Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

AlbinMalmgren

Medlem
 • Antal inlägg

  45
 • Gick med

 • Senaste besök

Om AlbinMalmgren

 • Medlemstitel
  Användare

Kontaktinformation

 • Hemsida
  http://www.flipside.nu
 1. Hej, undrar om ngn är bekant med problemet varför åäö formateras (fel) när jag använder komponenten SoftArtisans Archive vid komprimering av fil? Har kollat dokumentationen och hittar inget om encoding. Ej heller ngt sätt att encoda filen innan oZip.Addfile vilket inte heller vad jag tror hjälper iom att det sker vid zippningen. Vill tillägga filen är "rätt" formaterad när jag provar att spara den på disk. Också tillägga att jag kör en post-upload applikation! Dim oZip As New SAARCHIVELib.Archive oZip.ArchiveType = SAARCHIVELib.SAArchiveType.SAZip oZip.CreateArchive(sFilePath & sRepID & ".zip") oZip.AddFile(file.FileName) oZip.CloseArchive() oZip = Nothing Filen före: å-ä-ö.jpg Efter: Õ-õ-÷.jpg Kanske ngn har ett förslag, vart med om likande eller vet om ngn annan komponenet som stödjer detta?? Mvh Albin
 2. Fixade det själv: while drURU.read lbPer.Items.FindByValue(drURU("relPerID")).Selected = True ...
 3. Hejsan, hittar ingen metod för att markera flera värden än en i en multiple ListBox, är det ngn som vet? Typ: -- bygga, bygga... lb.Items.Insert(0, New ListItem("Arne", "1")) lb.Items.Insert(1, New ListItem("Erik", "2")) lb.Items.Insert(2, New ListItem("Tore", "3")) lb.Items.Insert(3, New ListItem("Leif", "4")) lb.Items.Insert(4, New ListItem("Dave", "5")) lb.Items.Insert(5, New ListItem("Kurt", "6")) .... --- multi markera från sparade värden... While dr.read() lb.SelectedValue = dr("gubbID") End While ..... Trevlig sommar, ~ Albin
 4. Frågan Uppdaterad Problem: Object reference not set to an instance of an object. * Lyckas inte fånga värden från kontroller i ASCX-sidan Kod: ___ASCX________________________________________ Public ReadOnly Property BusinessPartners() As DropDownList Get Return ddBusinessPartners End Get End Property Sub Page_Load... ... ddBusinessPartners.DataSource = drBP databind() ... End Sub ___ASPX________________________________________ Protected ucFormCustomer As AssignmentFormCustomer Private Sub Page_Init... ... ucFormCustomer = DirectCast(FindControl("ucFormCustomer"), AssignmentFormCustomer) ... Sub saveData_step1(... SQLparam = ucFormCustomer.BusinessPartners.SelectedValue End Sub Snälla, finns det ngn som kan hjälpa mig:) //Albin +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hej, har några webbkontroller i en ASCX fil som jag vill fånga i min ASPX fil där jag sparar datamängden! Med vanligt script-block är det lätt med lite klurigare med code-behind. Måste jag verkligen använda "Page.FindControl("xxx")" och allt det där för varje webbkontroll!?! Så här enkelt är det med script-block som jag vill ha i CodeB...... ___ASPX______________________________________________ <script...> Sub Submit(... sName = MyLogin.Name sCity = MyLogin.City End Sub </script> ... <form runat="server"> <Mupp:Kermit id="Customer" Name="John Holmes" City="Mora" runat="server"/> <ASP:Button Text="Save" Onclick="Submit" runat="server"/> </form> ... ___ASCX_______________________________________________ Public Property Name As String Get Return txtName.Text End Get Set txtName.Text = Value End Set End Property Public Property City As String Get Return txtCity.Text End Get Set txtCity.Text = Value End Set End Property </script> ... <ASP:TextBox id="txtName" runat="server"/> <ASP:TextBox id="txtCity" TextMode="Password" runat="server"/> Hoppas ni förstog! Är det ngn som gjort det här och vill dela med sig:) Mvh Albin [inlägget ändrat 2004-06-11 11:41:38 av AlbinMalmgren] [inlägget ändrat 2004-06-11 15:46:50 av AlbinMalmgren]
