Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

carinaeva

Medlem
 • Antal inlägg

  19
 • Gick med

 • Senaste besök

 1. hej. nu brummar å knorrar inte min dator längre, tack! men jag tycker att internet har blivit lite hackigt istället. det är absolut inte segt eller så, men när jag går på en hemsida så tar det en extra sekund innan hela sidan kommer igång. å ibland låser sig allt, det står att internet explorer inte svarar och jag får efter mycket om å men stänga ner alla fönster med ctrl+alt+delete. kan det ha att göra me att jag tagit bort å avinstallerat några program? /carina
 2. hej. jo det var häromdagen den började knorra, minns inte exakt när, men ja det var alldeles nyligen. jag tog en skärmdump på båda två du bad om. på skärmdumpen på "disk" syns de som skriver resp läser mest. (just då, de verkar ändras hela tiden?) /carina
 3. hej! min dator känns trött, som om den arbetar med nånting hela tiden även fast jag inte gör nånting. den knorrar och har sig. det låter som när jag sätter på datorn fast hela tiden! jag har gjort som du sa, och här är textfilen: DDS (Ver_10-10-05.01) - NTFSx86 Run by Carina at 20:45:37,43 on 2010-10-06 Internet Explorer: 8.0.6001.18943 Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.46.1053.18.3070.1336 [GMT 2:00] SP: Windows Defender *disabled* (Updated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46} ============== Running Processes =============== C:\Windows\system32\wininit.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe C:\Windows\system32\lsm.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch C:\Windows\system32\svchost.exe -k rpcss C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup C:\Windows\system32\SLsvc.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe C:\Windows\System32\spoolsv.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k bthsvcs C:\Windows\system32\svchost.exe -k hpdevmgmt C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12 C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12 C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted C:\Program Files\Sony\VAIO Update 5\VAIOUpdt.exe C:\Program Files\Sony\Wireless Switch Setting Utility\Switcher.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc C:\Program Files\ArcSoft\Magic-i Visual Effects\uCamMonitor.exe C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Content Folder Watcher\VCFw.exe C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe C:\Program Files\Sony\Marketing Tools\MarketingTools.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe C:\Windows\system32\WUDFHost.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgrSub.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VCSW\VCSW.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_clipbook.exe C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10e.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgscanx.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe c:\program files\windows defender\MpCmdRun.exe C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Windows\system32\DllHost.exe C:\Users\Carina\Desktop\dds.scr C:\Windows\system32\conime.exe C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe ============== Pseudo HJT Report =============== uSearch Page = hxxp://www.google.com uStart Page = https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=mail&passive=true&rm=false&continue=http%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fui%3Dhtml%26zy%3Dl&bsv=zpwhtygjntrz&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2 uSearch Bar = hxxp://www.google.com/ie mDefault_Page_URL = hxxp://www.club-vaio.com uInternet Settings,ProxyOverride = *.local uURLSearchHooks: AVG Security Toolbar BHO: {a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c} - c:\program files\avg\avg9\toolbar\IEToolbar.dll BHO: HP Print Enhancer: {0347c33e-8762-4905-bf09-768834316c61} - c:\program files\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_printenhancer.dll BHO: Adobe PDF Reader Link Helper: {06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelper.dll BHO: AVG Safe Search: {3ca2f312-6f6e-4b53-a66e-4e65e497c8c0} - c:\program files\avg\avg9\avgssie.dll BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30c5-4d22-b7f9-0bbc1d38a37e} - c:\program files\microsoft office\office12\GrooveShellExtensions.dll BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll BHO: AVG Security Toolbar BHO: {a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c} - c:\program files\avg\avg9\toolbar\IEToolbar.dll BHO: Google Toolbar Helper: {aa58ed58-01dd-4d91-8333-cf10577473f7} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {af69de43-7d58-4638-b6fa-ce66b5ad205d} - c:\program files\google\googletoolbarnotifier\5.6.5612.1312\swg.dll BHO: CBrowserHelperObject Object: {ca6319c0-31b7-401e-a518-a07c3db8f777} - c:\progra~1\google~1\BAE.dll BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll BHO: HP Smart BHO Class: {ffffffff-cf4e-4f2b-bdc2-0e72e116a856} - c:\program files\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_BHO.dll TB: AVG Security Toolbar: {ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829} - c:\program files\avg\avg9\toolbar\IEToolbar.dll TB: Google Toolbar: {2318c2b1-4965-11d4-9b18-009027a5cd4f} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll TB: {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - No File EB: HP Smart Web Printing: {555d4d79-4bd2-4094-a395-cfc534424a05} - c:\program files\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_bho.dll uRun: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter uRun: [ehTray.exe] c:\windows\ehome\ehTray.exe uRun: [swg] "c:\program files\google\googletoolbarnotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" uRun: [WMPNSCFG] c:\program files\windows media player\WMPNSCFG.exe uRunOnce: [shockwave Updater] c:\windows\system32\adobe\shockw~1\SWHELP~1.EXE -Update -1103470 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; InfoPath.2; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618)" -"http://www.king.com/opengame_play.jsp?game=jungle_bubble" mRun: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide mRun: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe mRun: [synTPEnh] c:\program files\synaptics\syntp\SynTPEnh.exe mRun: [iSBMgr.exe] "c:\program files\sony\isb utility\ISBMgr.exe" mRun: [Google Desktop Search] "c:\program files\google\google desktop search\GoogleDesktop.exe" /startup mRun: [MarketingTools] c:\program files\sony\marketing tools\MarketingTools.exe mRun: [startCCC] c:\program files\ati technologies\ati.ace\core-static\CLIStart.exe mRun: [GrooveMonitor] "c:\program files\microsoft office\office12\GrooveMonitor.exe" mRun: [HP Software Update] c:\program files\hp\hp software update\HPWuSchd2.exe mRun: [hpqSRMon] mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files\adobe\reader 8.0\reader\Reader_sl.exe" mRun: [AVG9_TRAY] c:\progra~1\avg\avg9\avgtray.exe mRun: [Google Quick Search Box] "c:\program files\google\quick search box\GoogleQuickSearchBox.exe" /autorun mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe" mRun: [QuickTime Task] "c:\program files\quicktime\QTTask.exe" -atboottime mRun: [iTunesHelper] "c:\program files\itunes\iTunesHelper.exe" StartupFolder: c:\users\carina\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\ccc.lnk - c:\program files\ati technologies\ati.ace\core-static\CCC.exe StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\bankid~1.lnk - c:\program files\personal\bin\Personal.exe StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\blueto~1.lnk - c:\program files\widcomm\bluetooth software\BTTray.exe StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\hpdigi~1.lnk - c:\program files\hp\digital imaging\bin\hpqtra08.exe mPolicies-explorer: BindDirectlyToPropertySetStorage = 0 (0x0) mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0) IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200 IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office12\EXCEL.EXE/3000 IE: Google Sidewiki... - c:\program files\google\google toolbar\component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html IE: Send image to &Bluetooth Device... - c:\program files\widcomm\bluetooth software\btsendto_ie_ctx.htm IE: Send page to &Bluetooth Device... - c:\program files\widcomm\bluetooth software\btsendto_ie.htm IE: {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - c:\program files\widcomm\bluetooth software\btsendto_ie.htm IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\progra~1\micros~2\office12\ONBttnIE.dll IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~1\micros~2\office12\REFIEBAR.DLL IE: {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - c:\program files\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_BHO.dll DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} - hxxp://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} - hxxp://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} - hxxp://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} - hxxp://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/polarbear/ultrashim.cab DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} - hxxp://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab DPF: {CAFEEFAC-0014-0000-0000-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://javadl-esd.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_11-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0011-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_11-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} - hxxp://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} - hxxp://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab DPF: {F7EDBBEA-1AD2-4EBF-AA07-D453CC29EE65} - hxxps://plugins.valueactive.eu/flashax/iefax.cab Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - c:\program files\microsoft office\office12\GrooveSystemServices.dll Handler: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - c:\program files\avg\avg9\avgpp.dll Notify: VESWinlogon - VESWinlogon.dll AppInit_DLLs: AVGRSSTX.DLL c:\progra~1\google\google~1\GOEC62~1.DLL SEH: Groove GFS Stub Execution Hook: {b5a7f190-dda6-4420-b3ba-52453494e6cd} - c:\program files\microsoft office\office12\GrooveShellExtensions.dll ============= SERVICES / DRIVERS =============== R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2009-11-4 216400] R1 AvgMfx86;AVG Free On-access Scanner Minifilter Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys [2009-11-4 29584] R1 AvgTdiX;AVG Free Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2009-11-4 243024] R2 avg9wd;AVG Free WatchDog;c:\program files\avg\avg9\avgwdsvc.exe [2010-7-27 308136] R2 regi;regi;c:\windows\system32\drivers\regi.sys [2007-4-18 11032] R2 uCamMonitor;CamMonitor;c:\program files\arcsoft\magic-i visual effects\uCamMonitor.exe [2008-5-13 125440] R3 ArcSoftKsUFilter;ArcSoft Magic-I Visual Effect;c:\windows\system32\drivers\ArcSoftKsUFilter.sys [2008-5-13 17920] R3 R5U870FLx86;R5U870 UVC Lower Filter ;c:\windows\system32\drivers\R5U870FLx86.sys [2008-1-9 73472] R3 R5U870FUx86;R5U870 UVC Upper Filter ;c:\windows\system32\drivers\R5U870FUx86.sys [2008-1-9 43904] R3 SFEP;Sony Firmware Extension Parser;c:\windows\system32\drivers\SFEP.sys [2008-1-9 9344] R3 ti21sony;ti21sony;c:\windows\system32\drivers\ti21sony.sys [2008-1-9 818688] S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384] S2 gupdate1c98e751b8b6bfe;Tjänsten Google Update (gupdate1c98e751b8b6bfe);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2009-2-14 133104] S3 btwl2cap;Bluetooth L2CAP Service;c:\windows\system32\drivers\btwl2cap.sys [2008-1-9 28464] S3 BVRPMPR5;BVRPMPR5 NDIS Protocol Driver;c:\windows\system32\drivers\BVRPMPR5.SYS [2008-8-24 44224] S3 FontCache;Windows Font Cache Service;c:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation [2008-8-27 21504] S3 GoogleDesktopManager-110309-193829;Google Desktop Manager 5.9.911.3589;c:\program files\google\google desktop search\GoogleDesktop.exe [2008-1-10 30192] =============== Created Last 30 ================ 2010-10-03 08:00:02 26600 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\GEARAspiWDM.sys 2010-10-03 08:00:02 107368 ----a-w- c:\windows\system32\GEARAspi.dll 2010-10-03 07:58:15 -------- d-----w- c:\program files\iPod 2010-10-03 07:58:14 -------- d-----w- c:\program files\iTunes 2010-10-03 07:58:14 -------- d-----w- c:\progra~2\{429CAD59-35B1-4DBC-BB6D-1DB246563521} 2010-10-03 07:54:47 -------- d-----w- c:\users\carina\appdata\local\Apple 2010-10-03 07:51:33 -------- d-----w- c:\program files\Bonjour 2010-09-29 14:53:05 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll 2010-09-15 15:25:17 502272 ----a-w- c:\windows\system32\usp10.dll 2010-09-15 15:25:14 128000 ----a-w- c:\windows\system32\spoolsv.exe 2010-09-15 15:25:10 317952 ----a-w- c:\windows\system32\MP4SDECD.DLL 2010-09-15 15:25:04 739328 ----a-w- c:\windows\system32\inetcomm.dll 2010-09-08 09:17:46 94208 ----a-w- c:\windows\system32\QuickTimeVR.qtx 2010-09-08 09:17:46 69632 ----a-w- c:\windows\system32\QuickTime.qts ==================== Find3M ==================== 2010-07-27 16:44:10 91424 ----a-w- c:\windows\system32\dnssd.dll 2010-07-27 16:44:10 197920 ----a-w- c:\windows\system32\dnssdX.dll 2010-07-27 16:44:10 107808 ----a-w- c:\windows\system32\dns-sd.exe 2010-07-27 14:37:37 12536 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll 2010-07-17 03:00:04 423656 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll ============= FINISH: 20:47:17,91 =============== Attach.txt
 4. hej! min dator har börjar knorra lite, som om den arbetar lite hela tiden. jag har försökt avinstallera massa program som jag inte använder. och så har vaio update symbolen börja synas hela tiden (nere till höger) även fast det inte verkar finnas några fler uppdateringar..? och varje gång jag sätter på datorn så står det att windows defender är avstängt, även fast jag aktiverar det hela tiden! allt det här kanske hänger ihop? tacksam för hjälp, för jag kan ingenting. mvh carina.
