Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

greenboy

Medlem
 • Antal inlägg

  14
 • Gick med

 • Senaste besök

 1. Har nån tips på Windows brandmursprogram, som fungerar med dual nätverkskort?
 2. Jag glömde bort att nämna att hos den bärbara datorn, syns inte ens mitt trådlösa nätverk, men nog övriga, som finns hos grannarna.
 3. Jag har ett märkligt problem, som gäller min bärbara daton och mitt trådlösa nätverk. Jag kan inte ansluta min bärbara dator till trådlösa nätverket, men nog andra apparater, som Nokia Lumia, Ipad, mm. Men det gäller endast mitt rådlösa nätverk, andra trådlösa nätverk kan jag nog koppla upp mig med bärbara datorn. Jag har även försökt koppla manuellt till mitt trådlösa nätverk utan resultat. Min bärbara dators modell är HP ProBook 4340s.
 4. Timer funktionen fungerar inte med denna kod, fast allt verkar vara ok enligt mig. Är det nån, som ser något fel i koden? If CheckDir = True Then Timer1.Enabled = True Timer1.Start() LabelText.Text = "Bilderna kopieras, vänt en stund!" ButtonCopy.Enabled = False MkDir(Namedir) My.Computer.FileSystem.CopyDirectory("W:\DCIM\100OLYMP", Namedir, True) LabelText.Text = "Bilderna har kopierats." ButtonCopy.Enabled = True CheckStripMenuItem1.Enabled = True Timer1.Stop() Timer1.Enabled = False If TimeCount2 >= 1 Then LabelText4.Text = "Utförandet tog " + TimeCount.ToString + " sekunder." Else LabelText4.Text = "Utförandet tog " + TimeCount2.ToString + " minut(er) " + TimeCount.ToString + " sekunder." End If ProgressBarShow.Value = 0 End If
 5. Var finns Windows 7 Media Center xml filerna lagrade på hårdskivan?
 6. Blir prestandan mycket dålig om man använder usb kabel, som via en förgrening kan koppla två stycken enheter, t.ex skrivare till en USB port?
 7. Har nån ett bra exempel eller råd hur man skapar en progressbar som visar hur mycket tid det är kvar innan alla filer är kopierade från ett ställe till ett annat ställe med Visual Basic 2012?
 8. Kan man göra egna program i Visual Basic 2010 som man kan styra med Windows Media Center fjärrkontrollen? Finns det nåt riktigt enkelt exempel, som kan titta på? I detta fall menar jag vb# och inte C#.
 9. Hur skapar man enkelt egna menyer i Windows 7 Media Center? Jag skulle vilja skapa menyerna på valbar ställe och inte under Extra.
 10. Det jag vill är att spara den omskalade bilden. Kan nån hälpa mig att få det så att jag sparar den omskalade bilden?
 11. Här kommer koden, jag försöker förminska flera bilder samtidigt. Får inga felmeddelanden, men det fungerar inte som det skall. Det är främst denna rad, som inte fungerar, jag får inte bilden sparad till hårddisken från RectangleImage komponenten. RectangleImage.BackgroundImage.Save("c:\Hemsida\" + DirTreeView.SelectedNode.Text + "\" + ShowLabel4.Text, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg) Kan nån hjälpa mig? If OpenFileDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then For Each file2 In OpenFileDialog1.FileNames ImageLabel.Text = OpenFileDialog1.FileName RectangleImage.BackgroundImage = Image.FromFile(file2) Dim Newsize As New Size(100, 100) ResizedImage = New Bitmap(RectangleImage.BackgroundImage, Newsize) RectangleImage.BackgroundImage = ResizedImage RectangleImage.BackgroundImageLayout = ImageLayout.Stretch DirTreeView.SelectedNode.Nodes.Add(CreateTextBox.Text) SaveFileDialog1.AddExtension = True SaveFileDialog1.DefaultExt = Path.GetExtension(ImageLabel.Text) ShowLabel4.Text = Path.GetFileName(ImageLabel.Text) ShowLabel3.Text = Path.GetFileNameWithoutExtension(ImageLabel.Text) MsgBox("c:\Hemsida\" + DirTreeView.SelectedNode.Text + "\" + ShowLabel4.Text, MsgBoxStyle.OkOnly) Dim path2 As String = "c:\Hemsida\" + DirTreeView.SelectedNode.Text + "\" + ShowLabel3.Text + ".txt" Dim fs As FileStream = File.Create(path2) DirListView.Items.Add(ShowLabel3.Text + ".txt") ResizedImage.Dispose() Try Select Case SaveFileDialog1.FilterIndex Case 1 RectangleImage.BackgroundImage.Save("c:\Hemsida\" + DirTreeView.SelectedNode.Text + "\" + ShowLabel4.Text, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg) Case 2 RectangleImage.BackgroundImage.Save("c:\Hemsida\" + DirTreeView.SelectedNode.Text + "\" + ShowLabel4.Text, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Gif) End Select Catch ex As Exception ' MsgBox("Bildformatet felaktig", MsgBoxStyle.OkOnly) End Try Next End If End Sub
 12. Denna kod verkar lovande, men hur får man alla förminskade bilderna sparade med samma namn, som de ursprungliga? Nu verkar det, som alla blir sparade med samma namn.
 13. Kan nån hjälpa mig med att få en start hur man ändrar storlek samtidigt för de bilder, som vman väljer via OpenDialog i Visual Basic 2010?
 14. Jag har en följande PC Aspire M1200 med grafikkortet Ati Radeon HD5500 Series med upplösningen 1360 x 768. Problemet är när jag ser på kabeltv via Media Center, så bilden "släpar" en aning efter, med andra hinner inte uppdatera sig ordentligt. Vet inte hur jag skall förklara det bättre. Kör med HDMI utgång. Men kan nån hjälpa eller ge råd?
×
×
 • Skapa nytt...