Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

robbie

Medlem
 • Antal inlägg

  28
 • Gick med

 • Senaste besök

 1. Här är mitt resultat från http://www.browserscope.org/security/test PASS postMessage API PASS JSON.parse API PASS toStaticHTML API PASS httpOnly cookie API PASS X-Frame-Options PASS X-Content-Type-Options FAIL Block reflected XSS FAIL Block location spoofing PASS Block JSON hijacking PASS Block XSS in CSS FAIL Sandbox attribute FAIL Origin header FAIL Strict Transport Security PASS Block cross-origin CSS attacks FAIL Content Security Policy PASS Cross Origin Resource Sharing FAIL Block visited link sniffing hur verkar resultatet vara, lite blandat verkar det som av fail och pass, vad kan jag göra åt det, har betalt nyligen för avgs internetskydd. tack på förhand!
 2. Här är också en logg från när jag körde en scan med HijackThis-programmet: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 13:52:25, on 2010-10-27 Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16671) Boot mode: Safe mode with network support Running processes: C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Users\robeer\Desktop\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://g.uk.msn.com/USCON/16 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file) O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O4 - HKLM\..\Run: [PDVDDXSrv] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD DX\PDVDDXSrv.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Dell Webcam Central] "C:\Program Files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe" /mode2 O4 - HKLM\..\Run: [Desktop Disc Tool] "c:\Program Files (x86)\Roxio\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe" O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [VoddlerNet Manager] C:\Program Files (x86)\Voddler\service\VNetManager.exe O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui O4 - HKLM\..\RunOnce: [sTToasterLauncher] C:\program files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\toasterLauncher.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe" O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'Lokal tjänst') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'Lokal tjänst') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'Nätverkstjänst') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'Nätverkstjänst') O4 - .DEFAULT User Startup: Dell Dock First Run.lnk = C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe (User 'Default user') O4 - Startup: Dell Dock.lnk = C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing) O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: avast! Web Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Dock Login Service (DockLoginService) - Stardock Corporation - C:\Program Files\Dell\DellDock\DockLogin.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing) O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: SoftThinks Agent Service (SftService) - SoftThinks - C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\sftservice.EXE O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing) O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_afc3018f8cfedd20\STacSV64.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing) O23 - Service: VoddlerNet - Voddler - C:\Program Files (x86)\Voddler\service\voddler.exe O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing) O23 - Service: Dell Wireless WLAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Dell\Dell Wireless WLAN Card\WLTRYSVC.EXE O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing) O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing) -- End of file - 9794 bytes
 3. TDSSKiller hittade inga hot när jag körde en snabbscan med den.
 4. Här är loggen från malwares snabbscanning i felsäkert läge med nätverk: Malwarebytes' Anti-Malware 1.46 www.malwarebytes.org Databasversion: 4962 Windows 6.1.7600 (Safe Mode) Internet Explorer 8.0.7600.16385 2010-10-27 13:33:59 mbam-log-2010-10-27 (13-33-59).txt Skanningstyp: Snabbskanning Antal skannade objekt: 139968 Förfluten tid: 5 minut(er), 6 sekund(er) Infekterade minnesprocesser: 0 Infekterade minnesmoduler: 0 Infekterade registernycklar: 16 Infekterade registervärden: 0 Infekterade registerdataposter: 0 Infekterade mappar: 1 Infekterade filer: 7 Infekterade minnesprocesser: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade minnesmoduler: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade registernycklar: HKEY_CLASSES_ROOT\coresrv.coreservices (Adware.Hotbar) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\coresrv.coreservices.1 (Adware.Hotbar) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\coresrv.lfgax (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\coresrv.lfgax.1 (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\hbmain.commband (Adware.Hotbar) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\hbmain.commband.1 (Adware.Hotbar) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\hbr.hbmain (Adware.Hotbar) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\hbr.hbmain.1 (Adware.Hotbar) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\hostie.bho (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\hostie.bho.1 (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\toolbar.htmlmenuui (Adware.Hotbar) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\toolbar.htmlmenuui.1 (Adware.Hotbar) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\toolbar.toolbarctl (Adware.Hotbar) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\toolbar.toolbarctl.1 (Adware.Hotbar) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{e8bdff85-f8c2-4281-8669-31253e646518} (Adware.Hotbar) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1d4db7d2-6ec9-47a3-bd87-1e41684e07bb} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully. Infekterade registervärden: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade registerdataposter: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade mappar: C:\usxxxxxxxx.exe (Trojan.SpyEye) -> Quarantined and deleted successfully. Infekterade filer: C:\Users\robeer\AppData\Local\Temp\0.5839324611328157.exe (Trojan.Dropper) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Users\robeer\AppData\Local\Temp\upd1E65.tmp (Spyware.Passwords.XGen) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Users\robeer\AppData\Local\Temp\upd8283.tmp (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Windows\Temp\_ex-08.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Windows\Temp\_ex-68.exe (Rogue.SecurityTool) -> Quarantined and deleted successfully. C:\usxxxxxxxx.exe\config.bin (Trojan.SpyEye) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Users\robeer\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Security Tool.LNK (Rogue.SecurityTool) -> Quarantined and deleted successfully.
