Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Flash, ASP & MS Access


.mixon

Recommended Posts

Aargh! Nu ger jag snart upp! Trots otaliga försök att via tutorials och tips från trådar här på E-forum så får jag inte rätt på detta...

 

Jag vill med Flash presentera matchresultat i en ruta på 200*120 pixlar. Resultaten hämtas från en Accessdatabas. Jag vill att dagens spelade matcher ska dyka upp i rutan, antingen ett och ett eller 4 åt gången, se "skiss":

 

---------------------

| RES.1 | RES.2 |

---------------------

| RES.3 | RES.4 |

---------------------

 

Har fler än 4 matcher spelats idag så vill jag att nästa set om 4 resultat visas, en loop alltså. Om det inte är några matcher spelade idag så ska texten "Inga matcher spelade idag" dyka upp istället.

 

Jag behärskar ASP så att få ut aktuella matcher är inget problem. Problemet som jag har är att anropa och deklarera variablerna i Flash.

 

Någon som förstår vad jag är ute efter och som känner sig manad? Poäng står givetvis på spel.

 

.mixon

 

 

[inlägget ändrat 2004-07-08 11:08:18 av .mixon]

[inlägget ändrat 2004-07-08 11:08:40 av .mixon]

[inlägget ändrat 2004-07-08 11:08:54 av .mixon]

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 57
  • Created
  • Last Reply
pellepiano

Om du gör ette generellt textfät i Flash ( dynamiskt med variablenamn matcher tex ).

När variablerna från databasen kommer in till Flash så kan du ha detta på en frame.....

 

matcher=match1+" | "+match2+newline+match3+" | "+match4;

 

Om match1 inte innehåller något värde kan du kolla med

 

if(match1 != undefined){

matcher=match1+" | "+match2+newline+match3+" | "+match4;

}else{

matcher="Inga matcher spelades idag!";

}

 

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för svar!

 

Dessvärre behöver jag MYCKET hjälp med detta då jag inte är hemma alls i Flash.

 

Att jag sen skrivit | i exemplet är endast för att illustrera. Det ska givetvis vara ett annat utseende på resultattavlan men det får jag mecka med sedan, bara jag får rätt på tekniken bakom.

 

Hur ska jag få in variablerna i Flash och hur gör jag så att flashfilmen loopar igenom samtliga matcher spelade idag?

 

Link to comment
Share on other sites

Hmm, vet att jag följde en bra guide på nätet för ett tag sen men jag hittar tyvärr inte sidan... Hur som helst så kan du ju exempelvis hämta allt från databasen och slå ihop alla träffar i en sträng som sen flash läser av och splittar upp...

 

Som exempel kan man ta Namn och Efternamn som man lagrat i en databas och gör då en simpel asp-fil (kan namnge den flash.asp):

 

Set rs = Conn.Execute("Select * From tabell")
do until rs.eof
	namn = namn & Server.URLEncode(rs("namn")) & ","
enamn = enamn & Server.URLEncode(rs("enamn")) & ","
rs.movenext
loop
namn=Left(namn,Len(namn)-1)
namn=Left(namn,Len(namn)-1)
	Response.write "Namn=" & namn & "&Efternamn=" & enamn & "&Loaded=yes"
   rs.Close
   Conn.Close

 

I första framen i din movie lägger du in:

loadVariables ("flash.asp", this);

 

För att kolla att Flash har läst in variablerna Namn och Efternamn kan du i andra framen lägga in:

 

if (_root.Loaded == "yes") {
gotoAndStop(3);
} else {
gotoAndPlay(1);
}

 

Sen för att bearbeta variablerna Namn och Efternamn lägger du in följande i frame 3:

 

arrName = Namn.split(",");
arrEname = Efternamn.split(",");

 

Nu kan du loopa igenom arrName och arrEname och lägga in resultatet i en dynamisk textbox:

for (i=0;i<arrName.length;i++){
txtNamn +=arrName+newline;
txtENamn += arrEname+newline;
}

 

/OZn

_______________________________________________________

Microchips - De små potatisflingorna du äter allra sist i chipspåsen

 

Link to comment
Share on other sites

Usch, jag känner mig helkass på Flash.

