Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Programicon i systray?


Fluzz

Recommended Posts

Hur får man sitt program att visa sig i som en liten icon nere vid tiden och volymkontrollen?

(typ som Winamp)

Detta borde ställas in i CreateWindowEx() eller

ShowWindow() men hittar inget.

Och dessutom vet jag inte hur jag kommer åt dessa.

Det kan hända att jag har fel.

 

Har någon en lösning?

/Fluzz

Link to comment
Share on other sites

Petter Holmström

Det finns massvis av komponenter på internet som gör detta. Gå till t.ex. altavista och skriv tray components delphi free download eller något sådant. Du kan också söka på http://www.torry.ru (eller på DSP).

 

-Petter-

Link to comment
Share on other sites

Lite kod du kan testa. Fixar inte allt men leder dig kanske på rätt väg.

 

 

unit Unit1;

 

interface

 

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,

StdCtrls, shellApi;

 

type

TForm1 = class(TForm)

Button1: TButton;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

 

var

Form1: TForm1;

nid: TNotifyIconData;//Global

const

WM_CallBackMessage = WM_USER + 2;

 

implementation

 

{$R *.DFM}

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

With nid do

begin

cbSize := SizeOf(nid);

wnd := handle;

uID := 1;

uCallBackMessage := WM_CallBackMessage;

hIcon := Application.Icon.Handle;

szTip := 'aaaa';

uFlags := nif_message or nif_icon or nif_tip;

end;

// IconInitialize := True;

Shell_NotifyIcon(NIM_ADD, @nid);

end;

 

end.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...