Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

dick_a

Medlem
 • Antal inlägg

  265
 • Gick med

 • Senaste besök

 • Vunnit antal dagar

  6

Allt postat av dick_a

 1. ...faast så där enkelt kanske det inte bara är även om man har datorerna bredvid varandra. Först måste jag för säkerhets skull säga (även om du inte sa det, men någon annan kan ju läsa det) att FLYTTA INGA INSTALLERADE PROGRAM!!! Att kopiera "c:/program/word/" från en dator till en annan fungerar väldigt sällan. Dokument är ju ganska enkla att bara flytta, och mail och släktforskningsprogram m.fl har ofta en inbyggd säkerhetskopieringsfunktion. Om så är fallet, använd den. Installera sedan programvara på din nya PC och använd funktionen "återställ från säkerhetskopia", och peka på den sparade backup-filen. // Dick
 2. Fast va f-n! Jag tar bort dom bara. Så här gick det C:\Users\Dick>del C:\Users\Dick\AppData\Roaming\win2dkdes\win2djws.exe C:\Users\Dick\AppData\Roaming\win2dkdes\win2djws.exe Åtkomst nekad. svordom aktivitetshanterare; processer; avsluta process C:\Users\Dick>del C:\Users\Dick\AppData\Roaming\win2dkdes\win2djws.exe C:\Users\Dick>del c:\users\dick\win2djws.exe C:\Users\Dick>del c:\users\dick\pod822.exe C:\Users\Dick>del c:\users\dick\appdata\local\temp\vttspp.dll Det går inte att hitta c:\users\dick\appdata\local\temp\vttspp.dll. C:\Users\Dick>del c:\users\dick\appdata\local\temp\ssqolk.dll Det går inte att hitta c:\users\dick\appdata\local\temp\ssqolk.dll. C:\Users\Dick> Så fast de gick att ladda upp så fanns de inte nu? // Dick
 3. De två översta gav samma resultat, och de övriga unika. http://www.virustotal.com/sv/analisis/936b45d97ef1e7ad6d94022268071c179becb87a981e4605f6fd4e998ad9516c-1273839920'>http://www.virustotal.com/sv/analisis/936b45d97ef1e7ad6d94022268071c179becb87a981e4605f6fd4e998ad9516c-1273839920 http://www.virustotal.com/sv/analisis/936b45d97ef1e7ad6d94022268071c179becb87a981e4605f6fd4e998ad9516c-1273839920 http://www.virustotal.com/sv/analisis/f5666dc463a4b3a8a15b9f00c6912891e117a65c85593946eaf22e7ea4002d54-1273920009 http://www.virustotal.com/sv/analisis/86ffb9b47228f8befbedf91e41abd82f6f13d3989d580bc7be6acb8abf90f56b-1274436898 http://www.virustotal.com/sv/analisis/d26227f62208396b04b1952f0ce2dacfad6acb3d2ddaa5ad5db061db57f9c0c4-1273869836 ...men är detta Virus som sprider sig tro, eller är det snnolikt bara denna dator i vårt hemmanätverk som är smittad? Och TACK!!!! Vilken service! Det här är ju smaragden i toppen på civilisationens krona!!! Fast varför drar du slutsatsen at det skulle ha med ispring free att göra? // Dick
 4. Även länken till det lilla dds.scr "kraschade" när den skulle sparas. "Den angivna platsen..." Men i försök två så fungerade det perfekt. [log]DDS (Ver_10-03-17.01) - NTFSx86 Run by Dick at 11:07:04,34 on 2010-05-21 Internet Explorer: 8.0.6001.18904 BrowserJavaVersion: 1.6.0_18 Microsoft® Windows Vista™ Business 6.0.6002.2.1252.46.1053.18.1912.900 [GMT 2:00] SP: Windows Defender *enabled* (Updated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46} ============== Running Processes =============== C:\Windows\system32\wininit.exe C:\Windows\system32\lsm.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch C:\Windows\system32\TAMSvr.exe C:\Windows\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k rpcss C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup C:\Windows\system32\SLsvc.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService E:\Program\aswUpdSv.exe E:\Program\ashServ.exe C:\Windows\System32\spoolsv.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork C:\Program Files\Toshiba\3GUty\tw3gsvc.exe C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe C:\Program Files\Option\Telenor Mobilt Bredband\GtDetectSc.exe C:\Program Files\MozyHome\mozybackup.