Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

GunnarB61

Medlem
 • Antal inlägg

  29
 • Gick med

 • Senaste besök

Om GunnarB61

 • Medlemstitel
  Användare
 • Födelsedag 1961-07-10

Profil

 • Ort
  Sunne
 1. GunnarB61

  Update

  HAr nu testat en del av dessa tips. Programmen för registerkontroll kostade en hel del pengar så jag vet inte riktigt hur jag ska göra med dem. År det nödvändigt tror du? Microsofttipsen funkade inte. ett av dem beskrev mitt problem med med hotfixen fick jag felmeddelande att det inte var korrekt programvara och den andra på microsoft beskrev inte mitt problem riktigt. Ett råd?
 2. GunnarB61

  Update

  Högerklicka på skrivbordet väljer anpassa, klickar på skrivbordsbakgrund. sen när man ska välja bagrund finns ju lite olika kategorier ex windows skrivbordsunderlägg etc- Där finns en ruta där man ska se thumbnails av de riktiga bilderna med det gör amna inte nu. Om man ändå väler någon(som man inte ser hur den ska se ut) blir det svart bakgrund. Även på andra ställen när man ska se thumbnails i vista syns de intwe. Bara om man öppnar ett bildprogram. Så det verak som om bildvisning i Vista är "kaputt"
 3. GunnarB61

  Update

  Tror jag gjort allt detta nu men ingen bättring.....
 4. GunnarB61

  Update

  [log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 19:27:36, on 2008-12-12 Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Program\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanlu.exe C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE C:\Program Files\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe C:\Windows\system32\conime.exe C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe C:\Program Files\FirstClass\fcc32.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEUser.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10a.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Windows\system32\Taskmgr.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.halge.com/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = R3 - URLSearchHook: (no name) - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - (no file) O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing) O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing) O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll O3 - Toolbar: (no name) - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "C:\Program\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanlu.exe" /r O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\Windows\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe" O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW O4 - HKLM\..\Run: [Telia] "C:\Program Files\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe" /P Telia O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [sweetIM] C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST') O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~4.0_0\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~4.0_0\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O13 - Gopher Prefix: O15 - Trusted Zone: http://g.msn.com O15 - Trusted Zone: http://download.windowsupdate.com O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (telia) (sprtsvc_telia) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SupportSoft\bin\ssrc.exe -- End of file - 7956 bytes[/log] Nu har jag avintallerat och kört programmet igen
 5. GunnarB61

  Update

  [log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.31 Databasversion: 1469 Windows 6.0.6001 Service Pack 1 2008-12-12 19:24:52 mbam-log-2008-12-12 (19-24-52).txt Skanningstyp: Snabb skanning Antal skannade objekt: 58536 Förfluten tid: 4 minute(s), 2 second(s) Infekterade minnesprocesser: 0 Infekterade minnesmoduler: 0 Infekterade registernycklar: 0 Infekterade registervärden: 0 Infekterade registerdataposter: 0 Infekterade mappar: 0 Infekterade filer: 0 Infekterade minnesprocesser: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade minnesmoduler: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade registernycklar: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade registervärden: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade registerdataposter: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade mappar: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade filer: (Inga illasinnade poster hittades)[/log]
 6. GunnarB61

  Update

  [log]Stealth MBR rootkit detector 0.2.4 by Gmer, http://www.gmer.net device: opened successfully user: MBR read successfully kernel: MBR read successfully user & kernel MBR OK [/log]
 7. GunnarB61

  Update

  [log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 18:59:24, on 2008-12-11 Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Program\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanlu.exe C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE C:\Program Files\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Windows\system32\conime.exe C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEUser.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10a.exe C:\Program Files\FirstClass\fcc32.exe C:\Windows\system32\cmd.exe C:\Windows\notepad.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.halge.com/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = R3 - URLSearchHook: (no name) - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - (no file) O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing) O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing) O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll O3 - Toolbar: (no name) - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - (no file) O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "C:\Program\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanlu.exe" /r O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\Windows\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe" O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW O4 - HKLM\..\Run: [Telia] "C:\Program Files\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe" /P Telia O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] ~"C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [sweetIM] C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST') O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~4.0_0\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~4.0_0\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O13 - Gopher Prefix: O15 - Trusted Zone: http://g.msn.com O15 - Trusted Zone: http://download.windowsupdate.com O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (telia) (sprtsvc_telia) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SupportSoft\bin\ssrc.exe -- End of file - 8065 bytes[/log] Har inte lärt mig era handgrepp ännu. Försöker bättra mig ;-)
 8. GunnarB61

