Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Monshi

Moderator
 • Antal inlägg

  27 258
 • Gick med

 • Senaste besök

 • Vunnit antal dagar

  188

Allt postat av Monshi

 1. Låter som en skoluppgift ärligt talat och problemet i sig är väl inte Excel-specifikt. Ett matematisk problem väl? Eller ska du implementera det ovan i Excel? Lös det på papper först är mitt tips. I detta fall har du en råvarukostnad per enhet och en kostnad i tid att tillverka denna. Det tar olika tid att tillverka de två varianterna, lönen det kostar är alltså tiden gånger lönekostnad per timma.
 2. Verkar inte fungera med den replace jag använder. Då får man nog snarare använda instr(...) för att se om strängen innehåller 2018 och då skriva in det nya datumet. Logiken i SearchReplace blir lite annorlunda, skulle säga gör det i egen funktion som: Sub test() Dim str As String str = "2018-01-01" str = partSearch(str, "2018", "2019-01-01") Debug.Print str End Sub Function partSearch(toSearch As String, searchFor As String, newValue As String) As String If InStr(1, toSearch, searchFor) > 0 Then partSearch = newValue Else partSearch = toSearch End If End Function
 3. Okej, alltså peka ut en mapp Stega igenom hela mappen och alla undermappar. Öppna varje Excel-fil, leta efter ett givet värde och ersätta med ett annat. Spara denna fil med samma namn. Finns en risk att detta kan ett bra tag att göra men kan nog, om enkla böcker, kanske fås ned till någon sekund per bok. Om större böcker tar de ju tid att öppna. ... ... ... en stund senare en fil klar Testa den om du vågar. PÅ EN MINDRE MÄNGD FILER SOM START Den loopar igenom hela din disk om du vill men det skulle nog ta ett tag. Kan göra bättre startdialog, som fält du ska fylla i på bladet kanske? En dialog för att hämta sökväg och sedan en startknapp för själva loopen? Koden kan krascha och en kan poppa upp dialoger om exempelvis filerna som öppnas innehåller data från andra böcker. De ska gå att dölja vill jag minnas men inte fixat det i denna bok (Application.DisplayAlerts = False fixar det troligen) . Koden kanske inte den finaste men helt ok. var ett tag sedan jag hackade VBA-kod på detta vis (en timmas arbete att få ihop det) Koden (norpat och snott delar från nätet): Option Explicit Dim globalSearchFor As String Dim globalReplacewith As String Sub SearchReplace(searchFor As String, replaceWith As String, ws As Worksheet) With ws.PageSetup .LeftHeader = replace(.LeftHeader, searchFor, replaceWith) .CenterHeader = replace(.CenterHeader, searchFor, replaceWith) .RightHeader = replace(.RightHeader, searchFor, replaceWith) .LeftFooter = replace(.LeftFooter, searchFor, replaceWith) .CenterFooter = replace(.CenterFooter, searchFor, replaceWith) .RightFooter = replace(.RightFooter, searchFor, replaceWith) End With End Sub Sub LoopWorkbook(wb As Workbook) Dim ws As Worksheet For Each ws In wb.Worksheets SearchReplace globalSearchFor, globalReplacewith, ws Next ws End Sub Function GetFolder() As String Dim fldr As FileDialog Dim sItem As String Set fldr = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker) With fldr .Title = "Select a Folder" .AllowMultiSelect = False .InitialFileName = Application.DefaultFilePath If .Show <> -1 Then GoTo NextCode sItem = .SelectedItems(1) End With NextCode: GetFolder = sItem Set fldr = Nothing End Function Sub StartSub() Dim value value = InputBox("Sök efter") If value = "" Then Exit Sub globalSearchFor = value value = InputBox("Ersätt med") If value = "" Then Exit Sub globalReplacewith = value Dim folder As String folder = GetFolder If folder = "" Then Exit Sub Application.ScreenUpdating = False LoopAllSubFolders folder Application.ScreenUpdating = True End Sub Sub LoopAllSubFolders(ByVal folderPath As String) Dim filename As String Dim fullFilePath As String Dim numFolders As Long Dim folders() As String Dim i As Long If Right(folderPath, 1) <> "\" Then folderPath = folderPath & "\" filename = Dir(folderPath & "*.