Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Upload och byta namn på fil (SoftArtisans.FileUp)


bamse

Recommended Posts

När filen (bilden) skickas upp till servern så skall den heta

(senaste_bild.jpg). Oavsett vad filen (bilden) heter i bläddrings rutan..

 

tacksam för hjälp

thommy

 

koden enl nedan

 

[MÄRK]<%[/MÄRK] [color="#0000ff"]Set[/color] upl = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"SoftArtisans.FileUp"[/GRÅ]) [MÄRK]%>[/MÄRK]
[MÄRK]<%[/MÄRK] upl.Path = [GRÅ]"c:\Inetpub\wwwroot\uppbild\"[/GRÅ] [MÄRK]%>[/MÄRK]
[MÄRK]<%[/MÄRK] upl.Save [MÄRK]%>[/MÄRK]<BR>
[MÄRK]<%[/MÄRK] bilden = [color="#0000ff"]Mid[/color](upl.UserFilename, [color="#0000ff"]InStrRev[/color](upl.UserFilename, [GRÅ]"\"[/GRÅ]) + 1)
  FCONT = upl.ContentType 

  	   [color="#0000ff"]Select[/color] [color="#0000ff"]Case[/color] [color="#0000ff"]LCase[/color](FCONT) 
   [color="#0000ff"]Case[/color] [GRÅ]"image/pjpeg"[/GRÅ] 
	upl.Save 
	[b]Response[/b].Write [GRÅ]"<P>Filen "[/GRÅ] & bilden & [GRÅ]"<BR>har blivit uppskickad"[/GRÅ]

[color="#0000ff"]Case[/color] [color="#0000ff"]Else[/color]
	upl.delete
	[b]Response[/b].Write  [GRÅ]"<P>"[/GRÅ] & [GRÅ]"Bara filer av typ [Jpg] får skickas.<BR>"[/GRÅ]
	[b]Response[/b].[color="#0000ff"]End[/color] 
[color="#0000ff"]End[/color] Select%>

 

Link to comment
Share on other sites

Istället för att använda upl.Save vilket sparar filen med samma namn som ursprungsfilen så använder du:

 

upl.SaveAs "senaste_bild.jpg"

 

 

Link to comment
Share on other sites

Okey..

Funkar inte.

 

kod enl nedan

 

	[MÄRK]<%[/MÄRK] [color="#0000ff"]Set[/color] upl = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"SoftArtisans.FileUp"[/GRÅ]) [MÄRK]%>[/MÄRK]
[MÄRK]<%[/MÄRK] upl.Path = [GRÅ]"c:\Inetpub\wwwroot\uppbild\"[/GRÅ] [MÄRK]%>[/MÄRK]
<%upl.SaveAs [GRÅ]"senaste_bild.jpg"[/GRÅ][MÄRK]%>[/MÄRK]<BR>
[MÄRK]<%[/MÄRK]
    f1 = [color="#0000ff"]Mid[/color](upl.UserFilename, [color="#0000ff"]InStrRev[/color](upl.UserFilename, [GRÅ]"\"[/GRÅ]) + 1)
        FCONT = upl.ContentType 
        [color="#0000ff"]Select[/color] [color="#0000ff"]Case[/color] [color="#0000ff"]LCase[/color](FCONT) 
   [color="#0000ff"]Case[/color] [GRÅ]"image/pjpeg"[/GRÅ] 
	upl.Save 
	[b]Response[/b].Write [GRÅ]"<P>Filen "[/GRÅ] & f1 & [GRÅ]"<BR>have been upload"[/GRÅ]

[color="#0000ff"]Case[/color] [color="#0000ff"]Else[/color]
	upl.delete
	[b]Response[/b].Write  [GRÅ]"<P>"[/GRÅ] & [GRÅ]"Must be a [jpg] to upload.<BR> Press [back] key in web browser <BR>to return to upload page"[/GRÅ]
	[b]Response[/b].[color="#0000ff"]End[/color] 
[color="#0000ff"]End[/color] Select%>

 

mvh

thommy

 

Link to comment
Share on other sites

På vilket sätt fungerar det inte? Felmeddelanden eller?

 

Det blir inget felmedelande..

Bilden skickas iväg men den byter inte namn.

 

det står i webläsaren.

 

 

Filen pfizer.jpg

have been upload

 

/thommy

 

Link to comment
Share on other sites

Bilden skickas iväg men den byter inte namn.

 

det står i webläsaren.

 

Ja, det du skriver ut är ju ursprungsnamnet. Men SaveAs har sparat filen under det nya namnet.

 

Link to comment
Share on other sites

För att förtydliga:

 

Det du skriver ut på webbsidan med

f1 = [color="#0000ff"]Mid[/color](upl.UserFilename, [color="#0000ff"]InStrRev[/color](upl.UserFilename, [GRÅ]"\"[/GRÅ]) + 1)
        FCONT 
[b]Response[/b].Write [GRÅ]"<P>Filen "[/GRÅ] & f1 & [GRÅ]"<BR>have been upload"[/GRÅ]

 

är namnet som filen hade när den skickades upp till servern från klienten. Det är vad upl.UserFilenamn returnerar. Även om du sparat filen med upl.SaveAs "NågotAnnatNamn.xxx" så kommer denna sträng inte förändras.