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc C:\Windows\system32\ThpSrv.exe C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe C:\Windows\system32\TODDSrv.exe C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe C:\Program Files\TOSHIBA\SMARTLogService\TosIPCSrv.exe C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHSrv.exe C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup C:\Program Files\MozyHome\mozybackup.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe E:\Program\ashMaiSv.exe E:\Program\ashWebSv.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe C:\Program Files\MozyHome\mozybackup.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe C:\Windows\RtHDVCpl.exe C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHWMsg.exe C:\Windows\System32\ThpSrv.exe C:\Windows\System32\igfxtray.exe C:\Windows\System32\igfxpers.exe C:\Program Files\TOSHIBA\TNROTATE\TNROTATE.exe C:\Program Files\TOSHIBA\3GUty\tw3gctrl.exe C:\Program Files\Visage\PDF Printer\vspdfprsrv.exe C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\acrotray.exe E:\Program\ashDisp.exe C:\Program Files\TrueSuite Access Manager\FpNotifier.exe C:\Program Files\TrueSuite Access Manager\usbnotify.exe C:\Program Files\TrueSuite Access Manager\PwdBank.exe C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe C:\Users\Dick\AppData\Roaming\win2dkdes\win2djws.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe C:\Program Files\MozyHome\mozystat.exe C:\Program Files\Option\Telenor Mobilt Bredband\Telenor Mobilt Bredband.exe C:\Program Files\TrueSuite Access Manager\CssSvr.exe C:\Program Files\Apoint2K\ApMsgFwd.exe C:\Windows\system32\igfxext.exe C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe C:\Program Files\Apoint2K\HidFind.exe C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosAVRC.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k SDRSVC C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclToBTSrv.exe C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosOBEX.exe C:\Program Files\TOSHIBA\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtProc.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10d.exe C:\Windows\system32\WUDFHost.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Windows\system32\DllHost.exe C:\Windows\system32\DllHost.exe C:\Users\Dick\Desktop\dds.scr C:\Windows\system32\conime.exe C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe ============== Pseudo HJT Report =============== uStart Page = hxxp://www.evaq8.se/startsida.htm uDefault_Page_URL = hxxp://www.google.com/ig/redirectdomain?brand=TSEA&bmod=TSEA; mStart Page = hxxp://www.google.com/ig/redirectdomain?brand=TSEA&bmod=TSEA mDefault_Page_URL = hxxp://www.google.com/ig/redirectdomain?brand=TSEA&bmod=TSEA uInternet Settings,ProxyOverride = *.local BHO: Adobe PDF Reader Link Helper: {06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelper.dll BHO: Search Helper: {6ebf7485-159f-4bff-a14f-b9e3aac4465b} - c:\program files\microsoft\search enhancement pack\search helper\SEPsearchhelperie.dll BHO: Inloggningshjälp för Windows Live ID: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll BHO: Google Toolbar Helper: {aa58ed58-01dd-4d91-8333-cf10577473f7} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper: {ae7cd045-e861-484f-8273-0445ee161910} - c:\program files\adobe\acrobat 8.0\acrobat\AcroIEFavClient.dll BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {af69de43-7d58-4638-b6fa-ce66b5ad205d} - c:\program files\google\googletoolbarnotifier\5.5.4723.1820\swg.dll BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll BHO: Windows Live Toolbar Helper: {e15a8dc0-8516-42a1-81ea-dc94ec1acf10} - c:\program files\windows live\toolbar\wltcore.dll BHO: ChromeFrame BHO: {ecb3c477-1a0a-44bd-bb57-78f9efe34fa7} - c:\program files\google\chrome frame\application\5.0.375.49\npchrome_frame.dll TB: Adobe PDF: {47833539-d0c5-4125-9fa8-0819e2eaac93} - c:\program files\adobe\acrobat 8.0\acrobat\AcroIEFavClient.dll TB: &Windows Live Toolbar: {21fa44ef-376d-4d53-9b0f-8a89d3229068} - c:\program files\windows live\toolbar\wltcore.dll