Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

MvS

Medlem
 • Antal inlägg

  122
 • Gick med

 • Senaste besök

Allt postat av MvS

 1. Hej har ett mycket tröttsamt problem! Inköpte en Packard Bell TE69HW för ett halvår sedan och det har bara varit strul. För att gå rakt på sak så kommer jag inte in på HD utan den stannar bara i en ljusblå ruta med uppmaningen: --- Återställning Din dator behöver repareras Ett oväntat fel uppstod Felkod: 0xc0000034 etc... --- Det är lite av moment 22 då jag: inte kan boota med USB (trots ändring i BIOS från UEFI till Legacy) inte kan nå startreparation/fabriksinställningar (Alt+F10 vid booten) inte kan komma in på HD ens i konsolläge (typ CMD) inte har installationsmedium då detta var förinstallerat på datorn Har prövat att nå B/U från extern media vilket först gick men sedan inte... (det finns inte någon optisk enhet på datorn)! Har kommit så långt i min analys att jag tror dels att partitionerna på HD inte är allokerade (saknar enhetsbokstav) samt att det är något strul i MBR kanske på grund av detta. Jag behöver på något sätt kunna ta mig in på HD och undrar om det finns någon som vet hur detta kan göras utan att jag måste lämna in datorn eller byta HD? Tacksam för svar!
 2. Hej! Är på jakt efter en metod i Excel 2010 där jag kan sammanställa en ackumulerad lista på ett kalkylblad med textdata från likartade kolumner i andra kalkylblad så att alla data hamnar i en obruten följd. Det är som så att jag ett antal epostlistor för olika utskick som ligger på 7 olika flikar i tabeller med samma format. Nu vill jag ha en huvudtabell på en första flik där alla epost-adresserna presenteras ackumulerat i denna "parent"-tabell. Alla uppdateringar jag gör i parent-tabellen måste kunna synkas mot respektive förekomst i "child-tabellen". Har sökt info men hittar bara svar om pivottabeller som jag testat men inte funnit användbart för sammanställning av endast textinnehåll som detta handlar om! Funktionen "LetaRad" verkar heller inte kunna fungera för att kunna jobba med uppdateringar utan bara visar sammanställd info... Finns det någon med ett hett tips hur jag kan gå till väga? //Magnus
 3. Monshi! Som sagt uppskattar enormt ditt engagemang och din välvillighet! Skall titta på detta och försöka klura ut hur det hela hänger ihop! Jag önskar dig en trevlig helg! //Magnus
 4. Hej igen! Jag tycker det du skriver verkar vettigt som ett modus operandi men kan inte alls se hur jag konkret skall gå tillväga eftersom jag ännu inte tagit mig tid att på allvar lära mig VBA, i alla fall på denna nivå. Hittills i andra projekt har jag tagit befintlig kod och moddat vid behov men kan som sagt inte knacka egen. Du har varit till stor hjälp vid flera tillfällen och visserligen skulle jag bli själaglad om du kunde bistå även i detta fall med kodhjälp men jag kan förstå fullt ut om du känner det blir lite för mycket gratisleverans och att du inte har tid eller lust att lägga mer energi på detta. Jag är bara oerhört imponerad att det i dessa tider av egennytta och självupptagenhet finns vänliga själar som du som bistår andra med hjälp i detta forum utan direkta krav på motprestation. Kan och vill du så tar jag ödmjukt emot din hjälp i detta, men jag har som sagt full förståelse om du känner du levererat tillräckligt i denna fråga! //Magnus
 5. Ja det ser väl alldeles utmärkt ut! //Magnus
 6. Att söka från flera fält är inte absolut nödvändigt! Jag skulle vara glad om jag bara kunde använda fältet "Verksamhetsnamn" som sökfält bara de andra fälten uppdaterar sig i userfrom med postinformationen! Går det i så fall att kalibrera sökningen så att den inte behöver en exakt formulering? Det är bra om man tex söker efter "Företaget AB" och bara behöver ange "Företag" för att posten skall hittas! //Magnus