 5. Tack, fick ett bra utgångsläge! Löste det så här ropa och skicka värden till ASCX! Kanske det finns ett smidigare sätt? ASPX---------- Sub Page_Load... sCustomerID = "Kalles korv AB" Dim ucHeader As Control = Page.FindControl("AssignmentHeader") Dim ucHeaderType As Type = ucHeader.GetType() Dim ucHeader_CustomerID As System.Reflection.PropertyInfo = ucHeaderType.GetProperty("CustomerID") ucHeader_CustomerID.SetValue(ucHeader, sCustomerID, Nothing) ... ------- ~ Albin
 6. Hepp, har stött på patrull! Utvecklar i VS.NET Har en aspx sida dit jag kopplat en ascx. Jag bygger variabler på aspx sidan med data från querystrings och databas. Nu vill jag kunna använda mig utav dessa variabler även i usercontrolen. Visst det funkar med att använda sig utav samma request.querystrings även i usercontrol som i aspx-sidan. Men det känns som dubbelt jobb + att jag även byggt upp vissa variabler från databas-anrop. Man ska ju inte behöva göra samma db-meck i usercontrollen också tycker man. Är ni med så långt? beskriver lite med enkel kod också! ......sida.aspx.vb..................... Sub Page_load(...) sCustomerName = dr("name") sOrgnr = dr("orgnr") End Sub ............................................. ......header.ascx.vb..................... Sub Page_load(...) lblCustValues.Text = sCustomerName & " " & sOrgnr End Sub ............................................. Hoppas ni ha en lösning: Gonatt, Albin
 7. Hej, skulle vilja validera ett antal textboxar mot ogiltiga tecken men hittar ingen bra metod! Jag vill inte köra en CustomValidator som anropar en javascript funktion eller en sub på serversidan! Kan man inte lösa det med <ASP:REGULAREXPRESSIONVALIDATOR...? ogiltiga tecken: ' ; < > Mvh Albin
 8. Hej och tack! Jag meckade ihop ngt liknande här på morgonkvisten löste problemet. Ska även återanvända dropdownlistan så jag skapade en funktion tv... Function perslistaByRollAndFkund(ByVal sRollID As Integer, ByVal sFkundID As Integer, ByVal sSelectName As String, ByVal sTabIndex As String, ByRef sHtmlDD As String) Dim Sql As String = "EXEC SP_getFKundPersonerByFkundID '" & sFkundID & "' " Dim cmdPL As New SqlClient.SqlCommand(Sql, ConnEP) ConnEP.Open() Dim drPL As SqlClient.SqlDataReader = cmdPL.ExecuteReader() Try sHtmlDD = "<SELECT NAME=" & sSelectName & " size=1 tabindex=" & sTabIndex & ">" Do While drPL.Read() sHtmlDD += "<OPTION VALUE=" & drPL("persID") If drPL("rollID") = sRollID Then sHtmlDD += " SELECTED" End If sHtmlDD += ">" & drPL("namn") & "</OPTION>" Loop sHtmlDD += "</SELECT>" Catch ex As Exception sHtmlDD = "Fel vid hämtning av data!" End Try drPL.Close() ConnEP.Close() End Function mvh Albin
 9. Hej, i gamla hederliga ASP kunde man skriva kod lite hur som helst och det blev därefter också, men man fick alltid till en lösning. Lite svårare nu med ASPNET då allt är styrt med metoder och klasser. Jag kommer inte på ngt sätt att i en Select-lista markera(selected) en rad genom att jämföra mot fält från recordsetet. jag visar nedan förstår i bättre! -- gammal kod som ska konv till ASPNET --- <% SQLstmt = "EXEC SP_getFKundPersonerByFkundID '" & sFKundID & "' " set rs=con.execute(SQLstmt) ... while not rs.eof %> <option value="<%= rs("apID") %>"<% IF rs("rasID")=4 Then Response.Write(" SELECTED") %>><%= Left(rs("Namn"), 20) rs.MoveNext wend End if ... %> ----- Som ni ser sätter jag value från ett värde MEN jämför och sätter SELECTED från ett annat! ---- påbörjad .NET kod --- Sql = "EXEC SP_getFKundPersonerByFkundID '" & sFkundID & "' " Dim cmdLB As New SqlClient.SqlDataAdapter(Sql, ConnEP) cmdLB.Fill(ds, "aplista") lbAplista.DataSource = ds.Tables("aplista").DefaultView lbAplista.DataBind() lbAplista.SelectedValue = (från fältet rasID) controll: <asp:dropdownlist id="lbAplista" OnLoad="aplista" runat="server" DataValueField="apID" DataTextField="namn"/> ---- SelectedValue markerer på vad vilket fält man satt i DataValueField! Men jag vill göra det ifrån ett annat databasfält. Det är problemet!!! Hoppas jag gjort mig förstådd... mvh Albin