 

Har skapat filen flash.asp fast jag skapade bara variablerna utan att ta från databasen (jag vet hur detta funkar, ville bara se hur jag ska göra med Flashbiten):

 

flash.asp

<%
Dim namn
Dim enamn

namn = "Micke,Hans,Pelle"
enamn = "Nilsson,Carlsson,Hansson"

response.write "Namn=" & namn & "&Efternamn=" & enamn & "&Loaded=yes"
%>

 

Sen la jag in följande i Flash-filmen:

 

Layer 1 - Frame 1:

loadVariables ("flash.asp", this);

 

Layer 1 - Frame 2:

if (_root.Loaded == "yes") {

gotoAndStop(3);

} else {

gotoAndPlay(1);

}

 

Layer 1 - Frame 3:

arrName = Namn.split(",");

arrEname = Efternamn.split(",");

 

Sen visste jag inte var jag skulle skapa det dynamiska textfältet så det la jag i Layer 2 - Frame 1. Men när jag skapat det så står det: "Current selection cannot have actions applied to it." så jag la scriptet:

for (i=0;i<arrName.length;i++){

txtNamn +=arrName+newline;

txtENamn += arrEname+newline;

}

direkt på Layer 2 - Frame 1, vilket kändes helt fel.

 

Givetvis fungerade det inte alls (det räcker väl att jag spelar upp det i Flash Player).

 

Några mer ingående tips?

 

 

Link to comment
Share on other sites

pellepiano

Du kan köra det i Flash playern OM du asp installerat på din dator eller anropar asp scriptet på en server ( antar jag ).

 

Du har lagt loopen för tidigt, den måste komme efter att variablerna är inne i Flash, frame 3 låter logisk, efter spliten.

 

Tror du har glömt att lägga in i i arrayloopen

 

for (i=0;i<arrName.length;i++){

txtNamn +=arrName+newline;

txtENamn += arrEname+newline;

}

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Om du ska lägga loopen någon annanstans så måste du använda dig av en funktion eller liknande:

 

I frame 1, Layer 1:

 

loadVariables ("flash.asp", this);
function PickRec(arrName,arrEname){
for (i=0;i<arrName.length;i++){
txtNamn +=arrName[i]+newline;
txtENamn += arrEname[i]+newline;
}
}

 

Låt allt annat vara och anropa loopen vid frame3, Layer3 efter splitten:

arrName = Namn.split(",");
arrEname = Efternamn.split(",");
PickRec(arrName,arrEname)

 

Funktion kan vara bra om du exempelvis inte vill visa alla resultat åt gången utan bara vill visa x antal i taget.

 

/OZn

_______________________________________________________

Microchips - De små potatisflingorna du äter allra sist i chipspåsen

 

[inlägget ändrat 2004-07-09 08:30:03 av OZn]

Link to comment
Share on other sites

(det räcker väl att jag spelar upp det i Flash Player).

 

Enklast är om du kör swf-filen precis som man kör en vanlig asp-fil, dvs http://localhost/flash.swf och sen ha asp-filen i samma katalog.

 

/OZn

_______________________________________________________

Microchips - De små potatisflingorna du äter allra sist i chipspåsen

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för all hjälp! Ni har fått poäng såhär långt.

 

Dessvärre går det ... hm, åt pipan...

 

Hur ska jag få upp värdena i den dynamiska textboxen? Jag får ju inte sätta något script på den.

 

Någon av er som orkar ta det igen, steg för steg, frame för frame?

 

Funktion kan vara bra om du exempelvis inte vill visa alla resultat åt gången utan bara vill visa x antal i taget.

