Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

miclj

Medlem
 • Antal inlägg

  16
 • Gick med

 • Senaste besök

 1. Enligt mappstrukturen så stämmer det bra mot hur jag sparar mapparna. En huvudmapp med undermappar för varje version. Angående kolumner så är det önskvärt med de 4 du listat.. Version, går det att få så den listar mappnamnet menar du.. Det vore fint om det gick Länk till dokumentet är väl egentligen ingen jätte nödvändighet, bara att det är smidigt att kunna utgå från excel-filen om man vill öppna filer.. Man sparar alltid lite tid att ha snabb tillgång för att kunna öppna den senaste filen.. Slippa klicka runt bland mapparna..
 2. Jag har använt mig av system förut som versionshanterar dokument, vilket är väldigt smidigt. Men eftersom jag oftast behöver ha någon form av förteckning av dokument jag arbetar med (främst när jag ska skicka iväg dokument till någon annan) så blir det endel pill med det. Förra systemet kunde autogenerera ett utdrag av filer som fanns där, men krävde endel handpåläggning för att få det snyggt och läsbart. Blir ganska tidskrävande om man har 500 filer.. Därför jag tänkte försöka använda mig av excel som skapade en förteckning utifrån filer som finns i en mapp. Låter ju enkelt när man inte har några direkta kunskaper om hur man uppnår det, hur svårt kan det vara liksom Tror jag får omvärdera det lite..
 3. Det kan tillkomma dokument. Ska man strikt köra på versionshantering så borde de hamna i ursprungsmappen, dvs 1.0. Men då jag ibland behöver leverera iväg dokument till andra personer så kan det bli att de tillkommna dokumenten kommer hamna i en annan mapp tex 2.0. För jag behöver ha lite spårbarhet i vad jag levererat iväg, och vill inte blanda ihop dokumenten. Jag levererar oftast en 1.0 sen kan det bli ändringar/nya dokument då får de hoppa till 2.0 (man kan se det lite som att det speglar leverans1 och leverans2).. Känner att det blir ganska rörigt det här.. Är enkelt att bygga mappstrukturer i windows så man sparar filer, med resultatet att det blir massa mappar att hålla ordning på.
 4. Tack, en början att titta på.. Ska "bara" lära mig lite mer kod
 5. Min tanke är såhär.. Säg att jag arbetar med massa textdokument. Dessa vill jag ha någon form av enkel versionshantering på, så jag sparar de i en mapp som heter 1.0 Sen vill jag skapa en förteckning över mina dokument, det gör jag i excel där jag listar filnamn, datum, sökväg.. Men säg jag måste ändra i några dokument, dvs göra en ny version. När jag är färdig med dokumenten sparar jag dem i en ny mapp som heter 2.0 Då vill jag uppdatera min förteckning i excel. Kör jag mitt skript så kommer det fylla på med filerna i mapp 2.0, vilket gör att jag får dubbletter i min förteckning. Därför vill jag ha någon sökning som kollar om dokumentet redan finns i förteckningen och isåfall uppdaterar vissa fält. Eftersom jag vill ha en enklare versionhantering så vill jag inte skriva över filer, utan använda mig av flera mappar. Där det blir lite bökigt
 6. Nej det är väl inte det bästa att börja med.. Men jag behövde funktionen för att spara tid, å man måste ju försöka innan man ger upp Tack för länkarna..
 7. Jag har väldigt begränsade kunskaper i VBA, då detta är typ första gången jag försöker göra något Försöker googla och läsa lite här och där för att se hur man bygger kod.. Så om du har tid/lust vore lite mer konkret info/kod till stor hjälp..
 8. Hej.. Jag sitter och försöker förstå mig på lite VBA i Excel, men går väl sådär.. Har en kodsnutt som tittar i en mapp och listar filerna som finns där (filnamn, datum, länk).. Detta verkar jag ha fått snurr på och excel skriver ner min information.. Men nu vill jag utöka lite funktionalitet, där kör jag fast.. Säg att jag modifierar vissa filer som jag har i min ursprungsmapp (och har läst in information i excel) och lägger dem i en annan mapp.. Jag har filer med samma namn, men med annat datum samt sökväg.. Kan man få en funktion som gör att excel jämför min data i kalkylbladet emot den nya mappen jag vill titta i och endast uppdatera vald information på excelbladet (datum, sökväg)? Den koden jag har gör gör så att excel fortsätter fylla på kalkylbladet, vilket gör att jag får dubbletter.. 'Sub rad() 'End Sub 'Force the explicit delcaration of variables Option Explicit Sub ListFiles() 'Set a reference to Microsoft Scripting Runtime by using 'Tools > References in the Visual Basic Editor (Alt+F11) 'Declare the variables Dim objFSO As Scripting.FileSystemObject Dim objTopFolder As Scripting.Folder Dim strTopFolderName As String 'Assign the top folder to a variable With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker) .AllowMultiSelect = False .Title = "Välj mapp med filer till granskning" .Show If .SelectedItems.Count = 0 Then MsgBox "Operation Cancelled by the user", vbExclamation + vbOKOnly, "List Files": Exit Sub strTopFolderName = .SelectedItems(1) End With ' create a new sheet ' ThisWorkbook.Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count)).Name = Mid$(strTopFolderName, InStrRev(strTopFolderName, "\") + 1) 'Insert the headers for Columns A through F Range("A3").Value = "Dokument" Range("C3").Value = "Datum" 'Range("D3").Value = "Fil Typ" 'Range("E3").Value = "Sökväg" Range("D3").Value = "Länk" 'Create an instance of the FileSystemObject Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'Get the top folder Set objTopFolder = objFSO.GetFolder(strTopFolderName) 'Call the RecursiveFolder routine Call RecursiveFolder(objTopFolder, True) 'Change the width of the columns to achieve the best fit Columns.AutoFit End Sub Sub RecursiveFolder(objFolder As Scripting.Folder, _ IncludeSubFolders As Boolean) 'IncludeSubFolders = False If Blad6.chkBoxIsSubFolder.Value = True Then IncludeSubFolders = True Else IncludeSubFolders = False End If 'Declare the variables Dim objFile As Scripting.File Dim objSubFolder As Scripting.Folder Dim NextRow As Long 'Find the next available row NextRow = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1 'Loop through each file in the folder For Each objFile In objFolder.Files Cells(NextRow, "A").Value = objFile.Name 'Cells(NextRow, "D").Value = objFile.Type Cells(NextRow, "C").Value = objFile.DateLastModified 'Cells(NextRow, "E").Value = objFile.Path Cells(NextRow, "D").Select Selection.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:= _ objFile.Path, TextToDisplay:="Öppna fil" NextRow = NextRow + 1 Next objFile 'Loop through files in the subfolders If IncludeSubFolders Then For Each objSubFolder In objFolder.SubFolders Call RecursiveFolder(objSubFolder, True) Next objSubFolder End If End Sub
 9. den ena dator går det bra på, men den andra skapar felmeddelande.. Det gick inte att lägga till en väg: Den angivna masken är ogiltig. (Mål & Mask) != Mål. vad menas med det? masken ska ju vara 255.255.255.0
 10. jag har experimenterat lite med route add, men får det inte riktigt att fungera.. ett exempel på mitt nätverk, [dator1]192.168.0.2 - - - 192.168.0.3[server]192.168.10.2 - - - 192.168.10.3[dator2] vad ska jag använda för kommandon på vilken dator för att från dator1 komma åt dator2
 11. Det är så att jag har en dator som är ansluten till 2 olika nätverk (2 olika ip-adress serier, 192.168.0.* och 192.168.10.*) dvs det sitter 2 nätverkskort i den datorn (win server 2008). Det ena nätverket kör jag "privat" hemma hos mig, medans det andra är anslutet till ett gemensamt nätverk i huset där jag bor. Nu vill jag komma åt användare som finns på det gemensamma nätverket i mitt privata nätverk.. Så om jag sitter på dator med ip 192.168.10.2 hur kommer jag åt en användares utdelade mappar som har ip 192.168.0.2?
 12. Nej det har jag inte testat, har bara 2 pci platser på moder kortet, vara den andra sitter så nära pci-e platsen.. så tror det kommer bli trångt om jag flyttar till den andra.. men ska testa att ta ur pci-e kortet å köra med det gpu som sitter på moderkortet.. fungerar inte det så får jag nog lägga ner
 13. jo jag har ju installerat dem ett och ett, eller jag hade ju datorn igång och det fungerade med ATI pci-e kortet, sen satte jag i pci kortet.. det hittas av windows och drivrutiner installeras, men det vill inte starta.. jag har installerat nya drivisar för chipset, samt för pci-e kortet.. men det hjälper inte.. vet inte om nforce chipst är känsligt poå moderkortet?
 14. Hej.. Jag har försökt få igång dubbla grafikkort i min dator, för att kunna använda flera skärmar.. Jag hade några gamla pci-kort låg som jag testade i dator (tillsammans med ett matrox agp kort) Då hoppade de igång och fungerade fint. Då flyttade jag över det till min huvuddator som jag tänkt använda 3 skärmar till. Men då vägrade kortet starta, utan ger en kod 10. I den datorn sitter ett ATI grafikkort (PCI-e).. Går det inte att blanda PCI och PCI-e kort? Eller ska man göra nått särskilt? Det är xp på båda burkarna, så skiljer inget där..
 15. jag ansluter gps:en till ett usb uttag, sen installerade jag några drivrutiner som skapar en virtuell com-port (com 3 blev det i detta fall).. allt verkar fungera om man kollar i enhetshanteraren, inga konflikter.. men när man hänvisar gps programmet till com 3 så hittar det ingen gps där, utan det blir com error..
×
×
 • Skapa nytt...