Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Problem med att skapa en thumb


Johan Knape

Recommended Posts

Hej,

 

Jag använder följande kod.

 

Public Sub ResizeAndSaveImage(ByVal ImagePath As String, _
ByVal NewWidth As Integer, _
ByVal NewHeight As Integer, _
ByVal DestinationPath As String)

'Load the source bitmap
Dim bm_source As New Bitmap(ImagePath)

'Create the destination bitmap
Dim bm_dest As New Bitmap(NewWidth, NewHeight)

'Create a graphics object 
Dim gr_dest As Graphics = Graphics.FromImage(bm_dest)
[color="#ff0000"]gr_dest.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic[/color]   

'Re-draw the image to the specified height and width
'gr_dest.FillRectangle( Brushes.White,0,0,bm_dest.Width, bm_dest.Height)
gr_dest.DrawImage(bm_source, 0, 0, bm_dest.Width , bm_dest.Height )

'Save the resulting image
bm_dest.Save(DestinationPath,ImageFormat.Jpeg)

'Release objects
bm_source.Dispose()
bm_source = Nothing
bm_source = Nothing
bm_dest = Nothing
gr_dest = Nothing

End Sub

 

 

Får följande fel meddelande:

 

Kompilatorfel

Beskrivning: Ett fel inträffade vid kompilering av en resurs som är nödvändig för att utföra den aktuella begäran. Granska den specifika felinformationen nedan och gör nödvändiga ändringar i källkoden.

 

Kompilatorfelmeddelande: BC30469: En referens till en icke-delad medlem kräver en objektreferens.

 

Källfel:

 

 

 

Rad 96: 'Create a graphics object

Rad 97: Dim gr_dest As Graphics = Graphics.FromImage(bm_dest)

Rad 98: gr_dest.InterpolationMode = Graphics.InterpolationMode.HighQualityBicubic

Rad 99:

Rad 100: 'Re-draw the image to the specified height and width

 

 

Källfil: c:\inetpub\wwwroot\tallrikar\upload.aspx Rad: 98

 

 

gr_dest.InterpolationMode = Graphics.InterpolationMode.HighQualityBicubic

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Har följande imports ->

<%@ Page Language="VB" ContentType="text/html" strict = "false"%>

<%@ import namespace="System" %>

<%@ import namespace="System.Drawing" %>

<%@ import namespace="System.Drawing.Imaging" %>

<%@ import namespace="System.IO" %>

 

All hjälp uppskattas

 

/Johan

 

Link to comment
Share on other sites

Självklart var det så enkelt.

Lite frustrerande att problemen skall vara så svåra och lösningarna så enkla *s*.

 

Nåja man tackar ödmjukast.

 

Naturligtvis poäng.

 

/Johan

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...