-tableformat=[GRÅ]"TRUE"[/GRÅ] b-hasHTML=[GRÅ]"FALSE"[/GRÅ] clientside
        local_preview=[GRÅ]"&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;NEAFP&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;"[/GRÅ]
        preview=[GRÅ]"&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;NEAFP&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;"[/GRÅ] -->[MÄRK]<%[/MÄRK]=FP_FieldVal(fp_rs,[GRÅ]"NEAFP"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]<!--webbot
        bot=[GRÅ]"DatabaseResultColumn"[/GRÅ] i-CheckSum=[GRÅ]"3570"[/GRÅ] endspan -->
      </td>
      <td width=[GRÅ]"70"[/GRÅ] nowrap><!--webbot bot=[GRÅ]"DatabaseResultColumn"[/GRÅ] startspan
        s-columnnames=[GRÅ]"Nr,SG,Status,NEAFP,Ordinarie Datum,Reserv Datum,Arrangör,Tävlingsnamn,Telefon,E-post,Hemsida"[/GRÅ]
        s-column=[GRÅ]"Reserv Datum"[/GRÅ] b-tableformat=[GRÅ]"TRUE"[/GRÅ] b-hasHTML=[GRÅ]"FALSE"[/GRÅ]
        clientside
        local_preview=[GRÅ]"&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;Reserv Datum&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;"[/GRÅ]
        preview=[GRÅ]"&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;Reserv Datum&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;"[/GRÅ] -->[MÄRK]<%[/MÄRK]=FP_FieldVal(fp_rs,[GRÅ]"Reserv Datum"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]<!--webbot
        bot=[GRÅ]"DatabaseResultColumn"[/GRÅ] i-CheckSum=[GRÅ]"30153"[/GRÅ] endspan -->
      </td>
      <td width=[GRÅ]"108"[/GRÅ] nowrap>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td width=[GRÅ]"251"[/GRÅ] nowrap colspan=[GRÅ]"2"[/GRÅ]><!--webbot bot=[GRÅ]"DatabaseResultColumn"[/GRÅ] startspan
        s-columnnames=[GRÅ]"Nr,SG,Status,NEAFP,Ordinarie Datum,Reserv Datum,Arrangör,Tävlingsnamn,Telefon,E-post,Hemsida"[/GRÅ]
        s-column=[GRÅ]"Arrangör"[/GRÅ] b-tableformat=[GRÅ]"TRUE"[/GRÅ] b-hasHTML=[GRÅ]"FALSE"[/GRÅ] clientside
        local_preview=[GRÅ]"&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;Arrangör&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;"[/GRÅ]
        preview=[GRÅ]"&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;Arrangör&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;"[/GRÅ] -->[MÄRK]<%[/MÄRK]=FP_FieldVal(fp_rs,[GRÅ]"Arrangör"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]<!--webbot
        bot=[GRÅ]"DatabaseResultColumn"[/GRÅ] i-CheckSum=[GRÅ]"24420"[/GRÅ] endspan -->
      </td>
      <td width=[GRÅ]"533"[/GRÅ] nowrap colspan=[GRÅ]"5"[/GRÅ]><!--webbot bot=[GRÅ]"DatabaseResultColumn"[/GRÅ] startspan
        s-columnnames=[GRÅ]"Nr,SG,Status,NEAFP,Ordinarie Datum,Reserv Datum,Arrangör,Tävlingsnamn,Telefon,E-post,Hemsida"[/GRÅ]
        s-column=[GRÅ]"Tävlingsnamn"[/GRÅ] b-tableformat=[GRÅ]"TRUE"[/GRÅ] b-hasHTML=[GRÅ]"FALSE"[/GRÅ]
        clientside
        local_preview=[GRÅ]"&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;Tävlingsnamn&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;"[/GRÅ]
        preview=[GRÅ]"&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;Tävlingsnamn&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;"[/GRÅ] -->[MÄRK]<%[/MÄRK]=FP_FieldVal(fp_rs,[GRÅ]"Tävlingsnamn"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]<!--webbot
        bot=[GRÅ]"DatabaseResultColumn"[/GRÅ] i-CheckSum=[GRÅ]"48480"[/GRÅ] endspan -->
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td width=[GRÅ]"251"[/GRÅ] colspan=[GRÅ]"2"[/GRÅ] nowrap><!--webbot bot=[GRÅ]"DatabaseResultColumn"[/GRÅ] startspan
        s-columnnames=[GRÅ]"Nr,SG,Status,NEAFP,Ordinarie Datum,Reserv Datum,Arrangör,Tävlingsnamn,Telefon,E-post,Hemsida"[/GRÅ]
