Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Paging problem Object required


Siluett

Recommended Posts

Hej!

 

Jag försöker mig på det här med paging men får bara upp ett felmedd Object required......

 

Kod:

[log]

<%Dim sida
sida = [color="#0000ff"]Trim[/color]([b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"sida"[/GRÅ]))
[color="#0000ff"]If[/color] sida = [GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] 
sida = 1

[color="#0000ff"]Set[/color] Conn = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Connection"[/GRÅ]) 
Conn.Open [GRÅ]"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="[/GRÅ] & [b]Server[/b].MapPath([GRÅ]"db/galleri.mdb"[/GRÅ])

RecSet.PageSize = 10
RecSet.AbsolutePage = sida

[color="#0000ff"]While[/color] [color="#0000ff"]Not[/color] RecSet.EOF [color="#0000ff"]And[/color] rowCount < RecSet.PageSize
rowCount = rowCount + 1

[MÄRK]%>[/MÄRK]


<table width=[GRÅ]"400"[/GRÅ] border=[GRÅ]"0"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] cellpadding=[GRÅ]"3"[/GRÅ]>

[MÄRK]<%[/MÄRK]	[color="#0000ff"]If[/color] [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"namn"[/GRÅ]) = [GRÅ]"askar8veckor"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
[color="#0000ff"]Set[/color] RecSet = Conn.[color="#0000ff"]Execute[/color]([GRÅ]"SELECT * FROM galleri WHERE namn='askar8veckor'"[/GRÅ]) 
[color="#0000ff"]Do[/color] Until RecSet.EOF 
[b]Response[/b].Write [GRÅ]"<img src="[/GRÅ][GRÅ]""[/GRÅ] &RecSet([GRÅ]"bild"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" border=1><br>"[/GRÅ] 
[b]Response[/b].Write RecSet([GRÅ]"info"[/GRÅ]) [MÄRK]%>[/MÄRK]
<p>
[MÄRK]<%[/MÄRK]	RecSet.MoveNext
[color="#0000ff"]Loop[/color]
RecSet.Close : [color="#0000ff"]Set[/color] RecSet = [color="#0000ff"]Nothing[/color] 
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color] [MÄRK]%>[/MÄRK]


[MÄRK]<%[/MÄRK]	[color="#0000ff"]If[/color] [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"namn"[/GRÅ]) = [GRÅ]"Varen2003"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
[color="#0000ff"]Set[/color] RecSet = Conn.[color="#0000ff"]Execute[/color]([GRÅ]"SELECT * FROM galleri WHERE namn='Varen2003'"[/GRÅ]) 
[color="#0000ff"]Do[/color] Until RecSet.EOF 
[b]Response[/b].Write [GRÅ]"<img src="[/GRÅ][GRÅ]""[/GRÅ] &RecSet([GRÅ]"bild"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" border=1><br>"[/GRÅ] 
[b]Response[/b].Write RecSet([GRÅ]"info"[/GRÅ]) [MÄRK]%>[/MÄRK]
<p>
[MÄRK]<%[/MÄRK]	RecSet.MoveNext
[color="#0000ff"]Loop[/color]
RecSet.Close
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color] [MÄRK]%>[/MÄRK]


[MÄRK]<%[/MÄRK]	[color="#0000ff"]If[/color] [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"namn"[/GRÅ]) = [GRÅ]"Sommaren2003"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
[color="#0000ff"]Set[/color] RecSet = Conn.[color="#0000ff"]Execute[/color]([GRÅ]"SELECT * FROM galleri WHERE namn='Sommaren2003'"[/GRÅ]) 
[color="#0000ff"]Do[/color] Until RecSet.EOF 
[b]Response[/b].Write [GRÅ]"<img src="[/GRÅ][GRÅ]""[/GRÅ] &RecSet([GRÅ]"bild"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" border=1><br>"[/GRÅ] 
[b]Response[/b].Write RecSet([GRÅ]"info"[/GRÅ]) [MÄRK]%>[/MÄRK]
<p>
[MÄRK]<%[/MÄRK]	RecSet.MoveNext
[color="#0000ff"]Loop[/color]
RecSet.Close
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color] [MÄRK]%>[/MÄRK]


[MÄRK]<%[/MÄRK]	[color="#0000ff"]If[/color] [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"namn"[/GRÅ]) = [GRÅ]"augusti2003"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
[color="#0000ff"]Set[/color] RecSet = Conn.[color="#0000ff"]Execute[/color]([GRÅ]"SELECT * FROM galleri WHERE namn='augusti2003'"[/GRÅ]) 
[color="#0000ff"]Do[/color] Until RecSet.EOF 
[b]Response[/b].Write [GRÅ]"<img src="[/GRÅ][GRÅ]""[/GRÅ] &RecSet([GRÅ]"bild"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" border=1><br>"[/GRÅ] 
[b]Response[/b].Write RecSet([GRÅ]"info"[/GRÅ]) [MÄRK]%>[/MÄRK]
<p>
[MÄRK]<%[/MÄRK]	RecSet.MoveNext
[color="#0000ff"]Loop[/color]
RecSet.Close
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color] [MÄRK]%>[/MÄRK]