 5. nej kanske inte, men orsaken är att jag tog bort och la till nån fil i malware programmet pga denna länken p://www.bleepingc...e-security-tool Jag vill ha programmet orört, annars kanske det buggar, därför vill jag tanka det en gång på nytt. Men det borde ju ändå gå att avinstallera malwarebytes antimalware, för jag kan inte det, verkar inte det skumt? eller ska det vara så?
 6. det står FEL: filen med anti.......kan inte öppnas, kan inte avinstallera??
 7. det dyker upp meddelande om fel 5 åtkomst nekad.....
 8. fast det går inte att avinstallera malware-bytes anti malware under program och installera, inte heller i kontrollpanelen, hur ska jag göra då?
 9. japp, gjorde som du sa, avaktivera C:\usxxxxxxxx.exe\usxxxxxxxx.exe , starta om datorn, downloada filen C:\usxxxxxxxx.exe\config.bin, var den enda jag hitta, här är downloadlänken: http://www.sendspace.com/file/ak5riz hoppas du fått rätt fil nu! Förresten, jag har fått tipset att köra malwarebytes anti malware i felsäkert läge med nätverk, tanka hem den och köra scanningar, men, jag hade en version sedan tidigare jag vill bli av med först som jag installera igår pga denna länken: http://www.bleepingcomputer.com/virus-removal/remove-security-tool Men det går inte att avinstallera den, står fel 5 åtkomst nekadi ett meddelande som dyker upp, hur får jag bort skiten?
 10. Hej, hittade filen, man tackar, här är resultatlänken: http://www.virustotal.com/file-scan/report.html?id=d3cfce927c6c7d429f8fa247709c77dffe1a2dc695f5f6c8cb1f1f2a3f132c64-1288046652 Postar loggar senare när jag kört malware.
 11. Hej, hittar inte de filer jag ska ladda upp på virustotal, dvs, C:\usxxxxxxxx.exe\usxxxxxxxx.exe är det under c: användare filerna finns, vad heter de isf?
 12. Hej, har tyvärr fått tool security på datorn efter att ha tankat en fil. Hur får jag bort den, tyvärr köpte jag Spyhunter från Enigma software group för att få bort programmet. Gjorde detta efter att ha googlat efter lösningar på detta specifika problem. Så hur jag göra nu för att verkligen få bort det. Såg en annan länk http://eforum.idg.se...-security-tool/ och postar därför dessa loggar från detta program: http://download.blee...om/sUBs/dds.scr bifogar de två loggarna DSS.txt och Attach.txt Här är loggen från DSS.txt: DDS (Ver_10-10-21.02) - NTFS_AMD64 Run by robeer at 1:07:42,81 on 2010-10-25 Internet Explorer: 8.0.7600.16385 Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600.0.1252.46.1053.18.4056.2220 [GMT 2:00] ============== Running Processes =============== C:\Windows\system32\wininit.exe C:\Windows\system32\lsm.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_afc3018f8cfedd20\STacSV64.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService C:\Program Files\Dell\DellDock\DockLogin.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService C:\Program Files\Dell\Dell Wireless WLAN Card\WLTRYSVC.EXE C:\Windows\system32\WLANExt.exe C:\Windows\system32\conhost.exe C:\Program Files\Dell\Dell Wireless WLAN Card\bcmwltry.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe C:\Windows\System32\spoolsv.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\sftservice.EXE C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc C:\Program Files (x86)\Voddler\service\voddler.exe C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe C:\Windows\system32\taskhost.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\DSUpd.exe C:\Windows\system32\conhost.exe C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\scheduler\STService.exe C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe C:\Windows\System32\igfxtray.exe C:\Windows\System32\igfxpers.exe C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Toaster.exe C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe C:\Program Files\DellTPad\ApMsgFwd.exe C:\Program Files\Dell\Dell Wireless WLAN Card\WLTRAY.EXE C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe C:\Program Files\DellTPad\Apntex.exe C:\Windows\system32\conhost.exe C:\Program Files\DellTPad\HidFind.exe C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD DX\PDVDDXSrv.exe C:\Program Files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe C:\Program Files (x86)\Roxio\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files (x86)\Voddler\service\VNetManager.