Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Siluett

Medlem
 • Antal inlägg

  142
 • Gick med

 • Senaste besök

 1. Hej! Jag har fått problem med min externa hårddisk, en WD. I min PC hittar den en Local Disk (D), men säger sen att D: is not accessible. The parameter is incorrect. Hårddisken snurrar igång som vanligt och strömmen fungerar. jag har inga rättigheter att ändra sökvägar på denna datorn. När jag pluggar in den i min mac säger datorn att den inte kunde läsa den inmatade skivan och man får välja på Formatera Ignorera eller mata ut. Vad händer om jag väljer formatera? försvinner allt på disken då? är den kraschad? den går ju, och den blå lampan lyser. tips på vad göra nu?
 2. Säkert inte! Googlade fram detta: http://www.thescripts.com/forum/thread523631.html där verkar det ju användas till år också... men jag lyckas ändå inte få rätt på mitt.....
 3. Jaha? Det har jag aldrig stött på förut... Du menar såhär, SQL = "SELECT * FROM aktuellt WHERE YEAR(datum) = #" & sql_datum & "# ORDER BY id desc" ??? Felmeddelande: Syntax error in date in query expression 'YEAR(datum) = #2008#'. [inlägget ändrat 2008-02-27 16:05:32 av Siluett]
 4. Jaha, det som händer då är att årtalen ändras till att vara 1898-1894 istället..... Fler roliga förslag? :-)
 5. Jaha... det format jag har är ex 2008-02-18 (och på vissa inlägg finns också tid angiven ex 14:36:06) Annars vet jag inte vad du menar för format?
 6. Ok, det har jag gjort. nu ser det ut såhär: Response.Write("<a href=aktuellt.asp?datum="& Year(Request.QueryString("datum"))-i &">"& Year(Request.QueryString("datum"))-i &"</a><br>") VET du vad som händer då???? :-) Jo, då får jag nya årtal!! Istället för 2007, 2006, 2005, 2004 och 2003 får jag 1904, 1903, 1902, 1901 och 1900..... wonder why?? :-)
 7. nej, precis. det försökte jag förklara i något inlägg här ovan :-) hur kommer jag runt det då?
 8. Ingen som har någon bra idée om varför jag inte får det att fungera??
 9. hej! nej, inte riktigt. såhär: SQL = "SELECT * FROM aktuellt WHERE YEAR(datum) = '" & sql_datum & "' ORDER BY id desc" jag provade att ändra sql_datum både till sDatum och Request.Querystring("datum") (dessa båda är väl iof samma sak...) men inget nytt händer...
 10. ok, nu har jag rättat till en del. välja-årtal filen är inkluderad och ser bra ut. problemet nu är att fortfarande visas alla inlägg, det kvittar vilket år jag väljer. kan det ha ngt att göra med att inläggens datum står såhär 2008-02-08 08:20:06 (eller utan tid) i databasen? länken plockar alltså inte ut alla från det specifika året.....
 11. som sagt, fler frågor. jo, det fungerar. men bara "för sig själv". när jag har funktionen på en egen sida fungerar denna länkningen. bra! men när jag trycker på länkarna kommer jag ändå bara till 2008 års inlägg. kan det ha något att göra med att jag har WHERE YEAR(datum) = '2008' längst upp i urvalet på sidan? om jag tar bort det så kommer ju återigen alla inlägg med på sidan. där vill jag ju bara ha de från 2008 (fungerar med WHERE YEAR(datum) = '2008' men då fungerar ju inte länkningen till gamla inlägg) <% URL = "/aktuellt/aktuellt.asp" db = Server.MapPath("/aktuellt/aktuellt.mdb") ' Databasens sökväg %> <link rel="stylesheet" href="/style.css" type="text/css"> <table cellpadding="1" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & db If Request.QueryString("ID") = "" Then Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Sidan = Request.QueryString("sida") If Sidan = "" then sida = 1 Else sida = Sidan End If With RecSet .CursorLocation = 3 .CacheSize = NyhetPerSida End With SQL = "SELECT * FROM aktuellt WHERE YEAR(datum) = '2008' ORDER BY id desc" RecSet.Open SQL, Conn If RecSet.EOF Then%> <tr> <td>Inga nyheter inlagda!