Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

teamelin

Medlem
 • Antal inlägg

  13
 • Gick med

 • Senaste besök

  Aldrig

Foruminlägg postade av teamelin


 1. Jaaaaaa äntligen... den fungerar!!

  Tack ska du ha!!

  Jag gjorde ett nytt konto och då

  fungerade gästboken perfekt!! Måste ha

  varit det där att jag tog bort

  katalogen db som gjorde alla problem...

  Självklart så får du länk på min

  länksida om du vill ha det?? cyprys.com

  är adressen va??

  Tänkte bara höra med dig, nu kan jag ju

  inte radera inlägg från gästboken

  eftersom jag har Access 97 och den nya

  databasen är gjord i Access 2000... Så

  finns det några drivrutiner eller något

  annat som gör att man kan öppna

  databaser som är gjorda Access 2000 i

  Access 97??

  Men hur som helst tack så j*kla mycket!!!!

   

  Gästboken ligger på denna adress:

  http://www22.brinkster.com/gastboken

   

  //MedVänligaHälsningar Kristoffer =)

   


 2. ok.. nu är jag jävligt sur......

  Det FUNGERAR INTE!!!!!!!!!!!

   

  Så här ligger det till:

   

  Jag laddade hem din zip fil, men tyvärr har väl

  du Access 2000 eller liknande och jag har bara

  Access 97 så jag kunde inte öppna och jämföra din

  och min databas.

  Hur som helst, jag laddade upp default.asp och gaster.mdb på brinkster.

  Jag testade och skriva i gästboken, men samma

  felmeddelande, fel på linje 27.

   

  Då gjorde jag en ny databas, som jag vet att det

  inte var något fel på...

  Laddade upp den, men samma felmeddelnade igen.

   

  Frågan är bara, hur lyckas du få igång gästboken,

  och inte jag fast vi använde samma filer??

   

  Har det nån betydelse om man tar bort mappen "db"

  och sedan gör en ny mapp med samma namn??

   

  Om du vill så kan jag skicka ett mail med mitt lösenord så kan du gå in och kolla på den själv!!

   

  [inlägget ändrat 2001-07-10 13:25:19 av teamelin]


 3. Ok.. jag har kollat på databasen, och fältet "av" stog på PM, har nu ändrat det till text. Den var inte skrivskyddad. Laddade upp den nya databasen, men fortfarande samma fel meddelande:

   

  Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'

   

  [Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in INSERT INTO statement.

   

  /teamelin/default.asp, line 27

   

   

  Om inte jag minns fel så hade väl du blivit medlem på brinkster??

  Isf kan väl du ladda upp dina filer på ditt konto?

  Jag tror vi eller rättare sagt du är nära en lösning.

   


 4. Jag vet att du har hjälpt mig mycket, men när ändå har hjälpt mig så mycket, kan du då inte hjälpa mig hela vägen??

   

  När man skriver i gästboken kommer detta meddelande:

   

  Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'

   

  [Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in INSERT INTO statement.

   

  /teamelin/default.asp, line 27

   

   

  Detta är från rad 20-32:

   

  If Request.QueryString("add") = "yes" Then

   

   

  texten = Request.Form("texten")

  av = Request.Form("av")

  mail = Request.Form("mail")

  sida = Request.Form("sida")

  Conn.Execute("INSERT INTO gaster (texten, av, mail, sida) VALUES('"&texten&"', '"&av&"', '"&mail&"', '"&sida&"');")

   

  Response.Redirect "default.asp"

   

  End If

  %>

   

   

  Det är alltså något fel när den ska skapa inläggen.

  Du kan ju kolla in gästboken på den här adressen:

  http://www22.brinkster.com/teamelin

   


 5. Tjena igen!

   

  Nu kan man iaf titta i gästboken, men fortfarande ett litet problem kvar. Man kan inte skriva i den, det är på den här raden som något är fel:

   

  Conn.Execute("INSERT INTO gaster (texten, av, mail, sida) VALUES('"&texten&"', '"&av&"', '"&mail&"', '"&sida&"');")

   

   

  Jag har ändrat text till texten och hemsida till sida överallt i koden. Men det går ändå inte att skriva något i gästboken.

   

  Om du lyckas fixa det här så kommer du givetvis få en länk (cyprys.com)på min hemsida. Kanske inte är så mycket att ha, men jag har ändå ganska många hattrick tokar som är inne och kollar min hemsidan.