 

Ja, jag vill visa upp 4 resultat åt gången men om fler är spelade vill jag såklart att de visas efter x antal sekunder...

 

Tack!

 

[inlägget ändrat 2004-07-09 11:11:38 av .mixon]

[inlägget ändrat 2004-07-09 11:12:25 av .mixon]

Link to comment
Share on other sites

Vad är det som inte fungerar? Är det bara loopen eller får du ingenting att fungera?

 

För att du ska förstå principen så strunta i loopen så länge:

Jag utgår från en helt ny movie men med samma asp-fil:

 

Lägg ut en textbox (markera A i toolboxen) under properties ändrar du till "Dynamic Text" i fältet Var skriver du txtName. Gör en likadan textbox fast vid Var skriver du txtEname

 

Markera frame 1, layer 1 och öppna Actions och skriv in:

 

loadVariables ("flash.asp", this);

 

Markera frame2 och högerklicka och välj "Insert Blank Keyframe". Lägg nu in följande kod i frame2:

 

if (_root.Loaded == "yes") {
gotoAndStop(3);
} else {
gotoAndPlay(1);
}

 

Markera frame3 och högerklicka och välj "Insert Blank Keyframe". Lägg nu in följande kod i frame3:

 

arrName = Namn.split(",");
arrEname = Efternamn.split(",");
txtName = arrName[0];
txtEname = arrEname[0];

 

Spara och exportera filmen och kör den genom http:/localhost/filmen.swf

 

Nu ska textboxarna innehålla första namnet och efternamnet i arrayen.

 

Får du det här att fungera?

 

/OZn

_______________________________________________________

Microchips - De små potatisflingorna du äter allra sist i chipspåsen

 

Link to comment
Share on other sites

Hej igen Ozn & tack för din tid!

 

Detta var en bra och pedagogisk förklaring.

 

MEN, nä det vill inte. Jag undrar var jag ska lägga de dynamiska textboxarna, ska de bara ligga i Frame 1? Ska de inte följa med hela vägen till Frame 3?

 

Synd jag inte kan visa dig hur det ser ut i min fil, det hade kanske varit enklare då...

 

Min flash.asp ser ut såhär iaf:

<%
Name = "Micke,Hans"
Ename = "Nilsson,Carlsson"

Response.write "Namn=" & Name & "&Efternamn=" & Ename & "&Loaded=yes"
%>

 

Det ska ju inte spela någon roll att jag inte hämtar från en db i detta fall. Huvudsaken är ju att variablerna Name och Ename skickas vidare.

 

Link to comment
Share on other sites

Det var jag som var lite klantig i min förklaring...

Tänkte att textboxarna kan ligga i ett eget layer. Gör ett nytt lager och se till att lagret sträcker sig till frame 3 och lägg textboxarna i det lagret...

 

Eller för enkelhetens skull kan du lägga textboxarna i frame 3, alltså, skriv in all kod och sist lägger du ut textboxarna på arbetsytan på frame 3 (markera frame 3 och lägg ut textboxarna)

 

Om du inte får det att funka så kan jag göra ett exempel åt dig och skicka till din mail...

 

/OZn

_______________________________________________________

Microchips - De små potatisflingorna du äter allra sist i chipspåsen

 

[inlägget ändrat 2004-07-09 12:17:38 av OZn]

Link to comment
Share on other sites

OK, jag testar detta efter lunch.

 

Hör av mig sen om hur det har gått.

 

Tack sålänge (=poäng)

 

.mixon

 

Link to comment
Share on other sites

OK! Nu fick jag minsann till det! :)

 

Nu hämtar den det första namnet "Micke" och första efternamnet "Nilsson" ifrån flash.asp, precis som det är tänkt.

 

Hur gör jag nu för att loopa igenom det hela?

 

Detta borde nu gå att applicera på mina slutresultat iställer för namn, det borde ju vara samma princip att man sparar ner det i en array...