 5. hej mats! nu har jag gjort allt du bad mig göra och här e senaste resultatet från hijack this: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 21:10:51, on 2010-07-22 Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18928) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Windows\System32\igfxtray.exe C:\Windows\System32\hkcmd.exe C:\Windows\System32\igfxpers.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe C:\Program Files\Hp\HP Software Update\hpwuschd2.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP wireless Assistant\WiFiMsg.EXE C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10h_ActiveX.exe C:\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.facebook.com/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=74&bd=smb&pf=laptop R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll O2 - BHO: Inloggningshjälp för Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.5126.1836\swg.dll O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKCU\..\RunOnce: [shockwave Updater] C:\Windows\system32\Adobe\Shockwave 11\SwHelper_1150600.exe -Update -1150600 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.30729)" -"http://www8.agame.com/games/shockwave/h/horse_eventing/horse_eventing_girlsgogames_se/horse_eventing_girlsgogames_se.html" O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ? O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200 O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab O16 - DPF: {32C3FEAE-0877-4767-8C20-62A5829A0945} (FBootloaderAX) - http://static.ak.facebook.com/fbplugin/win32/axfbootloader.cab O16 - DPF: {3EA4FA88-E0BE-419A-A732-9B79B87A6ED0} (CTVUAxCtrl Object) - http://dl.tvunetworks.com/TVUAx.cab O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game08.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe O23 - Service: stllssvr - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe (file missing) O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe -- End of file - 9159 bytes
 6. hej, här e mitt resultat av Hijack This: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 21:08:19, on 2010-07-21 Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18928) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Windows\System32\igfxtray.exe C:\Windows\System32\hkcmd.exe C:\Windows\System32\igfxpers.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe C:\Program Files\Hp\HP Software Update\hpwuschd2.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP wireless Assistant\WiFiMsg.EXE C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10h_ActiveX.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Windows\System32\mobsync.exe C:\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.facebook.com/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=74&bd=smb&pf=laptop R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll O2 - BHO: Inloggningshjälp för Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.5126.1836\swg.dll O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKCU\..\RunOnce: [shockwave Updater] C:\Windows\system32\Adobe\Shockwave 11\SwHelper_1150600.exe -Update -1150600 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.30729)" -"http://www8.agame.com/games/shockwave/h/horse_eventing/horse_eventing_girlsgogames_se/horse_eventing_girlsgogames_se.html" O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ? O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200 O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab O16 - DPF: {32C3FEAE-0877-4767-8C20-62A5829A0945} (FBootloaderAX) - http://static.ak.facebook.com/fbplugin/win32/axfbootloader.cab O16 - DPF: {3EA4FA88-E0BE-419A-A732-9B79B87A6ED0} (CTVUAxCtrl Object) - http://dl.tvunetworks.com/TVUAx.cab O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game08.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll O23 - Service: ASKService - Unknown owner - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe O23 - Service: ASKUpgrade - Unknown owner - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\ASKUpgrade.exe O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe O23 - Service: stllssvr - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe (file missing) O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe -- End of file - 9555 bytes
 7. hej cecilia! RAm minnet är på 1,00 GB. jag tror datorn e lite bättre med AVG, men jag ska höra med mamma imorrn när hon hanvänt den lite. hon e ju mer van med den. diskrensning har jag gjort. avinstallationen av vuze gick inte i felsäkert läge heller. det meddelande som kommer upp är: File "C:\Program Files\AskBarDis\unins000.dat" does not exist. Cannot uninstall. /carina
 8. hej! ingen aning vad RAM minnet är, var kan jag se det? mamma ringde och sa upp comhems virusskydd, jag installerade AVG istället. kan jag stänga av windows defender då? jag kan av nån anledning inte avinstallera vuze toolbar. poppar upp en ruta som säger att det inte går...? hur gör man en diskrensning? tack så här långt! /carina
 9. hej mats! nu ska vi se om jag lyckats göra rätt.. tack för hjälpen sålänge! /carina DDS (Ver_10-03-17.01) - NTFSx86 Run by Eva at 22:02:29,61 on 2010-07-19 Internet Explorer: 8.0.6001.18928 Microsoft® Windows Vista™ Home Basic 6.0.6002.2.1252.46.1053.18.1015.222 [GMT 2:00] SP: Windows Defender *enabled* (Updated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46} ============== Running Processes =============== C:\Windows\system32\wininit.exe C:\Windows\system32\lsm.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch C:\Windows\system32\svchost.exe -k rpcss C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup C:\Windows\system32\SLsvc.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService C:\Windows\system32\WLANExt.exe C:\Windows\System32\spoolsv.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\ASKUpgrade.exe C:\Program Files\Microsoft Small Business\Business Contact Manager\BcmSqlStartupSvc.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k bthsvcs C:\Program\com hem security\Anti-Virus\fsgk32st.exe C:\Program\com hem security\Common\FSMA32.EXE C:\Program\com hem security\Anti-Virus\FSGK32.EXE C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted C:\Program\com hem security\Common\FSHDLL32.EXE C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe c:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe c:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe C:\Program\com hem security\FWES\Program\fsdfwd.exe C:\Program\com hem security\Anti-Virus\fssm32.exe C:\Program\com hem security\ORSP Client\fsorsp.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe C:\Program\com hem security\Anti-Virus\fsav32.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Windows\System32\igfxtray.exe C:\Windows\System32\igfxpers.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe C:\Program\com hem security\Common\FSM32.EXE c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe C:\Program Files\Hp\HP Software Update\hpwuschd2.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP wireless Assistant\WiFiMsg.EXE C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10h_ActiveX.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Users\Eva\Desktop\dds.scr C:\Windows\system32\conime.exe C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe ============== Pseudo HJT Report =============== uStart Page = hxxp://www.facebook.com/ mDefault_Page_URL = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=74&bd=smb&pf=laptop BHO: Adobe PDF Reader Link Helper: {06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelper.dll BHO: AskBar BHO: {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - c:\program files\askbardis\bar\bin\askBar.dll BHO: Search Helper: {6ebf7485-159f-4bff-a14f-b9e3aac4465b} - c:\program files\microsoft\search enhancement pack\search helper\SEPsearchhelperie.dll BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30c5-4d22-b7f9-0bbc1d38a37e} - c:\program files\microsoft office\office12\GrooveShellExtensions.dll BHO: Inloggningshjälp för Windows Live ID: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll BHO: Google Toolbar Helper: {aa58ed58-01dd-4d91-8333-cf10577473f7} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {af69de43-7d58-4638-b6fa-ce66b5ad205d} - c:\program files\google\googletoolbarnotifier\5.5.5126.1836\swg.dll BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll BHO: Windows Live Toolbar Helper: {e15a8dc0-8516-42a1-81ea-dc94ec1acf10} - c:\program files\windows live\toolbar\wltcore.dll TB: Ask Toolbar: {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - c:\program files\askbardis\bar\bin\askBar.dll TB: &Windows Live Toolbar: {21fa44ef-376d-4d53-9b0f-8a89d3229068} - c:\program files\windows live\toolbar\wltcore.dll TB: Google Toolbar: {2318c2b1-4965-11d4-9b18-009027a5cd4f} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll TB: {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - No File uRun: [swg] "c:\program files\google\googletoolbarnotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" uRun: [WMPNSCFG] c:\program files\windows media player\WMPNSCFG.exe uRunOnce: [shockwave Updater] c:\windows\system32\adobe\shockwave 11\SwHelper_1150600.exe -Update -1150600 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.30729)" -"http://www8.agame.com/games/shockwave/h/horse_eventing/horse_eventing_girlsgogames_se/horse_eventing_girlsgogames_se.html" mRun: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide mRun: [igfxTray] c:\windows\system32\igfxtray.exe mRun: [HotKeysCmds] c:\windows\system32\hkcmd.exe mRun: [Persistence] c:\windows\system32\igfxpers.exe mRun: [synTPEnh] c:\program files\synaptics\syntp\SynTPEnh.exe mRun: [HP Health Check Scheduler] c:\program files\hewlett-packard\hp health check\HPHC_Scheduler.exe mRun: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start mRun: [F-Secure Manager] "c:\program\com hem security\common\FSM32.EXE" /splash mRun: [F-Secure TNB] "c:\program\com hem security\fsgui\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW mRun: [HP Software Update] c:\program files\hp\hp software update\HPWuSchd2.exe mRun: [<NO NAME>] mRun: [hpWirelessAssistant] c:\program files\hewlett-packard\hp wireless assistant\HPWAMain.exe mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe" StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\adober~1.lnk - c:\program files\adobe\reader 8.0\reader\reader_sl.exe mPolicies-explorer: BindDirectlyToPropertySetStorage = 0 (0x0) mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0) IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200 IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office12\EXCEL.EXE/3000 IE: Google Sidewiki... - c:\program files\google\google toolbar\component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - c:\program files\windows live\writer\WriterBrowserExtension.dll IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\progra~1\micros~2\office12\ONBttnIE.dll IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~1\micros~2\office12\REFIEBAR.DLL LSP: c:\program\com hem security\fsps\program\fslsp.dll DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} - hxxp://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab DPF: {32C3FEAE-0877-4767-8C20-62A5829A0945} - hxxp://static.ak.facebook.com/fbplugin/win32/axfbootloader.cab DPF: {3EA4FA88-E0BE-419A-A732-9B79B87A6ED0} - hxxp://dl.tvunetworks.com/TVUAx.cab DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} - hxxp://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} - hxxp://game08.