Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Flera skumma saker


Klura

Recommended Posts

Jag har använt Ad-Aware regelbundet och upptäcker att grejerna återkommer. Har läst lite här på forumet nu och testat bla Spybot och nåt som hette Spyware doctor, tror jag.

Det senare kom jag inte längre med än att den hittade 19 konstigheter,

men sen ville den att jag skulle registrera mig innan jag kunde ta bort dom (?) Jag trodde det var gratis.

Nåväl.

Nu har jag tagit hem och kört HijackThis och fått fram en logg.

Men sen vågar jag inte pilla mer.

Vore tacksam för hjälp att gå vidare.

 

[log]Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 22:25:11, on 2004-10-07

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\WINDOWS\system32\Smartscaps.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe

C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program\Dell AIO Printer A920\dlbkbmgr.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE

C:\Program\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Dell AIO Printer A920\dlbkbmon.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program\SmartTrust\SmartTrust Personal\Csp\SmartCertmover.exe

C:\Program\SpywareGuard\sgmain.exe

C:\Program\SpywareGuard\sgbhp.exe

C:\Program\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\ACDSee32\ACDSee32.exe

C:\HJ\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm'>http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm'>http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=proxy.telia.com:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = login1.telia.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program\SpywareGuard\dlprotect.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Openwares LiveUpdate] C:\Program Files\LiveUpdate\LiveUpdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [urlLSTCK.exe] C:\Program\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [storageGuard] "C:\Program\Delade filer\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Omnipage] C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [DVDSentry] C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Dell AIO Printer A920] "C:\Program\Dell AIO Printer A920\dlbkbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] C:\Program\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Windows SyncroAd] C:\Program Files\Windows SyncroAd\SyncroAd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [sB Audigy 2 Startup Menu] /L:ENG

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program\SpywareGuard\sgmain.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Certificate Mover.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_file.php?bt=ie&p=e92d611de8be57b7ce0f6e65a59b4aabd25fab1eca95e95258b5129dfa48e612c92bffd188f98fcbfa72f978f19fb906cb2e72:5e17f82db4671e0d17ebad4bf17236ad

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.6.cab

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/15e08c4f09b5a914a219/netzip/RdxIE601.cab

O16 - DPF: {90A29DA5-D020-4B18-8660-6689520C7CD7} (DmiReader Class) - http://support.euro.dell.com/global/apps/systemprofiler/PROFILER.CAB

O16 - DPF: {9478041E-CAEC-44A5-8271-B56799715926} (ColorApplication Control) - http://clients.theshining.nu/colorapp/ColorAppOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {D719897A-B07A-4C0C-AEA9-9B663A28DFCB} (iTunesDetector Class) - http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.net/detection/ITDetector.cab[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Jag har använt Ad-Aware regelbundet och upptäcker att grejerna återkommer.

Klart att de åtekommer om du inte stoppar dem.

 

Här ett par handfasta tips:

1. (Om du inte redan har) Skaffa en brandvägg

2. Installera SpywareBlaster och uppdatera den regelbundet

3. Se till att installera en pop-uppstoppare (t.ex. XP SP2, Google Toolbar, eller Firefox)

4. Om det ändå kommer upp en rutan "vill du installera" skall du alltid klicka på nej, om det inte är något som du vet är säkert, och vill ha in i burken (t.ex shockwave)

5. Installera bara "säkra" program.

6. Ändra surfbeteende, dvs håll dig undan från de där sidorna där du får all skit ifrån.

 

--

[Esc] (Spywarefri)

 

Link to comment
Share on other sites

Du ser ut att ha ett bra skydd till din dator med Norton Antivirus och Brandvägg, och Spyware Guard. Har du SpywareBlaster också? Spybot är att rekommendera, det och Ad-aware kompletterar varandra.

 

Men om du kör en fullständig genomgång med antivirusprogrammet, hittar den då inget? Nog borde väl Norton kunna hitta en del av vad du har råkat ut för. För varje sak som hittas skriv ner virusnamnet och slå upp det på Symantecs hemsida för att få kompletta borttagningsanvisningar:

http://www.symantec.com/avcenter/vinfodb.html

 

Eller har du gjort det tidigare men inte fått bort allt?

