Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Behöver hjälp!!


PlayerOne

Recommended Posts

Hej, jag har ett mycket irriterande problem som jag hoppas att nån kan hjälpa mig med.

Jag använder ett formulär på en asp-sida för att lägga till poster i en databas. Första gången jag matar in uppgifter är det inget problem, men om jag försöker göra det igen eller trycker på reload får jag följande fel, (som inte säger så mycket)

 

Error Type:

Provider (0x80004005)

Unspecified error

/asp/add.asp, line 6

 

Provar jag ett par minuter senare fungarar det oftast en gång igen, men sen är det som om asp lägger ner igen. Mycket irriterande, har nån varit med om nåt liknande??? Jag kör W2k Pro och Access 2000. Kanske kan jag härleda felet till Access 2000, då jag aldrig fått felet med Access 97.

 

Koden:

 

<% Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Connect.Open "dsnAdressbok"

 

Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

Addera = "SELECT * FROM tblAdressbok"

 

 

RecSet.Open Addera, Connect

 

RecSet.AddNew

 

RecSet("Fornamn") = Request.Form("fornamn")

RecSet("Efternamn") = Request.Form("efternamn")

RecSet("Adress") = Request.Form("adress")

 

RecSet.Update

RecSet.Close

Connect.Close %>

 

 

Mycket tacksam för hjälp, eller förslag var jag kan vända mig!

Link to comment
Share on other sites

Benni Svensson

Förr min del, så tror jag att det kommer ifrån Acces200. Jag har fått en massa lustiga fel därifrån.

 

Har du försökt att fånga upp felet med en felhanterare?

Försök med denna, lägg den längst ner på sidan. Var bara noga med att du skriver connections på samma sätt som du konnecta din databas.

 

 

<%

If err.number > 0 Then

Response.write("VBScript Errors Occured:" & "<BR>")

Response.write("Error Number=" & err.number & "<BR>")

Response.write("Error Descr.=" & err.description & "<BR>")

Response.write("Help Context=" & err.helpcontext & "<BR>")

Response.write("Help Path=" & err.helppath & "<BR>")

Response.write("Native Error=" & err.nativeerror & "<BR>")

Response.write("Source=" & err.source & "<BR>")

Response.write("SQLState=" & err.sqlstate & "<BR>")

Else

Response.write("No VBScript Errors Occured" & "<BR>")

End If

If con.errors.count> 0 then

Response.write("Database Errors Occured" & "<BR>")

For count= 0 to Connection.errors.count & "<BR>"

Response.write("Error #" & con.errors(count).number & "<BR>")

Response.write("Error desc. -> " & con.errors(count).description & "<BR>")

Next

Else

Response.write "No Database Errors Occured!" & "<BRs>"

End If

%>

Benni

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...