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0000-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_07-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - c:\program files\microsoft office\office12\GrooveSystemServices.dll Notify: igfxcui - igfxdev.dll SEH: Groove GFS Stub Execution Hook: {b5a7f190-dda6-4420-b3ba-52453494e6cd} - c:\program files\microsoft office\office12\GrooveShellExtensions.dll ============= SERVICES / DRIVERS =============== R0 fsbts;fsbts;c:\windows\system32\drivers\fsbts.sys [2009-11-24 41256] R1 F-Secure HIPS;F-Secure HIPS Driver;c:\program\com hem security\hips\drivers\fshs.sys [2009-2-10 69928] R1 FSES;F-Secure Email Scanning Driver;c:\windows\system32\drivers\fses.sys [2008-8-25 37544] R1 FSFW;F-Secure Firewall Driver;c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys [2008-8-25 72904] R1 fsvista;F-Secure Vista Support Driver;c:\program\com hem security\anti-virus\minifilter\fsvista.sys [2008-8-25 14248] R2 ASKService;ASKService;c:\program files\askbardis\bar\bin\AskService.exe [2009-2-8 464264] R2 ASKUpgrade;ASKUpgrade;c:\program files\askbardis\bar\bin\ASKUpgrade.exe [2009-2-8 234888] R2 F-Secure Gatekeeper Handler Starter;FSGKHS;c:\program\com hem security\anti-virus\fsgk32st.exe [2008-8-25 221608] R3 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper;c:\program\com hem security\anti-virus\minifilter\fsgk.sys [2008-8-25 123056] R3 FSORSPClient;F-Secure ORSP Client;c:\program\com hem security\orsp client\fsorsp.exe [2009-2-10 57008] S2 gupdate;Tjänsten Google Update (gupdate);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2010-1-6 135664] S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\drivers\b57nd60x.sys [2006-11-2 167936] S3 FontCache;Windows Font Cache Service;c:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation [2008-9-30 21504] S3 fssfltr;FssFltr;c:\windows\system32\drivers\fssfltr.sys [2009-11-8 54632] S3 fsssvc;Tjänsten Windows Live Family Safety;c:\program files\windows live\family safety\fsssvc.exe [2009-8-5 704864] S3 ZSMC0305;A4 TECH PC Camera V;c:\windows\system32\drivers\usbVM305.sys [2006-5-8 391688] S4 F-Secure Filter;F-Secure File System Filter;c:\program\com hem security\anti-virus\win2k\FSfilter.sys [2008-8-25 41640] S4 F-Secure Recognizer;F-Secure File System Recognizer;c:\program\com hem security\anti-virus\win2k\FSrec.sys [2008-8-25 27048] =============== Created Last 30 ================ ==================== Find3M ==================== ============= FINISH: 22:04:49,89 =============== Attach.txt
 10. hej! min mammas dator är så otroligt seg. framförallt internet är segt, men oxå att sätta på datorn tar otroligt lång tid. jag har försökt rensa den men jag kan inte så mycket om datorer och det hjälper inte. andra datorer som används på hennes bredband är inte alls lika sega, så det kan inte bero på det. kan någon hjälpa mej kanske? /carina
 11. TACK! nu fungerar internet explorer som de ska å jag har följt alla dina steg gällande avinstallationer mm. återigen, tack.
 12. hej cecilia! nu funkar internet explorer alldeles utmärkt! du e en ängel, en jäkligt proffsig ängel! å min råsa dator lever igen. TACK! när jag skannade med MBAM så hittades inga illasinnade poster eller filer. såhär såg de ut: Malwarebytes' Anti-Malware 1.43 Databasversion: 3486 Windows 6.0.6002 Service Pack 2 Internet Explorer 8.0.6001.18865 2010-01-03 18:11:30 mbam-log-2010-01-03 (18-11-30).txt Skanningstyp: Snabb skanning Antal skannade objekt: 106592 Förfluten tid: 6 minute(s), 42 second(s) Infekterade minnesprocesser: 0 Infekterade minnesmoduler: 0 Infekterade registernycklar: 0 Infekterade registervärden: 0 Infekterade registerdataposter: 0 Infekterade mappar: 0 Infekterade filer: 0 Infekterade minnesprocesser: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade minnesmoduler: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade registernycklar: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade registervärden: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade registerdataposter: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade mappar: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade filer: (Inga illasinnade poster hittades)
 13. [log] DDS (Ver_09-12-01.01) - NTFSx86 Run by Carina at 18:00:08,45 on 2010-01-03 Internet Explorer: 8.0.6001.18865 Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.46.1053.18.3070.1915 [GMT 1:00] SP: Windows Defender *disabled* (Updated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46} ============== Running Processes =============== C:\Windows\system32\wininit.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe C:\Windows\system32\lsm.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch C:\Windows\system32\svchost.exe -k rpcss C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup C:\Windows\system32\SLsvc.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe C:\Windows\System32\spoolsv.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k bthsvcs C:\Windows\system32\svchost.exe -k hpdevmgmt C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12 C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12 C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc C:\Program Files\ArcSoft\Magic-i Visual Effects\uCamMonitor.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Update 4\VAIOUpdt.exe C:\Program Files\Sony\Wireless Switch Setting Utility\Switcher.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VCSW\VCSW.exe C:\Program Files\Viewpoint\Common\ViewpointService.exe C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe C:\Program Files\Sony\Marketing Tools\MarketingTools.exe C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe C:\Windows\system32\WUDFHost.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzFw.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgrSub.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\Electronic Arts\EADM\Core.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe C:\Users\Carina\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Manager\ViewMgr.exe \\?\C:\Windows\system32\wbem\WMIADAP.EXE C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe C:\Windows\System32\mobsync.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe C:\Windows\system32\DllHost.exe C:\Windows\system32\DllHost.exe C:\Users\Carina\Desktop\dds.scr C:\Windows\system32\conime.exe ============== Pseudo HJT Report =============== uSearch Page = hxxp://www.google.com uStart Page = https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=mail&passive=true&rm=false&continue=http%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fui%3Dhtml%26zy%3Dl&bsv=zpwhtygjntrz&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2 uSearch Bar = hxxp://www.google.com/ie mDefault_Page_URL = hxxp://www.club-vaio.com uInternet Settings,ProxyOverride = *.local uURLSearchHooks: AVG Security Toolbar BHO: {a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c} - c:\program files\avg\avg9\toolbar\IEToolbar.dll BHO: Adobe PDF Reader Link Helper: {06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelper.dll BHO: AVG Safe Search: {3ca2f312-6f6e-4b53-a66e-4e65e497c8c0} - c:\program files\avg\avg9\avgssie.dll BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30c5-4d22-b7f9-0bbc1d38a37e} - c:\program files\microsoft office\office12\GrooveShellExtensions.dll BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll BHO: AVG Security Toolbar BHO: {a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c} - c:\program files\avg\avg9\toolbar\IEToolbar.dll BHO: Google Toolbar Helper: {aa58ed58-01dd-4d91-8333-cf10577473f7} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {af69de43-7d58-4638-b6fa-ce66b5ad205d} - c:\program files\google\googletoolbarnotifier\5.4.4525.1752\swg.dll BHO: CBrowserHelperObject Object: {ca6319c0-31b7-401e-a518-a07c3db8f777} - c:\progra~1\google~1\BAE.dll BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll BHO: HP Smart BHO Class: {ffffffff-cf4e-4f2b-bdc2-0e72e116a856} - c:\program files\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_BHO.dll TB: AVG Security Toolbar: {ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829} - c:\program files\avg\avg9\toolbar\IEToolbar.dll TB: DAEMON Tools Toolbar: {32099aac-c132-4136-9e9a-4e364a424e17} - c:\program files\daemon tools toolbar\DTToolbar.dll TB: Google Toolbar: {2318c2b1-4965-11d4-9b18-009027a5cd4f} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll uRun: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter uRun: [ehTray.exe] c:\windows\ehome\ehTray.exe uRun: [Google Update] "c:\users\carina\appdata\local\google\update\GoogleUpdate.exe" /c uRun: [EA Core] "c:\program files\electronic arts\eadm\Core.exe" -silent uRun: [swg] "c:\program files\google\googletoolbarnotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" uRun: [DAEMON Tools Lite] "c:\program files\daemon