Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Elaa

Medlem
  • Antal inlägg

    1
  • Gick med

  • Senaste besök

  1. Hej! Min dator är otroligt seg och jag vet inte riktigt vad som är felet. Jag vet att jag använt mycket utav utrymmet på datorn då jag tar mycket bilder, men känner ändå att det inte kan vara det enda som är orsaken till segheten. Jag har ca 34 GB kvar av en dator som klarar 218 GB. Jag börjar fundera på om det är processorn som det är nått knas med eller att det är program som ligger och tar energi från min dator. Jag börjar att överväga att köpa en ny dator, eller finns det något som jag kan göra för att den ska bli snabbare? Jag är påväg att lägga över alla bilder och dokument för tredje gången på en extern hårddisk och ska sen formatera datorn, finns det något annat man kan göra? MVH Mikaela DDS (Ver_2012-11-20.01) - NTFS_AMD64 Internet Explorer: 8.0.7600.17267 BrowserJavaVersion: 10.17.2 Run by Ela at 14:01:09 on 2013-07-19 Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600.0.1252.46.1053.18.3068.835 [GMT 2:00] . AV: McAfee Antivirus och antispionprogram *Enabled/Updated* {86355677-4064-3EA7-ABB3-1B136EB04637} SP: McAfee Antivirus och antispionprogram *Enabled/Updated* {3D54B793-665E-3129-9103-206115370C8A} FW: McAfee Firewall *Enabled* {BE0ED752-0A0B-3FFF-80EC-B2269063014C} . ============== Running Processes =============== . C:\Windows\system32\lsm.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS C:\Windows\system32\atiesrxx.exe C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_2994e9b145633086\STacSV64.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService C:\Program Files\Dell\DellDock\DockLogin.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork C:\Program Files\Dell\Dell Wireless WLAN Card\WLTRYSVC.EXE C:\Windows\system32\WLANExt.exe C:\Program Files\Dell\Dell Wireless WLAN Card\bcmwltry.exe C:\Windows\System32\spoolsv.exe C:\Program Files (x86)\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_2994e9b145633086\AESTSr64.exe C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe C:\Program Files (x86)\Emotum\Stay Connected\Service.exe C:\Program Files (x86)\Bredbandsbolaget\ESUS_B2\ESUS_B2.exe C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfevtps.exe C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\sftservice.EXE C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mcshield.exe C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfefire.exe C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe C:\Windows\system32\atieclxx.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe C:\Windows\system32\taskhost.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\COMPONENTS\SCHEDULER\STSERVICE.EXE C:\Windows\Explorer.EXE C:\Windows\System32\vds.exe C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Toaster.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\Dell\Dell Wireless WLAN Card\WLTRAY.EXE C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe C:\Windows\system32\wuauclt.exe C:\Windows\System32\StikyNot.exe C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe C:\Users\Ela\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe C:\Users\Ela\AppData\Roaming\Spotify\spotify.exe C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Online\DataSafeOnline.exe C:\Program Files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe c:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe C:\Program Files (x86)\Roxio\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe C:\Program Files\mcafee.com\agent\mcagent.exe C:\Program Files (x86)\Adobe\Photoshop Elements 6.0\apdproxy.exe C:\Program Files (x86)\Emotum\Stay Connected\BredbandsbolagetMobile.exe C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe C:\Users\Ela\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\DSUpdate.exe C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\Updates\DataSafe_9_4_51_9_4_60_x64_Update.exe C:\Users\Ela\AppData\Local\Temp\_ir_vp2_temp_11\vpatch.exe C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe C:\Program Files (x86)\Google\Update\Install\{AEDE3AFB-D2A1-4E0A-A0E4-057441B27F67}\28.0.1500.72_27.0.1453.116_chrome_updater.exe C:\Windows\TEMP\CR_A4FA1.tmp\setup.exe C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe C:\Windows\System32\cscript.exe . ============== Pseudo HJT Report =============== . uStart Page = hxxp://search.imesh.com/ uSearch Bar = hxxp://www.google.com/ie uSearch Page = hxxp://www.google.com uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s uURLSearchHooks: ToggleSW Toolbar: {6dabbda0-1da5-4a2f-bc89-2ae084c572fa} - C:\Program Files (x86)\ToggleSW\tbTog1.dll mURLSearchHooks: ToggleSW Toolbar: {6dabbda0-1da5-4a2f-bc89-2ae084c572fa} - C:\Program Files (x86)\ToggleSW\tbTog1.dll BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll BHO: Conduit Engine: {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files (x86)\ConduitEngine\ConduitEngin0.dll BHO: DivX Plus Web Player HTML5 <video>: {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll BHO: CescrtHlpr Object: {64182481-4F71-486b-A045-B233BD0DA8FC} - C:\Program Files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.11\bh\facemoods.dll BHO: ToggleSW Toolbar: {6dabbda0-1da5-4a2f-bc89-2ae084c572fa} - C:\Program Files (x86)\ToggleSW\tbTog1.dll BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll BHO: scriptproxy: {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files (x86)\Common Files\mcafee\SystemCore\ScriptSn.20111114070452.dll BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll BHO: MediaBar: {ABB49B3B-AB7D-4ED0-9135-93FD5AA4F69F} - BHO: Skype Plug-In: {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL BHO: Bing Bar Helper: {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll TB: ToggleSW Toolbar: {6DABBDA0-1DA5-4A2F-BC89-2AE084C572FA} - C:\Program Files (x86)\ToggleSW\tbTog1.dll TB: ToggleSW Toolbar: {6dabbda0-1da5-4a2f-bc89-2ae084c572fa} - C:\Program Files (x86)\ToggleSW\tbTog1.dll TB: Conduit Engine: {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files (x86)\ConduitEngine\ConduitEngin0.dll TB: MediaBar: {ABB49B3B-AB7D-4ED0-9135-93FD5AA4F69F} - TB: facemoods Toolbar: {DB4E9724-F518-4dfd-9C7C-78B52103CAB9} - C:\Program Files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.11\facemoodsTlbr.dll TB: Bing Bar: {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - uRun: [RESTART_STICKY_NOTES] C:\Windows\System32\StikyNot.exe uRun: [uTorrent] "C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe" uRun: [spotify Web Helper] "C:\Users\Ela\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe" uRun: [Facebook Update] "C:\Users\Ela\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver uRun: [spotify] "C:\Users\Ela\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe" /uri spotify:autostart mRun: [startCCC] "c:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" mRun: [Dell DataSafe Online] "C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Online\DataSafeOnline.exe" /m mRun: [Dell Webcam Central] "C:\Program Files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe" /mode2 mRun: [Desktop Disc Tool] "c:\Program Files (x86)\Roxio\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe" mRun: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey mRun: [DellSupportCenter] "C:\Program Files (x86)\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe" /P DellSupportCenter mRun: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Photoshop Elements 6.0\apdproxy.exe" mRun: [bredbandsbolaget Stay Connected] "C:\Program Files (x86)\Emotum\Stay Connected\BredbandsbolagetMobile.exe" -autorun mRun: [DivXUpdate] "C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW mRun: [facemoods] "C:\Program Files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.11\facemoodssrv.exe" /md I mRun: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" mRun: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime mRun: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" mRun: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" mRunOnce: ["C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\DSUpdate.exe"] "C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\DSUpdate.exe" mRunOnce: [Launcher] C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\Scheduler\Launcher.exe dRunOnce: [sPReview] "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122915" /build:7601 StartupFolder: C:\Users\Ela\AppData\Roaming\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\DELLDO~1.LNK - C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe StartupFolder: C:\Users\Ela\AppData\Roaming\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\Dropbox.lnk - C:\Users\Ela\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe StartupFolder: C:\PROGRA~3\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\BANKID~1.LNK - C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe mPolicies-Explorer: NoActiveDesktop = dword:1 mPolicies-Explorer: NoActiveDesktopChanges = dword:1 mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:5 mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3 mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0 IE: Add to Google Photos Screensa&ver - C:\Windows\System32\GPhotos.scr/200 IE: E&xportera till Microsoft Excel - C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office14\EXCEL.EXE/3000 IE: Ski&cka till OneNote - C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office14\ONBttnIE.dll/105 IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll IE: {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} TCP: NameServer = 10.0.0.1 TCP: Interfaces\{1EE86ABA-6612-491F-B5D6-D06EC5DD1337} : DHCPNameServer = 10.0.0.1 TCP: Interfaces\{1EE86ABA-6612-491F-B5D6-D06EC5DD1337}\77C616E6D296E6475627E65647 : DHCPNameServer = 194.236.51.179 194.236.51.178 TCP: Interfaces\{1EE86ABA-6612-491F-B5D6-D06EC5DD1337}\94E64756E6F6F52354 : DHCPNameServer = 192.168.1.1 TCP: Interfaces\{1EE86ABA-6612-491F-B5D6-D06EC5DD1337}\B4F637B656E6F50716162716B656E6E65737 : DHCPNameServer = 62.121.35.14 62.121.33.75 TCP: Interfaces\{399D66EA-5C19-43DC-9D4F-1BBB6C28B71A} : DHCPNameServer = 195.67.199.27 195.67.199.28 TCP: Interfaces\{64531EF0-D667-41BA-9F91-188C5629505C} : NameServer = 195.54.122.211 195.54.122.221 TCP: Interfaces\{94F8A91E-FC11-4F27-A3A7-845F30FF168C} : DHCPNameServer = 195.54.122.204 81.26.226.3 Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - c:\Program Files (x86)\McAfee\msc\McSnIePl.dll Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Skype\Skype4COM.dll SSODL: WebCheck - <orphaned> mASetup: {8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96} - "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\27.0.1453.116\Installer\chrmstp.exe" --configure-user-settings --verbose-logging --system-level --multi-install --chrome x64-BHO: scriptproxy: {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\Common Files\mcafee\SystemCore\ScriptSn.20111114070452.dll x64-BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL x64-BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll x64-Run: [synTPEnh] C:\Program Files (x86)\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe x64-Run: [broadcom Wireless Manager UI] C:\Program Files\Dell\Dell Wireless WLAN Card\WLTRAY.exe x64-Run: [QuickSet] C:\Program Files\Dell\QuickSet\QuickSet.exe x64-Run: [iAAnotif] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe x64-Run: [sysTrayApp] C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe x64-IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll x64-IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll x64-DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab x64-Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - c:\Program Files\mcafee\msc\McSnIePl64.dll x64-Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - <orphaned> x64-Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - <orphaned> x64-SSODL: WebCheck - <orphaned> . ================= FIREFOX =================== . FF - ProfilePath - C:\Users\Ela\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\tw2i3w53.default\ FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://www.bing.com/search?FORM=IEFM1&q= FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://facebook.com/ FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.imesh.com/web?src=ffb&systemid=1&q= FF - prefs.js: network.proxy.type - 0 FF - plugin: c:\progra~2\mcafee\msc\npMcSnFFPl.dll FF - plugin: C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office14\NPAUTHZ.DLL FF - plugin: C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office14\NPSPWRAP.DLL FF - plugin: C:\Program Files (x86)\DivX\DivX OVS Helper\npovshelper.dll FF - plugin: C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Web Player\npdivx32.dll FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\npGoogleUpdate3.dll FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Personal\bin\np_prsnl.dll FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll FF - plugin: C:\Users\Ela\AppData\Local\Facebook\Video\Skype\npFacebookVideoCalling.dll FF - plugin: C:\Users\Ela\AppData\Local\Yahoo!\BrowserPlus\2.9.8\Plugins\npybrowserplus_2.9.8.dll FF - plugin: C:\Users\Ela\AppData\Roaming\Mozilla\plugins\np-mswmp.dll FF - plugin: C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32.dll FF - Ext: Default: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} FF - Ext: Facemoods: ffxtlbr@Facemoods.com - %profile%\extensions\ffxtlbr@Facemoods.com FF - Ext: ToggleSW Toolbar: {6dabbda0-1da5-4a2f-bc89-2ae084c572fa} - %profile%\extensions\{6dabbda0-1da5-4a2f-bc89-2ae084c572fa} FF - Ext: DivX Plus Web Player HTML5 <video>: {23fcfd51-4958-4f00-80a3-ae97e717ed8b} - C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Web Player\firefox\DivXHTML5 . ============= SERVICES / DRIVERS =============== . . =============== Created Last 30 ================ . 2013-06-30 01:04:11 -------- d-----w- C:\Windows\System32\SPReview . ==================== Find3M ==================== . 2013-07-19 11:53:56 5110 ----a-w- C:\Windows\System32\PerfStringBackup.TMP 2013-06-19 20:53:50 71048 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl 2013-06-19 20:53:50 692104 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe . ============= FINISH: 14:06:41,41 =============== Attach.txt
×
×
  • Skapa nytt...