Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Roger W

Medlem
 • Antal inlägg

  139
 • Gick med

 • Senaste besök

Om Roger W

 • Medlemstitel
  Aktiv
 • Födelsedag 1978-10-10
 1. 1. Jag har ett värde i en cell (ja, flera celler) som ser ut så här: Tecken 24 är ett kommatecken, och jag vill plocka ut alla tecken EFTER kommat, alltså fr.o.m position 25. Med "=VÄNSTER(A1;24)" i en cell lyckas jag plocka ut de första 24 tecknen som är ointressanta (t.o.m tecken 24), men jag vill BÖRJA vid minustecknet och plocka ut resten av strängen fram till slutet. Kan jag lägga till ytterligare ett argument till "=VÄNSTER(A1;24)" som säger åt funktionen att starta vid en given position. Kommer inte på hur man gör detta. Någon? 2. Hur ersätter jag decimalpunkten med ett kommatecken? Roger
 2. Jag fick till det till slut efter några timmar på nätet och en kvarts kodning. Har inte tillgång till länken här, men hör gärna av dig om du vill veta mer så fixar jag det!
 3. Ok. Exempel 3 ser lovande ut. Jag får för mig att "rst1.Read" är recordset från queryn från databasen. Jag får inte riktigt ihop det. Det verkar som att det saknas något. Men tack i alla fall!
 4. Jag har en databas med ett gäng poster innehållande Startdatum och -tid, ärende, Slutdatum och -tid. Applikationen är en ASP Classic och VBScript. Går det att exportera mina poster ut till en kalenderfil för senare import till Outlook eller Google kalender? Tacksam för kodexempel eller en länk. R
 5. Jepp. Jag gjorde det och fick godkänna något säkerhetsundantag. Efter det fungerar det klockrent. Det enda ja måste göra är att slussa över alla som anropar sajten via http till https. Finns många exempel på nätet. Tack alla för hjälpen!
 6. Går hur fint som helst att skapa lokalt. Fungerar.. sådär.. Skriver jag in en https - adress, typ "https://localhost/test/" får jag ett fel som säger Anslutningen misslyckades Firefox kan inte upprätta en anslutning till servern på localhost. Har jag missat något?
 7. Ok. Tack för svaret. Tror jag kommer att använda REDIRECT - metoden enligt länken jag skickade. Men visst har jag förstått det rätt: ASP fungerar oavsett vilken port kommunikationen går igenom? De här REDIRECT - axemplen används bara för att "slussa om" http - anrop (http://www.sajten.com -> https://www.sajten.com) Alltså: Skriver jag rätt surfar jag in utan problem via port 443? Finns det någon typ av "fakelicens" jag kan installera lokalt i min W7P/IIS7.5.7600.16385 bara för att testa? R
 8. Jag underhåller en applikation som består av Classic ASP och VBscript. Det går en trend därute om att all kommunikation skall ske via https (port 443) istället för http (port 80). Google påstås snart börja markera alla svar som innehåller "http" som osäkra i sina svarsformulär. Givetvis har jag fått frågor om detta från mina kunder. Fungerar ASP-sidor som de skall om man går via "https" och port 443, eller måste koden skrivas om till vissa delar? Givetvis förutsatt att servern har ett giltigt certifikat. Jag hittade en del på Google, bl.a. http://classicasp.blogspot.se/2007/09/asp-to-force-https-ssl.html. Blev dock osäker. Roger
 9. Alter Table Setup add column TESTNAMN Number resp Alter Table Setup add column TESTNAMN Text(50) dvs ser ut som den skall göra.. Jag skall skriva om koden och testa. Har varit med om det förr. Ägnat dagar åt felsökning och till sist hittar man nåt löjligt skitfel. Hade man skrivit om hade det tagit ett par timmar.. Detta HAR fungerat och SKALL fungera. Men jag ser inte felet. Om man hade bra debuggingverktyg att jobba med... :-/ R
