Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

R-oosie

Medlem
 • Antal inlägg

  42
 • Gick med

 • Senaste besök

 1. Hej, I samband med att jag installerade emulatorn Project 64 och laddade ner en ROM blev datorn ögonblickligen stört långsam, tog runt 2 minuter att öppna en mapp. Återställde till tidigare tidpunkt för att se om det var något annat problem, upplever dock fortfarande att datorn är långsammare än tidigare. Har kört fullständig scan med microsoft security essentials utan att hitta något. Är medveten om möjligheten att datorn kanske bara blev överhettad. Tacksam för hjälp! DDS-logg DDS (Ver_2012-11-20.01) - NTFS_AMD64 Internet Explorer: 11.0.9600.16518 BrowserJavaVersion: 10.51.2 Run by Fiskaren at 14:38:18 on 2014-02-28 Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1252.46.1053.18.3894.1924 [GMT 1:00] . AV: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {641105E6-77ED-3F35-A304-765193BCB75F} SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46} SP: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {DF70E402-51D7-30BB-99B4-4D23E83BFDE2} . ============== Running Processes =============== . C:\Windows\system32\lsm.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe C:\Windows\system32\atiesrxx.exe C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs C:\Windows\system32\Hpservice.exe C:\Windows\system32\atieclxx.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService C:\Windows\System32\spoolsv.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe C:\Windows\system32\taskhost.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Windows\System32\igfxpers.exe C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe C:\Users\Fiskaren\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe C:\Users\Fiskaren\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted C:\PROGRAM FILES\SYNAPTICS\SYNTP\SYNTPHELPER.EXE C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe c:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe C:\Users\Fiskaren\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\Fiskaren\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\Fiskaren\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\Fiskaren\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\Fiskaren\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\Fiskaren\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\Fiskaren\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE C:\Users\Fiskaren\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe c:\Program Files\Microsoft Security Client\MpCmdRun.exe C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe C:\Windows\System32\cscript.exe . ============== Pseudo HJT Report =============== . uStart Page = hxxp://www.google.com uSearch Bar = Preserve mWinlogon: Userinit = userinit.exe, BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll BHO: Inloggningshjälp för Microsoft-konto: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll uRun: [Google Update] "C:\Users\Fiskaren\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c uRun: [GoogleDriveSync] "C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe" /autostart uRun: [Facebook Update] "C:\Users\Fiskaren\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver uRun: [spotify Web Helper] "C:\Users\Fiskaren\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe" mRun: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" mRun: [startCCC] "c:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun mRun: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" StartupFolder: C:\Users\Fiskaren\AppData\Roaming\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\Dropbox.lnk - C:\Users\Fiskaren\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe StartupFolder: C:\Users\Fiskaren\AppData\Roaming\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\SKRMUR~1.LNK - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE StartupFolder: C:\PROGRA~3\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\BANKID~1.LNK - C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe mPolicies-Explorer: NoActiveDesktop = dword:1 mPolicies-Explorer: NoActiveDesktopChanges = dword:1 mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:5 mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3 mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0 IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll TCP: NameServer = 83.255.245.11 193.150.193.150 TCP: Interfaces\{20C9071B-97BC-41A3-BDBD-5FEFAC9F93DF} : DHCPNameServer = 83.255.245.11 