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files (x86)\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe C:\Windows\System32\vds.exe C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil10i_ActiveX.exe C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Windows\system32\wuauclt.exe C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe C:\PROGRA~2\ENIGMA~1\SPYHUN~1\SH4SER~1.EXE C:\Program Files (x86)\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter4.exe C:\Windows\explorer.exe C:\Windows\system32\taskhost.exe C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Users\robeer\Desktop\dds.scr C:\Windows\system32\conhost.exe C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe ============== Pseudo HJT Report =============== uInternet Settings,ProxyOverride = *.local mWinlogon: Userinit=userinit.exe BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll BHO: {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - No File BHO: Search Helper: {6ebf7485-159f-4bff-a14f-b9e3aac4465b} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll BHO: Windows Live Toolbar Helper: {e15a8dc0-8516-42a1-81ea-dc94ec1acf10} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll TB: &Windows Live Toolbar: {21fa44ef-376d-4d53-9b0f-8a89d3229068} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll uRun: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background uRun: [uTorrent] "C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe" uRun: [usxxxxxxxx.exe] C:\usxxxxxxxx.exe\usxxxxxxxx.exe mRun: [PDVDDXSrv] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD DX\PDVDDXSrv.exe" mRun: [Dell Webcam Central] "C:\Program Files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe" /mode2 mRun: [Desktop Disc Tool] "c:\Program Files (x86)\Roxio\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe" mRun: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe" mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" mRun: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" mRun: [DivXUpdate] "C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW mRun: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime mRun: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" mRun: [VoddlerNet Manager] C:\Program Files (x86)\Voddler\service\VNetManager.exe mRun: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui mRunOnce: [sTToasterLauncher] C:\program files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\toasterLauncher.exe mRunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent StartupFolder: C:\Users\robeer\AppData\Roaming\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\DELLDO~1.LNK - C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe mPolicies-explorer: NoActiveDesktop = 1 (0x1) mPolicies-system: ConsentPromptbehaviorAdmin = 5 (0x5) mPolicies-system: ConsentPromptbehaviorUser = 3 (0x3) mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0) IE: E&xport to Microsoft Excel - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} - hxxp://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} - hxxp://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_17-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_17-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_17-windows-i586.cab {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} TB-X64: {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - No File mRun-x64: [Apoint] C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe mRun-x64: [sysTrayApp] C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe mRun-x64: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe mRun-x64: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe mRun-x64: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe mRun-x64: [broadcom Wireless Manager UI] C:\Program Files\Dell\Dell Wireless WLAN Card\WLTRAY.exe mRun-x64: [QuickSet] C:\Program Files\Dell\QuickSet\QuickSet.exe mRun-x64: [iAAnotif] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe mRunOnce-x64: [DSUpdateLauncher] "C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\hstart.exe" /NOCONSOLE /D="C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate" /RUNAS "C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\DSUpd.exe" ============= SERVICES / DRIVERS =============== R0 PxHlpa64;PxHlpa64;C:\Windows\System32\drivers\PxHlpa64.sys [2009-12-26 55280] R1 aswSP;aswSP;C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys [2010-10-24 121936] R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;C:\Windows\System32\drivers\vwififlt.sys [2009-7-14 59904] R2 aswFsBlk;aswFsBlk;C:\Windows\System32\drivers\aswFsBlk.sys [2010-10-24 20048] R2 aswMonFlt;aswMonFlt;C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys [2010-10-24 61008] R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus;C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe [2010-10-24 40384] R2 DockLoginService;Dock Login Service;C:\Program Files\Dell\DellDock\DockLogin.exe [2009-6-9 155648] R2 SftService;SoftThinks Agent Service;C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\SftService.exe [2009-12-26 