tools lite\DTLite.exe" -autorun uRun: [WMPNSCFG] c:\program files\windows media player\WMPNSCFG.exe uRunOnce: [shockwave Updater] c:\windows\system32\adobe\shockw~1\SWHELP~1.EXE -Update -1103470 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; InfoPath.2; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618)" -"http://www.king.com/opengame_play.jsp?game=jungle_bubble" mRun: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide mRun: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe mRun: [synTPEnh] c:\program files\synaptics\syntp\SynTPEnh.exe mRun: [iSBMgr.exe] "c:\program files\sony\isb utility\ISBMgr.exe" mRun: [Google Desktop Search] "c:\program files\google\google desktop search\GoogleDesktop.exe" /startup mRun: [MarketingTools] c:\program files\sony\marketing tools\MarketingTools.exe mRun: [startCCC] c:\program files\ati technologies\ati.ace\core-static\CLIStart.exe mRun: [skytel] Skytel.exe mRun: [QuickTime Task] "c:\program files\quicktime\QTTask.exe" -atboottime mRun: [iTunesHelper] "c:\program files\itunes\iTunesHelper.exe" mRun: [GrooveMonitor] "c:\program files\microsoft office\office12\GrooveMonitor.exe" mRun: [googletalk] c:\program files\google\google talk\googletalk.exe /autostart mRun: [HP Software Update] c:\program files\hp\hp software update\HPWuSchd2.exe mRun: [hpqSRMon] c:\program files\hp\digital imaging\bin\hpqSRMon.exe mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\java\jre6\bin\jusched.exe" mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files\adobe\reader 8.0\reader\Reader_sl.exe" mRun: [Google Quick Search Box] "c:\program files\google\quick search box\GoogleQuickSearchBox.exe" /autorun mRun: [AVG9_TRAY] c:\progra~1\avg\avg9\avgtray.exe mRun: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "c:\program files\malwarebytes' anti-malware\mbam.exe" /runcleanupscript StartupFolder: c:\users\carina\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\ccc.lnk - c:\program files\ati technologies\ati.ace\core-static\CCC.exe StartupFolder: c:\users\carina\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\dropbox.lnk - c:\users\carina\appdata\roaming\dropbox\bin\Dropbox.exe StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\bankid~1.lnk - c:\program files\personal\bin\Personal.exe StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\blueto~1.lnk - c:\program files\widcomm\bluetooth software\BTTray.exe StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\hpdigi~1.lnk - c:\program files\hp\digital imaging\bin\hpqtra08.exe mPolicies-explorer: BindDirectlyToPropertySetStorage = 0 (0x0) mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0) IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200 IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office12\EXCEL.EXE/3000 IE: Google Sidewiki... - c:\program files\google\google toolbar\component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_60D6097707281E79.dll/cmsidewiki.html IE: Send image to &Bluetooth Device... - c:\program files\widcomm\bluetooth software\btsendto_ie_ctx.htm IE: Send page to &Bluetooth Device... - c:\program files\widcomm\bluetooth software\btsendto_ie.htm IE: {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - c:\program files\widcomm\bluetooth software\btsendto_ie.htm IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\progra~1\micros~2\office12\ONBttnIE.dll IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~1\micros~2\office12\REFIEBAR.DLL IE: {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - c:\program files\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_BHO.dll DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} - hxxp://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} - hxxp://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} - hxxp://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_15-windows-i586.cab DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} - hxxp://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/polarbear/ultrashim.cab DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} - hxxp://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_02-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0004-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_04-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_07-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_15-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_15-windows-i586.cab DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} - hxxp://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} - hxxp://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab DPF: {F7EDBBEA-1AD2-4EBF-AA07-D453CC29EE65} - hxxps://plugins.valueactive.eu/flashax/iefax.cab Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - c:\program files\microsoft office\office12\GrooveSystemServices.dll Handler: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - c:\program files\avg\avg9\avgpp.dll Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\progra~1\common~1\skype\SKYPE4~1.DLL Notify: VESWinlogon - VESWinlogon.dll AppInit_DLLs: AVGRSSTX.DLL c:\progra~1\google\google~1\GOEC62~1.DLL SEH: Groove GFS Stub Execution Hook: {b5a7f190-dda6-4420-b3ba-52453494e6cd} - c:\program files\microsoft office\office12\GrooveShellExtensions.dll ============= SERVICES / DRIVERS =============== R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2009-11-4 333192] R1 AvgMfx86;AVG Free On-access Scanner Minifilter Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys [2009-11-4 28424] R1 AvgTdiX;AVG Free Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2009-11-4 360584] R2 avg9wd;AVG Free WatchDog;c:\program files\avg\avg9\avgwdsvc.exe [2009-11-4 285392] R2 regi;regi;c:\windows\system32\drivers\regi.sys [2007-4-18 11032] R2 uCamMonitor;CamMonitor;c:\program files\arcsoft\magic-i visual effects\uCamMonitor.exe [2008-5-12 125440] R2 Viewpoint Service;Viewpoint Service;c:\program files\viewpoint\common\ViewpointService.exe [2009-5-16 30152] R3 ArcSoftKsUFilter;ArcSoft Magic-I Visual Effect;c:\windows\system32\drivers\ArcSoftKsUFilter.sys [2008-5-12 17920] R3 R5U870FLx86;R5U870 UVC Lower Filter ;c:\windows\system32\drivers\R5U870FLx86.sys [2008-1-9 73472] R3 R5U870FUx86;R5U870 UVC Upper Filter ;c:\windows\system32\drivers\R5U870FUx86.sys [2008-1-9 43904] R3 SFEP;Sony Firmware Extension Parser;c:\windows\system32\drivers\SFEP.sys [2008-1-9 9344] R3 ti21sony;ti21sony;c:\windows\system32\drivers\ti21sony.sys [2008-1-9 818688] S2 gupdate1c98e751b8b6bfe;Tjänsten Google Update (gupdate1c98e751b8b6bfe);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2009-2-14 133104] S3 btwl2cap;Bluetooth L2CAP Service;c:\windows\system32\drivers\btwl2cap.sys [2008-1-9 28464] S3 BVRPMPR5;BVRPMPR5 NDIS Protocol Driver;c:\windows\system32\drivers\BVRPMPR5.SYS [2008-8-24 44224] S3 FontCache;Windows Font Cache Service;c:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation [2008-8-27 21504] S3 GoogleDesktopManager-110309-193829;Google Desktop Manager 5.9.911.3589;c:\program files\google\google desktop search\GoogleDesktop.exe [2008-1-9 30192] S3 VAIOMediaPlatform-UCLS-AppServer;VAIO Media Content Collection;c:\program files\sony\vaio media integrated server\UCLS.exe [2008-5-12 745472] S3 VAIOMediaPlatform-UCLS-HTTP;VAIO Media Content Collection (HTTP);c:\program files\sony\vaio media integrated server\platform\SV_Httpd.exe [2008-5-12 397312] S3 VAIOMediaPlatform-UCLS-UPnP;VAIO Media Content Collection (UPnP);c:\program files\sony\vaio media integrated server\platform\UPnPFramework.exe [2008-5-12 1089536] S3 VcmIAlzMgr;VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager;c:\program files\sony\vcm intelligent analyzing manager\VcmIAlzMgr.exe [2008-5-12 292128] S3 VcmXmlIfHelper;VAIO Content Metadata XML Interface;c:\program files\common files\sony shared\vcmxml\VcmXmlIfHelper.exe [2008-5-12 79136] =============== Created Last 30 ================ 2010-01-03 14:26:51 0 d-w- c:\users\carina\appdata\roaming\Malwarebytes 2010-01-03 14:26:47 38224 a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys 2010-01-03 14:26:46 19160 a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys 2010-01-03 14:26:46 0 d-w- c:\programdata\Malwarebytes 2010-01-03 14:26:46 0 d-w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware 2009-12-10 18:57:26 24064 a-w- c:\windows\system32\nshhttp.dll 2009-12-10 18:57:24 411648 a-w- c:\windows\system32\drivers\http.sys 2009-12-10 18:57:24 30720 a-w- c:\windows\system32\httpapi.dll 2009-12-09 12:26:14 243712 a-w- c:\windows\system32\rastls.dll ==================== Find3M ==================== 2010-01-03 14:54:21 597836 a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat 2010-01-03 14:54:21 117416 a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat 2009-11-24 21:00:53 691696 a-w- c:\windows\system32\drivers\sptd.sys 2009-11-21 06:40:20 916480 a-w- c:\windows\system32\wininet.dll 2009-11-21 06:34:39 71680 a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll 2009-11-21 06:34:39 109056 a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll 2009-11-21 04:59:58 133632 a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe 2009-11-18 07:22:24 665600 a-w- c:\windows\inf\drvindex.dat 2009-11-18 07:22:24 51200 a-w- c:\windows\inf\infpub.dat 2009-11-18 07:22:23 86016 a-w- c:\windows\inf\infstor.dat 2009-11-18 07:22:23 143360 a-w- c:\windows\inf\infstrng.dat 2009-11-18 07:17:22 0 -ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_07_00.Wdf 2009-11-18 07:16:57 0 -ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_User_WpdFs_01_07_00.Wdf 2009-11-10 17:04:22 360584 a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys 2009-11-04 18:26:38 12464 a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll 2009-11-04 18:26:32 333192 a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys 2009-10-29 09:17:42 2048 a-w- c:\windows\system32\tzres.dll 2009-10-25 12:29:37 37665 a-w- c:\windows\fonts\GlobalUserInterface.CompositeFont 2009-10-08 21:08:01 555520 a-w- c:\windows\system32\UIAutomationCore.dll 2009-10-08 21:08:01 234496 a-w- c:\windows\system32\oleacc.dll 2009-10-08 21:07:59 4096 a-w- c:\windows\system32\oleaccrc.dll 2008-09-04 07:33:33 174 sha-w- c:\program