Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Plocka ut värde där det inte alltid finns en post


Kraantz

Recommended Posts

Jag arbetar i ASP kod mot en access databas.

SQL =  "[color="#0000ff"]SELECT[/color] [color="#0000ff"]DISTINCTROW[/color] Inmatning.Inm_ID, Inmatning.Loggat_ID, Inmatning.InstMask_ID, Inmatning.Service_ID, Loggat.Användar_ID, Loggat.Loggat_ID, Loggat.ServiceTid, Service.Service_Namn, Service.Service_ID "
SQL = SQL & "[color="#0000ff"]FROM[/color] Loggtext RIGHT [color="#0000ff"]OUTER JOIN[/color] (LoggBilder RIGHT [color="#0000ff"]OUTER JOIN[/color] (Service [color="#0000ff"]INNER JOIN[/color] (Loggat [color="#0000ff"]INNER JOIN[/color] Inmatning [color="#0000ff"]ON[/color] Loggat.Loggat_ID = Inmatning.Loggat_ID) [color="#0000ff"]ON[/color] Service.Service_ID = Inmatning.Service_ID) [color="#0000ff"]ON[/color] "
SQL = SQL & "LoggBilder.Inm_ID = Inmatning.Inm_ID) [color="#0000ff"]ON[/color] Loggtext.Inm_ID = Inmatning.Inm_ID "
SQL = SQL & "[color="#0000ff"]WHERE[/color] InstMask_ID=" & InstrumentX & " [color="#0000ff"]ORDER BY[/color] ServiceTid [color="#0000ff"]DESC[/color]"

 

I SQL frågan finns 5 tabeller, Loggat, Service, Inmatning, Loggtext samt Loggbilder. I 2 av dessa tabeller förekommer endast poster i enstaka fall. I de 3 tabellerna finns alltid en post.

 

Hur ska jag göra frågan så att jag inte får felmeddelanden när jag försöker ta ut något från en post där det inte finns något registrerat i de 2 tabellerna, Loggtext och Loggbilder?

 

Jag får felmeddelandet ADODB.Recordset fel '800a0cc1'

 

Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal.

Raden som genererar felmeddelandet ser ut så här:

<% If rs("LKID") <> 0 Or rs("LBID") <> 0 Then%>							<INPUT NAME="UnderH" TYPE="BUTTON" VALUE="Visa info" TITLE="Klicka här för att få mer information" onClick="javascript:newwin([color="#ff0000"]'Info.asp?Typ=UH&ID=<%=InstrumentX %>&STID=<% =rs("ServiceTid") %>'[/color])">
					<% End If %>

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...