 

Det ser ut som du har fått in en trojan som har med SyncroAd att göra, kan det vara någon av de här trojanerna:

http://www.trendmicro.com/vinfo/virusencyclo/default5.asp?VName=TROJ_DELF.DS

http://www.trendmicro.com/vinfo/virusencyclo/default5.asp?VName=TROJ_DELF.DW

Där står både vad de gör och hur man får bort dem. Alternativt prova det här programmet:

http://www.giantcompany.com/(v01vny45lzmnuy55qfxnivfa)/download.aspx?prodID=70&skip=true

 

Du har några otrevliga ActiveX-komponenter.

Kör HijackThis. Bocks för följande rader:

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_file.php?bt=ie&p=e92d611de8

be57b7ce0f6e65a59b4aabd25fab1eca95e95258b5129dfa48e612c92bffd188f...

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/SmileyCent ral

InitialSetup1.0.0.6.cab

 

Avsluta alla andra program.

Tryck på Fix checked.

 

När du har gjort allt detta tar du ut en ny HijackThis-logg och lägger ut här.

Link to comment
Share on other sites

Tack för svaren.

Dagen har mer eller mindre ägnats åt detta så blir det spännande och se om det blivit någe "renare".

De program jag har är Norton Security + brandvägg i routern, sen vet jag inte om XP:s brandvägg kanske oxå är aktiverad, puh!

Spyware Guard, SpywareBlaster och Spybot är program jag fixat nyligen så det var första gången nu jag kört dessa. Har bara haft Ad-Aware tidigare.

Testade även Giant nu som Cecilia föreslog. Det var nog favoriten.

Trots att jag kört dom andra redan, så hittade det 11 fulingar till.

Bla så stod det nåt om SyncroAd.

Jag har rensat bort rubbet, tömt tempmappar, cookies, temporära internetfiler, papperskorg och startat om.

Hoppas på att det gett resultat och ev trojaner och annat bus är borta.

Här är loggen från Hijackthis

 

 

 

[log]Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 19:20:10, on 2004-10-08

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\WINDOWS\system32\Smartscaps.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\Delade filer\Sonic\Update Manager\sgtray.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe

C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program\Dell AIO Printer A920\dlbkbmgr.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE

C:\Program\Dell AIO Printer A920\dlbkbmon.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

C:\Program\GIANT Company Software\GIANT AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program\GIANT Company Software\GIANT AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program\SmartTrust\SmartTrust Personal\Csp\SmartCertmover.exe

C:\Program\SpywareGuard\sgmain.exe

C:\Program\SpywareGuard\sgbhp.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Outlook Express\msimn.exe

C:\HJ\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm'>http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=proxy.telia.com:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = login1.telia.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program\SpywareGuard\dlprotect.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Openwares LiveUpdate] C:\Program Files\LiveUpdate\LiveUpdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [urlLSTCK.exe] C:\Program\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [storageGuard] "C:\Program\Delade filer\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Omnipage] C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [DVDSentry] C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Dell AIO Printer A920] "C:\Program\Dell AIO Printer A920\dlbkbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] C:\Program\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program\GIANT Company Software\GIANT AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [sB Audigy 2 Startup Menu] /L:ENG

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program\SpywareGuard\sgmain.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Certificate Mover.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/15e08c4f09b5a914a219/netzip/RdxIE601.cab

O16 - DPF: {90A29DA5-D020-4B18-8660-6689520C7CD7} (DmiReader Class) - http://support.euro.dell.com/global/apps/systemprofiler/PROFILER.CAB

O16 - DPF: {9478041E-CAEC-44A5-8271-B56799715926} (ColorApplication Control) - http://clients.theshining.nu/colorapp/ColorAppOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {D719897A-B07A-4C0C-AEA9-9B663A28DFCB} (iTunesDetector Class) - http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.net/detection/ITDetector.cab[/log]

 

När jag kör Spybot så kommer det upp nånting som heter DSO Exploit.

Vad är det?

 

Tack så länge

 

Link to comment
Share on other sites

Vad roligt att programmen har kunnat ta bort så mycket! Och du har varit duktig på att rensa också! :thumbsup:

 

Jag kan inte hitta några otrevligheter i din dator längre!!!:)

Men det vore bra om någon annan kan titta också!

 

DSO Expoit varningar från Spybot, som inte går att åtgärda, är inget allvarligt, har att göra med en säkerhetsinställning i Internet Explorer. Det finns diverse rapporter om det på nätet.

 

Det var jag som såg fel gällande brandvägg, det var så många Norton/Symantec processer igång så jag trodde någon av dem var brandväggen. När du har laddat ner service pack 2, så skadar det ju inte att slå på den brandväggen.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...