 

Och sen ytterligare: hur gör jag för att presentera 4 resultat åt gången?

 

Först 4 resultat - sen delay med x antal sekunder - sen 4 nya resultat (eller 2 om det bara är 6 matcher spelade totalt)...

 

Link to comment
Share on other sites

Jag förslår att du fortsätter på namn och efternamn tillsvidare.

För att loopa igenom alla ersätter du frame 3 med följande:

 

arrName = Namn.split(",");
arrEname = Efternamn.split(",");
for (i=0;i<arrName.length;i++){
txtNamn +=arrName[i]+newline;
txtENamn += arrEname[i]+newline;
}

 

Det här loopar igenom hela arrayen och kommer således visa alla poster.

 

Se till att ha tillräckligt stora textboxar annar kommer du inte se resterande namn :)

 

Angående 4 åt gången kan man göra en funktion och skicka med lite positionsvariabler men innnan jag fnular på det måste jag kolla med dig om du måste ha sekundstyrt. Går det inte lika bra med en knapp som visar nästa? (knappen kan man göra osynlig om det inte finns fler poster). När man kommit till slutet på arrayen ska dom första resultaten visas då eller ska det bli helt tomt?

 

/OZn

_______________________________________________________

Microchips - De små potatisflingorna du äter allra sist i chipspåsen

 

[inlägget ändrat 2004-07-09 13:45:57 av OZn]

Link to comment
Share on other sites

Edit:

 

OK, nu har jag lagt in följande på Frame 3:

 

arrName = Namn.split(",");

arrEname = Efternamn.split(",");

for (i=0;i<arrName.length;i++){

txtName +=arrName+newline;

txtEName += arrEname+newline;

}

 

När jag förstorar textboxarna så växer texten oxå(? ser alltså lika mkt/lite oavsett storlek på textbox) hur fixar man till det?

Edit: Hittade dropdownlistan med Singel line/Multiline - testade det men det hjälpte inte(?)

 

Resultatet blir i Name:

 

undefinedMicke

Hans

 

I Ename är det tomt.

Edit igen: Usch detta var ett jobbigt inlägg...

Nu hittade jag felet varför Ename var tomt, det stod EName istället för Ename i scriptet... Nu är det korrekt och då visar Ename:

 

undefinedNilsson

Carlsson

 

Vad betyder:

i<arrName.length

betyder det att om i är mindre än längden på variabeln Name? (försöker förstå logiken :)

 

Svar på dina frågor.

 

Snyggast tycker jag det blir om det loopar automatiskt efter en viss tid.

Om du sätter en osynlig knapp - hur fungerar det?

 

När alla resultat loopats igenom vill jag att det börjar om från början.

 

Tusen tack för din hjälp. Ger dig poäng allt eftersom... :)

 

Ytterligare en fråga, puh... Hur är det med Cacheminnet med Flash. Om besökaren ser resultatlistan, klickar sig vidare för att se återkomma till samma sida. Om nya resultat har tillkommit däremellan, kommer de då att synas? Anledningen att jag frågar är för att jag måste öppna ett nytt fönster efter varje gång jag ändrat något i .fla filen och gjort en ny .swf...

 

Hur är det med laddningen? Laddar Flash först in alla variabler, säg 30 matcher, innan den visar något i resultatlistan? Om ja, kan man göra så att den ritar upp medans den laddar?

 

[inlägget ändrat 2004-07-09 13:57:27 av .mixon]

[inlägget ändrat 2004-07-09 14:02:33 av .mixon]

[inlägget ändrat 2004-07-09 14:07:52 av .mixon]

[inlägget ändrat 2004-07-09 14:09:49 av .mixon]

[inlägget ändrat 2004-07-09 14:10:28 av .mixon]

Link to comment
Share on other sites

Angående textboxarna så markerar du A i toolboxen och sätter markören i den textboxen du vill förstora, då kommer du få en lite fyrkant nere i högra hörnet. Gå dit med musen och dra textboxen till önskad storlek eller så tar du bort de som är där nu och ritar om dom i den storlek de ska vara (om du ritar om dom så glöm inte att ange namnet i Var-rutan).

