Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

elisabeth.jn

Medlem
 • Antal inlägg

  15
 • Gick med

 • Senaste besök

 1. Testade på skoj att installera Windows Live Messenger 8.1 men då fick jag samma felmedelande som vid MSN 7.5. Så jag får nog behålla MSN 7.0.
 2. Jag har prövat att installera en äldre version av Msn (7.0) och det gick helt felfritt, när programmet frågade om jag ville uppdatera till den nyste versionen 7.5 svarade jag ja men det gick däremot inte, samma felmedelande dök upp igen, så jag fick installera om så nu behåller jag 7.0 och den fungerar bra! Skulle försöka att skicka en bild på mitt felmedelande men jag vet inte hur det går till. Tack för allt angagemang och hjälp:thumbsup:
 3. Försökte att i felsäkert läge installera om MSN, inloggad som administratör men fick upp medelandet att jag saknade behörighet att installera följande program, loggade då in på det andra kontot och gjorde ett försök men fick samma medelande.
 4. Ja,jag tror att jag ha backuper och installationsfiler om jag ev. skulle behöva.
 5. Avbockade Dölj skyddade operativsystemfiler men ingen annan fil dök upp.
 6. O.k förutom Tracking cookies hittade programmet inget annat. Det är väll så att det finns rester av MSN Messenger kvar efter avinstallationen då som orsakar mina problem. Är det då lämpligt att jag rensa i registret med något program, t.ex. CCleaner.(som Thomas 80 föreslog) ? eller vad bli nästa steg ?
 7. Det tar ett tag att köra AVG Anti-Spyware på hela datorn, men hittills har programmet hittat en del Tracking Cookies bl.a en som heter TrackingCokkie.MSN kan det vara något som stör ? Alla Cookies står det Medium risk på.
 8. Jag har tittat i mappen : c:\Documents and Settings\<ANVÄNDARNAMN>\Lokala inställningar\Application Data där finns ingen mapp som heter Microsoft eller Messenger, där finns endast en mapp med namnet RcIncident och den är tom. Är inloggad som administratör och har i kryssat visa alla dolda mappar. Kör nu en AVG Anti-Spyware över hela datorn. [inlägget ändrat 2007-09-05 08:45:30 av elisabeth.jn]
 9. Så fort installationen av programmet är färdigt och man skall bekräfta med att trycka på slutför kommer felmedelandet upp samt när jag försöker starta programmet ifrån genvägen på skrivbordet. Jag får ingen länk att klicka på när felmedelandet kommer.bara medelandet och en OK knapp längst ner att trycka på. Ja jag tror att min dator är virusfri, har precis kört virus scan över hela datorn, inget virus hittades. Nej,hittar inget fel i loggboken. Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 18:37:54, on 2007-09-04 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512) Boot mode: Normal [log]Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe C:\Program\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe C:\Program\NCTV\bin\dm.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\carpserv.exe C:\Program\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe C:\Program\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe C:\Program\D-Tools\daemon.exe C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program\QuickTime\qttask.exe C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe C:\Program\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe C:\Program\Grisoft\AVG7\avgcc.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe C:\Program\uTorrent\utorrent.exe C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Documents and Settings\Johansson\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\ZIQOMKMJ\HiJackThis[1].exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar4.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar4.dll O3 - Toolbar: (no name) - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [CARPService] carpserv.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Program\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] c:\program\DELADE~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup O4 - HKLM\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions O4 - HKLM\..\Run: [Telia] "C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe" /P Telia O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program\Delade filer\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\Program\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\RunServices: [PANDA ANTISPAM SERVER SERVICE] "C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PasSrv.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe" O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE" O4 - HKCU\..