Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

short

Medlem
 • Antal inlägg

  136
 • Gick med

 • Senaste besök

Allt postat av short

 1. 1. Ska jag göra 2. Gör jag redan 3. Så gör jag när jag kopierar och klistrar in. Exemplet var olyckligt eftersom de bara var en cell. 4. Jag stänger av Events men har inte prövat att stänga av beräkningar - ska pröva detta 5 Ska jag göra Ove: Jag testade att läsa in allt i en matris och sedan byta fokus till att plocka in värdena. Problemet var att det gjordes cell för cell. Finns det ett sätt att läsa hela sjok av värden till en matris respektive från en matris?
 2. Jag har flera tillämpningar där arbetsböckerna redan är spridda bland ett större antal användare. Ibland uppstår behovet av att ändra i koden och/eller i viss design (alla designändringar går inte). Jag har då konstruerat ett flyttprogram som flyttar över den enskilde användarens inmatade data till den nya boken. Jag sänder ut ett flyttprogram och den nya arbetsboken som heter Till.xlsm. Användaren instrueras att öppna den äldre arbetsboken och kalla den Från.xlsm samt Till.xlsm och flyttprogrammet. Genom att trycka på en knapp i flyttprogrammet körs ett makro som kopierar från den gamla boken till den nya . Windows(Frånnamn).Activate Sheets("Planeringsperiod").Range("C2").Copy Windows(Tillnamn).Activate Sheets("Planeringsperiod").Range("C2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Sheets("Planeringsperiod").Protect BladLösen Detta fungerar i regel alldeles utmärkt. Nu har jag dock stött på ett knepigt problem. I den aktuella arbetsboken är det över 2000 ggr som jag måste hoppa fram och tillbaka mellan böckerna eftersom inmatningsområdena inte hänger ihop. Tyvärr går det inte att definiera en range som består av flera områden och klippa (går bra) och klistra (går inte eftersom området inte hålls isär). Jag försökte med att läsa in alltsammans cell för cell i en tabell samt därifrån fylla i den nya arbetsboken men det tar ännu längre tid. Tacksam för tips som snabbar upp körningen.
 3. Intressant ide' men hur??? Jag har misslyckats med att lösa uppgiften. Väntar med spänning på lösningen.
 4. Sub nn() Dim kolumn As Integer For kolumn = 0 To 2067 Step 16 On Error Resume Next If Sheets("Timplanering helår").Range("TP_Aktivitet").Cells(-1, kolumn + 3) = "" Then Sheets("Timplanering helår").Range("TP_Aktivitet").Cells(0, kolumn + 3) = "" Else Sheets("Timplanering helår").Range("TP_Aktivitet").Cells(0, kolumn + 3) = _ Application.WorksheetFunction.VLookup(Sheets("Timplanering helår").Range("TP_Aktivitet").Cells(-1, kolumn + 3), _ Sheets("Aktiviteter").Range("AKT"), 2, False) End If If Err > 0 Then Sheets("Timplanering helår").Range("TP_Aktivitet").Cells(0, kolumn + 3) = "SAKNAS" Err.Clear Next kolumn End Sub Det här fungerade!
 5. Som framgår av koden hämtar jag med VLOOKUP och om det jag försöker hämta inte finns vill jag skriva blankt eller SAKNAS och sedan fortsätta med nästa VLOOKUP. Då kan jag ju inte ha en felhantering som bygger på att jag bryter körningen efter felhanteringen. Hur klarar jag det utan GOTO? TP_Aktivitet är en Range som omfattar en hel kolumn. Såvitt jag begriper så får jag en annan kolumn med offset men det vill jag inte ha bara en enskild cell. Risken att jag hamnar utanför arket är noll. Kolumn är minst=3 och det finns sex rader ovanför den första raden i TP_Aktivitet.
 6. short