 

Nu har jag gjort om hela smeten :)

 

Ny movie:

Layer 1 ritar du upp en stor fyrkant och fyller den med valfri färg, markera hela fykanten och tryck F8. Ange valfritt namn i Name: och som Behavior väljer du Movie Clip. Tryck OK. Högerklicka på ditt nya movieclip och välj Edit. Nu är du i movieclip:et och ska där lägga in dina textboxar. Gör det och rita upp textboxarna i lagom storlek och namnge dessa sen med samma namn (txtName och txtEname). Gå tillbaka till Scenen (klicka på Scene som ligger strax under alla lager).

Markera ditt movieclip och skriv in m1 i rutan Instance name för properties för movieclip:et.

 

Skapa ett nytt lager:

Layer 2, Frame 1 anger du följande:

 

i=4;
rsCount=0;

function PickRec(arrName,arrEname){
if (rsCount>=arrName.length){
	rsCount=0;
	i=4;
}
m1.txtName="";
m1.txtEname="";
while (rsCount<i && rsCount<arrName.length) {
	m1.txtName += arrName[rsCount]+newline;
	m1.txtEname += arrEname[rsCount]+newline;
	rsCount++;
}
}

stop();

 

Markera sen ditt movieclip och gå in i Actions för det och skriv:

 

onClipEvent(load)
{
loadVariables ("flash.asp", this);
intervall=4000;
}

onClipEvent(data){
arrName = Namn.split(",");
arrEname = Efternamn.split(",");
_root.PickRec(arrName,arrEname);
}

onClipEvent (enterFrame){
tid=getTimer();
if (tid>intervall){
	_root.i+=4;
	_root.PickRec(arrName,arrEname);
	intervall=intervall+4000;
}
}

 

Nu loopar den igenom de första 4 posterna i arrayen och när det gått 4000 millisekunder loopar den igenom nästa 4 o.s.v...

 

Ytterligare en fråga, puh... Hur är det med Cacheminnet med Flash. Om besökaren ser resultatlistan, klickar sig vidare för att se återkomma till samma sida. Om nya resultat har tillkommit däremellan, kommer de då att synas? Anledningen att jag frågar är för att jag måste öppna ett nytt fönster efter varje gång jag ändrat något i .fla filen och gjort en ny .swf...

Det där får du förklara lite tydligare :)

 

Hur är det med laddningen? Laddar Flash först in alla variabler, säg 30 matcher, innan den visar något i resultatlistan? Om ja, kan man göra så att den ritar upp medans den laddar?

Hmm, inget som jag kan komma på du, men jag kan forska i det (i vilket fall som helst kan du ju skriva ut "Laddar" så användaren ser att det håller på och laddas)

 

Vad betyder:

i<arrName.length

 

betyder det att om i är mindre än längden på variabeln Name? (försöker förstå logiken :)

Ja, när du splittar upp strängen i en array så anger array.length hur många poster det finns. Säg att du splittat upp Kalle,Anka så ligger Kalle på index 0 i arrayen och Anka på plats 1 vilket gör att array.length i det fallet är 2.

 

/OZn

_______________________________________________________

Microchips - De små potatisflingorna du äter allra sist i chipspåsen

 

[inlägget ändrat 2004-07-09 17:04:17 av OZn]

Link to comment
Share on other sites

Tack återigen för svar! Ska kolla på detta igen imorgonkväll.

 

Det där får du förklara lite tydligare :)

 

Vad jag menar är om en användare besöker sidan med resultatlistan, ser resultaten på dagens dittills 5 spelade matcher, surfar vidare på sidan och återvänder till resultatlistsidan igen efter att det spelats ytterligare 3 matcher. Kommer han då att se 8 matcher eller endast de första 5? Har de första 5 på något sätt cachats i minnet?