 10. Jag har gett upp paramaterspåret.. Detta håller på att gå mig på nerverna.. Jag gjorde om hela skiten till: <% On Error Resume Next typ="Tal" fnamn="TESTFALT" storl=150 Session("p_path") = "Sökväg till Accessdatabasen" Set OBJdbConnection = Server.CreateObject("ADODB.Connection") OBJdbConnection1.open "PROVIDER=MICROSOFT.JET.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=" & Session("p_path") If typ = "Tal" Then response.write("Tal<br>") Qaddfield = "Alter Table Setup add COLUMN "&fnamn&" Number" else ' EJ tal Qaddfield= "Alter Table Setup add COLUMN "&fnamn&" "&typ&" ("&storl&")" end if AddFieldToTable=OBJdbConnection1.Execute(Qaddfield) %> Den här löjliga koden ger mig följande felmeddelande: Microsoft JET Database Engine error '80004005' Det finns för många fält definierade. /ti_org/trointsys/TINT/singel.asp, line 29 Tar jag bort "On Error Resume next" högst uppe på sidan försvinner felmeddelandet, men det händer inget i tabellen.. Har någon skarpa ögon och kan se/förstår vad det är som händer? R
 11. Glömde skriva att SQL-anropet som alltså inte vill riktigt kommer från en ASP-VBSCRIPT - sida..
 12. Se nedan textv = "Text" 'Fälttyp namnv = "NAGOTNAMN" 'Namn på kolumnen Set OBJdbConnection = Server.CreateObject("ADODB.Connection") OBJdbConnection.open "PROVIDER=MICROSOFT.JET.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=" & Session("trointpath") Set objCmd = Server.CreateObject("ADODB.Command") Set AddFieldToTable = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set objCmd.ActiveConnection = ObjdbConnection objCmd.CommandText = "Alter Table Setup add COLUMN ? ?(?)" objCmd.CommandType = adCmdText Set PARAMETER3 = Objcmd.CreateParameter("NAMN", adVarChar,adParamInput,255,0) objCmd.Parameters.Append PARAMETER3 PARAMETER3.Value = namnv Set PARAMETER2 = Objcmd.CreateParameter("TYP", adVarChar,adParamInput,255,0) objCmd.Parameters.Append PARAMETER2 PARAMETER2.Value = textv Set PARAMETER1 = Objcmd.CreateParameter("VARDE", adInteger,adParamInput) objCmd.Parameters.Append PARAMETER1 PARAMETER1.Value = 255 AddFieldToTable.Open objCmd DBMS: MS Access Jag har suttit hela kvällen och fajtats med koden ovan och börjar nu att ge upp. Jag börjar tro att det inte går att lägga till en kolumn i en MS Access-tabell med parameteriserade queries. Det enda som händer är att jag får följande meddelande: Microsoft JET Database Engine error '80040e14' Syntaxfel i fältdefinition. /ti_org/trointsys/TINT/new1.asp, line 36 Fyller jag i värden direkt i objCmd.CommandText = "Alter Table Setup add COLUMN NAGOTNAMN Text(100)" fungerar det som det skall. Alla andra parameteriserade Queries jag har (hundratals) fungerar som de skall. Hittar märkligt lite på Internet. Testat allt jag hittat utan success. Kunskapen sviktar. Någon som kan leda mig rätt? PS Jodå, jag vet att MS Access är öken som databas. Men jag äger inte produkten, och kan inte byta. Bara att gilla läget.. Roger
 13. Tre timmar senare kom jag på det. url = "index.asp?page=detailperson" & "&inr=" & inr & "&vk="& valkrets Response.Write "<a href = " & url & ">"&efternamn&", "&Fornamn&". ("&parti&")</a>" Nu gäller att komma på hur man får in TITLE i HREF-taggen. Inte kul detta med konkatenering. PRogrammerade i Cold Fusion tidigare. En dröm jämfört med det här..
 14. Jag skulle behöva få in följande i en textvariabel. Klassisk ASP + VBScript. <div class="col c12 customeraligned navmenulst"> <p><a href="index.asp?page=detailperson&inr=<%=inr%>&vk=<%=valkrets%>"title="<%=Efternamn %>, <%=Fornamn %> (<%= parti %>)"><%= Efternamn %>, <%= Fornamn %> (<%= parti %>)</a> </p> CR + LF </div> Variablerna får sina värdenfrån en query. Allt ovan ligger i en loop Vbscript och konkatenering av text och variabler kan få mig att bli galen. Om någon har gjort detta tidigare och ville hjäpa mig skulle jag bli evigt tacksam. Jag har gett upp efter 4 timmars meck. Bara fel.. Jag har testat följande: strParagraph = "<div class='col c12 customeraligned navmenulst'>"%> <%strParagraph=strParagraph%>&"<p>" <%strParagraph=strParagraph&"<a href='index.asp?page=detailperson&inr= Response.Write(inr)&vk= Response.Write(valkrets) "%> <%strParagraph=strParagraph&"title='Response.Write(Efternamn),Reponse.Write(Fornamn). Response.Write(parti))'>"%> <%strParagraph=strParagraph&"Response.Write(Efternamn),Response.Write(Fornamn). (Response.Write(parti))"%> <%strParagraph=strParagraph&"</a>" %> <%strParagraph=strParagraph&"</P>"%> <%strParagraph=strParagraph&"</DIV>"%> Utan success....
×
×
 • Skapa nytt...