  Update

  [log] SmitFraudFix v2.381 Scan done at 18:53:51,43, 2008-12-11 Run from C:\Users\Gunnar\Desktop\Virus\SmitfraudFix OS: Microsoft Windows [Version 6.0.6001] - Windows_NT The filesystem type is NTFS Fix run in normal mode »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Process C:\Windows\system32\csrss.exe C:\Windows\system32\wininit.exe C:\Windows\system32\csrss.exe C:\Windows\system32\services.exe C:\Windows\system32\lsass.exe C:\Windows\system32\lsm.exe C:\Windows\system32\winlogon.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\SLsvc.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\System32\spoolsv.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMB32.EXE C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe C:\Program Files\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe C:\Windows\system32\WUDFHost.exe C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FCH32.EXE C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsqh.exe C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FAMEH32.EXE C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsus.exe C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Program\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanlu.exe C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE C:\Program Files\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Windows\system32\conime.exe C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEUser.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10a.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\FirstClass\fcc32.exe C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Windows\system32\cmd.exe C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C: »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Windows »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Windows\system »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Windows\Web »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Windows\system32 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Windows\system32\LogFiles »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Users\Gunnar »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Users\Gunnar\AppData\Local\Temp »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Users\Gunnar\Application Data »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Users\Gunnar\FAVORI~1 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program Files »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» o4Patch !!!Attention, following keys are not inevitably infected!!! o4Patch Credits: Malware Analysis & Diagnostic Code: S!Ri »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» IEDFix !!!Attention, following keys are not inevitably infected!!! IEDFix Credits: Malware Analysis & Diagnostic Code: S!Ri »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» VACFix !!!Attention, following keys are not inevitably infected!!! VACFix Credits: Malware Analysis & Diagnostic Code: S!Ri »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 404Fix !!!Attention, following keys are not inevitably infected!!! 404Fix Credits: Malware Analysis & Diagnostic Code: S!Ri »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler !!!Attention, following keys are not inevitably infected!!! SrchSTS.exe by S!Ri Search SharedTaskScheduler's .dll »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs !!!Attention, following keys are not inevitably infected!!! »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon !!!Attention, following keys are not inevitably infected!!! [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] "Userinit"="C:\\Windows\\system32\\userinit.exe," »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» RK »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS Description: Intel® 82566DC Gigabit Platform LAN Connect DNS Server Search Order: 195.67.199.15 DNS Server Search Order: 192.168.0.1 HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{10DCC83D-D725-44CF-9931-E322BE8E1A91}: DhcpNameServer=195.67.199.15 192.168.0.1 HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{10DCC83D-D725-44CF-9931-E322BE8E1A91}: DhcpNameServer=195.67.199.15 192.168.0.1 HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{10DCC83D-D725-44CF-9931-E322BE8E1A91}: DhcpNameServer=195.67.199.15 192.168.0.1 HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=195.67.199.15 192.168.0.1 HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=195.67.199.15 192.168.0.1 HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=195.67.199.15 192.168.0.1 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning for wininet.dll infection »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End [/log] här är loggen från HiJackThis LOG-taggar inlagt av moderator. [inlägget ändrat 2008-12-11 19:02:45 av Maratonmannen]
 9. GunnarB61