 

Link to comment
Share on other sites

För att förtydliga:

 

När jag tittar i katalogen där filen lagras, så

finns bara filen (pfizer.jpg), efter vart test

så raderar jag filen, men den lagras igen

som (pfizer.jpg) inte som (senaste_bild.jpg)

 

/thommy

 

Link to comment
Share on other sites

Så här ser hela koden ut som jag använder

 

(file_bild_T.asp)

 

<html>
<head>
<title>Tunneltork</title>
</head>
<body bgcolor=[GRÅ]"#ffffff"[/GRÅ] topmargin=[GRÅ]"0"[/GRÅ] leftmargin=[GRÅ]"0"[/GRÅ]>
<br>
<font face=[GRÅ]"Verdana"[/GRÅ] size=[GRÅ]"2"[/GRÅ]>
OBS!!!!<br>
The image you upload here must be a jpg [color="#0000ff"]And[/color] have<br> 
the same name as you assigned [color="#0000ff"]To[/color] it [color="#0000ff"]In[/color] the post
</font>
<br>
<br>
<table border=[GRÅ]"0"[/GRÅ] cellspacing=[GRÅ]"0"[/GRÅ] cellpadding=[GRÅ]"0"[/GRÅ]>
<tr>
<td height=[GRÅ]"0"[/GRÅ] align=[GRÅ]"left"[/GRÅ]>
<form enctype=[GRÅ]"multipart/form-data"[/GRÅ] method=[GRÅ]"post"[/GRÅ] action=[GRÅ]"send_bild_t.asp"[/GRÅ]>
<font face=[GRÅ]"Verdana"[/GRÅ] size=[GRÅ]"2"[/GRÅ] color=[GRÅ]"#000000"[/GRÅ]>[color="#0000ff"]Select[/color] a image (jpg,) [color="#0000ff"]To[/color] upload:</font><br>
<input type=[GRÅ]"file"[/GRÅ] name=[GRÅ]"f1"[/GRÅ]><br>
<br>
<input type=[GRÅ]"submit"[/GRÅ] value=[GRÅ]"Upload screenshots"[/GRÅ]>
</form>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

 

 

(send_bild_T.asp)

 

[MÄRK]<%[/MÄRK]@ LANGUAGE=[GRÅ]"VBScript"[/GRÅ] [MÄRK]%>[/MÄRK]
<html>
<head>
<title>Tunneltork</title>
</head>
<body bgcolor=[GRÅ]"#ffffff"[/GRÅ] topmargin=[GRÅ]"0"[/GRÅ] leftmargin=[GRÅ]"0"[/GRÅ]>

<table border=[GRÅ]"0"[/GRÅ] cellspacing=[GRÅ]"0"[/GRÅ] cellpadding=[GRÅ]"0"[/GRÅ]>
<tr>
<td height=[GRÅ]"0"[/GRÅ] align=[GRÅ]"left"[/GRÅ]>

<font face=[GRÅ]"Verdana"[/GRÅ] size=[GRÅ]"2"[/GRÅ] color=[GRÅ]"#000000"[/GRÅ]>
[MÄRK]<%[/MÄRK] [color="#0000ff"]Set[/color] upl = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"SoftArtisans.FileUp"[/GRÅ]) [MÄRK]%>[/MÄRK]
[MÄRK]<%[/MÄRK] upl.Path = [GRÅ]"c:\Inetpub\wwwroot\uppbild\"[/GRÅ] [MÄRK]%>[/MÄRK]
[MÄRK]<%[/MÄRK] 
upl.SaveAs [GRÅ]"senaste_bild.jpg"[/GRÅ][MÄRK]%>[/MÄRK]<BR>
[MÄRK]<%[/MÄRK]


    f1 = [color="#0000ff"]Mid[/color](upl.UserFilename, [color="#0000ff"]InStrRev[/color](upl.UserFilename, [GRÅ]"\"[/GRÅ]) + 1)


        FCONT = upl.ContentType 


        [color="#0000ff"]Select[/color] [color="#0000ff"]Case[/color] [color="#0000ff"]LCase[/color](FCONT) 
   [color="#0000ff"]Case[/color] [GRÅ]"image/pjpeg"[/GRÅ] 
	upl.Save 
	[b]Response[/b].Write [GRÅ]"<P>Filen "[/GRÅ] & f1 & [GRÅ]"<BR>have been upload"[/GRÅ]

[color="#0000ff"]Case[/color] [color="#0000ff"]Else[/color]
	upl.delete
	[b]Response[/b].Write  [GRÅ]"<P>"[/GRÅ] & [GRÅ]"Must be a [jpg] to upload.<BR> Press [back] key in web browser <BR>to return to upload page"[/GRÅ]
	[b]Response[/b].[color="#0000ff"]End[/color] 
[color="#0000ff"]End[/color] Select%>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

 

/thommy

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...