656624] R2 SpyHunter 4 Service;SpyHunter 4 Service;C:\PROGRA~2\ENIGMA~1\SPYHUN~1\SH4SER~1.EXE [2010-9-21 327000] R2 VoddlerNet;VoddlerNet;C:\Program Files (x86)\Voddler\service\voddler.exe [2010-8-24 901328] R3 avast! Mail Scanner;avast! Mail Scanner;C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe [2010-10-24 40384] R3 avast! Web Scanner;avast! Web Scanner;C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe [2010-10-24 40384] R3 CtClsFlt;Creative Camera Class Upper Filter Driver;C:\Windows\System32\drivers\CtClsFlt.sys [2009-12-26 172704] R3 esgiguard;esgiguard;C:\Program Files (x86)\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [2010-6-21 13408] R3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;C:\Windows\System32\drivers\RtsUStor.sys [2009-12-26 215552] R3 yukonw7;NDIS6.2 Miniport Driver for Marvell Yukon Ethernet Controller;C:\Windows\System32\drivers\yk62x64.sys [2009-12-26 393728] S3 WatAdminSvc;Aktiveringsteknologier för Windows-tjänst;C:\Windows\System32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-6-21 1255736] =============== Created Last 30 ================ 2010-10-24 22:45:15 110080 ----a-r- C:\Users\robeer\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{9EFA7323-47A0-48E2-8F77-35DB5EED500A}\IconF7A21AF7.exe 2010-10-24 22:45:15 110080 ----a-r- C:\Users\robeer\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{9EFA7323-47A0-48E2-8F77-35DB5EED500A}\IconD7F16134.exe 2010-10-24 22:45:15 -------- d-----w- C:\sh4ldr 2010-10-24 22:45:14 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Enigma Software Group 2010-10-24 22:44:33 -------- d-----w- C:\Windows\9EFA732347A048E28F7735DB5EED500A.TMP 2010-10-24 22:44:32 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Wise Installation Wizard 2010-10-24 22:22:38 38848 ----a-w- C:\Windows\avastSS.scr 2010-10-24 22:15:08 38224 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\drivers\mbamswissarmy.sys 2010-10-24 22:15:07 24664 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\mbam.sys 2010-10-24 22:15:07 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware 2010-10-24 22:15:07 -------- d-----w- C:\PROGRA~3\Malwarebytes 2010-10-24 21:52:57 61008 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys 2010-10-24 11:24:48 8006480 ----a-w- C:\PROGRA~3\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{BD6CFCF1-12A0-4AE2-93B4-0A5C122FAED1}\mpengine.dll 2010-10-23 14:11:50 -------- d-----w- C:\Users\robeer\AppData\Local\PowerDVD DX 2010-10-20 15:36:56 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Guitar Pro 5 2010-10-15 17:51:39 -------- d-----w- C:\PROGRA~3\Voddler 2010-10-15 17:50:21 -------- d-----w- C:\Voddler 2010-10-15 17:50:02 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Voddler 2010-10-11 19:53:00 -------- d-----w- C:\Users\robeer\AppData\Local\Microsoft Games 2010-09-30 21:13:27 -------- d-----w- C:\Users\robeer\voddler 2010-09-29 22:20:14 243712 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\ks.sys 2010-09-29 22:20:14 184832 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbvideo.sys 2010-09-29 21:20:30 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\tzres.dll 2010-09-29 21:20:30 2048 ----a-w- C:\Windows\System32\tzres.dll 2010-09-29 21:20:28 13312 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\iecompat.dll 2010-09-29 21:20:28 13312 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iecompat.dll ==================== Find3M ==================== 2010-10-19 09:41:44 270720 ------w- C:\Windows\System32\MpSigStub.exe 2010-09-08 05:36:17 1192960 ----a-w- C:\Windows\System32\wininet.dll 2010-09-08 05:34:34 57856 ----a-w- C:\Windows\System32\licmgr10.dll 2010-09-08 04:30:04 978432 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\wininet.dll 2010-09-08 04:28:15 44544 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\licmgr10.dll 2010-09-08 04:16:38 482816 ----a-w- C:\Windows\System32\html.iec 2010-09-08 03:35:30 1638912 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.tlb 2010-09-08 03:22:31 386048 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\html.iec 2010-09-08 02:48:16 1638912 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\mshtml.tlb 2010-09-01 05:12:09 12625920 ----a-w- C:\Windows\System32\wmploc.DLL 2010-09-01 04:23:49 12625408 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\wmploc.DLL 2010-09-01 02:58:34 3123712 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys 2010-08-31 04:32:30 954752 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\mfc40.dll 2010-08-31 04:32:30 954288 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\mfc40u.dll 2010-08-27 06:14:02 236032 ----a-w- C:\Windows\System32\srvsvc.dll 2010-08-27 