files\desktop.ini 2008-01-09 18:02:26 35978 a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfd.dat 2008-01-09 18:02:26 35978 a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfc.dat 2008-01-09 18:02:26 290490 a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfi.dat 2008-01-09 18:02:26 290490 a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfh.dat 2006-11-02 09:20:21 287440 a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfi.dat 2006-11-02 09:20:21 287440 a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfh.dat 2006-11-02 09:20:19 30674 a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfd.dat 2006-11-02 09:20:19 30674 a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfc.dat ============= FINISH: 18:02:13,95 =============== [/log] [log]UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG. IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT DDS (Ver_09-12-01.01) Microsoft® Windows Vista™ Home Premium Boot Device: \Device\HarddiskVolume2 Install Date: 2008-08-25 00:58:36 System Uptime: 2010-01-03 17:56:22 (1 hours ago) Motherboard: Sony Corporation | | VAIO Processor: Intel® Core2 Duo CPU T8100 @ 2.10GHz | N/A | 2101/200mhz ==== Disk Partitions ========================= C: is FIXED (NTFS) - 175 GiB total, 60,167 GiB free. D: is Removable E: is Removable F: is CDROM () G: is CDROM () H: is CDROM () ==== Disabled Device Manager Items ============= ==== System Restore Points =================== ==== Installed Programs ====================== ÅíçìåñùìÝíç Ýêäïóç Microsoft Office Excel 2007 Help (KB963678) ÅíçìåñùìÝíç Ýêäïóç Microsoft Office Powerpoint 2007 Help (KB963669) ÅíçìåñùìÝíç Ýêäïóç Microsoft Office Word 2007 Help (KB963665) 32 Bit HP CIO Components Installer Activation Assistant for the 2007 Microsoft Office suites Actualização do Microsoft Office Excel 2007 Help (KB963678) Actualização do Microsoft Office Powerpoint 2007 Help (KB963669) Actualização do Microsoft Office Word 2007 Help (KB963665) Adobe Flash Player 10 ActiveX Adobe Photoshop Elements 6.0 Adobe Reader 8.1.3 Adobe Shockwave Player Apple Mobile Device Support Apple Software Update ArcSoft Magic-i Visual Effects ATI Catalyst Install Manager AutoUpdate AVG Free 9.0 BankID säkerhetsprogram 4.10.3 Bonjour Branding Browser Address Error Redirector BufferChm C4400 C4400_Help Cards_Calendar_OrderGift_DoMorePlugout Catalyst Control Center Core Implementation Catalyst Control Center Graphics Full Existing Catalyst Control Center Graphics Full New Catalyst Control Center Graphics Light Catalyst Control Center Graphics Previews Common Catalyst Control Center Graphics Previews Vista Catalyst Control Center Localization Chinese Standard Catalyst Control Center Localization Chinese Traditional Catalyst Control Center Localization Czech Catalyst Control Center Localization Danish Catalyst Control Center Localization Dutch Catalyst Control Center Localization Finnish Catalyst Control Center Localization French Catalyst Control Center Localization German Catalyst Control Center Localization Greek Catalyst Control Center Localization Hungarian Catalyst Control Center Localization Italian Catalyst Control Center Localization Japanese Catalyst Control Center Localization Korean Catalyst Control Center Localization Norwegian Catalyst Control Center Localization Polish Catalyst Control Center Localization Portuguese Catalyst Control Center Localization Russian Catalyst Control Center Localization Spanish Catalyst Control Center Localization Swedish Catalyst Control Center Localization Thai Catalyst Control Center Localization Turkish ccc-core-static ccc-utility CCC Help Chinese Standard CCC Help Chinese Traditional CCC Help Czech CCC Help Danish CCC Help Dutch CCC Help English CCC Help Finnish CCC Help French CCC Help German CCC Help Greek CCC Help Hungarian CCC Help Italian CCC Help Japanese CCC Help Korean CCC Help Norwegian CCC Help Polish CCC Help Portuguese CCC Help Russian CCC Help Spanish CCC Help Swedish CCC Help Thai CCC Help Turkish Click to Disc Click to Disc Editor Copy CustomerResearchQFolder DAEMON Tools Toolbar Destination Component DeviceDiscovery DeviceManagementQFolder DivX Codec DivX Converter DivX Player DocProc DocProcQFolder Dropbox EA Download Manager eSupportQFolder Fujidirekt Fotoservice 2.6 FX Equation 4 FX Graph 3 GearDrvs Google Desktop Google Earth Google Talk (remove only) Google Talk Plugin Google Toolbar for Internet Explorer Google Update Helper Google Updater GPBaseService HDAUDIO SoftV92 Data Fax Modem with SmartCP Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484) HP Customer Participation Program 10.0 HP Imaging Device Functions 10.0 HP Photosmart C4400 All-In-One Driver Software 10.0 Rel .3 HP Photosmart Essential 2.5 HP Smart Web Printing HP Solution Center 10.0 HP Update HPPhotoSmartPhotobookWebPack1 HPProductAssistant HPSSupply Instant Mode iTunes Java 6 Update 15 Java 6 Update 2 Java 6 Update 4 Java 6 Update 7 Malwarebytes' Anti-Malware MarketResearch Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - sve Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Application Error Reporting Microsoft Choice Guard Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Access MUI (English) 2007 Microsoft Office Access Setup Metadata MUI (English) 2007 Microsoft Office Enterprise 2007 Microsoft Office Excel 2007 Help Güncelleþtirmesi (KB963678) Microsoft Office Excel 2007 Help Uppdatering (KB963678) Microsoft Office Excel MUI (English) 2007 Microsoft Office Excel MUI (Greek) 2007 Microsoft Office Excel MUI (Portuguese (Portugal)) 2007 Microsoft Office Excel MUI (Swedish) 2007 Microsoft Office Excel MUI (Turkish) 2007 Microsoft Office Groove MUI (English) 2007 Microsoft Office Groove Setup Metadata MUI (English) 2007 Microsoft Office Home and Student 2007 Microsoft Office InfoPath MUI (English) 2007 Microsoft Office OneNote MUI (English) 2007 Microsoft Office OneNote MUI (Greek) 2007 Microsoft Office OneNote MUI (Portuguese (Portugal)) 2007 Microsoft Office OneNote MUI (Swedish) 2007 Microsoft Office OneNote MUI (Turkish) 2007 Microsoft Office Outlook MUI (English) 2007 Microsoft Office Powerpoint 2007 Help Güncelleþtirmesi (KB963669) Microsoft Office Powerpoint 2007 Help Uppdatering (KB963669) Microsoft Office PowerPoint MUI (English) 2007 Microsoft Office PowerPoint MUI (Greek) 2007 Microsoft Office PowerPoint MUI (Portuguese (Portugal)) 2007 Microsoft Office PowerPoint MUI (Swedish) 2007 Microsoft Office PowerPoint MUI (Turkish) 2007 Microsoft Office Proof (English) 2007 Microsoft Office Proof (Finnish) 2007 Microsoft Office Proof (French) 2007 Microsoft Office Proof (German) 2007 Microsoft Office Proof (Greek) 2007 Microsoft Office Proof (Portuguese (Portugal)) 2007 Microsoft Office Proof (Spanish) 2007 Microsoft Office Proof (Swedish) 2007 Microsoft Office Proof (Turkish) 2007 Microsoft Office Proofing (English) 2007 Microsoft Office Proofing (Greek) 2007 Microsoft Office Proofing (Portuguese (Portugal)) 2007 Microsoft Office Proofing (Swedish) 2007 Microsoft Office Proofing (Turkish) 2007 Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Publisher MUI (English) 2007 Microsoft Office Shared MUI (English) 2007 Microsoft Office Shared MUI (Greek) 2007 Microsoft Office Shared MUI (Portuguese (Portugal)) 2007 Microsoft Office Shared MUI (Swedish) 2007 Microsoft Office Shared MUI (Turkish) 2007 Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2007 Microsoft Office Word 2007 Help Güncelleþtirmesi (KB963665) Microsoft Office Word 2007 Help Uppdatering (KB963665) Microsoft Office Word MUI (English) 2007 Microsoft Office Word MUI (Greek) 2007 Microsoft Office Word MUI (Portuguese (Portugal)) 2007 Microsoft Office Word MUI (Swedish) 2007 Microsoft Office Word MUI (Turkish) 2007 Microsoft Silverlight Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft Works Microsoft WSE 3.0 Runtime Move Networks Media Player for Internet Explorer MSVCRT MSXML 4.0 SP2 (KB927978) MSXML 4.0 SP2 (KB936181) MSXML 4.0 SP2 (KB941833) MSXML 4.0 SP2 (KB954430) MSXML 4.0 SP2 (KB973688) My Club VAIO Norton Security Scan Norton Security Scan (Symantec Corporation) OCR Software by I.R.I.S. 10.0 OGA Notifier 2.0.0048.0 OpenMG Limited Patch 4.7-07-15-19-01 OpenMG Secure Module 4.7.00 PanoStandAlone Picasa 3 PS_AIO_03_C4400_ProductContext PS_AIO_03_C4400_Software PS_AIO_03_C4400_Software_Min PSSWCORE QuickTime Realtek High Definition Audio Driver Roxio Activation Module Roxio Easy Media Creator Home Scan Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB969559) Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB973704) Security Update for CAPICOM (KB931906) Security Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB973593) Security Update for Microsoft Office Outlook 2007 (KB972363) Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB957789) Security Update for Microsoft Office Publisher 2007 (KB969693) Security Update for Microsoft Office system 2007 (972581) Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB969613) Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB974234) Security Update for Microsoft Office Visio Viewer 2007 (KB973709) Setting Utility Series Shop for HP Supplies Skins Skype™ 3.5 SmartWebPrintingOC SolutionCenter SonicStage Mastering Studio SonicStage Mastering Studio Audio Filter SonicStage Mastering Studio Audio Filter Custom Preset SonicStage Mastering Studio Plugins Sony Video Shared Library Spotify Språkpaket för Microsoft .NET Framework 3.5 SP 1 - sve Status Synaptics Pointing Device Driver The Sims™ 3 The Sims™ 3 Destination Världen Toolbox TrayApp UnloadSupport Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642) Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707) Update for Microsoft Office 2007 Help for Common Features (KB963673) Update for Microsoft Office Access 2007 Help (KB963663) Update for Microsoft Office Excel 2007 Help (KB963678) Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB976416) Update for Microsoft Office Infopath 2007 Help (KB963662) Update for Microsoft Office OneNote 2007 Help (KB963670) Update for Microsoft Office Outlook 2007 Help (KB963677) Update for Microsoft Office Powerpoint 2007 Help (KB963669) Update for Microsoft Office Publisher 2007 Help (KB963667) Update for Microsoft Office Script Editor Help (KB963671) Update for Microsoft Office Word 2007 (KB974561) Update for Microsoft Office Word 2007 Help (KB963665) Update for Outlook 2007 Junk Email Filter (kb976884) VAIO Camera Capture Utility VAIO Content Folder Setting VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager VAIO Content Metadata Manager Setting VAIO Content Metadata XML Interface Library VAIO Control Center VAIO Data Restore Tool VAIO DVD Menu Data Basic VAIO Entertainment Platform VAIO Event Service VAIO Launcher Vaio Marketing Tools VAIO Media VAIO Media 6.0 VAIO Media AC3 Decoder 1.0 VAIO Media Content Collection 6.0 VAIO Media Integrated Server 6.1 VAIO Media Redistribution 6.0 VAIO Media Registration Tool VAIO Media Registration Tool 6.0 VAIO Movie Story VAIO Movie Story Template Data VAIO MusicBox VAIO MusicBox Sample Music VAIO Original Function Setting VAIO Power Management VAIO Update 4 VAIO Wallpaper Contents WebReg WIDCOMM Bluetooth Software 6.1.0.2200 VideoToolkit01 Viewpoint Manager (Remove Only) Viewpoint Media Player Windows Live Communications Platform Windows Live Essentials Windows Live inloggningsassistenten Windows Live Messenger Windows Live Upload Tool WinDVD for VAIO WinRAR archiver Wireless Switch Setting Utility VLC media player 0.9.6 Vuze ==== End Of File ===========================[/log] Lagt till LOG-taggar för den andra loggen. Cecilia - Moderator för Virus, skadliga program & botemedel [inlägget ändrat 2010-01-03 18:35:10 av Cecilia]