193.150.193.150 TCP: Interfaces\{20C9071B-97BC-41A3-BDBD-5FEFAC9F93DF}\14E64627F696461405 : DHCPNameServer = 192.168.43.1 TCP: Interfaces\{20C9071B-97BC-41A3-BDBD-5FEFAC9F93DF}\45E4F507279667164756F51433B4337364 : DHCPNameServer = 192.168.1.254 TCP: Interfaces\{20C9071B-97BC-41A3-BDBD-5FEFAC9F93DF}\46C696E6B6 : DHCPNameServer = 83.233.79.36 192.168.0.1 TCP: Interfaces\{6018333B-BEBA-43F5-A4DA-E2C5A131CE03} : DHCPNameServer = 83.255.245.11 193.150.193.150 Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Skype\Skype4COM.dll Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll SSODL: WebCheck - <orphaned> x64-BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll x64-BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL x64-Run: [MSC] "c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey x64-Run: [synTPEnh] C:\Program Files (x86)\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe x64-Run: [igfxTray] C:\Windows\System32\igfxtray.exe x64-Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\System32\hkcmd.exe x64-Run: [Persistence] C:\Windows\System32\igfxpers.exe x64-IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll x64-IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll x64-Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL x64-Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - <orphaned> x64-Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - <orphaned> x64-Notify: igfxcui - igfxdev.dll x64-SSODL: WebCheck - <orphaned> . ================= FIREFOX =================== . FF - ProfilePath - C:\Users\Fiskaren\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\l9q7v04g.default-1381953359046\ FF - plugin: C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office14\NPAUTHZ.DLL FF - plugin: C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office14\NPSPWRAP.DLL FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll FF - plugin: c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrlui.dll FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Personal\bin\np_prsnl.dll FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Personal\bin\np_prsnl64.dll FF - plugin: C:\Users\Fiskaren\AppData\Local\Facebook\Video\Skype\npFacebookVideoCalling.dll FF - plugin: C:\Users\Fiskaren\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll FF - plugin: C:\Windows\SysWOW64\npDeployJava1.dll FF - plugin: C:\Windows\SysWOW64\npmproxy.dll . ============= SERVICES / DRIVERS =============== . R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver;C:\Windows\System32\drivers\MpFilter.sys [2013-9-27 248240] R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;C:\Windows\System32\atiesrxx.exe [2010-9-8 203264] R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2013-9-11 105144] R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2013-9-11 124088] R2 hpsrv;HP Service;C:\Windows\System32\hpservice.exe [2011-5-13 30520] R2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;C:\Windows\System32\drivers\NisDrvWFP.sys [2012-3-20 134944] R3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface;C:\Windows\System32\drivers\HECIx64.sys [2009-9-17 56344] R3 Impcd;Impcd;C:\Windows\System32\drivers\Impcd.sys [2010-2-26 158976] R3 intelkmd;intelkmd;C:\Windows\System32\drivers\igdpmd64.sys [2010-7-27 10610400] R3 NisSrv;Microsoft Nätverkskontroll;C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2013-10-23 348376] R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;C:\Windows\System32\drivers\Rt64win7.sys [2011-6-10 539240] S2 SkypeUpdate;Skype Updater;C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-6-21 162408] S3 dmvsc;dmvsc;C:\Windows\System32\drivers\dmvsc.sys [2011-4-12 71168] S3 IEEtwCollectorService;Internet Explorer ETW Collector Service;C:\Windows\System32\ieetwcollector.exe [2014-2-13 111616] S3 ose64;Office 64 Source Engine;C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-1-9 174440] S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2010-11-21 20992] S3 Synth3dVsc;Microsoft Virtual 3D Video Transport Driver;C:\Windows\System32\drivers\Synth3dVsc.sys [2011-12-16 88960] S3 terminpt;Microsoft Remote Desktop Input Driver;C:\Windows\System32\drivers\terminpt.sys [2011-4-12 34816] S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;C:\Windows\System32\drivers\TsUsbFlt.sys [2010-11-21 59392] S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;C:\Windows\System32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232] S3 tsusbhub;tsusbhub;C:\Windows\System32\drivers\tsusbhub.sys [2011-4-12 117248] S3 WatAdminSvc;Aktiveringsteknologier för Windows-tjänst;C:\Windows\System32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-8-31 1255736] . =============== Created Last 30 ================ . 