  Konstigt fel

  Sub nn() Dim kolumn As Integer For kolumn = 0 To 2067 Step 16 On Error GoTo FEL Sheets("Timplanering helår").Range("TP_Aktivitet").Cells(0, kolumn + 3) = _ Application.WorksheetFunction.VLookup(Sheets("Timplanering helår").Range("TP_Aktivitet").Cells(-1, kolumn + 3), _ Sheets("Aktiviteter").Range("AKT"), 2, False) GoTo NÄSTA FEL: If Sheets("Timplanering helår").Range("TP_Aktivitet").Cells(-1, kolumn + 3) = "" Then Range("TP_Aktivitet").Cells(0, kolumn + 3) = "" Else Range("TP_Aktivitet").Cells(0, kolumn + 3) = "SAKNAS" End If NÄSTA: Next kolumn End Sub Ovanstående sub genererar fel gången efter det att FEL genomlöpts en gång. Jag begriper inte varför. Jag har försökt med On Error GoTo 0 men det hjälper inte.
 7. Om man låser en sida blir de celler som man angett ska fortsätta att vara öppna möjliga att skriva i. Däremot blir ju knappen Ny kommentar under Granska gråmarkerad. Resultatet blir att man inte kan skriva en kommentar i en cell som förblivit öppen när sidan låsts. Är det möjligt gå runt detta så att kommentarer kan skrivas in i öppna celler men inte i de låsta?
 8. Det blev Live Mail och jag avinstallerade appen! Appen var ganska usel när det gällde att presentera och lagra mail. Trodde i min enfald att appen skulle vara ett steg framåt.
 9. Jovisst jag förstår att jag kan gå via webben till min mail men det är inte problemet. Mailappen i Windows 8 fungerar ju som en samlingsplats för flera mailkonton (för den som har flera mailkonton). Jag får där en snabb överblick över alla mina nya mail. Problemet är att appen inte vill ta emot mitt comhem-konto trots korrekta portar etc som jag fått av Comhems tekniker.
 10. Det mailkonto jag försöker registrera är comhems webbmail och det finns olika anslutningar för POP och annat. Jag har inte POP så jag går lorrekt väg.
 11. Jag har nyss köpt en Toshiba bärbar dator med Windows 8. Den har en app där man ska ansluta sina befintliga mailkonton. G-mail kontot gick bra och fungerar nu men inte mitt Comhem-konto. Jag har kontaktat tre olika servicetekniker hos Comhem som samtliga givit mitt de uppgifter som jag ska använda för att registrera mailkontot men systemet svarar bara att det saknar de uppgifter som behövs. Alla tre teknikerna har lämnat samma uppgifter och i detalj förhört mig om vad jag matat in. Ingen förstår varför kontakt inte etableras. Jag har två gånger kontaktat Toshiba (dit Microsoft hänvisar eftersom det handlar om en förinstallerad produkt). Där svarar man att även andra kunde har haft samma problem men verkar totalt ointresserade av att själva kontakta Comhem eller någon annan leverantör som andra kunder har problem med. Vad göra???
 12. Jag hade skrivit något i de celler som jag tänkte ta adresser till. När jag tog bort det skrivna fungerade det. TAck!
 13. Det fungerar bara om man inte ändrar adressen där formeln som jag gör nedan: Sub nn() Dim kolumn As Integer Dim rad As Integer Dim a As String rad = 8 For kolumn = 2 To 14 Step 4 a = Cells(3, kolumn).Address Cells(rad, 2).Formula = "=" & a rad = rad + 3 Next kolumn End Sub
 14. För att slippa lindrigare undan i designarbetet försökte jag skriva ett program som skulle lägga in formler på detta sätt: Sub nn() Dim kolumn As Integer Dim rad As Integer Dim a As String rad = 8 For kolumn = 2 To 14 Step 4 a = Cells(3, kolumn).Address Cells(rad, 2).Formula = "=" & a Next kolumn End Sub Fast det gick inte för som formel stod det bara a. Finns det något sätt?
 15. Nu har jag hittat växel som ställer om från lokal till uppkopplad hjälp. Det var i själva hjälprutan längs ned till höger. Det finns alltid något nytt att lära sig. Det tar aldrig slut. Det tar en stund innan polletten ramlar ned. Jag måtte ha kommit åt växeln av misstag.
 16. Hjälpen på normalvyn fungerar och F1 samt formel hjälpen
