Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Krångligt problem, någon som kan?


Herbert E

Recommended Posts

Hej,

jag laddade ner ett mikrodatorns asp-exempel, den man skriver in nyheter i. Alla filer fungerar utmärkt förutom en, index.asp

där få jag felemddelandet;

 

 

Microsoft VBScript compilation error '800a03f3'

 

Expected '='

 

/index.asp, line 4

 

Set Connectif" WIDTH="354" HEIGHT="75"><br>

-------------^

 

Någon som vet hur jag fixar till detta?

Hel koden ser ut så här;

 

<%

 

 

Set Connectif" WIDTH="354" HEIGHT="75"><br>

<% Do until RS.EOF

Datum = FormatDateTime(RS("Datum"),2)%> <font face="Verdana"><small><p><%=Datum%></small><br>

</font></p>

<p><%

 

 

sbody = rs("Artikel")

sbody = "<p>" & Replace(sbody, vbCrLf, "</p><p>") & "</p>"

 

For i = 0 To UBOUND(Session("MyArray"),2)

sbody=Replace(sbody,Session("MyArray")(0,i), "<a href='" & Session("MyArray")(1,i) & "'>" & Session("MyArray")(0,i) & "</a>")

Next

 

 

 

%> </p>

<p align="center"><strong><font face="Verdana"><%= RS("Rubrik")%></font></strong></p>

<p><font face="Verdana"><small><%= sbody %></small></font></p>

<p align="right"><small><em><small><font face="Verdana">Skrivet av : <%

If RS("Skribent")="" Then

Response.write("Okänd")

Else

Response.write(RS("Skribent"))

End If

%></font></small></em></small></p>

<hr size="1">

<p><br>

<%

RS.MoveNext

Loop

 

%> </td>

<td width="1"></td>

<td width="144" valign="top" align="left"><table border="0" width="100%">

<tr>

<td width="100%" bgcolor="#0080C0"><p align="center"><font face="Verdana" color="#FFFFFF"><small>Sök

nyheter</small></font></td>

</tr>

<tr>

<td width="100%"><form method="POST" action="search.asp">

<div align="center"><center><p><input type="text" name="search" size="15"></p>

</center></div>

</form>

</td>

</tr>

<tr>

<td width="100%" bgcolor="#0080C0"></td>

</tr>

<tr>

<td width="100%" bgcolor="#0080C0"></td>

</tr>

<tr>

<td width="100%" bgcolor="#0080C0"></td>

</tr>

<tr>

<td width="100%" bgcolor="#0080C0"></td>

</tr>

<tr>

<td width="100%" bgcolor="#0080C0"></td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

</body>

</html>

<%RS.Close

Connection.Close

%>

 

----

tack på förhand

/Herbert

Link to comment
Share on other sites

Koden ser ju helt trasig ut i början:

 

Set Connectif" WIDTH="354" HEIGHT="75"><br>

 

Första delen är ju VBScript (Set Connectif) men sista delen är vanlig html. Använder du Set så ska ju variabeln tilldelas ett värde, dvs du bör ha Set Connectif=...

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...