        s-column=[GRÅ]"Telefon"[/GRÅ] b-tableformat=[GRÅ]"TRUE"[/GRÅ] b-hasHTML=[GRÅ]"FALSE"[/GRÅ] clientside
        local_preview=[GRÅ]"&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;Telefon&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;"[/GRÅ]
        preview=[GRÅ]"&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;Telefon&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;"[/GRÅ] -->[MÄRK]<%[/MÄRK]=FP_FieldVal(fp_rs,[GRÅ]"Telefon"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]<!--webbot
        bot=[GRÅ]"DatabaseResultColumn"[/GRÅ] i-CheckSum=[GRÅ]"13321"[/GRÅ] endspan -->
      </td>
      <td width=[GRÅ]"239"[/GRÅ] colspan=[GRÅ]"2"[/GRÅ] nowrap><a href=[GRÅ]"mailto:<%=FP_FieldURL(fp_rs,"[/GRÅ]E-post[GRÅ]")%>"[/GRÅ]><!--webbot bot=[GRÅ]"DatabaseResultColumn"[/GRÅ] startspan
        s-columnnames=[GRÅ]"Nr,SG,Status,NEAFP,Ordinarie Datum,Reserv Datum,Arrangör,Tävlingsnamn,Telefon,E-post,Hemsida"[/GRÅ]
        s-column=[GRÅ]"E-post"[/GRÅ] b-tableformat=[GRÅ]"TRUE"[/GRÅ] b-hasHTML=[GRÅ]"FALSE"[/GRÅ] clientside
        local_preview=[GRÅ]"&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;E-post&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;"[/GRÅ]
        preview=[GRÅ]"&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;E-post&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;"[/GRÅ] -->[MÄRK]<%[/MÄRK]=FP_FieldVal(fp_rs,[GRÅ]"E-post"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]<!--webbot
        bot=[GRÅ]"DatabaseResultColumn"[/GRÅ] i-CheckSum=[GRÅ]"7199"[/GRÅ] endspan -->
        </a>
      </td>
      <td width=[GRÅ]"288"[/GRÅ] colspan=[GRÅ]"3"[/GRÅ] nowrap><a href=[GRÅ]"http://<%=FP_FieldURL(fp_rs,"[/GRÅ]Hemsida[GRÅ]")%>"[/GRÅ] target=[GRÅ]"_blank"[/GRÅ]><!--webbot bot=[GRÅ]"DatabaseResultColumn"[/GRÅ] startspan
        s-columnnames=[GRÅ]"Nr,SG,Status,NEAFP,Ordinarie Datum,Reserv Datum,Arrangör,Tävlingsnamn,Telefon,E-post,Hemsida"[/GRÅ]
        s-column=[GRÅ]"Hemsida"[/GRÅ] b-tableformat=[GRÅ]"TRUE"[/GRÅ] b-hasHTML=[GRÅ]"FALSE"[/GRÅ] clientside
        local_preview=[GRÅ]"&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;Hemsida&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;"[/GRÅ]
        preview=[GRÅ]"&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;Hemsida&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;"[/GRÅ] -->[MÄRK]<%[/MÄRK]=FP_FieldVal(fp_rs,[GRÅ]"Hemsida"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]<!--webbot
        bot=[GRÅ]"DatabaseResultColumn"[/GRÅ] i-CheckSum=[GRÅ]"12298"[/GRÅ] endspan -->
        </a>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td width=[GRÅ]"790"[/GRÅ] colspan=[GRÅ]"7"[/GRÅ] nowrap>
        <hr>
      </td>
    </tr>
    <!--webbot bot=[GRÅ]"DatabaseRegionEnd"[/GRÅ] startspan b-tableformat=[GRÅ]"TRUE"[/GRÅ]
    b-menuformat=[GRÅ]"FALSE"[/GRÅ] u-dbrgn2=[GRÅ]"_fpclass/fpdbrgn2.inc"[/GRÅ] i-groupsize=[GRÅ]"0"[/GRÅ]
    clientside tag=[GRÅ]"TBODY"[/GRÅ]
    local_preview=[GRÅ]"&lt;tr&gt;&lt;td colspan=64 bgcolor=&quot;#FFFF00&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Det här är slutet av ett databasresultatsområde.&lt;/font&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;"[/GRÅ]
    preview=[GRÅ]"&lt;tr&gt;&lt;td colspan=64 bgcolor=&quot;#FFFF00&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Det här är slutet av ett databasresultatsområde.&lt;/font&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;"[/GRÅ] --><!--#include file=[GRÅ]"_fpclass/fpdbrgn2.inc"[/GRÅ]-->
<!--webbot bot=[GRÅ]"DatabaseRegionEnd"[/GRÅ] i-CheckSum=[GRÅ]"62730"[/GRÅ] endspan -->
  </tbody>
</table>