 17. Jag har kollat att Excel är registrerat. När väljer man lokal eller fjärrhjälp? Jag installerar från en CD-skiva och där kommer aldrig någon fråga om lokal- eller Fjärrhjälp.
 18. Jag har Office Hem och Student 2010. I Excel finns en Hjälpknapp uppe till vänster på normalvyn samt en i programmeringsvyn som ger en rullgardin. På rullgardinen väljer man "Hjälp om Microsoft Visual Basic for Applications". Tidigare fick jag fram en hjälpmeny med intressanta sökmöjligheter. Denna är nu helt tom utan att jag, mig veterligt, har gjort något för att få den att försvinna. Jag har avinstallerat Office för att sedan installera det igen men fortfarande är det inget innehåll i menyn. Har det kommit någon uppdatering av Office som tagit bort denna hjälp eller vad kan ha hänt? Jag saknar denna Hjälpmöjlighet.
 19. För att skydda innehållet i en del celler på ett blad vill jag låsa bladet. Samtidigt använder jag möjligheten att gruppera kolumnerna. Dessvärre verkar inte detta fungera eftersom när man trycker för att få fram en gruppering så förutsätter det att bladet är upplåst. Finns det någon väg runt detta? Att ha knappar för att låsa upp varje enskild gruppering är inte aktuellt eftersom jag har 130 grupper för kolumnerna. Om jag har en upplåsningsknapp för bladet så är detta inte heller så bra för då är ju cellerna under tiden oskyddade. Alltså går det att ha ett blad låst men grupperingen ändå åtkomlig?
 20. Tack jag ska ta vara på råden! Jag skulle kunna skapa "delnamnen" i en sub men jag har inte riktigt fått till koden. Har du något tips?
 21. Jo jag har skapad dem manuellt i namnhanteraren (eftersom jag inte klarade att göra det maskinellt-tips?). Sedan gör jag så här: Names.Add Name:="Huvudnyckel", RefersTo:=Application.Union(Range("Nyckel1"), Range("Nyckel2"), Range("Nyckel3"), Range("Nyckel4") _ , Range("Nyckel5"), Range("Nyckel6"), Range("Nyckel7"), Range("Nyckel8"), Range("Nyckel9")) Det fungerar. Att initiera via knapp är knappast något alternativ. Det handlar om att med periodiseringsnycklar fördela en persons tid på årets månader för ett projekt. Projekten är ca 100 och det är 50 personer så det skulle bli ett massivt knapptryckande.
 22. Är det så här du menar? Names.Add Name:="Huvudnyckel", RefersTo:=Application.Union(Range("Nyckel1"), Range("Nyckel2")) Set Område = Range("Huvudnyckel")
 23. Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target1 As Range) Dim a As Integer Dim Område As Range Dim cell As Range Set Område = Range("Nyckel1") Set cell = Target1 Dim Z As Integer If Not Intersect(Target1, Område) Is Nothing Then If Not IsNumeric(Target1) Then For a = 1 To 12 On Error Resume Next Range(cell.Address).Offset(0, a) = "" Next a Exit Sub End If If Target1 = "" Then For a = 1 To 12 On Error Resume Next Range(cell.Address).Offset(0, a) = "" Next a Exit Sub End If End If If Not Intersect(Target1, Område) Is Nothing Then If Target2 > 20 Then MsgBox "Det finns bara 20 periodiseringssträngar" Exit Sub End If If Target1 < 1 Then MsgBox "Man måste välja en nyckel 1-20 " Exit Sub End If Z = 0 For a = Z To 11 Range(cell.Address).Offset(0, a + 1) = _ Application.WorksheetFunction.VLookup(Target1, Sheets("Timplanering helår").Range("Tabell"), a + 2, False) * Range(cell.Address).Offset(0, -2) Next a End If End Sub Så ser min kod ut och området "Nyckel1" är det stora icke sammanhängande området. Hur menar du att man kan numrera fälten och få ihop det till ett fält?
 24. Jag vill kunna ge samma namn till ett stort antal celler som inte hänger ihop (kanske 600 ytor där varje yta kan ha upp till 50 celler). Syftet är att när man klickar på någon av dessa celler ska en bearbetning ge värden i ett antal celler. Problemet är att namnhanteraren inte "orkar" med så många ytor. Finns det något sätt att gå runt detta?
 25. Det går inte att få fram fältlistan. Knappen för detta "lyser" inte och går inte att påverka.
×
×
 • Skapa nytt...