\Run: [blazeServoTool] "C:\Program\BlazeVideo\BlazeDTV2.1\MediaDetector.exe" O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_8 -reboot 1 O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\Program\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'LOKAL TJÄNST') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Skapa mobilfavorit - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skapa mobilfavorit... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.network.se O15 - Trusted Zone: http://www.tv4-anytime.se O15 - Trusted Zone: *.tv4-anytime.se O15 - Trusted Zone: *.tv4anytime.se O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://kc.support.telia.se/sdccommon/download/tgctlsi.cab O16 - DPF: {01113300-3E00-11D2-8470-0060089874ED} (Support.com Configuration Class) - http://kc.support.telia.se/sdccommon/download/tgctlcm.cab O16 - DPF: {1538D4E0-B2C4-402D-B71A-BA6A04BC7A5D} (PictureChooser.picChooser) - http://direct.fotomenyn.com/direct/PictureChooser.cab O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://housecall65.trendmicro.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab O16 - DPF: {32C11E38-E587-4BE9-9ABB-D69158C21CE5} (Moonlight MPEG-4 Video Decoder) - http://195.67.71.132/activex/decoder/mpeg4_dec.cab O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_2.3.2.100.cab O16 - DPF: {65F77758-B822-45FB-8F0C-08E85705EC4A} (Upload.ctlUpload) - http://direct.fotomenyn.com/direct/upload.cab O16 - DPF: {8436FE12-31DB-48BF-83BF-FE682F9160B4} (NanoInstaller Class) - http://www.nanoscan.com/cabs/nanoinst.cab O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://81.162.121.200/AxisCamControl.ocx O16 - DPF: {BE833F39-1E0C-468C-BA70-25AAEE55775E} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab.cab O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://195.67.71.132/activex/AMC.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{252B971D-3FC7-491F-A340-5932F90360D3}: NameServer = 192.168.1.1,192.168.1.5 O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{252B971D-3FC7-491F-A340-5932F90360D3}: NameServer = 192.168.1.1,192.168.1.5 O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: Download Manager Lite Service (DownloadManagerLite) - NetCableTV - C:\Program\NCTV\bin\dm.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: SF FrontLine Drivers Auto Removal (v1) (sfrem01) - Protection Technology (StarForce) - C:\WINDOWS\system32\sfrem01.exe -- End of file - 10858 bytes [/log] Moderator redigerade inlägg med LOG Snälla, använd LOG-knappen uppe till höger i inläggsfönstret nästa gång. Markera och klicka på LOG. Posta. Tack! [inlägget ändrat 2007-09-04 18:53:13 av Stefan Eklinder]
 10. Mitt MSN program slutade fungera så jag avinstallerade det och skulle installera om det på nytt, installationen gick bra men när jag skulle trycka på slutför när allt var klart dök en ruta med ett felmedelande upp. msnmsgr.exe-Programfel. Det gick inte att initiera programmet korrekt80x0000005).Klicka på OK för att avsluta programmet. Har prövat att åter avinstallera och återinstallera men det blir detsamma. Vad skall jag göra ?
 11. Hej igen och tack för all hjälp. Nu fungerar det utmärkt ! Full signalstyrka i hela huset ! Är det svårt att sätta upp den ena datorn som ftp-server, om jag vill dela ut mappar till de övriga datorerna ? För jag kan väll inte sammankoppla de båda de båda nätverken ? [inlägget ändrat 2007-08-24 17:37:00 av elisabeth.jn] [inlägget ändrat 2007-08-24 17:39:35 av elisabeth.jn]
 12. Tack för alla svar !!! Kan jag använda mig av 2 st.Zyxel p-320w routers ? Har nämligen 2 st. likadana,med en lång sladd emellan.
 13. Ja modemet har 4 portar men bara 1 fungerar att använda för bredbandet. En är om man har tv via modemet och de andra 2 har ingen funktion enl. telia.
 14. Jag har tänkt på den varianten också, men grejen är det att jag ha 2 stationära datorer kopplade via kabel till routern. Om jag förstått det rätt bli det inte samma hastighet om jag kör trådlöst även till dessa. Finns det inget som kan öka signalstyrkan ?
 15. Har nyligen bytt brebandsabonnemang till Telia 24 MB fick då ett nytt modem ZyXel P660H samt en router P-320W. Har två stationära datorer kopplade med kabel till routern samt en bärbar dator, en Nintendo WII samt ett Nintendo DS som vi försöker att få kontakt med via det trådlösa nätverket i routern. Modem, router och de stationära datorerna är placerade i ena änden av vårt hus de övriga apparaterna i den andra änden, en del väggar finns alltså emellan. Signalen i det trådlösanätverket är mycket dåligt trots att vi bytt antenn på routern enl. ZyXel skulle den nya antennen förstärka signalen ca 2.5 ggr men detta var alltså inte tillräckligt. Jag hoppas någon kan tipsa mig om hur jag kan få mitt nätverk att fungera bättre. Skall vi byta router till någon som är bättre ? Hur fungerar en extra access point? Är det en router till eller.... Tacksam för svar Elisabeth
×
×
 • Skapa nytt...