</td> </tr> <%Else With RecSet .MoveFirst .PageSize = NyhetPerSida .AbsolutePage = sida End With Sidor = RecSet.PageCount x = 0 Do While Not RecSet.EOF And x < RecSet.PageSize%> <tr> <td width="94%"><b><%=RecSet("rubrik")%></b> | <%=FormatDateTime(RecSet("datum"),2)%></td> </tr> <tr> <td valign="top" colspan="2"><%=RecSet("nyhet")%></td> </tr> <tr height="20"> <td colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <%x=x+1 RecSet.MoveNext Loop RecSet.Close If Sidor > 1 Then%> <tr> <td valign="top" colspan="2"> <%For Sid = 1 To Sidor If (Int(Sid)) = (Int(sida)) Then%><b><%=Sid%></b><%Else%> <a href="<%=URL%>?sida=<%=Sid%>"><%=Sid%></a> <%End If Next%> </td> </tr> <%End If End If End If If Request.QueryString("ID") <> "" Then Set RS=Conn.Execute("Select * From aktuellt Where id=" & Request.QueryString("ID"))%> <td colspan="2"> <b><%=RS("rubrik")%></b> | <%=FormatDateTime(RS("datum"),2)%></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><%=Replace(RS("nyhet"),vbCrLf,"<br>")%></td> </tr><tr> <%If RS("bild") <> "" Then%> <td valign="top"><img src="<%=RS("bild")%>" border="1"></td> <%End If%> <% sDatum=Request.QueryString("datum") Select Case sDatum Case "2003", "2004", "2005", "2006", "2007", "2008" sql_datum=CInt(sDatum) Case Else sql_datum = 2008 End Select SQL = "SELECT * FROM aktuellt WHERE YEAR(datum) = '" & sql_datum & "' ORDER BY id desc" RecSet.Open SQL, Conn %> Se vad som hände år: <% For i=1 To 5 Response.Write("<a href=aktuellt.asp?do=visa?datum="& Year(Date)-i &">"& Year(Date)-i &"</a><br>") Next %>
 12. aha det är skillnad på ' och inte ' ja :-) jag fattade inte riktigt varför jag ska använda "& Year(Date)-i &" var kommer Date ifrån? och varför heter det minus i? nej, ingen tanke bakom for i do until :-) tack för hjälpen! (men jag återkommer väl med fler frågor snart...)
 13. Åh, det där... :-) det är en liten blandning av andra funktioner som jag har, och lite från webstudio :-) Jag kan väl bara det här språket grovt egetnligen. Vad betyder Addera då? trodde det inte hade så stor betydelse vad jag hade för ord där... nåja, ett nytt försök. återigen med en blandning av dina tips, mina bristfälliga kunskaper, och andra funktioner som jag hade. :-) <% URL = "/aktuellt/aktuellt.asp" db = Server.MapPath("/aktuellt/aktuellt.mdb") ' Databasens sökväg %> <%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & db Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Select Case Request.QueryString("datum") Case "2003" sql_datum = "2003" Case "2004" sql_datum = "2004" Case "2005" sql_datum = "2005" Case "2006" sql_datum = "2006" Case "2007" sql_datum = "2007" End Select SQL = "SELECT * FROM aktuellt WHERE YEAR(datum) = '" & sql_datum & "' ORDER BY id desc" RecSet.Open SQL, Conn %> Se vad som hände år: <% Do Until RecSet.EOF For i=1 To 5 Response.Write ("<b>»</b> <a href=aktuellt.asp?do=visa?datum=" & sql_datum(Date)-i & ">" & sql_datum(Date)-i & "</a> <br>") Next RecSet.Close Connect.Close %> men detta blev jättefel. blir bara en error-sida...
 14. Nu har jag gjort ett försök :-) kanske inte som du hade tänkt i ditt förslag () men det är vad jag kunde åstadkomma! fråga, varför ser men inget!!! <% URL = "/aktuellt/aktuellt.asp" db = Server.MapPath("/aktuellt/aktuellt.mdb") ' Databasens sökväg %> <%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & db If Request.QueryString("year") = "2007" OR Request.QueryString("year") = "2006" OR Request.QueryString("year") = "2005" OR Request.QueryString("year") = "2004" OR Request.QueryString("year") = "2003" Then Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") If Request.QueryString("year") = "2007" Then Addera = "SELECT * FROM aktuellt WHERE YEAR(datum) = '2007' ORDER BY id desc" ElseIf Request.QueryString("year") = "2006" Then Addera = "SELECT * FROM aktuellt WHERE YEAR(datum) = '2006' ORDER BY id desc" ElseIf Request.QueryString("year") = "2005" Then Addera = "SELECT * FROM aktuellt WHERE YEAR(datum) = '2005' ORDER BY id desc" ElseIf Request.QueryString("year") = "2004" Then Addera = "SELECT * FROM aktuellt WHERE YEAR(datum) = '2004' ORDER BY id desc" ElseIf Request.QueryString("year") = "2003" Then Addera = "SELECT * FROM aktuellt WHERE YEAR(datum) = '2003' ORDER BY id desc" End If RecSet. Open Addera, Connect, adOpenStatic, adOptimistic %> Se vad som hände år: <% Do Until RecSet.EOF Response.Write "<b>»</b> <a href=aktuellt.asp?do=visa?datum=" & RecSet("2007") & ">" & (RecSet("2007")) & "</a> <br>" Response.Write "<b>»</b> <a href=aktuellt.asp?do=visa?datum=" & RecSet("2006") & ">" & (RecSet("2006")) & "</a> <br>" Response.Write "<b>»</b> <a href=aktuellt.asp?do=visa?datum=" & RecSet("2005") & ">" & (RecSet("2005")) & "</a> <br>" Response.Write "<b>»</b> <a href=aktuellt.asp?do=visa?datum=" & RecSet("2004") & ">" & (RecSet("2004")) & "</a> <br>" Response.Write "<b>»</b> <a href=aktuellt.asp?do=visa?datum=" & RecSet("2003") & ">" & (RecSet("2003")) & "</a> <br>" RecSet.MoveNext Loop RecSet.Close Connect.Close End If%>
×
×
 • Skapa nytt...