2014-02-28 13:37:02 75888 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{C5C23E2C-B398-40E8-8B98-E92EDC0A6BDA}\offreg.dll 2014-02-28 12:46:18 1031560 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{C1FBD5A5-7AD3-47D2-B3A4-0D0B177723A4}\gapaengine.dll 2014-02-28 12:44:40 10536864 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{C5C23E2C-B398-40E8-8B98-E92EDC0A6BDA}\mpengine.dll 2014-02-28 12:35:30 -------- d-----w- C:\Windows\Migration 2014-02-28 12:29:43 10536864 ------w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll 2014-02-28 12:04:48 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Project64 1.6 2014-02-17 19:32:47 4398360 ----a-w- C:\Windows\System32\d3dx9_32.dll 2014-02-17 19:32:47 3426072 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\d3dx9_32.dll 2014-02-17 19:32:29 94040 -c--a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Windows Live\.cache\fe5d54101cf2c1605\DSETUP.dll 2014-02-17 19:32:29 525656 -c--a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Windows Live\.cache\fe5d54101cf2c1605\DXSETUP.exe 2014-02-17 19:32:29 1691480 -c--a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Windows Live\.cache\fe5d54101cf2c1605\dsetup32.dll 2014-02-17 19:32:27 89944 -c--a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Windows Live\.cache\fd727b6f1cf2c1603\DSETUP.dll 2014-02-17 19:32:27 537432 -c--a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Windows Live\.cache\fd727b6f1cf2c1603\DXSETUP.exe 2014-02-17 19:32:27 1801048 -c--a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Windows Live\.cache\fd727b6f1cf2c1603\dsetup32.dll 2014-02-17 19:32:26 89944 -c--a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Windows Live\.cache\fd142d6e1cf2c1602\DSETUP.dll 2014-02-17 19:32:26 537432 -c--a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Windows Live\.cache\fd142d6e1cf2c1602\DXSETUP.exe 2014-02-17 19:32:26 1801048 -c--a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Windows Live\.cache\fd142d6e1cf2c1602\dsetup32.dll 2014-02-17 19:32:24 -------- d-----w- C:\Users\Fiskaren\AppData\Local\Windows Live 2014-02-17 19:31:54 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Windows Live 2014-02-13 21:38:58 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\msxml3r.dll . ==================== Find3M ==================== . 2014-02-21 14:33:15 71048 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl 2014-02-21 14:33:15 692616 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe 2014-02-06 11:30:46 2724864 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.tlb 2014-02-06 11:30:12 4096 ----a-w- C:\Windows\System32\ieetwcollectorres.dll 2014-02-06 11:07:39 66048 ----a-w- C:\Windows\System32\iesetup.dll 2014-02-06 11:06:47 48640 ----a-w- C:\Windows\System32\ieetwproxystub.dll 2014-02-06 10:49:03 139264 ----a-w- C:\Windows\System32\ieUnatt.exe 2014-02-06 10:48:45 111616 ----a-w- C:\Windows\System32\ieetwcollector.exe 2014-02-06 10:48:11 708608 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript9diag.dll 2014-02-06 10:20:26 2724864 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\mshtml.tlb 2014-02-06 10:11:37 5768704 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript9.dll 2014-02-06 10:01:36 61952 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\iesetup.dll 2014-02-06 10:00:46 51200 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ieetwproxystub.dll 2014-02-06 09:50:32 2041856 ----a-w- C:\Windows\System32\inetcpl.cpl 2014-02-06 09:47:22 112128 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ieUnatt.exe 2014-02-06 09:46:27 553472 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\jscript9diag.dll 2014-02-06 09:25:36 4244480 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\jscript9.dll 2014-02-06 09:24:52 2334208 ----a-w- C:\Windows\System32\wininet.dll 2014-02-06 09:09:30 1964032 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\inetcpl.cpl 2014-02-06 08:41:35 1820160 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\wininet.dll 2014-01-19 07:33:29 270496 ------w- C:\Windows\System32\MpSigStub.exe 2013-12-24 23:09:41 1987584 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\d3d10warp.dll 2013-12-24 22:48:32 2565120 ----a-w- C:\Windows\System32\d3d10warp.dll 2013-12-21 09:53:45 548864 ----a-w- C:\Windows\System32\vbscript.dll 2013-12-21 08:56:47 454656 