 14. [log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.43 Databasversion: 3486 Windows 6.0.6002 Service Pack 2 Internet Explorer 8.0.6001.18865 2010-01-03 15:35:07 mbam-log-2010-01-03 (15-35-07).txt Skanningstyp: Snabb skanning Antal skannade objekt: 106804 Förfluten tid: 5 minute(s), 38 second(s) Infekterade minnesprocesser: 2 Infekterade minnesmoduler: 1 Infekterade registernycklar: 4 Infekterade registervärden: 1 Infekterade registerdataposter: 0 Infekterade mappar: 0 Infekterade filer: 7 Infekterade minnesprocesser: C:\Windows\msa.exe (Trojan.Agent) -> Failed to unload process. C:\Users\Carina\AppData\Local\Temp\c.exe (Trojan.Dropper) -> Unloaded process successfully. Infekterade minnesmoduler: C:\Windows\System32\sshnas.dll (Trojan.Downloader) -> Delete on reboot. Infekterade registernycklar: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\XML (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Handle (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\PUT2VIDQLG (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\B1RQJ7YJ0U (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully. Infekterade registervärden: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\put2vidqlg (Trojan.Dropper) -> Quarantined and deleted successfully. Infekterade registerdataposter: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade mappar: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade filer: C:\Windows\System32\sshnas.dll (Trojan.Downloader) -> Delete on reboot. C:\Users\Carina\AppData\Local\Temp\a.exe (Trojan.Fraudpack) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Windows\Tasks\{66BA574B-1E11-49b8-909C-8CC9E0E8E015}.job (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Windows\msa.exe (Trojan.Agent) -> Delete on reboot. C:\Windows\Tasks\{35DC3473-A719-4d14-B7C1-FD326CA84A0C}.job (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Users\Carina\AppData\Local\Temp\b.exe (Trojan.Dropper) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Users\Carina\AppData\Local\Temp\c.exe (Trojan.Dropper) -> Quarantined and deleted successfully.[/log] Lagt till LOG-taggar När du har klistrat in en logg så var vänlig och markera loggen och tryck sedan på LOG-knappen som finns på samma rad som i inläggsfönstret. Cecilia - Moderator för Virus, skadliga program & botemedel [inlägget ändrat 2010-01-03 17:31:16 av Cecilia]
 15. [log] DDS (Ver_09-12-01.01) - NTFSx86 Run by Carina at 15:45:00,15 on 2010-01-03 Internet Explorer: 8.0.6001.18865 Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.46.1053.18.3070.1761 [GMT 1:00] SP: Windows Defender *disabled* (Updated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46} ============== Running Processes =============== C:\Windows\system32\wininit.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe C:\Windows\system32\lsm.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch C:\Windows\system32\svchost.exe -k rpcss C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup C:\Windows\system32\SLsvc.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService C:\Windows\System32\spoolsv.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k bthsvcs C:\Windows\system32\svchost.exe -k hpdevmgmt C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12 C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12 C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc C:\Program Files\ArcSoft\Magic-i Visual Effects\uCamMonitor.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe C:\Program Files\Sony\Wireless Switch Setting Utility\Switcher.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Update 4\VAIOUpdt.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VCSW\VCSW.exe C:\Program Files\Viewpoint\Common\ViewpointService.exe C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe C:\Windows\system32\WUDFHost.exe C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzFw.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgrSub.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Manager\ViewMgr.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe C:\Program Files\Sony\Marketing Tools\MarketingTools.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Program Files\Electronic Arts\EADM\Core.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe C:\Users\Carina\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe C:\Windows\system32\conime.exe C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\WINWORD.EXE C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe C:\Windows\system32\DllHost.exe C:\Windows\system32\DllHost.exe C:\Users\Carina\Desktop\dds.scr C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe ============== Pseudo HJT Report =============== uSearch Page = hxxp://www.google.com uStart Page = https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=mail&passive=true&rm=false&continue=http%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fui%3Dhtml%26zy%3Dl&bsv=zpwhtygjntrz&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2 uSearch Bar = hxxp://www.google.com/ie mDefault_Page_URL = hxxp://www.club-vaio.com uInternet Settings,ProxyOverride = *.local uURLSearchHooks: AVG Security Toolbar BHO: {a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c} - c:\program files\avg\avg9\toolbar\IEToolbar.dll BHO: Adobe PDF Reader Link Helper: {06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelper.dll BHO: AVG Safe Search: {3ca2f312-6f6e-4b53-a66e-4e65e497c8c0} - c:\program files\avg\avg9\avgssie.dll BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30c5-4d22-b7f9-0bbc1d38a37e} - c:\program files\microsoft office\office12\GrooveShellExtensions.dll BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll BHO: AVG Security Toolbar BHO: {a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c} - c:\program files\avg\avg9\toolbar\IEToolbar.dll BHO: Google Toolbar Helper: {aa58ed58-01dd-4d91-8333-cf10577473f7} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {af69de43-7d58-4638-b6fa-ce66b5ad205d} - c:\program files\google\googletoolbarnotifier\5.4.4525.1752\swg.dll BHO: CBrowserHelperObject Object: {ca6319c0-31b7-401e-a518-a07c3db8f777} - c:\progra~1\google~1\BAE.dll BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll BHO: HP Smart BHO Class: {ffffffff-cf4e-4f2b-bdc2-0e72e116a856} - c:\program files\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_BHO.dll TB: AVG Security Toolbar: {ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829} - c:\program files\avg\avg9\toolbar\IEToolbar.dll TB: DAEMON Tools Toolbar: {32099aac-c132-4136-9e9a-4e364a424e17} - c:\program files\daemon tools toolbar\DTToolbar.dll TB: Google Toolbar: {2318c2b1-4965-11d4-9b18-009027a5cd4f} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll uRun: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter uRun: [ehTray.exe] c:\windows\ehome\ehTray.exe uRun: [Google Update] "c:\users\carina\appdata\local\google\update\GoogleUpdate.exe" /c uRun: [EA Core] "c:\program files\electronic arts\eadm\Core.exe" -silent uRun: [swg] "c:\program files\google\googletoolbarnotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" uRun: [DAEMON Tools Lite] "c:\program files\daemon tools lite\DTLite.exe" -autorun uRun: [WMPNSCFG] c:\program files\windows media player\WMPNSCFG.exe uRunOnce: [shockwave Updater] c:\windows\system32\adobe\shockw~1\SWHELP~1.EXE -Update -1103470 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; InfoPath.2; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618)" -"http://www.king.com/opengame_play.jsp?game=jungle_bubble" mRun: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide mRun: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe mRun: [synTPEnh] c:\program files\synaptics\syntp\SynTPEnh.exe mRun: [iSBMgr.exe] "c:\program files\sony\isb utility\ISBMgr.exe" mRun: [Google Desktop Search] "c:\program files\google\google desktop search\GoogleDesktop.exe" /startup mRun: [MarketingTools] c:\program files\sony\marketing tools\MarketingTools.exe mRun: [startCCC] c:\program files\ati technologies\ati.ace\core-static\CLIStart.exe mRun: [skytel] Skytel.exe mRun: [QuickTime Task] "c:\program files\quicktime\QTTask.exe" -atboottime mRun: [iTunesHelper] "c:\program files\itunes\iTunesHelper.exe" mRun: [GrooveMonitor] "c:\program files\microsoft office\office12\GrooveMonitor.exe" mRun: [googletalk] c:\program files\google\google talk\googletalk.exe /autostart mRun: [HP Software Update] c:\program files\hp\hp software update\HPWuSchd2.exe mRun: [hpqSRMon] c:\program files\hp\digital imaging\bin\hpqSRMon.exe mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\java\jre6\bin\jusched.exe" mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files\adobe\reader 