TB: Google Toolbar: {2318c2b1-4965-11d4-9b18-009027a5cd4f} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll EB: Adobe PDF: {182ec0be-5110-49c8-a062-beb1d02a220b} - c:\program files\adobe\acrobat 8.0\acrobat\AcroIEFavClient.dll uRun: [TOSCDSPD] c:\program files\toshiba\toscdspd\TOSCDSPD.exe uRun: [DAEMON Tools Lite] "c:\program files\daemon tools lite\daemon.exe" -autorun uRun: [swg] "c:\program files\google\googletoolbarnotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" uRun: [skype] "c:\program files\skype\phone\Skype.exe" /nosplash /minimized uRun: [msnmsgr] "c:\program files\windows live\messenger\msnmsgr.exe" /background uRun: [PC Suite Tray] "c:\program files\nokia\nokia pc suite 7\PCSuite.exe" -onlytray uRun: [win2dkdes] c:\users\dick\appdata\roaming\win2dkdes\win2djws.exe uRun: [dddbccsys] rundll32.exe "c:\users\dick\appdata\local\temp\vttspp.dll",DllRegisterServer uRun: [khebbydrv] rundll32.exe "c:\users\dick\appdata\local\temp\ssqolk.dll",s mRun: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide mRun: [TOSDCR] %ProgramFiles%\TOSHIBA\PasswordUtility\TOSDCR.exe mRun: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE mRun: [smoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe mRun: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe mRun: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe mRun: [Apoint] c:\program files\apoint2k\Apoint.exe mRun: [NDSTray.exe] NDSTray.exe mRun: [cfFncEnabler.exe] cfFncEnabler.exe mRun: [TPCHWMsg] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TPHM\TPCHWMsg.exe mRun: [topi] c:\program files\toshiba\toshiba online product information\topi.exe -startup mRun: [Google Desktop Search] "c:\program files\google\google desktop search\GoogleDesktop.exe" /startup mRun: [Google EULA Launcher] c:\program files\google\google eula\GoogleEULALauncher.exe IE PA mRun: [Toshiba TEMPO] c:\program files\toshiba tempro\Toshiba.Tempo.UI.TrayApplication.exe mRun: [ThpSrv] c:\windows\system32\thpsrv /logon mRun: [igfxTray] c:\windows\system32\igfxtray.exe mRun: [HotKeysCmds] c:\windows\system32\hkcmd.exe mRun: [Persistence] c:\windows\system32\igfxpers.exe mRun: [TNRotate] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TNRotate\TNRotate.exe mRun: [TosAutLk] c:\program files\toshiba\wirelesskeylogon\TosAutLk.exe -s mRun: [Toshiba Registration] c:\program files\toshiba\registration\ToshibaRegistration.exe mRun: [Camera Assistant Software] "c:\program files\camera assistant software for toshiba\traybar.exe" /start mRun: [TOSHIBA_3G_UTY] c:\program files\toshiba\3guty\TW3GCTRL.exe mRun: [vspdfprsrv.exe] c:\program files\visage\pdf printer\vspdfprsrv.exe --background mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files\adobe\reader 8.0\reader\Reader_sl.exe" mRun: [Acrobat Assistant 8.0] "c:\program files\adobe\acrobat 8.0\acrobat\Acrotray.exe" mRun: [<NO NAME>] mRun: [avast!] e:\program\ashDisp.exe mRun: [iTSecMng] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Bluetooth Toshiba Stack\ItSecMng.exe /START mRun: [PWRISOVM.EXE] c:\program files\poweriso\PWRISOVM.EXE mRun: [FingerPrintNotifer] c:\program files\truesuite access manager\FpNotifier.exe mRun: [usbMonitor] c:\program files\truesuite access manager\usbnotify.exe mRun: [PwdBank] c:\program files\truesuite access manager\PwdBank.exe mRun: [samsung PanelMgr] c:\windows\samsung\panelmgr\SSMMgr.exe /autorun mRun: [QuickTime Task] "c:\program files\quicktime\QTTask.exe" -atboottime mRun: [TrayServer] e:\program files\magixmovie\TrayServer.exe mRun: [Nikon Transfer Monitor] c:\program files\common files\nikon\monitor\NkMonitor.exe mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe" mRun: [TkBellExe] "c:\program files\common files\real\update_ob\realsched.exe" -osboot mRunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] c:\program files\malwarebytes' anti-malware\mbamgui.exe /install /silent StartupFolder: c:\users\dick\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\trdcre~1.lnk - c:\program files\toshiba\trdcreminder\TRDCReminder.exe StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\adobea~1.lnk - c:\windows\installer\{ac76ba86-1033-0000-7760-000000000003}\_SC_Acrobat.exe StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\adobea~2.lnk - c:\program files\adobe\acrobat 8.0\acrobat\AdobeCollabSync.exe StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\blueto~1.lnk - c:\program files\toshiba\bluetooth toshiba stack\TosBtMng.exe StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\mozyho~1.lnk - c:\program files\mozyhome\mozystat.exe StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\teleno~1.lnk - c:\program files\option\telenor mobilt bredband\Telenor Mobilt Bredband.exe uPolicies-explorer: TaskbarNoThumbnail = 0 (0x0) uPolicies-explorer: HideSCABattery = 0 (0x0) uPolicies-explorer: HideSCANetwork = 0 (0x0) uPolicies-explorer: HideSCAVolume = 0 (0x0) mPolicies-explorer: BindDirectlyToPropertySetStorage = 0 (0x0) mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0) mPolicies-system: DisableCAD = 1 (0x1) IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200 IE: Append to existing PDF - c:\program files\adobe\acrobat 8.0\acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html IE: Convert link target to Adobe PDF - c:\program files\adobe\acrobat 8.0\acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html IE: Convert link target to existing PDF - c:\program files\adobe\acrobat 8.0\acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html IE: Convert selected links to Adobe PDF - c:\program files\adobe\acrobat 8.0\acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html IE: Convert selected links to existing PDF - c:\program files\adobe\acrobat 8.0\acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html IE: Convert selection to Adobe PDF - c:\program files\adobe\acrobat 8.0\acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html IE: Convert selection to existing PDF - c:\program files\adobe\acrobat 8.0\acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html IE: Convert to Adobe PDF - c:\program files\adobe\acrobat 8.0\acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~1\office12\EXCEL.EXE/3000 IE: Google Sidewiki... - c:\program files\google\google toolbar\component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_96D6FF0C6D236BF8.dll/cmsidewiki.html IE: SmarThru4 Capture Selection - c:\program files\smarthru 4\WebCapture.dll2.htm IE: SmarThru4 Save as HTML - c:\program files\smarthru 4\WebCapture.dll1.htm IE: SmarThru4 Save Selected Text - c:\program files\smarthru 4\WebCapture.dll.htm IE: SmarThru4 Web Capture - c:\program files\smarthru 4\WebCapture.dll IE: {76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - http://adfarm.mediap...06-44921-9400-2 IE: {8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - http://www.amazon.co...nk-21&site=home IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - c:\program files\windows live\writer\WriterBrowserExtension.dll IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~1\micros~1\office12\REFIEBAR.DLL DPF: {19D6A3D5-EA50-4C3B-88F0-79627C325570} - hxxps://www.one.com/static/controls/IlosoftMultipleImageUpload.dll DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} - hxxp://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_18-windows-i586.cab DPF: {99FE5072-78AA-4FEE-89BA-69A5FA55343F} - hxxp://download.microsoft.com/download/B/3/A/B3A2EA73-793D-4ABE-992D-C81140384044/igdtoolx.cab DPF: {AD1350A0-17F5-4714-A57B-B65F9EABF5D1} - hxxps://dsr.gbg.hsb.se/wa/AbolishLoader.cab DPF: {BC0AE9E6-E549-4554-A222-EA083A894683} - hxxp://a05-b05.mypicturetown.com/P2PwebCmdController/x/Upld_47.CAB DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0006-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_06-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0018-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_18-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_18-windows-i586.cab DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab Handler: gcf - {9875BFAF-B04D-445E-8A69-BE36838CDE3E} - c:\program files\google\chrome frame\application\5.0.375.49\npchrome_frame.dll Notify: igfxcui - igfxdev.dll AppInit_DLLs: c:\progra~1\google\google~2\GOEC62~1.DLL ================= FIREFOX =================== FF - ProfilePath - c:\users\dick\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\ug93p0tg.default\ FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.evaq8.se/startsida.htm|http://news.google.se/news?pz=1&ned=sv_se&hl=sv&q=att+hsb+OR+riksbyggen+OR+sbc+OR+bostadsr%C3%A4ttsf%C3%B6rening+OR+bostadsr%C3%A4ttsf%C3%B6reningen&as_qdr=d&as_drrb=q|http://news.google.se/news?ned=sv_se&hl=sv&as_maxm=3&q=elmoped+OR+elmopeder+OR+elcykel+OR+elcyklar&as_drrb=q&as_mind=18&as_minm=2&as_maxd=20&scoring=n|http://www.marrakezh.se/|http://news.google.se/news?pz=1&ned=sv_se&hl=sv&as_maxm=3&q=elbil+OR+elbilar+OR+elfordon&as_drrb=q&as_mind=18&as_minm=2&as_maxd=20&scoring=n FF - component: c:\program files\mozilla firefox\components\GoogleDesktopMozilla.dll FF - component: c:\program files\nokia\nokia pc suite 7\bkmrksync\components\BkMrkExt.dll FF - plugin: c:\program files\google\google earth\plugin\npgeplugin.dll FF - plugin: c:\program files\google\google updater\2.4.1851.5542\npCIDetect14.dll FF - plugin: c:\program files\google\picasa3\npPicasa3.dll FF - plugin: c:\program files\google\update\1.2.183.23\npGoogleOneClick8.dll FF - plugin: c:\program files\microsoft\office live\npOLW.dll FF - plugin: c:\program files\photosynth\npPhotosynthMozilla.dll FF - plugin: c:\program files\windows live\photo gallery\NPWLPG.dll FF - plugin: c:\program files\virtual earth 3d\npVE3D.dll FF - plugin: c:\programdata\real\realplayer\browserrecordplugin\mozillaplugins\nprphtml5videoshim.dll FF - plugin: c:\users\dick\appdata\roaming\facebook\npfbplugin_1_0_3.dll FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\microsoft.net\framework\v3.5\windows presentation foundation\dotnetassistantextension\ FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA} FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0018-ABCDEFFEDCBA} ---- FIREFOX POLICIES ---- c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.visited_color", "#551A8B"); c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se"); c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.videoFeeds.handler", "ask"); ============= SERVICES / DRIVERS =============== R0 AlfaFF;AlfaFF;c:\windows\system32\drivers\AlfaFF.sys [2008-3-14 42608] R0 Thpdrv;TOSHIBA HDD Protection Driver;c:\windows\system32\drivers\thpdrv.sys [2008-1-12 28280] R0 Thpevm;TOSHIBA HDD Protection - Shock Sensor Driver;c:\windows\system32\drivers\Thpevm.sys [2007-9-4 13336] R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2009-3-14 114768] R1 VBoxDrv;VirtualBox Service;c:\windows\system32\drivers\VBoxDrv.sys [2010-5-19 142864] R1 VBoxUSBMon;VirtualBox USB Monitor Driver;c:\windows\system32\drivers\VBoxUSBMon.sys [2010-5-19 41744] R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2009-3-14 20560] R2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2009-3-14 53328] R2 Authentec memory manager;Authentec memory manager service;system32\TAMSvr.exe --> system32\TAMSvr.exe [?] R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus;e:\program\ashServ.exe [2009-3-14 138680] R2 ConfigFree Service;ConfigFree Service;c:\program files\toshiba\configfree\CFSvcs.exe [2008-4-17 40960] R2 GtDetectSc;GtDetectSc;c:\program files\option\telenor mobilt bredband\GtDetectSc.exe [2007-12-18 196704] R2 NPF_devolo;NetGroup Packet Filter Driver (devolo);c:\windows\system32\drivers\npf_devolo.sys [2008-11-28 35840] R2 SSPORT;SSPORT;c:\windows\system32\drivers\SSPORT.SYS [2009-3-8 5120] R2 TVALZFL;TOSHIBA ACPI-Based Value Added Logical and General Purpose