Just nu i M3-nätverket
Jump to content

DRÅPFÖRSÖK?


slackie

Recommended Posts

Kan ngn ge mig klarhet i vad detta egentligen innebär?

 

Man försökte ta livet av ngn fast utan egentlig avsikt!?

 

Link to comment
Share on other sites

Brottsbalken, 3 kap:

1 § Den som berövar annan livet, dömes för mord till fängelse i tio år eller på livstid.

2 § Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till de omständigheter som föranlett gärningen eller eljest att anse som mindre grovt, dömes för dråp till fängelse, lägst sex och högst tio år.

 

Dråpförsäk skulle alltså vara att försöka döda någon om det finns vissa omständigheter enligt ovan. Skillnaden mellan mord(-försök) och dråp(-försök) är alltså inte direkt knuten till uppsåtet/avsikten.

 

Link to comment
Share on other sites

Anjuna Moon

Bara formuleringarna i brottsbalken får en att rysa över hur förlegade våra lagstiftningar är i Sverige. är justerar vi egentligen lagarna efter dagens verklighet? (eller gör vi som i USA och hyllar våra förfädrers "förstånd" högre än vårt nutida?)

 

Ur Paragraf 2 - "att anse som " : Och vem ska anse??? Våra nämndemän eller? Då kan vi lika gärna starta

ett jurysystem och låta rednecks döma folk!

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Dråpförsök.. Den brottsrubriceringen finns väl inte?

 

Mordförsök eller dråp, är det inte så?

 

Om du misshandlar någon och personen ifråga dör. Då kan det väl handla och dråp, ifall det visar sig att du bara ville klå upp personen.

 

Dråpförsök låter som en självmotsägelse. Typ överlagt oavsiktligt försök att döda någon.

 

Link to comment
Share on other sites

Jo dråpförsök finns då personer döms till detta, men var skärningspunkten går mellan dråpförsök och mordförsök är för mig en gåta.

 

 

#Seppo

 

Link to comment
Share on other sites

lillen_009
men var skärningspunkten går mellan dråpförsök och mordförsök är för mig en gåta.

 

Det är när det är planerat och överlagt. Är det en inpulshandling är det fråpförsök

 

Link to comment
Share on other sites

ifall det visar sig att du bara ville klå upp personen

 

Men om man har ihjäl någon av misstag så kan det också rubriceras som vållande till annans död.

Fast det gäller nog kanske mer olyckor och liknande.

 

Link to comment
Share on other sites

Tror somliga blandar ihop dråp och dråpförsök. Ser man på dagens juridik är ju dråp när ngn i en aktiv handling genom våld eller under psykisk press från offret har ihjäl denne. dvs. en person "råkar" döda en annan person utan att någon egentlig avsikt funnits. T.ex. som det nämns att att man vill klå upp ngn...så slutar det med att det går så illa personen i fråga dör.

 

Är det planerat sedan tidigare räknas detta som mord, man har haft som avsikt att ta livet av ngn. Emellertid kan detta också räknas som dråp om personen varit i psykisk press...t.ex. kvinnor som under längre tid blivit misshandlade av sina män och slutligen för att rädda sig själva som enda utväg tar livet av sina män...det finns fall då detta räknats som dråp!

 

Min fråga från början var vad i DRÅPFÖRÖK är ;) Mordförsök är ju då man planerat att ta livet av ngn och det skiter sig...antingen att personen överlever eller att man blir gripen...

 

Vad förblir dråpförsök? Man försökte utan avsikt att ta livet av någon? ;)

 

Link to comment
Share on other sites

lillen_009
Min fråga från början var vad i DRÅPFÖRÖK är ;)

 

Du skriver ju vad dråp är. Dråpförsök är alltså när man inte "lyckas".

 

Link to comment
Share on other sites

Dråp = att aktivt ha ihjäl ngn utan avsikt.

 

Dråpförsök måste då bli = att aktivt försöka ha ihjäl ngn utan avsikt men att misslyckas?

 

Det blir lite paradoxalt...passar då inte mordförsök bättre?

 

Link to comment
Share on other sites

lillen_009
Dråpförsök måste då bli = att aktivt försöka ha ihjäl ngn utan avsikt men att misslyckas?

 

går du ut på krogen och träffar någon du börjar bråka med, ingen person du känner sedan tidigare. Du slår till honom riktigt så att han får allvarliga skador. Det är dråpförsök. Mordförsök är det om du tar med din ditt gevär och går och letar upp personen och skjuter

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
m a r c u s

Mord = Du har planerat (länge) att döda personen ifråga och gör detta.

Dråp = Du ställs plötsligt i en situation där du önskar dödar någon och gör detta.

Misshandel/grov misshandel = Du misshandlar någon (grovt) utan avsikt att döda.

 

Till alla rubriceringar finns det även försök till repektive handling.

 

Link to comment
Share on other sites

Mord = Du har planerat (länge) att döda personen ifråga och gör detta.

 

Nix! Det har ingenting med sk "planering" att göra!

