Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

sense

Medlem
 • Antal inlägg

  70
 • Gick med

 • Senaste besök

  Aldrig

Allt postat av sense

 1. Hur vet man hur många element en array innehåller?
 2. det går inte jämnföra tiden på detta sättet: "SELECT * FROM news WHERE datum1='"&dagensDatum&"' AND Tid1='"&timeTmp&"'" hur ska man göra? jag använder SQL Server. [inlägget ändrat 2001-12-04 19:10:20 av sense]
 3. Hur gör man för ha två IIS webservrar igång på samma dator? typ en på port 80 och en på port 8080.
 4. Använder du Access el. SQL Server?
 5. Den nya posten lägger sig inte alltid sist! varför gör den inte det?
 6. efter att ha lagt till en post vill jag direkt läsa från den för att veta vilket ID posten fick, jag försöker med: Set RSsaveTmp = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") RSsaveTmp.Open "SELECT * FROM OrderKund", Connection, adOpenStatic, adLockOptimistic RSsaveTmp.AddNew RSsaveTmp("slappt")=0 RSsaveTmp.Update value=RSsaveTmp("OrderID") RSsaveTmp.Close men det vill inte fungera. vet någon hur man gör.
 7. Hur gör man för att använda en ActiveX kalender (den som följer med i windows el. ms office) i asp? [inlägget ändrat 2001-11-30 13:42:31 av sense]
 8. det fungerade inte... obsavera att jag först vill skapa en ny post och sedan läsa från den direkt.
 9. Jag vill läsa från en post efter att jag har uppdaterar. Jag använder denna koden: Set Connection = CreateObject("ADODB.Connection") Connection.open = "Provider=SQLOLEDB; Data Source=xxx.xxx.xxx.xxx; Initial Catalog=cccc; User Id=uuuu; Password=pppp; network=DBMSSOCN" Set RSsaveTmp = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") RSsaveTmp.Open "SELECT * FROM OrderKund", Connection, adOpenStatic, adLockOptimistic RSsaveTmp.AddNew RSsaveTmp("slappt")=0 RSsaveTmp.Update value=RSsaveTmp("OrderID") RSsaveTmp.Close Det fungerar inte, "value" blir tom. Kan det vara något med låsningen av databasen?
 10. sense

  Oracle på win2000

  Hur fungerar det att köra en Oracle databas på en win2000 server? fungerar det bra? går det inte? Är det någon som har erfarenhet?
 11. vad har J2EE och .Net för olika fördelar? kan man köra J2EE på en win2000 server?
 12. Finns det något bra sätt att översätta unicode till vanliga tecken el. till html kodade å,ä,ö?
 13. vad är bästa att använda Connect.open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=D:\database\marcom\data.mdb;Persist Security Info=False" el. Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=D:\database\marcom\data.mdb"
 14. Kan man på något sätt se om ett vist Session.SessionID inte längre gäller?
 15. Jag använder: for(ctr=0;ctr<Categories[num].length;ctr++) { document.frmCat.SubCat.options[ctr]=new Option(Categories[num][ctr],CategoriesValue[num][ctr]); } för att bygga upp dropdown menyer… detta fungerar bra i IE men inte i Netscape. Hur kan jag gör för att göra samma sak i Netscape?
 16. detta fungerar inte! vad är fel? Connection.Execute("UPDATE Kunder SET Faktura='Ja' WHERE ID="+ID)
 17. Kan man få in resultatet från en SQL fråga från Access i en PowerPoint pressentation?
 18. Vet du var man hittar ett sådant skript?
 19. Kan man med JavaScript som i asp skicka med en variabel i URL:en ? Ex: test.asp?var1=234
 20. Hur gör jag för att ett tal alltid skrivs med ett givet antal siffror. 4 > 004 13 > 013 100 > 100
 21. Om jag döper tre olika text boxar till box1, box2 och box3. Hur gör man för att via en loop se om det finns något I skrivet I dem? (det är loopen som är problemet, jag kan inte få fram objekten form.box1.value, form.box2.value … ).
 22. hur använder jag Attachments med Jmail för att attacha en fil som ligger på webservern?
 23. Jag söker en nyhetsapplikation som hanterar allt man kan tänka sig… Nyheter på olika nivåer, nyheter på olika språk, mm. Eftersom den ska användas på ett företag ska den vara väl dokumenterad och man ska kunna få bra support. Är det någon som har någon idé?
 24. Hur testar man om ett objekt finns? Ex: Document.form.phone - finns detta eller inte?
 25. sense

  .cfm?

  Vet du var man kan läsa mer?
×
×
 • Skapa nytt...