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\vbscript.dll 2013-12-18 20:09:39 96168 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\WindowsAccessBridge-32.dll 2013-12-06 02:31:58 2048 ----a-w- C:\Windows\System32\msxml3r.dll 2013-12-06 02:31:58 1880576 ----a-w- C:\Windows\System32\msxml3.dll 2013-12-06 01:58:22 1236480 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\msxml3.dll 2013-12-04 02:27:33 485888 ----a-w- C:\Windows\System32\secproc_isv.dll 2013-12-04 02:27:33 123392 ----a-w- C:\Windows\System32\secproc_ssp_isv.dll 2013-12-04 02:27:33 123392 ----a-w- C:\Windows\System32\secproc_ssp.dll 2013-12-04 02:27:16 488448 ----a-w- C:\Windows\System32\secproc.dll 2013-12-04 02:26:32 528384 ----a-w- C:\Windows\System32\msdrm.dll 2013-12-04 02:16:51 658432 ----a-w- C:\Windows\System32\RMActivate_isv.exe 2013-12-04 02:16:51 626176 ----a-w- C:\Windows\System32\RMActivate.exe 2013-12-04 02:16:50 552960 ----a-w- C:\Windows\System32\RMActivate_ssp_isv.exe 2013-12-04 02:16:48 553984 ----a-w- C:\Windows\System32\RMActivate_ssp.exe 2013-12-04 02:03:20 87040 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\secproc_ssp_isv.dll 2013-12-04 02:03:20 87040 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\secproc_ssp.dll 2013-12-04 02:03:20 423936 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\secproc_isv.dll 2013-12-04 02:03:08 428032 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\secproc.dll 2013-12-04 02:02:06 390144 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\msdrm.dll 2013-12-04 01:54:14 510976 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\RMActivate_ssp.exe 2013-12-04 01:54:10 594944 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\RMActivate_isv.exe 2013-12-04 01:54:09 572416 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\RMActivate.exe 2013-12-04 01:54:06 508928 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\RMActivate_ssp_isv.exe . ============= FINISH: 14:38:37,39 ===============
 2. sådär, fixat.. här e nya loggen [log] Malwarebytes' Anti-Malware 1.42 Databasversion: 3436 Windows 6.0.6002 Service Pack 2 Internet Explorer 8.0.6001.18865 2009-12-26 23:22:19 mbam-log-2009-12-26 (23-22-19).txt Skanningstyp: Snabb skanning Antal skannade objekt: 141052 Förfluten tid: 4 minute(s), 49 second(s) Infekterade minnesprocesser: 0 Infekterade minnesmoduler: 0 Infekterade registernycklar: 0 Infekterade registervärden: 0 Infekterade registerdataposter: 0 Infekterade mappar: 0 Infekterade filer: 2 Infekterade minnesprocesser: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade minnesmoduler: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade registernycklar: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade registervärden: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade registerdataposter: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade mappar: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade filer: C:\Users\Jonathan Rosén\AppData\Roaming\ufxw.exe (Trojan.Dropper) -> Delete on reboot. C:\Users\Jonathan Rosén\AppData\Local\temp\d514wwji.tmp\pic898.pif (Trojan.Dropper) -> Quarantined and deleted successfully. [/log]
 3. tack ska ta med en M4 nästa gång jag träffar elias [log] Malwarebytes' Anti-Malware 1.42 Databasversion: 3289 Windows 6.0.6002 Service Pack 2 Internet Explorer 8.0.6001.18865 2009-12-26 23:08:04 mbam-log-2009-12-26 (23-07-56).txt Skanningstyp: Snabb skanning Antal skannade objekt: 137038 Förfluten tid: 6 minute(s), 3 second(s) Infekterade minnesprocesser: 0 Infekterade minnesmoduler: 0 Infekterade registernycklar: 0 Infekterade registervärden: 0 Infekterade registerdataposter: 0 Infekterade mappar: 0 Infekterade filer: 1 Infekterade minnesprocesser: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade minnesmoduler: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade registernycklar: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade registervärden: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade registerdataposter: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade mappar: (Inga illasinnade poster hittades) Infekterade filer: C:\Users\Jonathan Rosén\AppData\Roaming\ufxw.exe (Trojan.FakeAlert) -> No action taken. [/log]
 4. Hej. Min otroligt äckliga vän elias tyckte det var kul att ge mig msnvirus, sa det var ok att klicka på länken.. i mitt nylle. Det verkar inte göra så mycket, men skickar länkar till andra utan att jag kan se länkarna. Otroligt irriterande
 5. den e laglig okej, tack så jättemycket för all hjälp, verkligen!!!
