Just nu i M3-nätverket
Jump to content

VB script som lägger till undantag i brandvägg??


Wippika

Recommended Posts

God morgon

 

Gjorde mig ett script som skulle sätta upp några undantags regler i brandväggen, men inte fungerar det!!

 

använder följande kod som inte genererar några fel men när scriptet så läggs bara en av dom fyra undantagen till, kan variera vilken som läggs till!!

 


Option Explicit

' Set constants
Const NET_FW_PROFILE_DOMAIN = 0
Const NET_FW_PROFILE_STANDARD = 1

' Scope
Const NET_FW_SCOPE_ALL = 0

' IP Version – ANY is the only allowable setting for now
Const NET_FW_IP_VERSION_ANY = 2

' Declare variables
Dim errornum

' Create the firewall manager object.
Dim fwMgr
Set fwMgr = CreateObject("HNetCfg.FwMgr")

' Get the current profile for the local firewall policy.
Dim profile
Set profile = fwMgr.LocalPolicy.CurrentProfile

Dim app
Set app = CreateObject("HNetCfg.FwAuthorizedApplication")


' Client trust, BORDERMANAGER
app.ProcessImageFileName = "Z:\clntrust.exe"
app.Name = "CLN Trust"
app.Scope = NET_FW_SCOPE_ALL
' Use either Scope or RemoteAddresses, but not both
'app.RemoteAddresses = "*"
app.IpVersion = NET_FW_IP_VERSION_ANY
app.Enabled = TRUE

'Internet Explorer
app.ProcessImageFileName = "C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe"
app.Name = "Internet Explorer"
app.Scope = NET_FW_SCOPE_ALL
' Use either Scope or RemoteAddresses, but not both
'app.RemoteAddresses = "*"
app.IpVersion = NET_FW_IP_VERSION_ANY
app.Enabled = TRUE

'Novell Login
app.ProcessImageFileName = "C:\WINDOWS\system32\loginw32.exe"
app.Name = "Novell login"
app.Scope = NET_FW_SCOPE_ALL
' Use either Scope or RemoteAddresses, but not both
'app.RemoteAddresses = "*"
app.IpVersion = NET_FW_IP_VERSION_ANY
app.Enabled = TRUE

'dpmw32, Novell NDPS service
app.ProcessImageFileName = "C:\WINDOWS\system32\dpmw32.exe"
app.Name = "NDPS Service"
app.Scope = NET_FW_SCOPE_ALL
' Use either Scope or RemoteAddresses, but not both
'app.RemoteAddresses = "*"
app.IpVersion = NET_FW_IP_VERSION_ANY
app.Enabled = TRUE
' Use this line if you want to add the app, but disabled.
'app.Enabled = FALSE

On Error Resume Next
errornum = 0
profile.AuthorizedApplications.Add app
errornum = Err.Number
if errornum <> 0 then Wscript.Echo("Adding authorized application failed with: " & errornum)

 

Link to comment
Share on other sites

Jesper Holmberg

Vild gissning: race condition..?

 

Vet inte om det är nån hjälp, men när jag skrev en batchfil för att göra ungefär samma som du, använde jag netsh firewall istället.

 

Link to comment
Share on other sites

Frågan är redan löst i annan tråd (//eforum.idg.se/viewmsg.asp?entriesid=631417#631424)

 

[inlägget ändrat 2004-10-12 16:03:58 av Anjuna Moon]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...