 7. Hej igen och tack för ditt svar! Det blev nog ett litet missförstånd från min sida där + att påskhelgen kom emellan. I mina tankebanor har jag utgått lite grand från funktionaliteten i MS Access även om det där handlar om ett annat program. Det innebär att jag vill försöka få Excel att med ett användarformulär (userform) kunna visa utvald information från en post (rad) ur Arbetsbokens Blad1. Detta skall ske genom att man anger postspecifik information som tex "Företag" eller "Efternamn" på ett ställe i userform varvid de övriga fälten fylls i med relevant information från från den posten då man klickar på "Sök". - Låter det krångligt? Jag antar att VBA för kunna veta vilken post (rad) som informationen skall hämtas från behöver någon form av primärnyckel (liksom Access) för att förstå hur fälten (kolumnerna) hänger samman inom en post, eller? //Magnus
 8. Hej Monshi! Hur går det? Har du haft tid att titta vidare på filen jag skickade dig? Om inte du känner du har mer att ge här så förstår jag dig fullt ut då jag inser att du säkert också har ett liv utanför e-forum... ! Jag vill i sådana fall ändå tacka dig för de inputs du kommit med hittills! //Magnus
 9. Det ideala vore förstås att man kan välja vilket fält som helst i userform och ange ett sökkriterium och att alla de andra fälten då uppdateras med info från den posten (raden) ur tabellen. Men jag börjar inse att det kanske kräver någon form av primärnyckel á la MS Access som kanske blir lite för svår för Excel - med eller utan VBA - att klara. Kanske om man styr efter första kolumnen, vad tror du? Hela detta projekt handlar om att hur bra MS Access än må vara som databashanterare så är det programmet inte lika spritt som Excel och finns ej heller för Mac, Excel är lite mer "var mans egendom" så att säga och det var själva baktanken när jag började mixtra med detta... Data skulle kunna sparas kanske med hjälp av ytterligare en knapp som man klickar efter ev uppdatering... //Magnus
 10. Det var verkligen generöst av dig! Även om du givetvis inte kan fixa allt så tror jag att jag måste se för att förstå och då är denna hjälp avgörande! Jag bifogar den zippad utan medlemsdata. Det är ju trots allt relationen mellan tabell och userform som är det intressant och inte innehållet! Du kan ju alltid lägga in testdata om du kommer så långt, bara för att kolla att det fungerar! Medlemslista TEST.zip Tackar på förhand! //Magnus
 11. Tack för ditt tålamod! Funktionen är att söka i tabellen efter medlemsdata och att i förekommande fall kunna uppdatera denna. Jag vill på detta sätt emulera MS Access möjligheter att använda ett formulär som huvudarbetsyta för användarna. Jag bifogar en bild på formuläret så som det ser ut nu med alla fält och deras fältnamn som skall anropa Tabell2 i själva Excelarket (Blad1) Har lagt in koden du bifogade i UserForm enligt följande: Prövade att stega och det som händevar att cursorn flyttade sig mellan fälten i designformuläret fram till "cbClose" där den stötte på patrull och stannade. Vad händer sedan? //Magnus
 12. Hej! Du har nog fått en utmaning i detta! Jag har jobbat lite med SQL (i MS Access) och en del html, fast jag är ingen fantom på kodning som du märker. Jag fattar fortfarande inte var de olika kommandona skall ligga! Har försökt minutiöst följa ditt kodexempel men det går smått med framgången därvidlag! Jag förstår visserligen vilka kodytor du talar om men inte hur de olika anropen hänger ihop gentemot varandra! Så här ser mitt formulär ut: Private Sub Label1_Click() End Sub Private Sub Label10_Click() End Sub Private Sub Label3_Click() End Sub Private Sub foretag_Change() End Sub Private Sub Label5_Click() End Sub Private Sub Rubrik_Click() End Sub Private Sub cbFind_Click() Dim id As String On Error Resume Next id = Me.tbCompany.Text * 1 On Error GoTo 0 If Me.tbCompany.Text = "" Or Blad1.GetValue(id, "Företag") = 0 Then MsgBox "Ange ett existerande företagsnamn för att hämta.", vbCritical, "Fel" Exit Sub End If End Sub Private Sub tbPostAddress_Change() Me.tbPostAdress.Text = Blad1.GetValue(id, "Adress") End Sub Private Sub tbPostPostcode_Change() Me.tbPostPostcode.Text = Blad1.GetValue(id, "Postnummer") End Sub Private Sub tbPostCity_Change() Me.tbPostCity.Text = Blad1.GetValue(id, "Ort") End Sub Private Sub tbSurname_Change() End Sub Private Sub UserForm_Click() End Sub Private Sub Stängknapp_Click() Unload Me End Sub Private Sub UserForm_Show() End Sub Min tabell heter "Tabell2" och har sina headers på rad 4 och dataintervallet sträcker sig i nuläget från B5 till V134. Fattade heller inte var någonstans du tycker jag skall placera: Me.Left = Application.ActiveWindow.Width / 2 Me.Top = Application.ActiveWindow.Height / 2 för att centreringen av formuläret skall ske... Sorry Monshi, men jag är lite vilsen i detta - orkar du hjälpa mig ytterligare eller får jag söka kunskap annorstädes? //Magnus