   

  Mvh Kristoffer

   


 6. Öhh.. lite väl avancerat för mig?? Så här ser default.asp ut just nu:

   

  <!-- #include file="adovbs.inc" -->

  <html>

   

  <title>teaMelin.has.it</title>

   

  <script language="JavaScript">

  <!--

   

  function kontrollera() {

   

  if (document.skriv.text.value == "")

  {

  alert("Du måste skriva något!")

  return false

  }

   

   

  if (document.skriv.av.value == "")

  {

  alert("Du har ej angett ditt namn!")

  return false

  }

   

   

  if (document.skriv.mail.value == "" ||

  document.skriv.mail.value.indexOf('@', 0) == -1)

  {

  alert("Ogiltig E-post adress!"); return false;

  }

   

  }

  // -->

  </SCRIPT>

   

  <STYLE TYPE="text/css">

  <!--

  A:link {color: 0000FF; text-decoration: none;}

  A:visited {color: 0000FF; text-decoration: none;}

  A:hover {color: 0000FF; text-decoration: underline;}

  A:visited:hover {color: 0000FF; text-decoration: underline;}

  A:active {color: 0000FF; text-decoration: none;}

  body { font-family: Verdana; font-size: 8pt; color: #000000; }

  body { cursor: default; background: #008000; }

  table { background: #BDD600; }

  font { font-family: Verdana; font-size: 7pt; color: #000000; }

  td { font-family: Verdana; font-size: 8pt; background: #BDD600; }

  -->

  </STYLE>

   

  </head>

  <body>

   

  <html>

  <body>

   

  <table border="0" cellspacing="10" cellpadding="10" align="left">

  <br>

  meny

  </table>

   

  </body>

  </html>

   

  </td></tr>

  </table>

  <center><br>

  <img src="http://w1.241.telia.com/~u24103970/grafik/gastbokbig.gif" width="400" height="20"></center><br>

  <table align="center" width="400">

  <tr><td width="400">

   

  <% '===================================================================================================================== %>

  <% ' Välkomstkod %>

  <% '===================================================================================================================== %>

   

  <% If Request.QueryString("what") = "" Then %>

   

  Vad vill du göra?<p>

   

  <ul>

  <li><a href="default.asp?what=skriv">Skriva i gästboken.</a>

  <li><a href="default.asp?what=tidigare&open=yes">Se tidigare inlägg i gästboken.</a>

  </ul>

   

  <% End If %>

   

  <% '===================================================================================================================== %>

  <% 'Öppnar databasen %>

  <% '===================================================================================================================== %>

   

  <% If Request.QueryString("open") = "yes" Then %>

   

  <% Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

  Conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("\teamelin\db\gaster.mdb")

   

  Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") %>

   

  <% End If %>

   

  <% '===================================================================================================================== %>

  <% ' Formulärskod för att göra inlägg %>

  <% '===================================================================================================================== %>

   

  <% If Request.QueryString("what") = "skriv" Then %>

   

  <form method="POST" name="skriv" onSubmit="return kontrollera()" action="default.asp?open=yes&add=yes">

   

  Skriv ett inlägg!<br>

  <textarea cols="25" rows="8" name="text"></textarea><br><br>

   

  Ditt namn:<br>

  <input type="text" size="20" name="av"><br><br>

   

  Din e-post:<br>

  <input type="text" size="20" name="mail"><br><br>

   

  Din hemsida:<br>

  <input type="text" size="20" name="hemsida" value="http://"><br><br>

   

  OBS! För att skriva i gästboken måste du fylla i ett inlägg, ditt namn och din e-post.<br><br>

   

  <input type="submit" value="Lägg till ditt inlägg">

   

  </form>

   

  <% End If %>

   

  <% '===================================================================================================================== %>

  <% ' Formulärskod för att skapa inlägg %>

  <% '===================================================================================================================== %>

   

  <% If Request.QueryString("add") = "yes" Then %>

   

  <% Addera = "SELECT * FROM gaster"

  RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic

   

  RecSet.AddNew

  RecSet("text") = Request.Form("text")

  RecSet("av") = Request.Form("av")

  RecSet("mail") = Request.Form("mail")

  RecSet("hemsida") = Request.Form("hemsida")

  RecSet.Update

   

  RecSet.Close

   