  Update

  [log] SmitFraudFix v2.381 Scan done at 18:53:51,43, 2008-12-11 Run from C:\Users\Gunnar\Desktop\Virus\SmitfraudFix OS: Microsoft Windows [Version 6.0.6001] - Windows_NT The filesystem type is NTFS Fix run in normal mode »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Process C:\Windows\system32\csrss.exe C:\Windows\system32\wininit.exe C:\Windows\system32\csrss.exe C:\Windows\system32\services.exe C:\Windows\system32\lsass.exe C:\Windows\system32\lsm.exe C:\Windows\system32\winlogon.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\SLsvc.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\System32\spoolsv.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMB32.EXE C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe C:\Program Files\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe C:\Windows\system32\WUDFHost.exe C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FCH32.EXE C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsqh.exe C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FAMEH32.EXE C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsus.exe C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Program\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanlu.exe C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE C:\Program Files\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Windows\system32\conime.exe C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEUser.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10a.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\FirstClass\fcc32.exe C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Windows\system32\cmd.exe C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C: »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Windows »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Windows\system »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Windows\Web »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Windows\system32 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Windows\system32\LogFiles »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Users\Gunnar »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Users\Gunnar\AppData\Local\Temp »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Users\Gunnar\Application Data »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Users\Gunnar\FAVORI~1 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program Files »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» o4Patch !!!Attention, following keys are not inevitably infected!!! o4Patch Credits: Malware Analysis & Diagnostic Code: S!Ri »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» IEDFix !!!Attention, following keys are not inevitably infected!!! IEDFix Credits: Malware Analysis & Diagnostic Code: S!Ri »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» VACFix !!!Attention, following keys are not inevitably infected!!! VACFix Credits: Malware Analysis & Diagnostic Code: S!Ri »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 404Fix !!!Attention, following keys are not inevitably infected!!! 404Fix Credits: Malware Analysis & Diagnostic Code: S!Ri »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler !!!Attention, following keys are not inevitably infected!!! SrchSTS.exe by S!Ri Search SharedTaskScheduler's .dll »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs !!!Attention, following keys are not inevitably infected!!! »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon !!!Attention, following keys are not inevitably infected!!! [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] "Userinit"="C:\\Windows\\system32\\userinit.exe," »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» RK »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS Description: Intel® 82566DC Gigabit Platform LAN Connect DNS Server Search Order: 195.67.199.15 DNS Server Search Order: 192.168.0.1 HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{10DCC83D-D725-44CF-9931-E322BE8E1A91}: DhcpNameServer=195.67.199.15 192.168.0.1 HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{10DCC83D-D725-44CF-9931-E322BE8E1A91}: DhcpNameServer=195.67.199.15 192.168.0.1 HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{10DCC83D-D725-44CF-9931-E322BE8E1A91}: DhcpNameServer=195.67.199.15 192.168.0.1 HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=195.67.199.15 192.168.0.1 HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=195.67.199.15 192.168.0.1 HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=195.67.199.15 192.168.0.1 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning for wininet.dll infection »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End [/log] här kommer loggen från MBAM. Provar det andra du skrev också och återkommer med den loggen snart LOG-taggar inlagt av moderator. [inlägget ändrat 2008-12-11 19:01:49 av Maratonmannen]
 10. GunnarB61

  Update

  Varit på tjänsteresa men är nu tillbaka igen. Efter justeringen i routern fungerar uppdateringarna igen!!! TACK! Mitt enda återstående bekymmer är att det inte går att ha en baggrundbild på skrivbordet och att Thumbnailvisning av bilder i vista inte fungerar. Har du någon idé om detta också?
 11. GunnarB61

  Update

  Ja jag förstår om det är krångligt att fälja alla krokar. Ändrar inställnigen, men så här var det från allra första början tror jag [bild bifogad 2008-12-08 18:32:55 av GunnarB61]
 12. GunnarB61

  Update

  Nu är jag tillbaka igen som också har problem med uppdateringen av Windows samt att det nu inte heller går att ha skrivbordsbakgrund och att det strular med DNS:n. Bifigar en bild på hur inställnngarna i routern är nu. Är det OK? [bild bifogad 2008-12-08 18:13:59 av GunnarB61]
 13. GunnarB61

  Update

  det gick jättebra att logga in. Nu verkar det dock som om jag inte har kontakt med min DNSserver. Har fått meddelande om det när jag var in på telias hemsida och kollade internetstatusen. Hänger allt detta ihop?? Börjar bli allvarligt orolig för min dator nu!
 14. GunnarB61

  Update

  DI 524 står det på undersidan
×
×
 • Skapa nytt...