Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

jbä

Medlem
 • Antal inlägg

  20
 • Gick med

 • Senaste besök

Om jbä

 • Medlemstitel
  Användare

Profil

 • Ort
  Stockholm
 1. tack så mycket. det visade sig att det inte var någon Malware utan en trojan . Men det är borttagen nu. så tack för hjälpen
 2. Ja exakt det är 64-bitars. Datorn har börjat bete sig konstigt och är otroligt seg på sistone. Det är Norton 2008 som jag har
 3. [log] Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 18:38:50, on 2009-02-02 Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000) Boot mode: Normal Running processes: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files (x86)\VOIPlay\voiplay.exe C:\Program Files (x86)\Nikon\NkView6\NkvMon.exe C:\Program Files (x86)\Sony\Sony Picture Utility\PMBCore\SPUVolumeWatcher.exe C:\hp\support\hpsysdrv.exe C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files (x86)\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe C:\Program Files (x86)\Razer\Salmosa\razerhid.exe C:\Program Files (x86)\Razer\Salmosa\razertra.exe C:\Program Files (x86)\Razer\Salmosa\razerofa.exe C:\Program Files (x86)\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe C:\hp\kbd\kbd.exe C:\Windows\SysWOW64\conime.exe C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cndt'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cndt'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cndt R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.facebook.com/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cndt R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=83&bd=Pavilion&pf=cndt R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.6\coIEPlg.dll O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll O2 - BHO: AOL Toolbar BHO - {7C554162-8CB7-45A4-B8F4-8EA1C75885F9} - C:\Program Files (x86)\AOL\AOL Verktygsfält 5.0\aoltb.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.6\CoIEPlg.dll O3 - Toolbar: AOL Toolbar - {DE9C389F-3316-41A7-809B-AA305ED9D922} - C:\Program Files (x86)\AOL\AOL Verktygsfält 5.0\aoltb.dll O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\hp\support\hpsysdrv.exe O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE O4 - HKLM\..\Run: [OsdMaestro] c:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD64.exe O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] c:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Program Files (x86)\Norton 360\osCheck.exe" O4 - HKLM\..\Run: [salmosa] "C:\Program Files (x86)\Razer\Salmosa\razerhid.exe" O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST') O4 - Startup: Picture Motion Browser verktyg för mediekontroll.lnk = C:\Program Files (x86)\Sony\Sony Picture Utility\PMBCore\SPUVolumeWatcher.exe O8 - Extra context menu item: &AOL Verktygsfalt Sök - C:\ProgramData\AOL\ieToolbar\resources\sv-SE\local\search.html O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O13 - Gopher Prefix: O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing) O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare (Automatic LiveUpdate Scheduler) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing) O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\HP Games\My HP Game Console\GameConsoleService.exe O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe O23 - Service: HP Chasis Button Service (HPBtnSrv) - Unknown owner - c:\hp\HPEZBTN\HPBtnSrv.exe O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files (X86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVCSer64.exe O23 - Service: Process Monitor (LVPrcS64) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing) O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\PROGRA~2\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing) O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing) O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing) -- End of file - 11077 bytes [/log]
 4. Hej! På den senaste tiden har min dator börjat bli otroligt seg. Det kan ta upp mot 20 minuter att starta upp den och sedan tar allting jätte lång tid om man till exempel ska starta internet. Är det någon som har några tips man kan göra för att "snabba på" datorn. Tack på förhand. Jonas
 5. Hej! Jag har en trolig Malware på min dator och undrar nu om någon har en pålitlig nedladdnings sida för ett bra Anti Malware program. Tack på förhand. Jonas
 6. kan inte connecta med någon av dom heller :S men jag har operativ system "Vista 64 bitars" kan det ha någon inverkarn på routern
 7. nej tyvärr, jag kan ej connecta med den ip adressen. hur gör man en factory reset
 8. Hej! Jag har en D-link 604 som router. Men på sistone har den börja att krånglat, internet stängs ner och tillexempel WIndows Live Messenger loggas ut. Jag ahr tittat på lite andra sidor och det står att jag ska uppdatera firmware.. Men jag kan ej connect till routern. Vad ska jag göra? Tack på förhand.
 9. jbä

  Blå skärm

  Tack för denna länk. Jag ska testa detta. Kan man på något sätt förstöra datorn om man följer detta????? Tack.
 10. jbä

  Blå skärm

  tack för länken. Men det är så att när jag startar upp datorn, så kommer denna blå skärm direkt. Man hinner inte logga in, "blåskärmen" kommer direkt upp. vad kan man göra då?
 11. jbä

  Blå skärm

  Hej! Jag har nygligen fått problem med min dator. Det blir en "blåskärm" oc det står Vad ska jag göra för att fixa detta problem? Tack på förhand.
 12. Hej. jag har inte för avsikt att hacka kontot. och det du sa om att logga in på den här datorn funkar inte. Något annat förslag?
 13. Hej! Min stationära dator fick då hårddisks-problem och är inne på lagning. Då har jag då min bärbara dator här, och har lite problem med att installera program osv. Det står att jag inte är administratör, och kan därmed inte installera program. När jag då går till kontrollpanelen för att ändra det, så säger den att jag inte är administratör för JOBBETS nätverk, när jag nu sitter hemma på min egen uppkoppling. Då undrar jag, hur ändrar jag så att jag kan göra få dessa rättigheter på mitt eget nätverk, utan att få upp att jag inte är administratör för jobbets nätverk när jag ska gå in på användar-konton under kontroll panelen.
 14. jbä

  Windows stängs av

  ok. Tack så mycket för hjälpen. jag testar att scanna och återkommer.
 15. jbä

  Windows stängs av

  diskenheter: Generic IC1210 CF USB DEVICE Generic IC1210 MS USB DEVICE Generic IC1210 SM USB DEVICE Generic IC1210 MMC/SD USB DEVICE Maxtor 7Y250M0
×
×
 • Skapa nytt...