Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Syntaxfel i INSERT INTO-uttryck.


<David Persson>

Recommended Posts

<David Persson>

Hejsan har ett litet problem... Jag ska med hjälp av ett formulär lägga till en ny produkt i databasen men jag får ett felmeddelande

 

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers fel '80040e14'

 

[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Syntaxfel i INSERT INTO-uttryck.

 

Så här ser koden ut

<%

 

vbkatid = Request.Form("katid")

vbprodukt = Request.Form("produkt")

vbbeskrivning = Request.Form("beskrivning")

vblager = Request.Form("lager")

vbforp = Request.Form("forp")

vbbild = Request.Form("bild")

vblank = Request.Form("lank")

vbpris = Request.Form("pris")

vbstaffantal = Request.Form("staffantal")

vbstaffpris = Request.Form("staffpris")

 

 

Set addprodukt = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

addprodukt.Open Session("pcb")

 

SQLStmt = "INSERT INTO Prod"

SQLStmt = SQLStmt & "(KatId, Produkt, Beskrivning, Lager, forp, bild, lank, Pris, Staffantal, Staffpris)"

SQLStmt = SQLStmt & "VALUES("' & vbkatid & "',"' & vbprodukt & "',"' & vbbeskrivning & "',"' & vblager & "',"'& vbforp & "',"'& vbbild & "',"' & vblank & "',"' & vbpris & "',"' & vbstaffantal & "', "' & vbstaffpris & "');"

addprodukt.Execute(SQLStmt)

addprodukt.Close

%>

 

Hoppas ni förstår...

Link to comment
Share on other sites

Testa att skriva ut din sql-sats och se hur den ser ut. Det brukar vara det smartaste sättet att felsöka.

 

Jag tycker mig se flera fel.

Du saknar mellanslag mellan Values och slutparantesen på föregående rad. Nu ser din sats se ut som:

INSERT INTO Prod(KatId, ... , Staffpris)VALUES("...");"

 

Sen verkar du ha fel på ' och " i sista parantesen. Du har tex skrivit "' & vbkatid & "' vilket bör vara '" & vbkatid "'.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...