 

Anledningen till frågan är att jag läst något om cacheminnet och Flash...

Sen när jag satt och testade idag, skapade ny .swf-fil och uppdaterade läsaren, då hände inget. Men om jag stängde ner och slog in localhost... igen då funkade det. Precis som om det cachas.

 

Link to comment
Share on other sites

Vad jag menar är om en användare besöker sidan med resultatlistan, ser resultaten på dagens dittills 5 spelade matcher, surfar vidare på sidan och återvänder till resultatlistsidan igen efter att det spelats ytterligare 3 matcher. Kommer han då att se 8 matcher eller endast de första 5? Har de första 5 på något sätt cachats i minnet?

 

Anledningen till frågan är att jag läst något om cacheminnet och Flash...

Sen när jag satt och testade idag, skapade ny .swf-fil och uppdaterade läsaren, då hände inget. Men om jag stängde ner och slog in localhost... igen då funkade det. Precis som om det cachas.

Det man kan göra för att försäkra sig om att det är en uppdaterad version av datat som hämtas är att lägga till en variabel:

 

Ersätt:

loadVariables ("flash.asp", this);

 

Med:

loadVariables ("flash.asp?load="+Math.random(), this);

 

Samma sak gäller för swf-filen. Man kan skapa en ny, tom movie som är lika stor som den "riktiga" swf-filen. Den nya swf-filen lägger man in i html-koden som sen laddar in den "riktiga movien. Ange följande i frame 1, layer 1 i den nya movien:

 

loadMovieNum("riktiga_swf_filen.swf?load="+Math.round(), 0);
stop();

 

/OZn

_______________________________________________________

Microchips - De små potatisflingorna du äter allra sist i chipspåsen

 

[inlägget ändrat 2004-07-10 22:09:07 av OZn]

Link to comment
Share on other sites

Lysande! Nu loopar den fram de 10 förnamn och 10 efternamn jag angett i flash.asp-filen med 4 sekunders mellanrum.

 

Jag ändrade:

 

loadVariables ("flash.asp", this);

 

till:

 

loadVariables ("flash.asp?load="+Math.random(), this);

 

och då funkade det med att jag endast behöver uppdatera flash.asp så kommer de nya namnen med när jag klickar "uppdatera".

 

Fantastiskt! Poäng såklart!

 

Är jag redo att testa detta på mina matchresultat nu eller är det något mer som jag måste "lära mig" innan jag går vidare?

 

Link to comment
Share on other sites

Tackar, kul att det funka som du tänkt dig.

 

Är jag redo att testa detta på mina matchresultat nu eller är det något mer som jag måste "lära mig" innan jag går vidare?

Det var mest för att få det att fungera först med ett enkelt exempel. Testa med dina matchresultat men kom ihåg att ändra inparametrarna till funktionen ifall du lägger till ytterligare variabler.

 

/OZn

_______________________________________________________

Microchips - De små potatisflingorna du äter allra sist i chipspåsen

 

Link to comment
Share on other sites

Jo, det ska ju dit flera variabler hade jag tänkt.

 

För att vara exakt:

 

Lag1 5 1 1 2 1

Lag2 4 2 0 2 0

 

Detta står för, lagnamn, totalt antal gjorda mål, mål i period 1, mål i period 2, mål i period 3, mål i ev. övertid

 

Vanligtvis hämtar jag ju värdena från Access 2000 såhär:

SELECT bla, blaa, FROM tabell WHERE datum = #" & Date & "#

 

Och presenterar det inuti recordsetet med en loop:

 

Do Until RS.EOF bla, bla...

 

Frågan är hur jag gör nu när det kommer i en Array. Jag vill ju inte ha alla hemmalagen buntade som jag har nu med förnamnen. Utan jag vill ju ha upplägget som synes ovan för 4 rader i taget. Fast detta är ju en fråga för antingen ASP eller SQL forumen...

