Just nu i M3-nätverket
Jump to content

"Handles" Problem VB.NET


Johan Knape

Recommended Posts

Johan Knape

Hej!

 

Fick hjälp förut med att hitta lite kod för att få in javascript direkt i koden om jag vill ha att användaren skall kunna säga ja eller nej vid borttagning av post.

 

Nu lyckas naturligtvis inte något av försöken och då det ligger lite över min kunskap tänkte jag fråga er vad jag gör för fel.

 

Får följande felmeddelande:

[log]Server Error in '/tallrikar' Application.

--------------------------------------------------------------------------------

 

Compilation Error

Description: An error occurred during the compilation of a resource required to service this request. Please review the following specific error details and modify your source code appropriately.

 

Compiler Error Message: BC30506: Handles clause requires a WithEvents variable.

 

Source Error:

 

 

 

Line 45: End Sub

Line 46:

Line 47: Private Sub EventData_ItemDataBound(ByVal sender As Object, ByVal e As DataGridItemEventArgs) Handles EventData.ItemDataBound

Line 48: Dim l As LinkButton

Line 49: If e.Item.ItemType = ListItemType.Item Or e.Item.ItemType = ListItemType.AlternatingItem Then

 

 

Source File: C:\Inetpub\wwwroot\tallrikar\admin\goods.aspx Line: 47

 

 

 

Show Detailed Compiler Output:

 

 

C:\WINDOWS\system32> "c:\windows\microsoft.net\fra

mework\v1.0.3705\vbc.exe" /t:library /utf8output /R:"c:\windows\mi

crosoft.net

\framework\v1.0.3705\temporary asp.net

files\tallrikar\15340311\5faa3ba7\ovha-dqd.dll" /R:"c:\windows\assembly\gac\system.data

\1.0.3300.0__b77a5c561934e089\system.data.dll" /R:"c:\windows\assembly\gac\system.xml\1.0.3300.0__b77a5c561934e089\system.xml.dll" /R:"c:\windows\assembly\gac\syst

em\1.0.3300.0__b77a5c561934e089\system.dll" /R:"c:\windows\assembly\gac\system.drawing\1.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a\system.drawing

.dll" /R:"c:\windows\assembly\gac\system.enterp

riseservices\1.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a\sys

tem.enterpriseservices.dll" /R:"c:\windows\ass

embly\gac\system.web.services\1.0.3300.0__b03f5f7f1

1d50a3a\system.web.services.dll" /R:"c:\windows\as

sembly\gac\system.web\1.0.3300.0__b03f5f7f11d

50a3a\system.web.dll" /R:"c:\windows\microsoft.net\fra

mework\v1.0.3705\temporary asp.net files\tallrikar\15340311\5faa3ba7\assembly\dl2\d4a40f36\f002b904_5dd1c301\dbconnection.dll" /R:"c:\windows\microsoft.

net\framework\v1.0.3705\temporary asp.net files\tallrikar\15340311\5faa3ba7\xhp8bzul.dll" /out:"C:\WINDOWS\Microsoft.

NET\Framework\v1.0.3705\Temporary ASP.NET Files\tallrikar\15340311\5faa3ba7\uxyhbuq0.dll" /D:DEBUG=1 /debug+ /win32resource:"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\Temporary ASP.NET Files\tallrikar\15340311\5faa3ba7\uxyhbuq0.res" "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\Temporary ASP.NET Files\tallrikar\15340311\5faa3ba7\uxyhbuq0.0.vb"

 

 

Microsoft ® Visual Basic .NET Compiler version 7.00.9466

for Microsoft ® .NET Framework version 1.00.3705.288

Copyright © Microsoft Corporation 1987-2001. All rights reserved.

 

C:\Inetpub\wwwroot\tallrikar\admin\goods.aspx(47) : error BC30506: Handles clause requires a WithEvents variable.

 

Private Sub EventData_ItemDataBound(ByVal sender As Object, ByVal e As DataGridItemEventArgs) Handles EventData.ItemDataBound[/log]

 

 

Och själva koden ser ut så här

Private Sub EventData_ItemDataBound(ByVal sender As Object, ByVal e As DataGridItemEventArgs) Handles EventData.ItemDataBound
   Dim l As LinkButton
   If e.Item.ItemType = ListItemType.Item Or e.Item.ItemType = ListItemType.AlternatingItem Then
   l = CType(e.Item.Cells(0).FindControl("lnkDelete"), LinkButton)
   l.Attributes.Add("onclick", "return getconfirm();")
   End If
End Sub

 

[inlägget ändrat 2004-04-28 15:10:46 av OZn]

Link to comment
Share on other sites

Anjuna Moon

HotShot, är inte säker, men det verkar vara din Compiler Output som har stört e-forums sidbredd ( det är iallafall det enda inlägg jag hittar som går ända ut till höger.) Har du lust att ta bort just de raderna som är så långa?

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...