 6. nu verkar allt ha löst sig! cpu användningen ligger kring 3-5 % enda som fuckat nu är Nod och samarbetet med windows säkerhetscenter.
 7. den är 8 månader, fick den i julklapp. 4 gb, den använder typ runt 1,3 gb när jag startar den.
 8. partypoker uppdaterades, kan det bero på detta?
 9. strunta i senaste inlägget! nu fungerar Nod tillsammans med Windows igen, och nu kan jag öppna explorer.exe dock är datan långsammare änden någonsin varit tidigare
 10. hej, förlåt att jag inte har svarat, har haft fullt upp. har ominstallerat Nod men windows säkerhetscenter säger fortfarande att det nya formatet inte stöds. kan inte hitta mgs längre, men den innehöll massa småfiler med pokeranknytning, har ingen aning om vad den kom ifrån?!
 11. här är en rapport [log]Beskrivning Ett problem orsakade att detta program slutade att fungera med Windows. Problemsignatur Händelsenamn: AppHangXProcB1 Programnamn: Explorer.EXE Programversion: 6.0.6001.18164 Programmets tidsstämpel: 4907e242 Signatur för avstannande: 70f9 Typ av avstannande: 129 Väntar på programnamn: ekrn.exe:AmonPort Väntar på programversion: 0.0.0.0 OS-version: 6.0.6001.2.1.0.768.3 Språkvariant-ID: 1053 Ytterligare signatur 1: 105aee30e84c0d63e197fc7ffbff8dab Ytterligare signatur 2: ddd2 Ytterligare signatur 3: d96bc6760c8f260e8cbd385b42c61e6e Ytterligare signatur 4: 9bc5 Ytterligare signatur 5: bdfcc016be67c83dee9ed471843c2ea6 Ytterligare signatur 6: a600 Ytterligare signatur 7: 8c446e8f351f3ff8456bee64eba30e80 Extra information om problemet Bucket-ID: 406012546 [/log]
 12. hej har tagit bort filen nu, datan beter sig något bättre och tillåter mig att hantera explorer.exe ibland, hänger sig dock fortfarande men inte lika ofta.
 13. C:\Users\Jonathan Rosén\Music\Shared\Greese\summer loving.wma där hittades den och ja, det var kaspersky som hittade den. kan tyvärr inte skicka rapporten då web browsern hänger sig när jag försöker spara den.
 14. hej Trojan-Downloader.WMA.Wimad.n det är enda hotet som scannen hittar
 15. hotalbum är program till min kamera, följde med. den andra filen, mgs, vet jag däremot inte vad det är. första scanen [log]Results of screen317's Security Check version 0.98.7 Windows Vista Service Pack 1 Out of date service pack!! `````````````````````````````` Antivirus/Firewall Check: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antivirus Antivirus up to date! `````````````````````````````` Anti-malware/Other Utilities Check: Malwarebytes' Anti-Malware HijackThis 2.0.2 CCleaner (remove only) Adobe Flash Player 10 Adobe Reader 8.1.3 Out of date Adobe Reader installed! `````````````````````````````` Process Check: objlist.exe by Laurent `````````````````````````````` DNS Vulnerability Check: GREAT! (Very random) `````````End of Log``````````` [/log]
×
×
 • Skapa nytt...