Device Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\TVALZFL.sys [2008-4-30 6144] R3 avast! Mail Scanner;avast! Mail Scanner;e:\program\ashMaiSv.exe [2009-3-14 254040] R3 avast! Web Scanner;avast! Web Scanner;e:\program\ashWebSv.exe [2009-3-14 352920] R3 e1yexpress;Intel® Gigabit Network Connections Driver;c:\windows\system32\drivers\e1y6032.sys [2008-7-3 224384] R3 NETw5v32;Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows Vista 32 Bit;c:\windows\system32\drivers\NETw5v32.sys [2008-11-17 3668480] R3 Sony_EricssonWWSC;Toshiba F3507g Mobile Broadband USIM Port;c:\windows\system32\drivers\toshscard.sys [2009-6-15 24232] R3 toshbus;Toshiba F3507g Mobile Broadband Device driver (WDM);c:\windows\system32\drivers\toshbus.sys [2009-6-15 276352] R3 toshcard;Toshiba F3507g Mobile Broadband Device Management;c:\windows\system32\drivers\toshcard.sys [2009-6-15 351616] R3 toshgps;Toshiba F3507g Mobile Broadband GPS Port;c:\windows\system32\drivers\toshgps.sys [2009-6-15 77864] R3 toshmdfl;Toshiba F3507g Mobile Broadband Modem Filter;c:\windows\system32\drivers\toshmdfl.sys [2009-6-15 14976] R3 toshmdfl2;Toshiba F3507g Mobile Broadband Data Modem Filter;c:\windows\system32\drivers\toshmdfl2.sys [2009-6-15 14976] R3 toshmdm;Toshiba F3507g Mobile Broadband Modem Driver;c:\windows\system32\drivers\toshmdm.sys [2009-6-15 360192] R3 toshmdm2;Toshiba F3507g Mobile Broadband Data Modem Driver;c:\windows\system32\drivers\toshmdm2.sys [2009-6-15 404864] R3 toshnd5;Toshiba F3507g Mobile Broadband Network Adapter (NDIS);c:\windows\system32\drivers\toshnd5.sys [2009-6-15 25856] R3 toshunic;Toshiba F3507g Mobile Broadband Network Adapter (WDM);c:\windows\system32\drivers\toshunic.sys [2009-6-15 368128] R3 VBoxNetAdp;VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter;c:\windows\system32\drivers\VBoxNetAdp.sys [2010-5-18 100368] R3 VBoxNetFlt;VBoxNetFlt Service;c:\windows\system32\drivers\VBoxNetFlt.sys [2010-5-18 111248] S2 gupdate1c9c013b24ca990;Tjänsten Google Update (gupdate1c9c013b24ca990);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2009-4-18 133104] S3 FirebirdServerMAGIXInstance;Firebird Server - MAGIX Instance;e:\program files\common\database\bin\fbserver.exe [2009-10-9 1527900] S3 fssfltr;FssFltr;c:\windows\system32\drivers\fssfltr.sys [2009-11-1 54632] S3 fsssvc;Tjänsten Windows Live Family Safety;c:\program files\windows live\family safety\fsssvc.exe [2009-8-5 704864] S3 GoogleDesktopManager-110309-193829;Google Desktop-hanteraren 5.9.911.3589;c:\program files\google\google desktop search\GoogleDesktop.exe [2008-7-2 30192] S3 GT72NDISIPXP;GT 72 IP NDIS;c:\windows\system32\drivers\Gt51Ip.sys [2008-2-18 106624] S3 GT72UBUS;GT 72 U BUS;c:\windows\system32\drivers\gt72ubus.sys [2008-2-8 59648] S3 VBoxUSB;VirtualBox USB;c:\windows\system32\drivers\VBoxUSB.sys [2010-5-18 31504] =============== Created Last 30 ================ 2010-05-21 07:56:12 0 d-----w- c:\users\dick\appdata\roaming\Malwarebytes 2010-05-21 07:55:58 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys 2010-05-21 07:55:57 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys 2010-05-21 07:55:57 0 d-----w- c:\programdata\Malwarebytes 2010-05-21 07:55:56 0 d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware 2010-05-19 20:56:58 0 d-----w- c:\users\dick\.VirtualBox 2010-05-19 20:55:43 142864 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\VBoxDrv.sys 2010-05-19 20:55:03 41744 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\VBoxUSBMon.sys 2010-05-19 20:54:53 0 d-----w- c:\program files\Oracle 2010-05-19 14:57:45 0 d-----w- c:\users\dick\appdata\roaming\authorPOINT 2010-05-19 14:18:19 0 d-----w- c:\program files\authorGEN 2010-05-18 18:28:28 100368 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\VBoxNetAdp.sys 2010-05-18 18:28:26 31504 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\VBoxUSB.sys 2010-05-18 18:28:26 133648 ----a-w- c:\windows\system32\VBoxNetFltNotify.dll 