  Response.Redirect "default.asp" %>

   

  <% End If %>

   

  <% '===================================================================================================================== %>

  <% ' Kod för att visa inlägg %>

  <% '===================================================================================================================== %>

   

  <% If Request.QueryString("what") = "tidigare" Then %>

   

  <b>Tidigare inlägg i gästboken.</b><p>

  <hr noshade size="1" color="black">

  <% Texter = "SELECT * FROM gaster ORDER BY ID"

   

  RecSet.Open Texter, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic

   

  Do While Z < 100

   

  If RecSet.EOF Then

  Exit Do

  End If %>

   

  <% =RecSet("text") %><br><br>

  <font><b>Från:</b> <a href="mailto:<% =RecSet("mail") %>"><% =RecSet("av") %></a><br>

  <b>Hemsida:</b> <a href="<% =RecSet("hemsida") %>" target="_blank"><% =RecSet("hemsida") %></a></font><br>

   

  <hr noshade size="1" color="black">

   

  <% RecSet.MoveNext

   

  Z = Z - 1

   

  Loop %>

   

  <br>

  Skriv ett <a href="default.asp?what=skriv">nytt</a> inlägg.

   

  <% End If %>

   

  </html>

   

   

  Men hur och var ska jag ändra i koden?? Du är bara så bäst om du kan hjälpa mig att få igång den här gästboken... så du vet!! =)

   


 7. Nu kan man se gästboken på adressen: http://www22.brinkster.com/teamelin

   

  Men när man ska skriva i gästboken och när man ska titta i gästboken så är det nått fel i koden ändå!

   

   

  När man har skrivit i gästboken kommer detta felmeddelande:

   

  ADODB.Recordset error '800a0bb9'

   

  Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.

   

  /teamelin/default.asp, line 134

   

   

  Koden här nere är från linje 131-147:

   

  <% If Request.QueryString("add") = "yes" Then %>

   

  <% Addera = "SELECT * FROM gaster"

  RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic

   

  RecSet.AddNew

  RecSet("text") = Request.Form("text")

  RecSet("av") = Request.Form("av")

  RecSet("mail") = Request.Form("mail")

  RecSet("hemsida") = Request.Form("hemsida")

  RecSet.Update

   

  RecSet.Close

   

  Response.Redirect "default.asp" %>

   

  <% End If %>

   

   

  Och att titta i gästboken fungerar inte heller, då kommer detta felmeddelande:

   

  ADODB.Recordset error '800a0bb9'

   

  Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.

   

  /teamelin/default.asp, line 159

   

   

  Koden här nere är från linje 157-165:

   

  <% Texter = "SELECT * FROM gaster ORDER BY ID"

   

  RecSet.Open Texter, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic

   

  Do While Z < 100

   

  If RecSet.EOF Then

  Exit Do

  End If %>

   

   

  Som du säkert märkte så börjar båda fel raderna med "RecSet.Open", och då är det väl nått fel när den öppnar eller ska hämta något, är det fel av mig??

  Men hur ska jag skriva isf?

   


 8. Hur ska jag skriva för att använda file istället för virtual?

   

  Så här har jag ändrat sökvägarna:

   

   

  <!-- #include virtual="adovbs.inc" -->

   

   

  Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

  Conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("\teamelin\db\gaster.mdb")

   

   

   

  Detta fungerade inte. Kan inte ens öppna default.asp, utan det står "sidan kan inte visas" HTTP 500 - Internt serverfel.

  Vad gör jag nu??

   


 9. Jag har suttit och pysslat lite med gästboken man kan få från IDG. Men jag har fått problem, när jag ska ändra sökvägarna till databasen och inc-filen.

   

  Vi tar inc-filen först, är det fel att skriva så här?

  <!-- #include virtual="http://server.com/namn/adovbs.inc" -->

   

  istället för så här??

   

  <!-- #include virtual="applications/adovbs.inc" -->

   

   

   

  Och databasen, ska man inte bara byta ut c:\inetpub\wwwroot\applications\gastbok\data\gaster.mdb mot http://??.com/teamelin/data/gaster.mdb??

   

  <% If Request.QueryString("open") = "yes" Then %>

   

  <% Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

  Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\inetpub\wwwroot\applications\gastbok\data\gaster.mdb"

   

  Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") %>

   

  <% End If %>

×
×
 • Skapa nytt...