Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Registreringsvillkor

Du måste vara över 16 år gammal för att registrera dig på Eforum.

 

Vett och etikett

Som medlem på IDG.se är du välkommen att delta i diskussionsforum som Eforum och liknande tjänster. Här gäller dock vissa regler. Vi accepterar inte meddelanden innehållande, eller hänvisningar till sådana uppgifter som uppvigling, hets mot folkgrupp, pornografi, olaga våldsskildringar, förtal, personliga angrepp och kommersiella annonser. Dessutom får det inte förekomma material som inkräktar på annans rättigheter, till exempel upphovsrättsligt skyddat material eller annans skyddade varumärke, firma eller annat kännetecken utan tillstånd från rättighetsinnehavaren. Du får inte efterlysa sådant material. Massutskick (spamning) är inte heller tillåtet.

 

Diskussionerna på Eforum kontrolleras av moderatorer, det vill säga personer som är ansvariga för skötseln och innehållet av ett forum. De har vår tillåtelse att agera å våra vägnar. Skulle du vara missnöjd med hur en moderator agerar är du välkommen att meddela oss dina synpunkter. Vi på IDG förbehåller oss rätten att ta del av meddelanden som skickas och avlägsna de som innehåller otillåten eller stötande information.

 

Ansvar

All information eller allt material som du skickar till vår webbplats kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och som IDGs egendom. Emellertid finns i Eforum funktionen "Redigera inlägg", vilken ger dig rätten att ändra i dina egna inlägg.

 

IDG förbehåller sig även rätten att kunna använda inlägg i våra diskussionsforum vid publicering i IDGs olika publikationer.

 

Du som medlem är själv ansvarig för det du skriver och gör på Eforum. Observera att dina personuppgifter och din ip-adress är tillgängliga för IDG, och att alla aktiviteter som sker på sajten loggas. Olagliga aktiviteter polisanmäls. IDG är skyldiga att inom rimlig tid plocka bort allt innehåll på Eforum som är olagligt att publicera. Det är Eforums moderatorer som sköter den dagliga övervakningen av sajten och raderar sådant innehåll. Eforum regleras av lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112).

 

Bonus

Som medlem i Eforum bjuder vi på nyhetsbrevet PC för Alla Express, samt specialerbjudanden för prenumeranter från väl utvalda samarbetspartners. Nyhetsbrevet skickas två gånger i veckan, tisdag och fredag. Läs mer om nyhetsbreven och villkor på pcforalla.se/nyhetsbrev. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på "Avanmäl dig från nyhetsbrevet" längst ned i brevet.

 

Personuppgifter IDGs register och IDG.ses medlemsregister är konfidentiella. Din kundinformation såsom kontaktuppgifter och dina medlemsuppgifter kommer inte att användas på annat sätt än att ge dig tillgång till information och tjänster från företag inom IDG-koncernen eller tredje part godkänd av IDG-koncernen. Du kan välja att tacka nej erbjudanden när du registrerar dina uppgifter. För att ändra dina uppgifter klickar du här. eller kontakta kundtjänst på telefon 08 - 453 61 00.

 

Dina personuppgifter hanteras med modern informationsteknik och kan bla användas för att fullgöra kundrelationer, analys, marknadsföring och direktmarknadsföring postalt som digitalt. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid t ex uppdatering av adressuppgifter. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra företag för nödvändig behandling på uppdrag av IDG AB, t ex i samband med tryck och distribution. Dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan sekretessavtal och hanteras alltid av IDG-koncernen och dess godkända partners. Med modern informationsteknik menas idag kontaktvägar som e-post, SMS, MMS. IDG har en personuppgiftsansvarig.

 

Dina personuppgifter skyddas mot förstöring, ändring och spridning, detta gäller såväl IDG-koncernen som våra godkända partners. De behandlas under trygga former och med tekniskt stöd som medför en mycket hög säkerhet vid förvaring och överföring. Uppgifterna skyddas mot otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna.

 

Som kund/medlem/användare kan du begära kostnadsfri information om personuppgifterna och kan när som helst återkalla lämnat samtycke. Du kan även begära att uppgifter tas bort, ändras eller spärras, om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Detta genom att inkomma med en skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad,begäran till: PUL-Ansvarig, IDG AB, 106 78 Stockholm

 

Genom att acceptera reglerna samtycker du till den behandling av personuppgifter som beskrivs i detta policydokument. IDG AB lagrar dina uppgifter i upp till tre år.

 

IDG AB är medlem i branschorganisationen SWEDMA och följer därmed deras affär- och etiska regler. Medlemskapet är en kvalitetetsstämpel. Ytterliggare och fördjupad information se www.swedma.se.

 

 

Regler för Eforum

 

För allas trivsel och för att vi alla som deltar i diskussionerna lättare ska kunna umgås har vi satt upp några enkla "levnadsregler".

 

Mycket är självklarheter och vi är säkra på att du har grepp om det mesta men om du är osäker så hittar du dem här.

 

Stöter du på någon i våra tjänster som du tycker behöver läsa igenom det här är det en smal sak att tipsa honom eller henne om den här sidan.

 

Vett och etikett

Det finns några enkla regler för hur man kommunicerar i skriftlig form över nätet. Vissa är oskrivna lagar medan andra till och med är inskrivna i Sveriges lag. Har du koll på nedanstående så kommer du att klara dig alldeles utmärkt både hos oss och i andra sammanhang.

