Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Problem med startsida, about:blank


matsegon

Recommended Posts

Jag har problem med att min startsida till IE byter till about:blank. Har skrivit ett inlägg tidigare och fått ett svar från Danne om att, bland annat, ändra startsida i registret, vilket jag också gjort utan framgång. Så fort jag startar IE ändrar startsidan i registret tillbaka till about:blank. Jag har ett uppdaterat antivirusprogram (Command Antivirus). Har också sökt efter eventuella trojaner men inte hittat några. Jag har också kört en hel del adware- och spywareprogram, än så länge bara gratisprogram. Det kanske finns någon som kan rekommendera ett vettigt adware- och spywareprogram för detta ändamål, i den djungel av program som verkar finnas?

Finns det någon som har några tips om hur jag kan komma till rätta med mina problem? Mitt operativsystem är Windows 2000 Professional. Lägger även ut den senaste logfilen från HijackThis:

Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 11:11:19, on 2004-06-29

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Command Software\Command AntiVirus\avinitnt.exe

C:\Program\Delade filer\Command Software\dvpapi.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\Program\Command Software\Command AntiVirus\schscnt.exe

C:\WINNT\system32\stisvc.exe

C:\WINNT\system32\usrbridg.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\System32\mspmspsv.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\WINNT\system32\hotkey.exe

C:\WINNT\system32\PRPCUI.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\COMMAN~1\COMMAN~1\untray.exe

C:\Program\COMMAN~1\COMMAN~1\dvprpt.exe

C:\Program\COMMAN~1\COMMAN~1\avtray.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Documents and Settings\Mats Lundberg\Mina dokument\iclogin1.2\iclogin.exe

C:\WINNT\system32\P2P Networking\P2P Networking.exe

C:\Program\The Cleaner\tca.exe

C:\Program\The Cleaner\tcm.exe

C:\WINNT\system32\internat.exe

C:\freescan\freescan.exe

C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe

C:\Program\Nationalencyklopedin\NE_sokverktyg_20\NeHotKey.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\MATSLU~1\LOKALA~1\Temp\sp.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\MATSLU~1\LOKALA~1\Temp\sp.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.aftonbladet.se'>http://www.aftonbladet.se

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.aftonbladet.se

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\MATSLU~1\LOKALA~1\Temp\sp.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\MATSLU~1\LOKALA~1\Temp\sp.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\MATSLU~1\LOKALA~1\Temp\sp.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\MATSLU~1\LOKALA~1\Temp\sp.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=proxy1.telia.com:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = login1.telia.com

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = about:blank

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: e-kort Browser Helper Object - {1C900459-DEEF-4aa9-B260-1EF0F0C70A8D} - C:\WINNT\system32\Bhoekort.dll

O2 - BHO: (no name) - {3647498A-E42A-4E23-8CA2-DC1BC0678D33} - C:\WINNT\system32\lmahkba.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\winnt\downloaded program files\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Sök i NE - {ACECC8E8-45A5-41ec-A82A-B3363103E293} - C:\Program\Nationalencyklopedin\NE_sokverktyg_20\NeToolbar.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: (no name) - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - (no file)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\winnt\downloaded program files\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [Hotkey] hotkey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PRPCMonitor] PRPCUI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [CSAV_CheckViruses] C:\Program\COMMAN~1\COMMAN~1\vchk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [untray] C:\Program\COMMAN~1\COMMAN~1\untray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dvprpt] C:\Program\COMMAN~1\COMMAN~1\dvprpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avtray] C:\Program\COMMAN~1\COMMAN~1\avtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iC Login] "C:\Documents and Settings\Mats Lundberg\Mina dokument\iclogin1.2\iclogin.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [tcactive] C:\Program\The Cleaner\tca.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tcmonitor] C:\Program\The Cleaner\tcm.exe

O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TClockEx] C:\Program\TClockEx\TCLOCKEX.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [spyware Begone] C:\freescan\freescan.exe -FastScan

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe

O4 - Global Startup: NE sökverktyg 2.0.lnk = C:\Program\Nationalencyklopedin\NE_sokverktyg_20\NeHotKey.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\winnt\downloaded program files\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\winnt\downloaded program files\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\winnt\downloaded program files\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\winnt\downloaded program files\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Sök i NE - res://C:\Program\Nationalencyklopedin\NE_sokverktyg_20\NeToolbar.dll/NeSearch.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\winnt\downloaded program files\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page - res://c:\winnt\downloaded program files\GoogleToolbar_en_2.0.95-deleon.dll/cmtrans.html

O8 - Extra context menu item: Översätt i NE - res://C:\Program\Nationalencyklopedin\NE_sokverktyg_20\NeToolbar.dll/NeTranslate.html

O9 - Extra button: e-kort (HKLM)

O9 - Extra button: Real.com (HKLM)

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {0990D180-4226-4530-9777-AB82315505B9} (Installer Class) - http://www.foreningssparbanken.se/betala/ekort/oinstall_orbiscomsigned.cab

O16 - DPF: {1589FA52-CD16-AB01-11CE-00ABBA05F214} - http://www.xblock.com/download/ppsweeper.exe

O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab

O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://bin.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/en-us/4,0,0,64/mcinsctl.cab

O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37784.0122453704

O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab

O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} (DwnldGroupMgr Class) - http://bin.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/en-us/1,0,0,11/mcgdmgr.cab

O16 - DPF: {C81B5180-AFD1-41A3-97E1-99E8D254DB98} (CSS Web Installer Class) - http://www.aftonbladet.se/it/special/command/cod/cabs/cssweb.cab

O16 - DPF: {CC05BC12-2AA2-4AC7-AC81-0E40F83B1ADF} (Live365Player Class) - http://www.live365.com/players/play365.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

 

Hälsningar

Mats

 

 

Link to comment
Share on other sites

Se denna tråd om startsida som ändras. Testa med att låsa den startsida du vill ha:

 

//eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=523361

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...