05:46:48 9728 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\sscore.dll 2010-08-27 03:38:04 463360 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\srv.sys 2010-08-27 03:37:48 402944 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\srv2.sys 2010-08-27 03:37:26 161792 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\srvnet.sys 2010-08-26 05:27:28 148992 ----a-w- C:\Windows\System32\t2embed.dll 2010-08-26 04:39:58 109056 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\t2embed.dll 2010-08-21 06:38:47 1024512 ----a-w- C:\Windows\System32\wmpmde.dll 2010-08-21 06:36:49 340992 ----a-w- C:\Windows\System32\schannel.dll 2010-08-21 06:31:06 633856 ----a-w- C:\Windows\System32\comctl32.dll 2010-08-21 06:29:47 558592 ----a-w- C:\Windows\System32\spoolsv.exe 2010-08-21 05:36:33 738816 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\wmpmde.dll 2010-08-21 05:36:24 224256 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\schannel.dll 2010-08-21 05:33:24 530432 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\comctl32.dll 2010-08-10 03:15:58 94208 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\QuickTimeVR.qtx 2010-08-10 03:15:58 69632 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\QuickTime.qts 2010-07-29 06:30:34 82944 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\iccvid.dll 2010-07-27 16:55:50 95520 ----a-w- C:\Windows\System32\dnssd.dll 2010-07-27 16:55:50 69408 ----a-w- C:\Windows\System32\jdns_sd.dll 2010-07-27 16:55:50 237856 ----a-w- C:\Windows\System32\dnssdX.dll 2010-07-27 16:55:50 119584 ----a-w- C:\Windows\System32\dns-sd.exe 2010-07-27 16:44:10 91424 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\dnssd.dll 2010-07-27 16:44:10 75040 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\jdns_sd.dll 2010-07-27 16:44:10 197920 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\dnssdX.dll 2010-07-27 16:44:10 107808 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\dns-sd.exe ============= FINISH: 1:08:43,49 =============== Här är loggen från Attach.txt: UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG. IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT DDS (Ver_10-10-21.02) Microsoft Windows 7 Home Premium Boot Device: \Device\HarddiskVolume2 Install Date: 2010-03-25 18:52:45 System Uptime: 2010-10-25 00:09:52 (1 hours ago) Motherboard: Dell Inc. | | 0G848F Processor: Pentium® Dual-Core CPU T4400 @ 2.20GHz | Microprocessor | 2200/200mhz ==== Disk Partitions ========================= C: is FIXED (NTFS) - 283 GiB total, 221,318 GiB free. D: is CDROM () ==== Disabled Device Manager Items ============= ==== System Restore Points =================== RP119: 2010-10-14 14:55:18 - Windows Update RP120: 2010-10-14 17:16:07 - Windows Update RP121: 2010-10-15 12:33:44 - Windows Update RP122: 2010-10-15 19:26:02 - Removed VoddlerPlayer RP123: 2010-10-19 10:22:53 - Windows Update RP124: 2010-10-23 03:44:44 - Windows Update RP125: 2010-10-24 13:24:17 - Windows Update RP126: 2010-10-24 23:52:34 - avast! Free Antivirus Setup RP128: 2010-10-25 00:05:30 - Windows Defender Checkpoint RP129: 2010-10-25 00:44:40 - Installed SpyHunter ==== Installed Programs ====================== Adobe AIR Adobe Flash Player 10 ActiveX Adobe Reader 9.3 - Svenska Advanced Audio FX Engine Apple Application Support Apple Software Update µTorrent avast! Free Antivirus Bonniers Trafikskola 2010 Cisco EAP-FAST Module Cisco LEAP Module Cisco PEAP Module Combined Community Codec Pack 2009-09-09 Compatibility Pack for the 2007 Office system Dell DataSafe Local Backup Dell DataSafe Local Backup - Support Software Dell Webcam Central DivX Setup Guitar Pro 5.2 Java™ 6 Update 17 Junk Mail filter update Live! Cam Avatar Creator Malwarebytes' Anti-Malware Microsoft Choice Guard Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Excel MUI (English) 2007 Microsoft Office Home and Student 2007 Microsoft Office OneNote MUI (English) 2007 Microsoft Office PowerPoint MUI (English) 2007 Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 (English) Microsoft Office Proof (English) 2007 Microsoft Office Proof (French) 2007 Microsoft Office Proof (Spanish) 2007 Microsoft Office Proofing (English) 2007 Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Shared MUI (English) 2007 Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2007 Microsoft Office Suite Activation Assistant Microsoft Office Word MUI (English) 2007 Microsoft Search Enhancement Pack Microsoft Silverlight Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU] Microsoft Sync Framework Runtime Native v1.0 (x86) Microsoft Sync Framework Services Native v1.0 (x86) Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 Microsoft