 10. Hej, har installerat en applikation gjord i hederlig ASP 3.0 på en WS 2003 med IIS6. Felet är att inte IISen inte hanterar custom error korrekt (500-100.asp), vilket gör det omöjligt att felsöka i aspkoden! Man kan ju debugga i ett annat program eller köra en tidigare IIS version, men skit i det. Jag vill få det funka här! Det IISen gör vid script error ät att anropa en dll som skriver ut http_500... res://C:\WINDOWS\system32\shdoclc.dll/http_500.htm Har letat febrilt efter ett ställe att konfa "problemet" men kanske ngn av er har bemött problemet, löst det och vill hjälpa:) mvh:Albin
 11. Jaha där har vi förklaringen, att den flyttar fram pekaren 1 steg och då finns det inget att loopa! Hmm, mysko. Kan man inte backa tillbaka då! Men det har säkert sin logiska förklaring! Men iom att jag måste ha med kollen på träff i databasen samtidigt som det ska skrivas ut även på EN träff så blev lösningen denna! Kanske inte den ultimata iom att den måste iterera igenom recordsetet men den funkar tils vidare! Hör gärna av er om ni har en mindre kostsam lösning:) Dim rsCount As Integer = 0 While dbRead.Read s+="data data data" rsCount += 1 End While If rsCount Then label.Text = s Else label.Text = "Ingen träff, sörry!" End IF
 12. Hej, har kommit till ett läge där jag inte begriper varför det beter sig som det gör! Koden nedan skriver inte ut när det blir EN träff(row) i databasen! Men annars fungerar den klockrent. Det var ju så här man gjorde i gamla ASP så varför funkar det inte nu? Är det någon har koll eller vet något annat smidigt sätt? //Albin sql = "EXEC GetKunder '" & sValue & "' " Dim dbComm AS New SQLCommand(sql,ConnSAP) ConnSAP.open() Dim dbRead AS SQLDataReader = dbComm.ExecuteReader() If not dbRead.Read then ' Ingen träff Else While dbRead.Read ' loop End While End IF
 13. Hej, undrar om ngn av er har en aning varför åäö visas fel i mac-miljö i en flashfilm jag gjort! Filmen connectar en asp sida för db-koppling! På asp-sidan har jag med LCID=1053 som är sverige koden! Kan det vara en serverinställning tro? Mvh, (",)lbin
 14. Hej på er, har problem att hitta en lösning på hur man lägger databasvärdet i variabler så man arbeta med dem i repeatern? Container.DataItem funkar icke! Är det ngn som stött på liknande problem och löst det? --- saxat ur koden --- <ItemTemplate> <tr> <td class=XsmallArial><%# Container.DataItem("uppdrNamn") %></td> <% dim sStartDat as string = Container.DataItem("skapatDatum") dim sSteg as integer = Container.DataItem("steg") dim sSlutDat as string dim sLedtid as string If sSteg = 6 then sSlutDat = Container.DataItem("signDatum") Else sSlutDat = now() End If 'Uträkning av ledtid sLedtid = DateDiff("d", sStartDat, sSlutDat) %> <td class=XsmallArial><%= sLedtid %></td> </tr> </ItemTemplate> mvh;Albin
 15. Hej, har gjort en flashsajt med två filmer, en huvudfilm och en preloader. När huvudfilmen laddats genom preloadern ska h-filmen köras! Problemet är att allt stannar efter preloadern, dvs huvudfilmen körs inte! Detta händer bara efter första gången, dvs när filmen är cachad! Samma problem uppstår i gästboken! När man postat ett formulär genom aspsidan, insert i db och response tillbaks in i filmen så refreshar inte flashfilmen med det senaste inlägget!?! Så, vet ngn av er vad det beror på? tpf //Albin
×
×
 • Skapa nytt...