 

Link to comment
Share on other sites

Jo, precis. Gör så du får presentationen som du tänkt dig i asp-filen för att sen implementera allt i flash.

 

/OZn

_______________________________________________________

Microchips - De små potatisflingorna du äter allra sist i chipspåsen

 

Link to comment
Share on other sites

OK, men om jag loopar fram matcherna i ett RS då har de ju samma namn... hur kopplar jag då så att det blir 4 olika i Flash. Oj den meningen var inte enkel att förstå... :)

 

I ASP-filen så loopas ju en rad i taget fram, där kan jag ju göra en tabell med 4 olika matchresultat. Men Flash letar bara efter ett variabelnamn att applicera på ett ställe i filmen (t.ex. en dynamisk textbox). Men jag behöver ju 4...

 

Link to comment
Share on other sites

Hmm, tyvärr är jag inte riktigt med på vad du menar...

 

Tar ett exempel från ditt tidigare inlägg.

 

Lag1 5 1 1 2 1

Lag2 4 2 0 2 0

 

Detta står för, lagnamn, totalt antal gjorda mål, mål i period 1, mål i period 2, mål i period 3, mål i ev. övertid

 

Det skulle isåfall se ut ungefär:

 

do until rs.eof
team = team & Server.URLEncode(rs("teamname")) & ","
gp1 = gp1 & Server.URLEncode(rs("kolumn_för_mål_period_1")) & ","
gp2 = gp2 & Server.URLEncode(rs("kolumn_för_mål_period_2")) & ","
gp3 = gp3 & Server.URLEncode(rs("kolumn_för_mål_period_3")) & ","
got = got & Server.URLEncode(rs("kolumn_för_mål_på_övertid")) & ","
rs.movenext
loop

team=Left(team,Len(team)-1)
gp1=Left(gp1,Len(gp1)-1)
gp2=Left(gp2,Len(gp2)-1)
gp3=Left(gp3,Len(gp3)-1)
got=Left(got,Len(got)-1)

Response.write "team=" & team & "&period1=" & gp1 & "&period2=" & gp2 & "&period3=" & gp3 & "&overtime=" & got

rs.Close
Conn.Close

 

Och sen ersätter du onClipEvent(data) i movieclip:et i flash-filen med:

 

onClipEvent(data){
arrTeam = team.split(",");
arrGp1 = period1.split(",");
arrGp2 = period2.split(",");
arrGp3 = period3.split(",");
arrGot = overtime.split(",");
_root.PickRec(arrTeam,arrGp1,arrGp2,arrGp3,arrGot);
}

 

Sen får du göra om funktionen:

 

function PickRec(arrTeam,arrGp1,arrGp2,arrGp3,arrGot){
if (rsCount>=arrTeam.length){
rsCount=0;
i=4;
}
m1.txtTeam="";
m1.txtGp1="";
m1.txtGp2="";
m1.txtGp3="";
m1.txtGot="";

while (rsCount<i && rsCount<arrTeam.length) {
m1.txtTeam += arrTeam[rsCount]+newline;
m1.txtGt1 += arrGt1[rsCount]+newline;
m1.txtGt2 += arrGt2[rsCount]+newline;
m1.txtGt3 += arrGt3[rsCount]+newline;
m1.txtGot += arrGot[rsCount]+newline;
rsCount++;
}
}

 

Sen lägger du in 5 textboxar i ditt movieclip som du nämner: txtTeam, txtGt1, txtGt2, txtGt3, txtGot

 

Eller är det inte alls så här du tänk dig?

 

/OZn

_______________________________________________________

Microchips - De små potatisflingorna du äter allra sist i chipspåsen

 

[inlägget ändrat 2004-07-11 23:54:21 av OZn]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.
×
×
  • Create New...