Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

ASP, Exchange 5.5 LDAP


Simmo

Rekommendera Poster

Jag vill komma åt kontakter på en Exchange server men lyckas ej. Jag har en serveradress som är öppen och kommer åt den tex via mailpgm:et GroupWise.

 

När jag kör min asp-sida får jag "Table does not exist" när jag försöker ställa frågan.

 

Här är koden

-------------------------------------

searchName = "gerald"

 

ADS_SCOPE_SUBTREE=2

 

Set cnExchAddr = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Set cmdExchAddr = Server.CreateObject("ADODB.Command")

 

cnExchAddr.ConnectionString = "Active Directory Provider"

cnExchAddr.Provider = "ADsDSOObject"

 

cnExchAddr.Open

 

strADsPath = "LDAP://xxx.xx.xx.xx/cn=xxxx,cn=Recipients,ou=xxxxx,o=xxxxxxx"

 

cmdExchAddr.ActiveConnection = cnExchAddr

 

strExchAddr = "SELECT mail from '" & strADsPath & "' WHERE objectClass = 'person' and givename='" & searchName & "'"

cmdExchAddr.CommandText = strExchAddr

 

cmdExchAddr.Properties("Timeout") = 30 ' seconds

cmdExchAddr.Properties("Page Size") = 1000

cmdExchAddr.Properties("searchscope") = ADS_SCOPE_SUBTREE

 

'Response.Write(strExchAddr)

set rsExchAddr = cmdExchAddr.Execute

 

emailAddrFull = rsExchAddr("mail")

 

Response.Write(emailAddrFull)

 

rsExchAddr.close

cnnExchAddr.close

 

set cmdExchAddr = Nothing

set rsExchAddr = Nothing

set cnExchAddr = Nothing

 

-----------------------------------

 

 

 

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Arkiverat

Det här ämnet är nu arkiverat och är stängt för ytterligare svar.×
×
  • Skapa nytt...