Mord bygger på de rekvisiten som anges under berörd paragraf, dvs uppsåt och gärning. Om båda rekvisiten är uppfyllda rubriceras åtalet, i detta fall, som mord, alltså;

 

Gärning är det enklaste - en person har dött.

 

Uppsåtet är en aning krångligare då det finns tre olika typer av uppsåt;

1. Dolus directus - direkt uppsåt

2. Dolus indirectus - indirekt uppsåt

3. Dolus eventualis - eventuellt uppsåt

 

Eventuellt kan man även ta hänsyn till ett vårdslöst - culpöst (f. lat. culpa) - beteende.

 

Ett tips för er som är intresserade av civilrätt och en skvätt process- och straffrätt är att läsa boken "Civilrätt" av Agell & Malmström (rev. upl. 17 är den senaste) - klart väl investerade pengar! :)

 

 

Mvh

-Cat

 

Link to comment
Share on other sites

Anjuna Moon

Vad innebär "Eventuellt uppsåt"? Direkt och Inderekt är rätt klart. Men "eventuellt" verkar som ett gråzonsadjektiv. Är det denna punkt man åberopar när man som "opartisk" domare/nämdeman tycker illa om någon och vill hitta en "förgrymmande" anledning att döma när man hellre bör fria?

 

Om lagarna gav mindre möjligheter för fördomsfulla utövare av dömandet att spela bort lagen för sitt eget egos åsikt om vad som är rätt eller fel, kanske färre oskyldiga skulle dömas och få sina liv förstörda.

 

Sverige är inte så illa än, men nog ser man mer och mer av detta även i vårt lilla "perfekta" samhälle

 

AnjunaMoon

____________________________________________________________

/* There is nothing more permanent than a temporary solution... */

 

Link to comment
Share on other sites

Vad innebär "Eventuellt uppsåt"? Direkt och Inderekt är rätt klart. Men "eventuellt" verkar som ett gråzonsadjektiv.

 

Ja. Helt klart är det en form av uppsåt "man" använder sig av då det handlar om fall som inte solklart kan definieras eller rubriceras. Denna typ av uppsåt har uppstått genom praxis och prejudikat från Högsta Domstolen (HD) (bla, nu även EG-domstolen där det passar), där man använt sig av tidigare domar för att finna ett "rätts-snöre".

 

Är det denna punkt man åberopar när man som "opartisk" domare/nämdeman tycker illa om någon och vill hitta en "förgrymmande" anledning att döma när man hellre bör fria?

 

Nej! Grundtanken är "Hellre fria än fälla". Vad nämndemännen anser och rekommenderar i Tingsrätten är en sak. Vad lagmännen anser och dömer är en annan..

..detta brukar hur som helst "ordna till sig" i Hovrätten om någon av parterna anser sig ofördelaktigt behandlade och belägg föreligger.

 

Om lagarna gav mindre möjligheter för fördomsfulla utövare av dömandet att spela bort lagen för sitt eget egos åsikt om vad som är rätt eller fel, kanske färre oskyldiga skulle dömas och få sina liv förstörda.

 

Detta orkar jag inte kommentera med annat än jag rekommenderar dig lite "natt-lektyr" (jo, den är sövande...;)

1. Rättegångsbalken

2. Regeringformen 2 kap. (ja, alla paragrafer) - detta kapitel beskriver alla våras fri- och rättigheter - observera att vissa av dem är dispossitiva, typ under krigstid eller hot om krig (se kap. 13 i RF). ;)

 

Sverige är inte så illa än, men nog ser man mer och mer av detta även i vårt lilla "perfekta" samhälle

 

Perfekt å perfekt..

Vi har juh i alla fall ratificerat FN:s bestämmelser om de mänskliga rättigheterna och många där till, samt varit och ÄR, bland de ledande medlemsstaterna i EU att ratificera och författa traktater vilka ligger i mänsklighetens intressen (se ex. dödsstraffet, tortyr och annan idioti...;).

 

Mvh

-Cat [som längtar efter en ny dator...:)]

 

Link to comment
Share on other sites

Anjuna Moon
Detta orkar jag inte kommentera med annat än jag rekommenderar dig lite "natt-lektyr" (jo, den är sövande...;)

1. Rättegångsbalken

2. Regeringformen 2 kap. (ja, alla paragrafer) - detta kapitel beskriver alla våras fri- och rättigheter - observera att vissa av dem är dispossitiva, typ under krigstid eller hot om krig (se kap. 13 i RF). ;)

 

Varför ska jag läsa detta, det ska väl de som bör använda sig av denna läsa. Jag hade inte skrivit inlägget så bittert om jag inte hade personlig erfarenhet av FULLSTÄNDIG olyrhördhet/dumhet/fördomsfullhet/okunskap (vet ej vilket som kunde appliceras i vardera fall, men inte var det blind rättvisa som användes) i flera rättegångar jag tvingats delta i.