 

Link to comment
Share on other sites

Det som inte funkar som det är tänkt är att vissa länkar inte funkar som de ska. I databasen står det "home.swipnet.se/smk-orebro" men när jag använder länken står det "http://home%2eswipnet%2ese%2fsmk%2dorebro/" i adressfältet. Vad är felet?

 

Även där det inte finns någon adress i databasen skriver skriptet ut "-" Vad göra åt det?

 

Se själv på http://www.vastrabf.se/kal05b.asp

 

 

Tacksam för hjälp

 

B

 

[inlägget ändrat 2004-11-23 17:39:58 av Snoddas 100]

[inlägget ändrat 2004-11-23 17:41:52 av Snoddas 100]

Link to comment
Share on other sites

Jag ser iof inget fel när jag tittar på http://www.vastrabf.se/kal05b.asp

 

När det gäller din kod så tycker jag att FP har rört ihop det så mycket att jag inte orkar sätta mig in i det. sorry :-(

Testa med:[log]

[MÄRK]<%[/MÄRK]@LANGUAGE=[GRÅ]"VBSCRIPT"[/GRÅ] CODEPAGE=[GRÅ]"1252"[/GRÅ][MÄRK]%>[/MÄRK]
<!DOCTYPE HTML [color="#0000ff"]Public[/color] [GRÅ]"-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"[/GRÅ] [GRÅ]"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"[/GRÅ]>
<html>
<head>
<title>VBF Tävlingskalender 2005</title>
<meta http-equiv=[GRÅ]"Content-Type"[/GRÅ] content=[GRÅ]"text/html; charset=iso-8859-1"[/GRÅ]>
</head>
<body bgcolor=[GRÅ]"#FFFFFF"[/GRÅ]>
<table width=[GRÅ]"823"[/GRÅ] border=[GRÅ]"0"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] cellpadding=[GRÅ]"4"[/GRÅ] cellspacing=[GRÅ]"0"[/GRÅ] bgcolor=[GRÅ]"#FFFFCC"[/GRÅ]>
   <tr bgcolor=[GRÅ]"#FFFFFF"[/GRÅ]>
      <td width=[GRÅ]"791"[/GRÅ] colspan=[GRÅ]"7"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ]><strong>Tävlingskalender VBF visad i sportgrensordning</strong></td>
  </tr>
   <tr>
      <td width=[GRÅ]"791"[/GRÅ]><strong>Gren</strong></td>
      <td width=[GRÅ]"791"[/GRÅ]><strong>Status</strong></td>
      <td width=[GRÅ]"791"[/GRÅ]><strong>Ordinarie Datum</strong></td>
      <td width=[GRÅ]"791"[/GRÅ] colspan=[GRÅ]"2"[/GRÅ]><strong>NEAFP</strong></td>
      <td width=[GRÅ]"791"[/GRÅ] colspan=[GRÅ]"2"[/GRÅ]><strong>Reserv Datum</strong></td>
   </tr>
   <tr>
      <td width=[GRÅ]"791"[/GRÅ] colspan=[GRÅ]"2"[/GRÅ]><strong>Arrangör</strong></td>
      <td width=[GRÅ]"791"[/GRÅ] colspan=[GRÅ]"5"[/GRÅ]><strong>Tävlingsnamn</strong></td>
   </tr>
   <tr>
      <td width=[GRÅ]"791"[/GRÅ] colspan=[GRÅ]"2"[/GRÅ]><strong>Telefon</strong></td>
      <td width=[GRÅ]"791"[/GRÅ] colspan=[GRÅ]"2"[/GRÅ]><strong>E-post</strong></td>
      <td width=[GRÅ]"791"[/GRÅ] colspan=[GRÅ]"3"[/GRÅ]><strong>Hemsida</strong></td>
   </tr>
</table>
[MÄRK]<%[/MÄRK]
[color="#0000ff"]Set[/color] conn = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Connection"[/GRÅ])
connString = [GRÅ]"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="[/GRÅ] & [b]Server[/b].MapPath([GRÅ]"minDataBas.mdb"[/GRÅ])
conn.open connString