[MÄRK]<%[/MÄRK]	[color="#0000ff"]If[/color] [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"namn"[/GRÅ]) = [GRÅ]"hosten2003"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
[color="#0000ff"]Set[/color] RecSet = Conn.[color="#0000ff"]Execute[/color]([GRÅ]"SELECT * FROM galleri WHERE namn='hosten2003'"[/GRÅ]) 
[color="#0000ff"]Do[/color] Until RecSet.EOF 
[b]Response[/b].Write [GRÅ]"<img src="[/GRÅ][GRÅ]""[/GRÅ] &RecSet([GRÅ]"bild"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" border=1><br>"[/GRÅ] 
[b]Response[/b].Write RecSet([GRÅ]"info"[/GRÅ]) [MÄRK]%>[/MÄRK]
<p>
[MÄRK]<%[/MÄRK]	RecSet.MoveNext
[color="#0000ff"]Loop[/color]
RecSet.Close
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color] [MÄRK]%>[/MÄRK]


[MÄRK]<%[/MÄRK]	[color="#0000ff"]If[/color] [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"namn"[/GRÅ]) = [GRÅ]"uppsalaokt03"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
[color="#0000ff"]Set[/color] RecSet = Conn.[color="#0000ff"]Execute[/color]([GRÅ]"SELECT * FROM galleri WHERE namn='uppsalaokt03'"[/GRÅ]) 
[color="#0000ff"]Do[/color] Until RecSet.EOF 
[b]Response[/b].Write [GRÅ]"<img src="[/GRÅ][GRÅ]""[/GRÅ] &RecSet([GRÅ]"bild"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" border=1><br>"[/GRÅ] 
[b]Response[/b].Write RecSet([GRÅ]"info"[/GRÅ]) [MÄRK]%>[/MÄRK]
<p>
[MÄRK]<%[/MÄRK]	RecSet.MoveNext
[color="#0000ff"]Loop[/color]
RecSet.Close
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color] [MÄRK]%>[/MÄRK]


[MÄRK]<%[/MÄRK]	[color="#0000ff"]If[/color] [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"namn"[/GRÅ]) = [GRÅ]"Sthlmdec2003"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
[color="#0000ff"]Set[/color] RecSet = Conn.[color="#0000ff"]Execute[/color]([GRÅ]"SELECT * FROM galleri WHERE namn='Sthlmdec2003'"[/GRÅ]) 
[color="#0000ff"]Do[/color] Until RecSet.EOF 
[b]Response[/b].Write [GRÅ]"<img src="[/GRÅ][GRÅ]""[/GRÅ] &RecSet([GRÅ]"bild"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" border=1><br>"[/GRÅ] 
[b]Response[/b].Write RecSet([GRÅ]"info"[/GRÅ]) [MÄRK]%>[/MÄRK]
<p>
[MÄRK]<%[/MÄRK]	RecSet.MoveNext
[color="#0000ff"]Loop[/color]
RecSet.Close
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color] [MÄRK]%>[/MÄRK]


[MÄRK]<%[/MÄRK]	[color="#0000ff"]If[/color] [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"namn"[/GRÅ]) = [GRÅ]"Soderfors04"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
[color="#0000ff"]Set[/color] RecSet = Conn.[color="#0000ff"]Execute[/color]([GRÅ]"SELECT * FROM galleri WHERE namn='Soderfors04'"[/GRÅ]) 
[color="#0000ff"]Do[/color] Until RecSet.EOF 
[b]Response[/b].Write [GRÅ]"<img src="[/GRÅ][GRÅ]""[/GRÅ] &RecSet([GRÅ]"bild"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" border=1><br>"[/GRÅ] 
[b]Response[/b].Write RecSet([GRÅ]"info"[/GRÅ]) [MÄRK]%>[/MÄRK]
<p>
[MÄRK]<%[/MÄRK]	RecSet.MoveNext
[color="#0000ff"]Loop[/color]
RecSet.Close
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color] [MÄRK]%>[/MÄRK]


[MÄRK]<%[/MÄRK]	[color="#0000ff"]If[/color] [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"namn"[/GRÅ]) = [GRÅ]"Vasteras04"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
[color="#0000ff"]Set[/color] RecSet = Conn.[color="#0000ff"]Execute[/color]([GRÅ]"SELECT * FROM galleri WHERE namn='Vasteras04'"[/GRÅ]) 
[color="#0000ff"]Do[/color] Until RecSet.EOF 
[b]Response[/b].Write [GRÅ]"<img src="[/GRÅ][GRÅ]""[/GRÅ] &RecSet([GRÅ]"bild"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" border=1><br>"[/GRÅ] 
[b]Response[/b].Write RecSet([GRÅ]"info"[/GRÅ]) [MÄRK]%>[/MÄRK]
<p>
[MÄRK]<%[/MÄRK]	RecSet.MoveNext
[color="#0000ff"]Loop[/color]
RecSet.Close
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color] [MÄRK]%>[/MÄRK]