 

Ber dig om ursäkt Cat för den oakademiska vinklingen på rättssystemet, men vi har inte alla den lyxen att bara se det från just en akademisk vinkel. Det är underifrån man tenderar att se praktiserandet av teorin (ratifikationer, traktat och fina ord från Bodström till trots)

 

..detta brukar hur som helst "ordna till sig" i Hovrätten om någon av parterna anser sig ofördelaktigt behandlade och belägg föreligger.

 

Jo, men hur många "småfall" tar sig hovrätten an? Varför ska man inte kunna lita på att även tingsrätter kan sköta saker korrekt? Finns det någon form av oskriven rättviseskala, där den som har mest ork och driver ett felaktigt mål högst är den som slutligen får den "sanna" rättvisan, den som hovrätten garanterar?

 

AnjunaMoon

____________________________________________________________

/* There is nothing more permanent than a temporary solution... */

 

Link to comment
Share on other sites

Varför ska jag läsa detta...

 

För att kunna hävda dina rättigheter förstås?

 

..., det ska väl de som bör använda sig av denna läsa.

 

Det har de gjort. ;)

 

Jag hade inte skrivit inlägget så bittert om jag inte hade personlig erfarenhet av FULLSTÄNDIG olyrhördhet/dumhet/fördomsfullhet/okunskap (vet ej vilket som kunde appliceras i vardera fall, men inte var det blind rättvisa som användes) i flera rättegångar jag tvingats delta i.

 

Det är av förklarliga skäl väldigt svårt för mig att kommentera de situationer just du varit med om. Det vore dock väldigt intressant att ta del av dessa då du anser dig ha blivit ofördelaktigt behandlad.

Vad jag dock har svårt för att tro, eller åtminstonde förlika mig med, är att olyrhördhet/dumhet/fördomsfullhet/okunskap ska ha varit en beslutsgrund till dessa.

 

Ber dig om ursäkt Cat för den oakademiska vinklingen på rättssystemet...

 

Inget att be om ursäkt för - det är inte alla som tycker att juridik är det mest inspirerande ämnet att ta del av... ;)

 

..., men vi har inte alla den lyxen att bara se det från just en akademisk vinkel.

 

Lustigt att du just använder ordet "vinkel" efter som det är just det du ger åt detta uttalande..;)

Fakta är dock att alla som verkligen vill plugga i Sverige ges en chans till detta - resten handlar om prioriteringsordning. Lyx har ingenting med saken att göra! Dessutom vill jag poängtera att mina åsikter bygger lika mycket på tidigare erfarenheter som senare - tolka det hur du vill... ;)

 

Det är underifrån man tenderar att se praktiserandet av teorin (ratifikationer, traktat och fina ord från Bodström till trots)

 

Ehhh? Hur menar du då? Har inte Sverige en parlamentarisk riksdag (Japp! läs Regeringsformen 1:1.;)?

Fina ord till trots, men hur skall man annars namnge en multilateral överenskommelse? Kom med ett förslag! (tror inte att Bodström blir arg på dig...) :)

 

Jo, men hur många "småfall" tar sig hovrätten an?

 

Ingen aning, http://www.scb.se kanske har svar?

 

Varför ska man inte kunna lita på att även tingsrätter kan sköta saker korrekt?

 

Om man kunde lita på människors ofelbarhet skulle inga rättsliga åtgärder behöva vidtagas överhuvudtaget - därav en hierarkisk konstruktion.

 

Finns det någon form av oskriven rättviseskala, där den som har mest ork och driver ett felaktigt mål högst är den som slutligen får den "sanna" rättvisan, den som hovrätten garanterar?

 

Den är väl knappast oskriven - det gnisslade hjulet får mest olja? Hehe! ;)

Skämt å sido är det väl så vårt samhälle fungerar mest i övrigt - dvs, den som inte hävdar sin rätt blir utnyttjad. Detta är dock inget som jag stöder, utan bara en slutsats från min sida efter otaliga iakttagelser...;)

Dessutom är det inte så att HovR "garanterar" någon form av rättvisa, denna kan ev. slutgiltigen bli bedömd av HD eller EG-domstolen (i värsta fall ICJ).

 

Mvh

-Cat

 

Link to comment
Share on other sites

m a r c u s

Beklagar att jag missade de två senare varianterna av uppsåt. Eftersom någon frågade så är "eventuellt uppsåt" när personen inte önskar döda men vet att detta kan bli följden av sitt handlande, och dessutom skulle ha handlat på samma sätt om personen haft vetskap om denna följd. Lite svårbedömt.

 

Med ändå, visst ligger det mycket i planeringsaspekten? Har inte någon koll på praxis men är det inte så man brukar tolka lagtexten? Naturligtvis spelar andra saker in också...

 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
3. Dolus eventualis - eventuellt uppsåt

 

Den svagaste formen av uppsåt har delvis reviderats och klargjorts av HD genom domslutet i NJA 2004 s. 176.

Vad man nu menar med "eventuellt uppsåt" är "likgiltighetsuppsåt".

 

Om någon vill veta mer finns domen online på ex. Rättsbanken.

 

 

Mvh

-Cat

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...