Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Olle Nyrén

Medlem
 • Antal inlägg

  1 098
 • Gick med

 • Senaste besök

  Aldrig
 1. & används för att lägga ihop strängar och sorteringen blir därför i bokstavsordning där 11 kommer före 2. Om du vill sortera på TotalPoints, Goal och Games ska SQL-satsen se ut så här: [color="#0000ff"]Select[/color] * From player Where PlayerPos <> [color="#006400"]'Målvakt' AND Games > 0 Order By TotalPoints DESC, Goal DESC, Games DESC[/color] mvh Olle
 2. Olle Nyrén

  Ignore case?

  SELECT * FROM Tabell WHERE LOWER([Namn]) = LOWER('Något') mvh Olle
 3. #include-satser körs innan asp-koden tolkas så din kod fungerar inte. Så här kanske: [color="#0000ff"]If[/color] [b]Session[/b]([GRÅ]"language"[/GRÅ]) = [GRÅ]"nor"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] [b]Server[/b].[color="#0000ff"]Execute[/color]([GRÅ]"language/norska_inc.asp"[/GRÅ]) [color="#0000ff"]ElseIf[/color] [b]Session[/b]([GRÅ]"language"[/GRÅ]) = [GRÅ]"eng"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] [b]Server[/b].[color="#0000ff"]Execute[/color]([GRÅ]"language/engelska_inc.asp"[/GRÅ]) [color="#0000ff"]Else[/color] [b]Server[/b].[color="#0000ff"]Execute[/color]([GRÅ]"language/svenska_inc.asp"[/GRÅ]) [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color] mvh Olle
 4. Följande är mycket dåliga och bör kryssas för borttagning is HijackThis: [log]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,(Default) = http://fastsearchweb.com/srh.php?q=%s R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = about:blank R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.google.se/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar R3 - URLSearchHook: (no name) - {87766247-311C-43B4-8499-3D5FEC94A183} - (no file) O1 - Hosts: 69.20.16.183 auto.search.msn.com O1 - Hosts: 69.20.16.183 search.netscape.com O1 - Hosts: 69.20.16.183 ieautosearch O3 - Toolbar: FreshBar - {06ABAA2D-34AB-4902-A326-409BD9B9A7A5} - C:\WINDOWS\System32\iecust.dll O4 - HKLM\..\Run: [dllhostxp.exe] dllhostxp.exe O4 - HKLM\..\Run: [DNSCacheBoost] C:\WINDOWS\system32\dnsping.exe O4 - HKLM\..\Run: [Desktop Search] C:\WINDOWS\isrvs\desktop.exe O4 - HKLM\..\Run: [ffis] C:\WINDOWS\isrvs\ffisearch.exe O4 - HKLM\..\Run: [farmmext] C:\WINDOWS\farmmext.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [sasser Patch v1 ] msconf.exe O4 - HKCU\..\Run: [sasser Patch v1 ] msconf.exe O4 - HKCU\..\Run: [spyware Vanisher] C:\spywarevanisher-free\FreeScanner.exe -FastScan O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\aklsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\aklsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\aklsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\aklsp.dll O16 - DPF: {00000000-0000-0000-0000-000020040000} - http://207.234.185.217/ABoxInst_int21.exe O16 - DPF: {11212111-2121-1311-1141-115611111222} - ms-its:mhtml:file://d: oo.mht!http://fastsearchweb.com/counter/new/x.chm::/update.e xe O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/15e08c4f09b5a914a219/netzip/RdxIE601.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1921806F-38DB-4E40-B7F5-D 592E11EF8B1}: NameServer = 69.50.166.94,69.31.80.244 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{AE315C7B-A3D5-4A84-9B04-6 FAB13BD1065}: NameServer = 69.50.166.94,69.31.80.244 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B8120642-B936-40DB-B98D-2 94B2F21DA99}: NameServer = 69.50.166.94,69.31.80.244 O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{1921806F-38DB-4E40-B7F5-D 592E11EF8B1}: NameServer = 69.50.166.94,69.31.80.244 O18 - Filter: text/html - {950238FB-C706-4791-8674-4D429F85897E} - C:\WINDOWS\isrvs\mfiltis.dll[/log] Dessutom är det inte rekommenderat att ha fildelningsprogram som Morpheus på autostart. mvh Olle
 5. [color="#0000ff"]Set[/color] fso = [color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"Scripting.FileSystemObject"[/GRÅ]) [color="#0000ff"]If[/color] fso.FolderExists([GRÅ]"C:\katalog"[/GRÅ]) [color="#0000ff"]Then[/color] ... mvh Olle
 6. Du kör aldrig koden du lagrar i strängen SQL utan har hårdkodat "SELECT * FROM annons". objCmd = New OleDbCommand("SELECT * FROM annons", objConn) Byt mot objCmd = New OleDbCommand(SQL, objConn) mvh Olle
 7. Tabellstrukturen borde väl se ut ungefär så här: [log]Person nr int PK namn varchar(50) adress varchar(255) telefon varchar(50) Tid nr int PK tid datetime personid int FK[/log] Det är nog lämpligt att använda något script-språk för att omvandla textfilerna till INSERT-satser. mvh Olle
 8. [color="#0000ff"]Set[/color] RS=conn.[color="#0000ff"]Execute[/color]([GRÅ]"SELECT * FROM kal05 WHERE DATEDIFF("[/GRÅ][GRÅ]"d"[/GRÅ][GRÅ]", NOW(), [Ordinarie Datum]) >= 0 ORDER BY SG ASC, [Ordinarie Datum] ASC"[/GRÅ]) mvh Olle Fixade lite "-slarvfel... [inlägget ändrat 2005-02-28 08:46:29 av Olle Nyrén]
 9. Heltal kan inte börja med en nolla, så en bättre datatyp kanske är String. mvh Olle
 10. Det här borde hämta lägsta id:t för varje namn: SELECT MIN(id), fnamn FROM tabell GROUP BY fnamn mvh Olle
 11. Det flyter på bra på min urgamla 900-MHzare med GeForce4Mx så det ska inte vara några problem för dig. Officiella systemkraven: http://www.worldofwarcraft.com/info/faq/technology.html mvh Olle
 12. SELECT id, LEFT(kolumn, 8) AS tiden, REPLACE(REPLACE(RIGHT(kolumn, 3), "(", ""), ")", "") AS placering FROM tid mvh Olle
 13. Så här kanske: Scale = [color="#0000ff"]CDbl[/color]([b]Request[/b]([GRÅ]"scale"[/GRÅ])) / 100 Height = [color="#0000ff"]Cint[/color]([b]Request[/b]([GRÅ]"Height"[/GRÅ]) * Scale) Width = [color="#0000ff"]Cint[/color]([b]Request[/b]([GRÅ]"Width"[/GRÅ]) * Scale) mvh Olle
 14. SELECT IDENTITY(int, 1, 1) AS Id, falt1, falt2 INTO Tab1 FROM Tab2 mvh Olle
 15. Om du inte får ett meddelande från MAILER-DAEMON kan du gissa att meddelandet kommit fram. Säker kan du dock inte vara. Att mottagaren öppnat och läst mailet är ännu mer omöjligt att veta. Det fungerar på så sätt ungefär likadant som vanlig post, så länge allt fungerar och du hade en korrekt adress så får mottagaren brevet men det går inte att ta reda på annat än genom att fråga den tänkta mottagaren. mvh Olle
×
×
 • Skapa nytt...