Works MSVCRT Power Tab Editor 1.7 PowerDVD DX QuickTime Roxio Burn Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2288621) Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2344875) Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2345043) Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB969559) Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB976321) Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB982312) Security Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB2345035) Security Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB979441) Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB982158) Security Update for Microsoft Office system 2007 (972581) Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB974234) Security Update for Microsoft Office Visio Viewer 2007 (KB973709) Security Update for Microsoft Office Word 2007 (KB2344993) Spotify SpyHunter Update for 2007 Microsoft Office System (KB2284654) Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642) Update for Microsoft Office 2007 Help for Common Features (KB963673) Update for Microsoft Office Excel 2007 Help (KB963678) Update for Microsoft Office OneNote 2007 (KB980729) Update for Microsoft Office OneNote 2007 Help (KB963670) Update for Microsoft Office Powerpoint 2007 Help (KB963669) Update for Microsoft Office Script Editor Help (KB963671) Update for Microsoft Office Word 2007 Help (KB963665) VC80CRTRedist - 8.0.50727.4053 Windows Live Call Windows Live Communications Platform Windows Live Essentials Windows Live inloggningsassistenten Windows Live Mail Windows Live Messenger Windows Live Movie Maker Windows Live Photo Gallery Windows Live Sync Windows Live Toolbar Windows Live Upload Tool Windows Live Writer VoddlerNet VoddlerPlayer ==== End Of File =========================== Hur ser loggarna ut och hur ska jag gå vidare? Tack på förhand!
 13. Hej när jag loggar in på msn får jag helt plätsligt upp ett meddelande om att jag är inloggad på 2 ställen, hur är det möjligt, jag har alltid loggat in enbart på min hemdator. Så jag byter lösenord på mitt hotmail-konto, loggar in igen, men efter nån halvtimma kommer samma meddelande upp igen, är det någon som kapat min dator och kan se när jag bytt lösenord tänker jag, samma person som kanske kapat min dator/ min msn tidigare? För att ta reda på det så kan ni väl hjälpa mig hur jag ska göra, vad det kan tänkas vara osv! skulle uppskattas enormt! Här är en logg jag körde me hijackthis iaf! Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 00:20:58, on 2009-07-20 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe C:\Program\Winamp\winampa.exe C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program\Zango\bin\10.3.85.0\OEAddOn.exe C:\Program\Zango\bin\10.3.85.0\ZangoSA.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program\Logitech\Video\FxSvr2.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program\AVG\AVG8\avgrsx.exe C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe C:\Program\AVG\AVG8\avgnsx.exe C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Program\Zango\bin\10.3.85.0\Weather.exe C:\Program\HOTALBUMMyBOX\MediaChecker.exe C:\Program\CASIO\YouTube Uploader for CASIO\YStart.exe C:\Program\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program\Zango\bin\10.3.85.0\Srv.exe C:\Program\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe C:\Program\Winamp\winamp.exe C:\Program\uTorrent\uTorrent.exe C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://10.10.10.10/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll R3 - URLSearchHook: (no name) - *{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file) O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: ShoppingReport - {100EB1FD-D03E-47FD-81F3-EE91287F9465} - C:\Program\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program\Winamp Toolbar\winamptb.dll O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program\AVG\AVG8\avgssie.dll O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Zango - {90B8B761-DF2B-48AC-BBE0-BCC03A819B3B} - C:\Program\Zango\bin\10.3.85.0\HostIE.dll O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program\Winamp Toolbar\winamptb.dll O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll O3 - Toolbar: Zango - {90B8B761-DF2B-48AC-BBE0-BCC03A819B3B} - C:\Program\Zango\bin\10.3.85.0\HostIE.dll O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [MBBalloon] C:\Program\HOTALBUMMyBOX\MBBalloon.exe O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ZangoOE] C:\Program\Zango\bin\10.3.85.0\OEAddOn.exe O4 - HKLM\..\Run: [ZangoSA] "C:\Program\Zango\bin\10.3.85.0\ZangoSA.