*", vbDirectory) While Len(filename) <> 0 If Left(filename, 1) <> "." Then fullFilePath = folderPath & filename If (GetAttr(fullFilePath) And vbDirectory) = vbDirectory Then ReDim Preserve folders(0 To numFolders) As String folders(numFolders) = fullFilePath numFolders = numFolders + 1 Else If isExcelFile(folderPath & filename) Then Debug.Print folderPath & filename Dim wb As Workbook On Error GoTo stepOver Set wb = Workbooks.Open(folderPath & filename) LoopWorkbook wb wb.Close True stepOver: End If End If End If filename = Dir() Wend For i = 0 To numFolders - 1 LoopAllSubFolders folders(i) Next i End Sub Function isExcelFile(filename As String) As Boolean isExcelFile = (InStr(1, filename, ".xl") > 0) End Function HuvudFotUpdate.zip
 4. Ett makro som löser det är nog inte så svårt att få till. Spelade in lite och se: With ActiveSheet.PageSetup .LeftHeader = "Vänster" .CenterHeader = "mitt" .RightHeader = "höger" .LeftFooter = "vänster fot" .CenterFooter = "mitt fot" .RightFooter = "höger fot" End With Med detta som grund, en filselektor och en loop som går igenom filerna, anropar derivat av det ovan, och sparar dem. Någon regel för vad som ska bytas ut och du har nog något som kan fungera. Vill du ha mer kod/hela koden för detta? Går det bra med makro för den delen?
 5. Fungerar programmet? Byter det ut sidfot/huvudelementet? Är bara problemet att det inte sparar på rätt plats? Det går säkert att lösa via hemhackat makro i en bok. Öppnar bok för bok, söker igenom, sparar.
 6. och gimp. Hur kunde jag glömma gimp? https://www.gimp.org/
 7. eller paint.net för den delen. Fast kanske inte ett fotoprogram men värt att nämna.
 8. Det var säkerligen Swish som informerade, och frågade, om det nya stöd de har för "blip" i butik via Bluetooth eller NFC. Starta Swish och klicka på kugghjulet (inställningar) så hittar ni det.
 9. Små företag som gör budget i Excel som växer upp till större företag med hela bokföringen i Excel..
 10. Testar lite och det blir ju en del beräkningar när man har sortera(unik(600 rader)) som sedan matar en datavalideringslista med = $g$2# Nytt värde i den tabellen och det tar ett par sekunder.
 11. Jobbar inte så mycket i Excel idag men ser att jag nog skulle kunna göra en del gamla arbetsböcker lite mer stabila med inte minst snabbare beräkningar. Ojoj, den där var svårläst den där texten.
 12. det som händer är nog att det följer med något från Word. Vad sker om du testar att klistra in special - enbart värden? Låses cellerna även då? Om det inte sker blir ändock svårt att utbilda användarna men om bara du kanske det är en lösning?
 13. Mitt tips är att skriva logiken i skilda celler och sedan få ihop det. Antal.om är bra, passa fungerar även för detta. men bara att byta referens i MHs formel annars, C1 mot B1 i formel ett och C1 mot A1 i formler två. Typ ungefär.
 14. Installerat appen netflix? går att installera via MS store.
 15. Då är det nog något fel på Lightroom eller så har du inte kontroll på inställningarna för ditt Google-konto. Har du annat e-postprogram i din dator? Outlook, live-mail, Thunderbird (eller va nu alla heter)
 16. Svårt att diagnosticera fel som detta. men att du inte får upp en blåskärm indikerar ivartfall att det inte är Windows som kraschar utan att det är ett problem relaterat till hårdvaran. Som Cecilia är inne på, ladda hem program som kan visa på temperaturen på moderkortet. testa stressa grafikkort, CPU via testprogram och kontrollera värdena. Ett annan möjlig orsak är att nätagreggatet inte orkar med belastningen. CPU-program: https://www.cpuburnin.com/ Bevaka datorn https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html Lite mer tips här: https://www.custompcreview.com/articles/8-best-tools-stress-test-pc-cpu-ram-gpu/
