Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

samme77

Medlem
 • Antal inlägg

  11
 • Gick med

 • Senaste besök

 1. Jag gjorde nyligen en helt ny ominstallation av min dator. Jag har nu installerat iTunes på datorn, men hur gör jag för att lägga på mina 1700 låtar som finns på iPhonen till iTunes bibliotek så att jag kan synkronisera?
 2. Det har du rätt i. Gör ett nytt försök. [log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 17:40:13, on 2009-01-15 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\stsystra.exe C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe C:\WINDOWS\vsnpstd.exe C:\DOCUME~1\SAMUEL~1\LOCALS~1\Temp\clclean.0001 C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe C:\Program Files\Seagate\Basics\Basics Status\MaxMenuMgrBasics.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\Program Files\Pigeon Express\Pigeon Express.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe C:\Program Files\Creative Professional\E-MU PatchMix DSP\EmuPatchMixDSP.exe C:\Program Files\Seagate\Basics\Service\SyncServicesBasics.exe C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe C:\Program Files\Creative\MediaSource5\MtdAcqu.exe C:\Program Files\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CreativeLicensing.exe C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe C:\Program Files\AVerTV 6.0\AVerQT.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSEC.EXE C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqnrs08.exe C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.se/ig/dell?hl=sv&client=dell-row&channel=se&ibd=5060919 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Page_URL = www.google.se/ig/dell?hl=sv&client=dell-row&channel=se&ibd=5060919 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R3 - URLSearchHook: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll O1 - Hosts: HPBA8CA1 HP001CC4BA8CA1 O2 - BHO: (no name) - {08246229-3f07-49bc-843f-6e14b52ecde0} - C:\WINDOWS\system32\ziniguhe.dll (file missing) O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O3 - Toolbar: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] stsystra.exe O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r O4 - HKLM\..\Run: [MBMon] Rundll32 CTMBHA.DLL,MBMon O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [VoiceCenter] "C:\Program Files\Creative\VoiceCenter\AndreaVC.exe" /tray O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\Program Files\McAfee\SpamKiller\MSKDetct.exe /uninstall O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe O4 - HKLM\..\Run: [sweetIM] C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe" O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE O4 - HKLM\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -scheduler O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [basicsmssmenu] "C:\Program Files\Seagate\Basics\Basics Status\MaxMenuMgrBasics.exe" O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKLM\..\Run: [jaworukame] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\refurepo.dll",s O4 - HKCU\..\Run: [setDefaultMIDI] MIDIDef.exe O4 - HKCU\..\Run: [Pigeon Express] "C:\Program Files\Pigeon Express\Pigeon Express.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] ~"C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [sweetIM] C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe" O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_9 -reboot 1 O4 - HKCU\..\Run: [MtdAcqu] "C:\Program Files\Creative\MediaSource5\MtdAcqu.exe" /s O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [jaworukame] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\refurepo.dll",s (User 'LOKAL TJÄNST') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [jaworukame] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\refurepo.dll",s (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = ? O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe O4 - Global Startup: HP Photosmart Premier Snabbstart.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: QuickTV.lnk = C:\Program Files\AVerTV 6.0\AVerQT.exe O8 - Extra context menu item: &Google-sökning - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Översätt engelskt ord - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html O8 - Extra context menu item: Bakåtlänkar - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Lagrad bild på sida - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Liknande sidor - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O15 - Trusted Zone: *.cdon.com O15 - Trusted Zone: *.cdon.se O15 - Trusted Zone: *.sf-anytime.com O15 - Trusted Zone: *.tv4-anytime.se O15 - Trusted Zone: *.tv4anytime.se O16 - DPF: {2250C29C-C5E9-4F55-BE4E-01E45A40FCF1} (CMediaMix Object) - http://musicmix.messenger.msn.com/Medialogic.CAB O16 - DPF: {2AF5BD25-90C5-4EEC-88C5-B44DC2905D8B} (DownloadManager Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.0.6.5.cab O16 - DPF: {5F8469B4-B055-49DD-83F7-62B522420ECC} (Facebook Photo Uploader Control) - http://upload.facebook.com/controls/FacebookPhotoUploader.cab O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.mypix.com/importer/ImageUploader4.cab O16 - DPF: {BDBDE413-7B1C-4C68-A8FF-C5B2B4090876} (F-Secure Online Scanner 3.3) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL avgrsstx.dll C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL C:\WINDOWS\system32\yihazuso.dll ortrhy.dll hhblxb.dll O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe O23 - Service: Basics Service - Seagate Technology LLC - C:\Program Files\Seagate\Basics\Service\SyncServicesBasics.exe O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Creative Labs Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CreativeLicensing.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSEC.EXE O23 - Service: Google Desktop-hanteraren 5.7.806.10245 (GoogleDesktopManager-061008-081103) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe O23 - Service: HP Port Resolver - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPBPRO.EXE O23 - Service: HP Status Server - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPBOID.EXE O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://ljungblom.wordpress.com/ -- End of file - 14366 bytes [/log] Återkommer senare inatt. Måste tyvärr jobba...
 3. Ok, här följer hijackthis: [log]O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = ? O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe O4 - Global Startup: HP Photosmart Premier Snabbstart.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: QuickTV.lnk = C:\Program Files\AVerTV 6.0\AVerQT.exe O8 - Extra context menu item: &Google-sökning - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Översätt engelskt ord - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html O8 - Extra context menu item: Bakåtlänkar - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Lagrad bild på sida - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Liknande sidor - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O15 - Trusted Zone: *.cdon.com O15 - Trusted Zone: *.cdon.se O15 - Trusted Zone: *.sf-anytime.com O15 - Trusted Zone: *.tv4-anytime.se O15 - Trusted Zone: *.tv4anytime.se O16 - DPF: {2250C29C-C5E9-4F55-BE4E-01E45A40FCF1} (CMediaMix Object) - http://musicmix.messenger.msn.com/Medialogic.CAB O16 - DPF: {2AF5BD25-90C5-4EEC-88C5-B44DC2905D8B} (DownloadManager Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.0.6.5.cab O16 - DPF: {5F8469B4-B055-49DD-83F7-62B522420ECC} (Facebook Photo Uploader Control) - http://upload.facebook.com/controls/FacebookPhotoUploader.cab O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.mypix.com/importer/ImageUploader4.cab O16 - DPF: {BDBDE413-7B1C-4C68-A8FF-C5B2B4090876} (F-Secure Online Scanner 3.3) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL avgrsstx.dll C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL C:\WINDOWS\system32\yihazuso.dll ortrhy.dll hhblxb.dll O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe O23 - Service: Basics Service - Seagate Technology LLC - C:\Program Files\Seagate\Basics\Service\SyncServicesBasics.exe O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Creative Labs Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CreativeLicensing.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSEC.EXE O23 - Service: Google Desktop-hanteraren 5.7.806.10245 (GoogleDesktopManager-061008-081103) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe O23 - Service: HP Port Resolver - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPBPRO.EXE O23 - Service: HP Status Server - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPBOID.EXE O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://ljungblom.wordpress.com/ -- End of file - 14366 bytes[/log] och här den fullständiga loggen från mbam: [log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.33 Databasversion: 1654 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 2009-01-15 17:48:20 mbam-log-2009-01-15 (17-48-20).txt Skanningstyp: Snabb skanning Antal skannade objekt: 67248 Förfluten tid: 7 minute(s), 32 second(s) Infekterade minnesprocesser: 0 Infekterade minnesmoduler: 0 Infekterade registernycklar: 2 Infekterade registervärden: 1 Infekterade registerdataposter: 0 Infekterade mappar: 0 Infekterade filer: 0 Infekterade minnesprocesser: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade minnesmoduler: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade registernycklar: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{08246229-3f07-49bc-843f-6e14b52ecde0} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{08246229-3f07-49bc-843f-6e14b52ecde0} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully. Infekterade registervärden: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\jaworukame (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully. Infekterade registerdataposter: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade mappar: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade filer: (Inga illasinnade poster hittades) [/log]