8.0\reader\Reader_sl.exe" mRun: [Google Quick Search Box] "c:\program files\google\quick search box\GoogleQuickSearchBox.exe" /autorun mRun: [AVG9_TRAY] c:\progra~1\avg\avg9\avgtray.exe mRun: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "c:\program files\malwarebytes' anti-malware\mbam.exe" /runcleanupscript StartupFolder: c:\users\carina\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\ccc.lnk - c:\program files\ati technologies\ati.ace\core-static\CCC.exe StartupFolder: c:\users\carina\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\dropbox.lnk - c:\users\carina\appdata\roaming\dropbox\bin\Dropbox.exe StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\bankid~1.lnk - c:\program files\personal\bin\Personal.exe StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\blueto~1.lnk - c:\program files\widcomm\bluetooth software\BTTray.exe StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\hpdigi~1.lnk - c:\program files\hp\digital imaging\bin\hpqtra08.exe mPolicies-explorer: BindDirectlyToPropertySetStorage = 0 (0x0) mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0) IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200 IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office12\EXCEL.EXE/3000 IE: Google Sidewiki... - c:\program files\google\google toolbar\component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_60D6097707281E79.dll/cmsidewiki.html IE: Send image to &Bluetooth Device... - c:\program files\widcomm\bluetooth software\btsendto_ie_ctx.htm IE: Send page to &Bluetooth Device... - c:\program files\widcomm\bluetooth software\btsendto_ie.htm IE: {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - c:\program files\widcomm\bluetooth software\btsendto_ie.htm IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\progra~1\micros~2\office12\ONBttnIE.dll IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~1\micros~2\office12\REFIEBAR.DLL IE: {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - c:\program files\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_BHO.dll DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} - hxxp://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} - hxxp://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} - hxxp://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_15-windows-i586.cab DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} - hxxp://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/polarbear/ultrashim.cab DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} - hxxp://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_02-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0004-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_04-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_07-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_15-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_15-windows-i586.cab DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} - hxxp://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} - hxxp://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab DPF: {F7EDBBEA-1AD2-4EBF-AA07-D453CC29EE65} - hxxps://plugins.valueactive.eu/flashax/iefax.cab Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - c:\program files\microsoft office\office12\GrooveSystemServices.dll Handler: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - c:\program files\avg\avg9\avgpp.dll Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\progra~1\common~1\skype\SKYPE4~1.DLL Notify: VESWinlogon - VESWinlogon.dll AppInit_DLLs: AVGRSSTX.DLL c:\progra~1\google\google~1\GOEC62~1.DLL SEH: Groove GFS Stub Execution Hook: {b5a7f190-dda6-4420-b3ba-52453494e6cd} - c:\program files\microsoft office\office12\GrooveShellExtensions.dll ============= SERVICES / DRIVERS =============== R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2009-11-4 333192] R1 AvgMfx86;AVG Free On-access Scanner Minifilter Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys [2009-11-4 28424] R1 AvgTdiX;AVG Free Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2009-11-4 360584] R2 avg9wd;AVG Free WatchDog;c:\program files\avg\avg9\avgwdsvc.exe [2009-11-4 285392] R2 regi;regi;c:\windows\system32\drivers\regi.sys [2007-4-18 11032] R2 uCamMonitor;CamMonitor;c:\program files\arcsoft\magic-i visual effects\uCamMonitor.exe [2008-5-12 125440] R2 Viewpoint Service;Viewpoint Service;c:\program files\viewpoint\common\ViewpointService.exe [2009-5-16 30152] R3 ArcSoftKsUFilter;ArcSoft Magic-I Visual Effect;c:\windows\system32\drivers\ArcSoftKsUFilter.sys [2008-5-12 17920] R3 R5U870FLx86;R5U870 UVC Lower Filter ;c:\windows\system32\drivers\R5U870FLx86.sys [2008-1-9 73472] R3 R5U870FUx86;R5U870 UVC Upper Filter ;c:\windows\system32\drivers\R5U870FUx86.sys [2008-1-9 43904] R3 SFEP;Sony Firmware Extension Parser;c:\windows\system32\drivers\SFEP.sys [2008-1-9 9344] R3 ti21sony;ti21sony;c:\windows\system32\drivers\ti21sony.sys [2008-1-9 818688] S2 gupdate1c98e751b8b6bfe;Tjänsten Google Update (gupdate1c98e751b8b6bfe);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2009-2-14 133104] S3 btwl2cap;Bluetooth L2CAP Service;c:\windows\system32\drivers\btwl2cap.sys [2008-1-9 28464] S3 BVRPMPR5;BVRPMPR5 NDIS Protocol Driver;c:\windows\system32\drivers\BVRPMPR5.SYS [2008-8-24 44224] S3 FontCache;Windows Font Cache Service;c:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation [2008-8-27 21504] S3 GoogleDesktopManager-110309-193829;Google Desktop Manager 5.9.911.3589;c:\program files\google\google desktop search\GoogleDesktop.exe [2008-1-9 30192] S3 VAIOMediaPlatform-UCLS-AppServer;VAIO Media Content Collection;c:\program files\sony\vaio media integrated server\UCLS.exe [2008-5-12 745472] S3 VAIOMediaPlatform-UCLS-HTTP;VAIO Media Content Collection (HTTP);c:\program files\sony\vaio media integrated server\platform\SV_Httpd.exe [2008-5-12 397312] S3 VAIOMediaPlatform-UCLS-UPnP;VAIO Media Content Collection (UPnP);c:\program files\sony\vaio media integrated server\platform\UPnPFramework.exe [2008-5-12 1089536] S3 VcmIAlzMgr;VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager;c:\program files\sony\vcm intelligent analyzing manager\VcmIAlzMgr.exe [2008-5-12 292128] S3 VcmXmlIfHelper;VAIO Content Metadata XML Interface;c:\program files\common files\sony shared\vcmxml\VcmXmlIfHelper.exe [2008-5-12 79136] =============== Created Last 30 ================ 2010-01-03 14:26:51 0 d-w- c:\users\carina\appdata\roaming\Malwarebytes 2010-01-03 14:26:47 38224 a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys 2010-01-03 14:26:46 19160 a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys 2010-01-03 14:26:46 0 d-w- c:\programdata\Malwarebytes 2010-01-03 14:26:46 0 d-w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware 2009-12-10 18:57:26 24064 a-w- c:\windows\system32\nshhttp.dll 2009-12-10 18:57:24 411648 a-w- c:\windows\system32\drivers\http.sys 2009-12-10 18:57:24 30720 a-w- c:\windows\system32\httpapi.dll 2009-12-09 12:26:14 243712 a-w- c:\windows\system32\rastls.dll ==================== Find3M ==================== 2010-01-03 14:44:15 597836 a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat 2010-01-03 14:44:15 117416 a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat 2009-11-24 21:00:53 691696 a-w- c:\windows\system32\drivers\sptd.sys 2009-11-21 06:40:20 916480 a-w- c:\windows\system32\wininet.dll 2009-11-21 06:34:39 71680 a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll 2009-11-21 06:34:39 109056 a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll 2009-11-21 04:59:58 133632 a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe 2009-11-18 07:22:24 665600 a-w- c:\windows\inf\drvindex.dat 2009-11-18 07:22:24 51200 a-w- c:\windows\inf\infpub.dat 2009-11-18 07:22:23 86016 a-w- c:\windows\inf\infstor.dat 2009-11-18 07:22:23 143360 a-w- c:\windows\inf\infstrng.dat 2009-11-18 07:17:22 0 -ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_07_00.Wdf 2009-11-18 07:16:57 0 -ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_User_WpdFs_01_07_00.Wdf 2009-11-10 17:04:22 360584 a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys 2009-11-04 18:26:38 12464 a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll 2009-11-04 18:26:32 333192 a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys 2009-10-29 09:17:42 2048 a-w- c:\windows\system32\tzres.dll 2009-10-25 12:29:37 37665 a-w- c:\windows\fonts\GlobalUserInterface.CompositeFont 2009-10-08 21:08:01 555520 a-w- c:\windows\system32\UIAutomationCore.dll 2009-10-08 21:08:01 234496 a-w- c:\windows\system32\oleacc.dll 2009-10-08 21:07:59 4096 a-w- c:\windows\system32\oleaccrc.dll 2008-09-04 07:33:33 174 sha-w- c:\program files\desktop.ini 2008-01-09 18:02:26 35978 a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfd.dat 2008-01-09 18:02:26 35978 a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfc.dat 2008-01-09 18:02:26 290490 a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfi.dat 2008-01-09 18:02:26 290490 a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfh.dat 2006-11-02 09:20:21 287440 a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfi.dat 2006-11-02 09:20:21 287440 a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfh.dat 2006-11-02 09:20:19 30674 a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfd.dat 2006-11-02 09:20:19 30674 a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfc.dat ============= FINISH: 15:46:44,86 =============== [/log] [log]UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG. IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT DDS (Ver_09-12-01.01) Microsoft® Windows Vista™ Home Premium Boot Device: \Device\HarddiskVolume2 Install Date: 2008-08-25 00:58:36 System Uptime: 2010-01-03 15:37:03 (0 hours ago) Motherboard: Sony Corporation | | VAIO Processor: Intel® Core2 Duo CPU T8100 @ 2.10GHz | N/A | 2101/200mhz ==== Disk Partitions ========================= C: is FIXED (NTFS) - 175 GiB total, 60,259 GiB free. D: is Removable E: is Removable F: is CDROM () G: is CDROM () H: is CDROM () ==== Disabled Device Manager Items ============= ==== System Restore Points =================== ==== Installed Programs ====================== ÅíçìåñùìÝíç Ýêäïóç Microsoft Office