 17. Skicka foto går att skicka via epostprogram. Men oavsett logga in på google med en webbläsare och kontrollera säkerheten på ditt konto. 2FA rekommenderas och med det, som sagt, applösen där inte oauth/2FA stöds. 2FA - 2 faktors autentisering med app, sms eller annat.
 18. Det jag inte förstår är varför skicka mail från ett bildbehandlingsprogram? Finns andra program som är specialister på det (outlook, thunderbird exempelvis) Men om du ska använda gmail i lightroom 1: Aktivare 2FA 2: Skapa unika lösenord per app (eller autenticera via oauth/2FA som exempelvis thunderbird klarar av)
 19. Excel 2010. det var ett tag sedan. Är tabellen formaterad som en tabell? Det är nog en förutsättning och om det inte fungerar då vet jag inte riktig. Se bara till att regeln finns i alla celler i kolumnen så borde det fungera. I Excel 2016/Office 365 följer regler som de med som de ska.
 20. Att räkna korrekt på ett ISK är svårt som du säger. Dels för att räntan/skatten ändras ofta, reglerna kan ändras samt att det beräknas på flera värden under året Kapitalunderlaget beräknas årligen som en fjärdedel av summan för: Värdet av tillgångarna på investeringssparkontot vid ingången av varje kvartal Insättningar till kontot under året Värdet av överföringar av värdepapper från https://www.avanza.se/lar-dig-mer/avanza-akademin/skatt-deklaration/hur-beskattas-ett-isk.html Så säg att vi skriver in nuvarande statslåneränta i G1, i G2 tar vi fram aktuella räntan: =MAX(0,01+G1;0,0125) I C ändrar vi så att står investerat under innevarande år (12 000). I F skriver vi =SUMMA($C$7:C7) och beräknar totalt investerat. Och i H7 räknar vi ut skattbara kapitalet =((B7+C7/4)+(B7+2*C7/4)+(B7+3*C7/4)+(B7+4*C7/4)+C7)/4 och till sist skatten: =H7*$G$2*0,3 (se bifogad arbetsbok) Tycker jag gör enligt reglerna men får det inte att stämma med https://www.ekonomifokus.se/berakna-skatt-pa-isk-kalkylator Den om kan hitta ett fel i mina beräkningar är varmt välkommen att rätta dem. Kopia av Avkastning börsen.xlsx
 21. Skatten ska inte räknas som procent av vinsten, eller som på ISK, procent av kapitalet på kontot? Lite udda att räkna den per 100k-del. I ditt exempel skulle du alltså betala skatt först år sex?
 22. SSL-cert är nästan ett krav idag på exempelvis chrome snart kan komma neka användare access till icke sidor utan cert. Kanske så enkelt att du kan lägga på ett gratiscert från let's encrypt https://letsencrypt.org/
 23. Se bifogad fil I A har du dina grundvärden. I E har du formeln som räknar ut hur mycket de ska ökas. I detta fall tänker jag addition, vill du multiplicera ska formeln givetvis ge 1 där ingen ändring ska sek. Kopiera värdena i E. Markera värdena i A och välj klistra in special, enbart värden och en aktion du önskar. adderaguide.xlsx
 24. Windows XP direkt på nätet via ett modem? Okej, ett NAT bakom router är bara en fiktiv säkerhet men sorterar bort en del direkta anrop genom att stänga portar. kan ju vara något skräp i din dator som går helt fel i sina försök att fånga dina inloggningsuppgifter då XP är såpass gammalt att även virus säkert tappar stödet. Nu är jag iofs troligen helt ute och cyklar men står fast vid att jag aldrig skulle exponera en Win XP dator mot nätet, den är som en honungsfälla för virus och trojaner på nätet.
 25. Enklaste Skriv in det du vill öka med i array av celler som ser likadan ut, nollvärden för de rader du inte vill påverka. Kopiera, klistra in special väl det du önskar (addition, multiplikation...) och välj enbart värden. Om det går använd formler för att skapa din array av celler, det går ganska enkelt med en OM-formler med en RAD()/steg-koll exempelvis. =OM(REST(RAD()-1;3)= 0;1;0) ger ett värde på rad 1, 4, 7, 10... Ta bort -1 och det blir 3, 6, 9...
×
×
 • Skapa nytt...