 4. Varje gång jag startar datorn (sen igår eftermiddag) får jag fram meddelandet: "Det gick inte att läsa in C:\WINDOWS\system32\refurepo.dll Det går inte att hitta den angivna modulen." Inte nog med det. Idag när jag startade upp den fick jag: "Datorn har återställts efter ett allvarligt fel." Jag har kört Malwarebytes Anti-Maleware och den hittar då X antal infekterade objekt. Programmet påstår sej radera filerna utan problem, men när jag sen kör programmet igen hittar den fortfarande infekterade objekt. Del av mbam-logen lyder: Infekterade registernycklar: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{08246229-3f07-49bc-843f-6e14b52ecde0} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{08246229-3f07-49bc-843f-6e14b52ecde0} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully. Infekterade registervärden: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run\jaworukame (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully. AVG påminner mej ständigt om mina virus. Nån som har nåt tips på vad jag ska göra?
 5. Hej! 1. Ja, det verkar vara lika varesej filmklippet är 1 eller 30 minuter. 2. Ja, ljudbilden försvinner efter ca 75% på timeline. Jag kollade även på förloppsmätaren vid import av avi och såg att dom sista 25% gick väldigt mycket fortare än resten, så helt klart är det något som händer och går snett vid själva importen. Men hårddiskutrymme har jag, så det är inte det.
 6. Hej igen! För att klaragöra mitt problem: 1. Helt korrekt 2. Videofilen som jag lyckas importera (alltså avi) har ljud. Men ljudet försvinner, upphör att funka, efter ca 75% av filen, i Premiere. Bilden funkar dock hela vägen. 3. Importerar jag en ljudfil för sej har jag aldrig stött på problemet med att ljudet slutar. Därav min fundering om man kunde rippa av ljudet från videofilen och lägga in den för sej. Videoredo hjälpte mej tyvärr inte. Och i Windows MovieMaker funkar allt utmärkt, förutom att jag inte gillar programmet då. Men det är inte endast "mina" avi-filer som inte funkar. Har fått filer direkt från en DV-kamera där samma problem dyker upp i Premiere. Blev problemet tydligare?
 7. Nope, att byta filändelsen funkade inte. Det gjorde att Premiere la av fullständigt. Men alla mpeg-filer är ju i DVD-format. Det borde den väl kunna läsa? Ingen som har nån lösning på att ljudet försvinner? Jag lyckades lura Premiere själv där...men lösningen känns en aning omständig. Ljudet brukar funka till ca 75% av filen innan det lägger av. Så jag gjorde filen dubbelt så lång än vad den egentligen är i Nero och infogade sedan den i Premiere. Då fick jag med allt ljud jag ville ha, och klippte sedan bort den överflödiga filen. Men som sagt...en aning omständigt när jag vet att hela filen faktiskt har ljud från början.
 8. Ja, Pro 2.0 menar jag. Jag får felmeddelandet "Unsupported format or damaged file." varenda gång jag ska importera en mpg-fil. Och ja, jag har testat med en massa olika filer som utmärkt funkar i andra program som tex Nero.
 9. Trycker jag F5 i Premiere får jag ett felmeddelande som lyder "Port Error. Check that the selected port is available or not in use by another process." Nero verkar inte heller kunna hitta tv-kortet så AVerTV är det enda programmet jag nånsin lyckats spela in i. Och där måste jag spela in i MPEG-format och mitt Premiere stöder inte MPEG-format utan tar bara emot AVI-filer, tyvärr.
 10. Tjena! Jag håller på att sätta ihop en video med gammalt VHS-material på datorn med Adobe Premiere. Problemet är att när jag importerar en videofil så försvinner ljudet efter ett tag på filen, trots att det är ljud på hela filen. Nån som har nån lösning? Finns det nåt bra program som kan ta ljudet från en AVI-fil så att jag kan lägga in den för sej? Att spela in ljudet för sej och sen synka ihop det känns som en evighetsgöra... För att få in VHS-videon använde jag mej av mitt AVerMedia-tv-kort samt AVerTV 6.0 och spelade in som MPEG. Sen för att kunna använda filen i Adobe konverterade jag filen i Nero 6.0 till okomprimerad AVI. /samme
×
×
 • Skapa nytt...