 13. Tack Monshi för ditt engagemang! Dina kunskaper i ämnet vida överstiger mina och jag har lite svårt att sortera ut vad som skall vara vart. Som jag ser har jag tre olika kodytor jag kan arbeta med i VBA i projektredigeraren: Blad1 (Arbetsbokens VBA) Formuläret (både kod och grafisk yta) Moduler Dessutom har jag själva Bladfliken i Excels arbetsbok där själva tabellen med alla medlemsdata står. Har jag förstått rätt att jag skall lägga den kodsekvens du var så vänlig och bifogade ovan (Function GetValue... osv.) i kodytan för Blad1? Hur kodar jag de respektive textrutorna i formulärets kodyta så att de kommunicerar med tabellen (Tabell 2) i bladfliken (Blad1)? Lyckades dock lägga in formuläranropet (i Modul 1) och koppla det till en knapp på Blad1 så att det nu fungerar hjälpligt. Däremot behöver jag centrera formuläret mot arbetsytan i blad1 - hur går det till? Ja, som du ser är jag lite trög i att fatta hur VBA knackas effektivt även om jag är dig tacksam att du har tålamod och tar dig tid med detta! //Magnus
 14. Tack Monshi! Jag rör mig just nu i ett okänt rum och försöker höja mitt kunskapstak bit för bit! Eftersom jag har jobbat en del med Access där man helt enkelt pekar en kontrolls egenskap mot ett fält i en tabell så måste jag skruva om lite i tänket här. Vad använder jag för variabeltyp om jag tex vill söka en textsträng (typ "Verksamhetsnamn" eller "Efternamn") i stället för heltal (Integer) i Dim? Hur koppla resp textfält i userform mot VBA-koden? Är det bara copy/paste från ditt exempel fast med utbytta kontrollnamn? (Jag antar att det sker i kodrutan för formuläret) Hur kan jag anropa formuläret i själva Exceltabellen, dels om jag har en knapp ("Koppla makro...", eller??), dels om jag vill det öppnar automatiskt? //Magnus
 15. Tack för svar Monshi! Eftersom jag inte är en hejare på VBA förstår jag inte riktigt hur jag skall göra. Men jag har lagt "Function GetValue..." i Blad 1:s objekts kodruta i VBA editorn och "Put Value..." i en egen modul (Modul 1). Hur kopplar jag sedan userform till koden och formuläret till en sökknapp på själva Excelarket? Det finns inget alternativ då jag försöker koppla makro till knappen... //Magnus
 16. Goddag därute i forumet! Har ett litet projekt som jag behöver hjälp med. Jag har skapat ett medlemsregister i Excel för en förening. Medlemsuppgifterna har jag importerat från ett annat webbaserat program som kommer att upphöra inom kort. Problemet är att Excel-arket blir så stort med många kolumner från importen och jag skulle behöva presentera utdrag ur detta vi en userform i VBA. Jag har kommit så långt att jag designat formuläret (se bild) Jag har tidigare jobbat en hel del i MS Access och designat formulär men då via designverktyg där. Jag har förstått att jag måste koppla VBA-kod till formuläret, men hur gör jag det? Min tabell på Excelfliken är designat så att kolumnerna står som fält och raderna som poster (precis som i access). Finns där någon vänlig och kunnig person som kan tipsa mig om någon VBA kod så att man kan söka i tex "Verksamhetsnamn" och sedan få övriga fält ifyllda från den posten? Med hopp om svar! //Magnus
 17. Har nu testat att ladda ner Sysresccd och hittar inget på denna iso som kunde vara relevant på mitt problem! Har Googlat Foremost och Photorec men de verkar handla om file-recovery, inte återställning av filsystem som sådant... Jag "har" ju alla filerna kvar men de ligger på en partition som är unallocated. Det bara måste finnas någon enklare lösning att återställa ett förlorat filsystem utan att man formaterar om disken och därmed förlorar alla data, eller...? //Magnus