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] C:\Program\Logitech\Video\ManifestEngine.exe boot O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Orb] "C:\Program\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [AdobeUpdater] C:\Program\Delade filer\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe O4 - HKCU\..\Run: [WeatherDPA] "C:\Program\Zango\bin\10.3.85.0\Weather.exe" -auto O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe O4 - Global Startup: MediaChecker.lnk = C:\Program\HOTALBUMMyBOX\MediaChecker.exe O4 - Global Startup: YouTube Uploader for CASIO.lnk = C:\Program\CASIO\YouTube Uploader for CASIO\YStart.exe O8 - Extra context menu item: &Winamp Toolbar Search - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B2} - C:\Program\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B3} - C:\Program\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {1239CC52-59EF-4DFA-8C61-90FFA846DF7E} (Musicnotes Viewer) - http://www.musicnotes.com/download/mnviewer.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1192571793703 O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{ADE37BC2-F08B-4552-B666-0DBC7EAE9F19}: NameServer = 93.182.182.85 93.182.182.85 O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program\AVG\AVG8\avgpp.dll O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdate1c9c33c8ce82d10) (gupdate1c9c33c8ce82d10) - Google Inc. - C:\Program\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe -- End of file - 10528 bytes
 14. Hej har flera gånger fått upp meddelanden om att norman antivirus hittat trojanska hästar lr liknande och satt dessa filer i karatän, men ioch med att det dykt upp flera gånger tänkte jag kopiera in en hijackthis-loggfil. Vore great om nån kunde se om den ser okej ut eller om det är nån fil jag bör trycka fix checked i hijackthis programmet? Logfile of HijackThis v1.99.0 Scan saved at 13:44:45, on 2008-08-08 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program\Norman\Npm\Bin\eLogsvc.exe C:\Program\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe C:\Program\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE C:\Program\Winamp\winampa.exe C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program\Logitech\Video\FxSvr2.exe C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program\HOTALBUMMyBOX\MediaChecker.exe C:\Program\CASIO\YouTube Uploader for CASIO\YStart.exe C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe C:\Program\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\Program\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe C:\Program\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE C:\Program\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE C:\Program\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program\MSN Messenger\usnsvc.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe D:\Mina dokument\Mina bilder\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://10.10.10.10/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program\Winamp Toolbar\winamptb.dll O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program\Winamp Toolbar\winamptb.dll O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [MBBalloon] C:\Program\HOTALBUMMyBOX\MBBalloon.exe O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] C:\Program\Logitech\Video\ManifestEngine.exe boot O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Orb] "C:\Program\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [AdobeUpdater] C:\Program\Delade filer\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe O4 - Global Startup: MediaChecker.lnk = C:\Program\HOTALBUMMyBOX\MediaChecker.exe O4 - Global Startup: YouTube Uploader for CASIO.lnk = C:\Program\CASIO\YouTube Uploader for CASIO\YStart.exe O8 - Extra context menu item: &Winamp Toolbar Search - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International* O16 - DPF: {1239CC52-59EF-4DFA-8C61-90FFA846DF7E} (Musicnotes Viewer) - http://www.musicnotes.com/download/mnviewer.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1192571793703 O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: Norman eLogger service 6 - Norman ASA - C:\Program\Norman\Npm\Bin\eLogsvc.exe O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Program\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe O23 - Service: Norman Scanner Engine Service - Norman ASA - C:\Program\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE O23 - Service: Norman Virus Control on-access component - Norman ASA - C:\Program\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler - Norman ASA - C:\Program\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
 15. Hej nu verkar den vara borta, får återkomma annars, tack för hjälpen iaf!
×
×
 • Skapa nytt...