Excel 2007 Help (KB963678) ÅíçìåñùìÝíç Ýêäïóç Microsoft Office Powerpoint 2007 Help (KB963669) ÅíçìåñùìÝíç Ýêäïóç Microsoft Office Word 2007 Help (KB963665) 32 Bit HP CIO Components Installer Activation Assistant for the 2007 Microsoft Office suites Actualização do Microsoft Office Excel 2007 Help (KB963678) Actualização do Microsoft Office Powerpoint 2007 Help (KB963669) Actualização do Microsoft Office Word 2007 Help (KB963665) Adobe Flash Player 10 ActiveX Adobe Photoshop Elements 6.0 Adobe Reader 8.1.3 Adobe Shockwave Player Apple Mobile Device Support Apple Software Update ArcSoft Magic-i Visual Effects ATI Catalyst Install Manager AutoUpdate AVG Free 9.0 BankID säkerhetsprogram 4.10.3 Bonjour Branding Browser Address Error Redirector BufferChm C4400 C4400_Help Cards_Calendar_OrderGift_DoMorePlugout Catalyst Control Center Core Implementation Catalyst Control Center Graphics Full Existing Catalyst Control Center Graphics Full New Catalyst Control Center Graphics Light Catalyst Control Center Graphics Previews Common Catalyst Control Center Graphics Previews Vista Catalyst Control Center Localization Chinese Standard Catalyst Control Center Localization Chinese Traditional Catalyst Control Center Localization Czech Catalyst Control Center Localization Danish Catalyst Control Center Localization Dutch Catalyst Control Center Localization Finnish Catalyst Control Center Localization French Catalyst Control Center Localization German Catalyst Control Center Localization Greek Catalyst Control Center Localization Hungarian Catalyst Control Center Localization Italian Catalyst Control Center Localization Japanese Catalyst Control Center Localization Korean Catalyst Control Center Localization Norwegian Catalyst Control Center Localization Polish Catalyst Control Center Localization Portuguese Catalyst Control Center Localization Russian Catalyst Control Center Localization Spanish Catalyst Control Center Localization Swedish Catalyst Control Center Localization Thai Catalyst Control Center Localization Turkish ccc-core-static ccc-utility CCC Help Chinese Standard CCC Help Chinese Traditional CCC Help Czech CCC Help Danish CCC Help Dutch CCC Help English CCC Help Finnish CCC Help French CCC Help German CCC Help Greek CCC Help Hungarian CCC Help Italian CCC Help Japanese CCC Help Korean CCC Help Norwegian CCC Help Polish CCC Help Portuguese CCC Help Russian CCC Help Spanish CCC Help Swedish CCC Help Thai CCC Help Turkish Click to Disc Click to Disc Editor Copy CustomerResearchQFolder DAEMON Tools Toolbar Destination Component DeviceDiscovery DeviceManagementQFolder DivX Codec DivX Converter DivX Player DocProc DocProcQFolder Dropbox EA Download Manager eSupportQFolder Fujidirekt Fotoservice 2.6 FX Equation 4 FX Graph 3 GearDrvs Google Desktop Google Earth Google Talk (remove only) Google Talk Plugin Google Toolbar for Internet Explorer Google Update Helper Google Updater GPBaseService HDAUDIO SoftV92 Data Fax Modem with SmartCP Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484) HP Customer Participation Program 10.0 HP Imaging Device Functions 10.0 HP Photosmart C4400 All-In-One Driver Software 10.0 Rel .3 HP Photosmart Essential 2.5 HP Smart Web Printing HP Solution Center 10.0 HP Update HPPhotoSmartPhotobookWebPack1 HPProductAssistant HPSSupply Instant Mode iTunes Java 6 Update 15 Java 6 Update 2 Java 6 Update 4 Java 6 Update 7 Malwarebytes' Anti-Malware MarketResearch Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - sve Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Application Error Reporting Microsoft Choice Guard Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Access MUI (English) 2007 Microsoft Office Access Setup Metadata MUI (English) 2007 Microsoft Office Enterprise 2007 Microsoft Office Excel 2007 Help Güncelleþtirmesi (KB963678) Microsoft Office Excel 2007 Help Uppdatering (KB963678) Microsoft Office Excel MUI (English) 2007 Microsoft Office Excel MUI (Greek) 2007 Microsoft Office Excel MUI (Portuguese (Portugal)) 2007 Microsoft Office Excel MUI (Swedish) 2007 Microsoft Office Excel MUI (Turkish) 2007 Microsoft Office Groove MUI (English) 2007 Microsoft Office Groove Setup Metadata MUI (English) 2007 Microsoft Office Home and Student 2007 Microsoft Office InfoPath MUI (English) 2007 Microsoft Office OneNote MUI (English) 2007 Microsoft Office OneNote MUI (Greek) 2007 Microsoft Office OneNote MUI (Portuguese (Portugal)) 2007 Microsoft Office OneNote MUI (Swedish) 2007 Microsoft Office OneNote MUI (Turkish) 2007 Microsoft Office Outlook MUI (English) 2007 Microsoft Office Powerpoint 2007 Help Güncelleþtirmesi (KB963669) Microsoft Office Powerpoint 2007 Help Uppdatering (KB963669) Microsoft Office PowerPoint MUI (English) 2007 Microsoft Office PowerPoint MUI (Greek) 2007 Microsoft Office PowerPoint MUI (Portuguese (Portugal)) 2007 Microsoft Office PowerPoint MUI (Swedish) 2007 Microsoft Office PowerPoint MUI (Turkish) 2007 Microsoft Office Proof (English) 2007 Microsoft Office Proof (Finnish) 2007 Microsoft Office Proof (French) 2007 Microsoft Office Proof (German) 2007 Microsoft Office Proof (Greek) 2007 Microsoft Office Proof (Portuguese (Portugal)) 2007 Microsoft Office Proof (Spanish) 2007 Microsoft Office Proof (Swedish) 2007 Microsoft Office Proof (Turkish) 2007 Microsoft Office Proofing (English) 2007 Microsoft Office Proofing (Greek) 2007 Microsoft Office Proofing (Portuguese (Portugal)) 2007 Microsoft Office Proofing (Swedish) 2007 Microsoft Office Proofing (Turkish) 2007 Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Publisher MUI (English) 2007 Microsoft Office Shared MUI (English) 2007 Microsoft Office Shared MUI (Greek) 2007 Microsoft Office Shared MUI (Portuguese (Portugal)) 2007 Microsoft Office Shared MUI (Swedish) 2007 Microsoft Office Shared MUI (Turkish) 2007 Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2007 Microsoft Office Word 2007 Help Güncelleþtirmesi (KB963665) Microsoft Office Word 2007 Help Uppdatering (KB963665) Microsoft Office Word MUI (English) 2007 Microsoft Office Word MUI (Greek) 2007 Microsoft Office Word MUI (Portuguese (Portugal)) 2007 Microsoft Office Word MUI (Swedish) 2007 Microsoft Office Word MUI (Turkish) 2007 Microsoft Silverlight Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft Works Microsoft WSE 3.0 Runtime Move Networks Media Player for Internet Explorer MSVCRT MSXML 4.0 SP2 (KB927978) MSXML 4.0 SP2 (KB936181) MSXML 4.0 SP2 (KB941833) MSXML 4.0 SP2 (KB954430) MSXML 4.0 SP2 (KB973688) My Club VAIO Norton Security Scan Norton Security Scan (Symantec Corporation) OCR Software by I.R.I.S. 10.0 OGA Notifier 2.0.0048.0 OpenMG Limited Patch 4.7-07-15-19-01 OpenMG Secure Module 4.7.00 PanoStandAlone Picasa 3 PS_AIO_03_C4400_ProductContext PS_AIO_03_C4400_Software PS_AIO_03_C4400_Software_Min PSSWCORE QuickTime Realtek High Definition Audio Driver Roxio Activation Module Roxio Easy Media Creator Home Scan Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB969559) Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB973704) Security Update for CAPICOM (KB931906) Security Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB973593) Security Update for Microsoft Office Outlook 2007 (KB972363) Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB957789) Security Update for Microsoft Office Publisher 2007 (KB969693) Security Update for Microsoft Office system 2007 (972581) Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB969613) Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB974234) Security Update for Microsoft Office Visio Viewer 2007 (KB973709) Setting Utility Series Shop for HP Supplies Skins Skype™ 3.5 SmartWebPrintingOC SolutionCenter SonicStage Mastering Studio SonicStage Mastering Studio Audio Filter SonicStage Mastering Studio Audio Filter Custom Preset SonicStage Mastering Studio Plugins Sony Video Shared Library Spotify Språkpaket för Microsoft .NET Framework 3.5 SP 1 - sve Status Synaptics Pointing Device Driver The Sims™ 3 The Sims™ 3 Destination Världen Toolbox TrayApp UnloadSupport Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642) Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707) Update for Microsoft Office 2007 Help for Common Features (KB963673) Update for Microsoft Office Access 2007 Help (KB963663) Update for Microsoft Office Excel 2007 Help (KB963678) Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB976416) Update for Microsoft Office Infopath 2007 Help (KB963662) Update for Microsoft Office OneNote 2007 Help (KB963670) Update for Microsoft Office Outlook 2007 Help (KB963677) Update for Microsoft Office Powerpoint 2007 Help (KB963669) Update for Microsoft Office Publisher 2007 Help (KB963667) Update for Microsoft Office Script Editor Help (KB963671) Update for Microsoft Office Word 2007 (KB974561) Update for Microsoft Office Word 2007 Help (KB963665) Update for Outlook 2007 Junk Email Filter (kb976884) VAIO Camera Capture Utility VAIO Content Folder Setting VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager VAIO Content Metadata Manager Setting VAIO Content Metadata XML Interface Library VAIO Control Center VAIO Data Restore Tool VAIO DVD Menu Data Basic VAIO Entertainment Platform VAIO Event Service VAIO Launcher Vaio Marketing Tools VAIO Media VAIO Media 6.0 VAIO Media AC3 Decoder 1.0 VAIO Media Content Collection 6.0 VAIO Media Integrated Server 6.1 VAIO Media Redistribution 6.0 VAIO Media Registration Tool VAIO Media Registration Tool 6.0 VAIO Movie Story VAIO Movie Story Template Data VAIO MusicBox VAIO MusicBox Sample Music VAIO Original Function Setting VAIO Power Management VAIO Update 4 VAIO Wallpaper Contents WebReg WIDCOMM Bluetooth Software 6.1.0.2200 VideoToolkit01 Viewpoint Manager (Remove Only) Viewpoint Media Player Windows Live Communications Platform Windows Live Essentials Windows Live inloggningsassistenten Windows Live Messenger Windows Live Upload Tool WinDVD for VAIO WinRAR archiver Wireless Switch Setting Utility VLC media player 0.9.6 Vuze ==== End Of File ===========================[/log] Lagt till LOG-taggar för den andra loggen. Cecilia - Moderator för Virus, skadliga program & botemedel [inlägget ändrat 2010-01-03 17:30:43 av Cecilia]
×
×
 • Skapa nytt...