 

1. Tänk på att hålla en öppen attityd och tolerant hållning gentemot dina medbesökare, kort sagt visa samma hänsyn som du skulle vilja att andra besökare visade dig.

 

2. Det är inte tillåtet att utge sig för att vara en verklig person som inte är du - känd, eller okänd.

 

3. Vårda språket. Tävlingar i förolämpningar, könsglosor och svordomar håller vi någon annanstans.

 

4. Tänk på att hålla dig till ämnet. De allra flesta här söker svar på sina frågor, lösningar på sina problem och kontakt med likasinnade. Svara, följ upp och förtydliga. Känner du att du har andra saker på hjärtat är det ofta bättre att starta en ny diskussion.

 

5. Frågor du vill ställa eller ämnen du vill diskutera ställer du i ett (1) forum, det vill säga repetera inte samma inlägg i flera forum. Dessa så kallade korspostningar höjer oftast inte chansen att få svar utan verkar snarare som ett irritationsmoment. Korspostningar kommer helt sonika att tas bort från överflödiga forum.

 

6. Gör inte reklam. Visst får du skryta med dina kunskaper och briljera med dina djupsinnigheter men det är en helt annan sak än att uppenbart marknadsföra produkter och tjänster som du själv säljer. Företräder du dock en tjänst/produkt som en användare har efterfrågat så är det tillåtet att berätta om den.

 

7. I Eforum har de flesta av diskussionerna moderatorer, det vill säga personer som är ansvariga för skötseln och innehållet av ett forum. De har vår tillåtelse att agera å våra vägnar. Skulle du vara missnöjd med hur en moderator agerar kan du meddela oss dina synpunkter.

 

8. Uppträdande som kan uppfattas som uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, sexuella trakasserier, förtal, personliga angrepp och kommersiella annonser hör till de saker som vi inte accepterar här på Eforum.

 

9. Det är inte heller tillåtet att distribuera upphovsrättsskyddat material som du ej äger rätten till, samt efterlysa sådant material. Det innefattar även utrustning för att bryta mot lagar eller villkor. Det är inte tillåtet att citera hela verk eller artiklar utan upphovsmannens tillstånd. Om delar av verk eller artiklar citeras ska källa tydligt anges, om möjligt med länk.

 

10. En användares signatur är avsedd att vara en kort komplettering av användarnamnet, t. ex ett motto som du tycker om, eller vilken dator du har, etc. Signaturer får inte bryta mot övriga regler och inte innehålla bilder eller länkar. De ska vara utformade på ett sådant sätt att de inte dominerar inlägget och tar för stor plats, är för färggranna eller i fetstil. De får inte uppta mer än två rader och inte omfatta mer än 160 tecken.

 

11. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som bryter mot de uppsatta reglerna. Även moderatorerna för forumen har den möjligheten.

 

12. Vi skickar ut ett skriftligt meddelande till den besökare som gjort det aktuella inlägget tillsammans med en aktuell länk till våra regler för genomläsning. En gång är trots allt ingen gång.

 

13. Upprepas förseelsen ger vi besökaren formellt en skriftlig varning där vi upplyser att ytterligare en förseelse kommer att innebära en uteslutning från våra tjänster.

 

14. Vid tredje förseelsen kommer den aktuelle användarens medlemskonto att stängas av.

 

15. Massutskick (så kallad spamming) är inte heller tillåten från eller till något av våra forum eller e-posttjänster.

 

 

Vi tycker inte om att tillrättavisa i onödan, men för att ett forum av det här slaget ska fungera måste vi ha enkla och klara regler. Vi har det för allas bästa. Det är trots allt vi tillsammans som bygger en intressant och innehållsrik tjänst.

 

Tänk på att det du skriver kan vara glasklart för dig men ändå missuppfattas av dem som läser det du skrivit. Ironi och oskyldiga skämt kan av en mottagare uppfattas som stötande. Ett sätt att förtydliga det du menar är att använda så kallade smileys.

 

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter om vårt regelverk är du välkommen att kontakta någon av Eforums moderatorer, eller de ansvariga för Eforum på IDG. Dessa når du via telefon, 08-453 60 00, eller e-post, eforum@idg.se.

 

Juridiskt ansvar

Du som medlem är själv ansvarig för det du skriver och gör på Eforum. Observera att dina personuppgifter och din ip-adress är tillgängliga för IDG, och att alla aktiviteter som sker på sajten loggas. Olagliga aktiviteter polisanmäls. IDG är skyldiga att inom rimlig tid plocka bort allt innehåll på Eforum som är olagligt att publicera. Det är Eforums moderatorer som sköter den dagliga övervakningen av sajten och raderar sådant innehåll. Eforum regleras av lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112).

 

Upphovsrätt

Allt material - text, bilder, ljud och video - som återfinns på IDG.se och dess undertjänster är upphovsrättsligen skyddat av IDG. Det är IDG International Data Group AB:s egendom och får inte spridas eller mångfaldigas utan företagets uttryckliga tillåtelse.

 

Allt material som du själv sänder till IDG - text, bilder, ljud och video - måste du ha upphovsrätten till eller tillstånd att distribuera. Har du frågor eller om något är oklart kan du alltid kontakta den ansvariga för Eforum på IDG.

 

Mer information om regler och ansvar, samt om hur IDG hanterar personuppgifter och cookies hittar du här.