[MÄRK]<%[/MÄRK]	[color="#0000ff"]If[/color] [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"namn"[/GRÅ]) = [GRÅ]"Sthlm0404"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
[color="#0000ff"]Set[/color] RecSet = Conn.[color="#0000ff"]Execute[/color]([GRÅ]"SELECT * FROM galleri WHERE namn='Sthlm0404'"[/GRÅ]) 
[color="#0000ff"]Do[/color] Until RecSet.EOF 
[b]Response[/b].Write [GRÅ]"<img src="[/GRÅ][GRÅ]""[/GRÅ] &RecSet([GRÅ]"bild"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" border=1><br>"[/GRÅ] 
[b]Response[/b].Write RecSet([GRÅ]"info"[/GRÅ]) [MÄRK]%>[/MÄRK]
<p>
[MÄRK]<%[/MÄRK]	RecSet.MoveNext
[color="#0000ff"]Loop[/color]
RecSet.Close
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color] [MÄRK]%>[/MÄRK]


[MÄRK]<%[/MÄRK]	[color="#0000ff"]If[/color] [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"namn"[/GRÅ]) = [GRÅ]"Norge04"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
[color="#0000ff"]Set[/color] RecSet = Conn.[color="#0000ff"]Execute[/color]([GRÅ]"SELECT * FROM galleri WHERE namn='Norge04'"[/GRÅ]) 
[color="#0000ff"]Do[/color] Until RecSet.EOF 
[b]Response[/b].Write [GRÅ]"<img src="[/GRÅ][GRÅ]""[/GRÅ] &RecSet([GRÅ]"bild"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" border=1><br>"[/GRÅ] 
[b]Response[/b].Write RecSet([GRÅ]"info"[/GRÅ]) [MÄRK]%>[/MÄRK]
<p>
[MÄRK]<%[/MÄRK]	RecSet.MoveNext
[color="#0000ff"]Loop[/color]
RecSet.Close
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color] [MÄRK]%>[/MÄRK]


[MÄRK]<%[/MÄRK]	[color="#0000ff"]If[/color] [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"namn"[/GRÅ]) = [GRÅ]"skindividual"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
[color="#0000ff"]Set[/color] RecSet = Conn.[color="#0000ff"]Execute[/color]([GRÅ]"SELECT * FROM galleri WHERE namn='skindividual'"[/GRÅ]) 
[color="#0000ff"]Do[/color] Until RecSet.EOF 
[b]Response[/b].Write [GRÅ]"<img src="[/GRÅ][GRÅ]""[/GRÅ] &RecSet([GRÅ]"bild"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" border=1><br>"[/GRÅ] 
[b]Response[/b].Write RecSet([GRÅ]"info"[/GRÅ]) [MÄRK]%>[/MÄRK]
<p>
[MÄRK]<%[/MÄRK]	RecSet.MoveNext
[color="#0000ff"]Loop[/color]
RecSet.Close
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color] [MÄRK]%>[/MÄRK]


[MÄRK]<%[/MÄRK]	[color="#0000ff"]If[/color] [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"namn"[/GRÅ]) = [GRÅ]"uppsalajuni04"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
[color="#0000ff"]Set[/color] RecSet = Conn.[color="#0000ff"]Execute[/color]([GRÅ]"SELECT * FROM galleri WHERE namn='uppsalajuni04'"[/GRÅ]) 
[color="#0000ff"]Do[/color] Until RecSet.EOF 
[b]Response[/b].Write [GRÅ]"<img src="[/GRÅ][GRÅ]""[/GRÅ] &RecSet([GRÅ]"bild"[/GRÅ])& [GRÅ]""[/GRÅ][GRÅ]" border=1><br>"[/GRÅ] 
[b]Response[/b].Write RecSet([GRÅ]"info"[/GRÅ]) [MÄRK]%>[/MÄRK]
<p>
[MÄRK]<%[/MÄRK]	RecSet.MoveNext
[color="#0000ff"]Loop[/color]
RecSet.Close
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color] [MÄRK]%>[/MÄRK]<%RecSet.MoveNext
[color="#0000ff"]Wend[/color]

[color="#0000ff"]If[/color] RecSet.PageCount > 1 [color="#0000ff"]Then[/color]
[color="#0000ff"]For[/color] i = 1 [color="#0000ff"]To[/color] RecSet.PageCount
[color="#0000ff"]If[/color] i = [color="#0000ff"]CLng[/color](sida) [color="#0000ff"]Then[/color]
[MÄRK]%>[/MÄRK]
<a href=[GRÅ]"bilder.asp?pg=<%=i%>"[/GRÅ]>[MÄRK]<%[/MÄRK]=i%></a> 
[MÄRK]<%[/MÄRK] [color="#0000ff"]Else[/color] [MÄRK]%>[/MÄRK]
<b>[MÄRK]<%[/MÄRK]=i%></b> 
[MÄRK]<%[/MÄRK]
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[color="#0000ff"]Next[/color]
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
Conn.Close : [color="#0000ff"]Set[/color] Conn = Nothing%>

[/log]

 

Felmedd kommer på raden

RecSet.PageSize = 10

 

 

Hoppas att någon har några ideer! :-)

 

[inlägget ändrat 2004-09-26 00:04:28 av Erik Junesjö]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...