 18. Tack för tipset "Flitig"- Jag skall testa det! //Magnus
 19. Cecilia! Glömde fråga ifall du tror att "Minitool..." i den köpta versionen skulle fixa mitt problem enligt ditt förmenande? //Magnus
 20. Hej Cecilia! Tack för svar! Den hittar bara gamla partitioner i den snabbsökning jag gjorde. Problemet är att det liksom blir lite Moment 22 över det hela; partitionen är oformaterad och kan därför inte visa data - formaterar jag så förlorar jag data. Så här ser den i alla fall ut i "Minitool Partition Recovery": //Magnus
 21. Ett enda ofokuserat knapptryck tog det...! Har en LaCie 2Tb extern HD som jag använder för BU. Härom dagen skulle jag skapa en räddningsdisk åt Paragon som jag använder som BU-program och var inte helt uppmärksam utan missade att ändra sökväg för startmediet så att den pekade på min LaCie HD i stället. Upptäckte precis efter jag satt igång det hela men då var det försent! Filsystemet på min LaCie hade tagits bort! Jag har Googlat och sökt runt på snart sagt alla tänkbara lösningar, laddat ner flera program som påstås kunna lösa problemet men går bet på en lika enkel som billig lösning! Program som jag testat är: Data Recovery Mini Tool Partition... PC Inspector File Recovery Testdisc 7.0 Recuva Flera av verktygen kostar en massa pengar för att göra jobbet och det känns försmädligt att behöva punga ut med flera hundralappar för ett program som jag sannolikt behöver en endaste gång och som jag i förväg inte vet kan lösa problemet 100%! Gratisvarianterna verkar inte fungera på detta problem eller så har de begränsningar i kapacitet. Dilemmat är att alla filer ju finns kvar på LaCie-disken och det är inget fysiskt fel på hårdvaran, det är bara det att eftersom allt ligger som "Raw" och att det inte finns ett filsystem så jag kan accessa dem! Blir uppmanad att formatera LaCie-disken men jag vill inte förlora alla viktiga filer och det handlar om ca 1,4 Tb så jag kan heller inte skapa någon större partition "på sidan om" och rädda data den vägen! Finns det någon enkel metod att lösa detta på eller sitter jag med lång näsa och tvingas förinta flera års BU? Någon som har tips? //Magnus
 22. Tack alla för svar! Jag löste det hela genom att göra en ren installation av Windows 7! //Magnus
 23. Hej C. Jag har som sagt prövat all tänkbara kopplingsvarianter utan framgång. Om jag ändrar mina IPv4 inställningar i burkarna till fixa IP-adresser och anger routerns IP så bryts bara internetförbindelsen. I routern har jag då angett korrekt IP samt markerat för dynamisk förhandling mot modemet. Jag har gjort så i andra nätverk jag tidigare jobbat med och då har det funkat. Har kommit så långt i mina funderingar att detta kanske handlar om någon dold inställning i registret eller så som hindrar min stationära att öppna upp mot nätverket. Jag hade f.ö. en stor krasch igår där jag fick återställa allt från en tidigare backup. Månde jag fått med någon gammal inställning som blockerar... //M
 24. Hej Thomas och tack för ditt svar! Jag har prövat båda varianterna och även provat olika providerordning: (Modem - Router - Switch - Noder/Modem - Switch - Router - Noder) men jag misstänker att felet sitter djupt i nätverksinställningarna på min stationära... Se mitt svar till Cecilia! //Magnus
 25. Den IP-adressen varierar ju eftersom det handlar om automatisk tilldelning, eller? Helst vill jag tilldela alla tre enheterna fasta IP och sedan låta routern kommunicera med Comhem-modemet med automatisk tilldelning och dela ut till de tre enheterna med fasta IP! Som det är nu verkar datorerna ignorera router-funktionen och bara använda den som switch mot modemet! Det är min stationära burks nätverksinställningar som verkar krångla med att inte tillåta ändring i hemgruppen jag skapat! Den sparar inte inställningen om jag försöker att ändra i "Avancerade delningsinställningar"! //Magnus
×
×
 • Skapa nytt...