[color="#0000ff"]Set[/color] RS=conn.[color="#0000ff"]Execute[/color]([GRÅ]"SELECT * FROM kal05 ORDER BY SG ASC, [Ordinarie Datum] ASC"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]If[/color] [color="#0000ff"]Not[/color] RS.EOF [color="#0000ff"]Then[/color]
   [color="#0000ff"]Do[/color] Until RS.EOF
      [MÄRK]%>[/MÄRK]
<hr align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"823"[/GRÅ] size=[GRÅ]"1"[/GRÅ] noshade>
<table width=[GRÅ]"823"[/GRÅ] border=[GRÅ]"0"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] cellpadding=[GRÅ]"4"[/GRÅ] cellspacing=[GRÅ]"0"[/GRÅ]>
  <tr>
    <td width=[GRÅ]"274"[/GRÅ]><strong>[MÄRK]<%[/MÄRK]=RS([GRÅ]"SG"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</strong></td>
    <td width=[GRÅ]"78"[/GRÅ]>[MÄRK]<%[/MÄRK]=RS([GRÅ]"Status"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</td>
    <td width=[GRÅ]"212"[/GRÅ]><strong>[MÄRK]<%[/MÄRK]=RS([GRÅ]"Ordinarie Datum"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</strong></td>
    <td colspan=[GRÅ]"2"[/GRÅ]>[MÄRK]<%[/MÄRK]=RS([GRÅ]"NEAFP"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</td>
    <td width=[GRÅ]"122"[/GRÅ]>[MÄRK]<%[/MÄRK]=RS([GRÅ]"Reserv Datum"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan=[GRÅ]"2"[/GRÅ]>[MÄRK]<%[/MÄRK]=RS([GRÅ]"Arrangör"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</td>
    <td colspan=[GRÅ]"4"[/GRÅ]>[MÄRK]<%[/MÄRK]=RS([GRÅ]"Tävlingsnamn"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan=[GRÅ]"2"[/GRÅ]>[MÄRK]<%[/MÄRK]=RS([GRÅ]"Telefon"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</td>
    <td colspan=[GRÅ]"2"[/GRÅ]><a href=[GRÅ]"mailto:<%=RS("[/GRÅ]E-post[GRÅ]")%>"[/GRÅ]>[MÄRK]<%[/MÄRK]=RS([GRÅ]"E-post"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</a></td>
    <td colspan=[GRÅ]"2"[/GRÅ]><a href=[GRÅ]"http://<%=RS("[/GRÅ]Hemsida[GRÅ]")%>"[/GRÅ] target=[GRÅ]"_blank"[/GRÅ]>[MÄRK]<%[/MÄRK]=RS([GRÅ]"Hemsida"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</a></td>
  </tr>
</table>
        [MÄRK]<%[/MÄRK] RS.MoveNext
   [color="#0000ff"]Loop[/color]
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[color="#0000ff"]Set[/color] RS=[color="#0000ff"]Nothing[/color]
conn.close
[color="#0000ff"]Set[/color] conn=[color="#0000ff"]Nothing[/color]
[MÄRK]%>[/MÄRK]
<hr align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] width=[GRÅ]"823"[/GRÅ] size=[GRÅ]"1"[/GRÅ] noshade>
</body>
</html>

[/log]Byt ut minDatabas.mdb mot namnet/sökvägen på/till din accessfil. Om det är SQLServer måste även connString anpassas.

 

Tänk på (när du klipper-å-klistrar) att @-tecknet är en bild här på Eforum och därför måste skrivas in manuellt sedan.

 

 

/Cluster

----------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

-----> http://unic.serveftp.com/eforum <-----

 

[inlägget ändrat 2004-11-23 18:49:24 av Cluster]

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

:thumbsup:Tack för hjälpen!!!:thumbsup: Du får ursäkta att det har tagit tid för mej att titta på detta men nuu när jag tog me til så ska jag försöka att använda skriptet som du har skapat. Jag ska försöka lära mej så länge jag lever!!!

 

Tack än en gång!

 

Link to comment
Share on other sites

Rest man Klaymen

"-" kommer fram eftersom du skrivit:

<a href=[GRÅ]"mailto:<%=RS("[/GRÅ]E-post[GRÅ]")%>"[/GRÅ]>[MÄRK]<%[/MÄRK]=RS([GRÅ]"E-post"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</a>

 

Sidan kommer att skriva ut allt som finns i fältet E-post, så även om E-post innehåller "-" så kommer det att bli

 

<a href=[GRÅ]"mailto:-"[/GRÅ]>-</a>

 

och det är ju inte bra. Det du får göra är att skriva en If-sats:

 

[MÄRK]<%[/MÄRK] [color="#0000ff"]If[/color] RS([GRÅ]"E-post"[/GRÅ]) = [GRÅ]"-"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] [MÄRK]%>[/MÄRK]
Ingen epostadress tillgänglig
[MÄRK]<%[/MÄRK] [color="#0000ff"]Else[/color] [MÄRK]%>[/MÄRK]
<a href=[GRÅ]"mailto:<%=RS("[/GRÅ]E-post[GRÅ]")%>"[/GRÅ]>[MÄRK]<%[/MÄRK]=RS([GRÅ]"E-post"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</a> 
[MÄRK]<%[/MÄRK] [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color] [MÄRK]%>[/MÄRK]

 

eller något liknande

 

EDIT: fixade lite små/stora bokstäver å så

 

 

/ RMK

Jobbiga_färger.

 

[inlägget ändrat 2004-12-29 08:45:42 av Rest man Klaymen]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...