2010-05-18 18:28:26 111248 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\VBoxNetFlt.sys 2010-05-14 10:03:17 0 d-----w- c:\users\dick\appdata\roaming\iSpring Solutions 2010-05-14 09:58:17 0 d-----w- c:\program files\common files\iSpring Solutions 2010-05-14 08:56:58 0 d-----w- c:\program files\iSpring 2010-05-14 08:56:29 2 ----a-w- c:\users\dick\tenmy.ini 2010-05-14 08:56:29 0 d-----w- c:\users\dick\appdata\roaming\win2dkdes 2010-05-14 08:56:26 372103 ----a-w- c:\users\dick\win2djws.exe 2010-05-14 08:56:25 136704 ----a-w- c:\users\dick\pod822.exe 2010-05-11 22:37:22 738816 ----a-w- c:\windows\system32\inetcomm.dll 2010-05-11 04:32:55 65536 --sha-w- c:\users\dick\ntuser.dat{1dbc137c-5cb6-11df-bb69-00037a8ffb60}.TM.blf 2010-05-11 04:32:55 524288 --sha-w- c:\users\dick\ntuser.dat{1dbc137c-5cb6-11df-bb69-00037a8ffb60}.TMContainer00000000000000000002.regtrans-ms 2010-05-11 04:32:55 524288 --sha-w- c:\users\dick\ntuser.dat{1dbc137c-5cb6-11df-bb69-00037a8ffb60}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-ms 2010-04-30 16:32:12 0 ----a-w- c:\windows\LiveBilliardsDemo.INI 2010-04-30 16:11:36 0 d-----w- c:\program files\common files\TerraGame Shared ==================== Find3M ==================== 2010-05-21 07:46:29 86016 ----a-w- c:\windows\inf\infpub.dat 2010-05-21 07:46:29 143360 ----a-w- c:\windows\inf\infstrng.dat 2010-05-21 02:59:20 600656 ----a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat 2010-05-21 02:59:20 118536 ----a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat 2010-05-19 20:56:32 143360 ----a-w- c:\windows\inf\infstor.dat 2010-05-12 09:21:16 221568 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe 2010-03-05 14:01:02 420352 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll 2010-03-03 18:51:11 20 ---h--w- c:\programdata\PKP_DLdw.DAT 2010-03-03 18:03:42 411368 ----a-w- c:\windows\system32\deploytk.dll 2010-02-23 06:39:13 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll 2010-02-23 06:33:45 71680 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll 2010-02-23 06:33:45 109056 ----a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll 2010-02-23 04:55:36 133632 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe 2010-02-21 07:21:30 22247712 ----a-w- c:\users\dick\ispring_presenter_4_3.exe 2010-02-20 23:06:41 24064 ----a-w- c:\windows\system32\nshhttp.dll 2010-02-20 23:05:14 30720 ----a-w- c:\windows\system32\httpapi.dll 2010-02-20 15:01:33 20 ---h--w- c:\programdata\PKP_DLdu.DAT 2009-09-26 15:27:01 665600 ----a-w- c:\windows\inf\drvindex.dat 2008-01-21 06:23:46 35978 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfd.dat 2008-01-21 06:23:46 35978 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfc.dat 2008-01-21 06:23:46 290490 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfi.dat 2008-01-21 06:23:46 290490 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfh.dat 2008-01-21 02:43:58 174 --sha-w- c:\program files\desktop.ini 2006-11-02 09:20:21 287440 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfi.dat 2006-11-02 09:20:21 287440 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfh.dat 2006-11-02 09:20:19 30674 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfd.dat 2006-11-02 09:20:19 30674 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfc.dat 2009-12-22 04:48:49 245760 --sha-w- c:\windows\serviceprofiles\localservice\appdata\roaming\microsoft\windows\ietldcache\index.dat ============= FINISH: 11:09:25,55 =============== [/log] Attach.zip
 5. Nej inte just nu, men det kommer nog fler. Jag är dock ganska övertygad om att sökresultaten har varit riktiga, och att något annat händer. Länken i söksvaret från google var vid andra sökningen lila, vilket innebär att jag hade laddat in den sidan förut. Möjligen öppnas det ett nytt fönster samtidigt som jag klickar på länken. Jag har nämligen också haft ett antal oförklarliga öppnade fönster av IE den senaste tiden, vilket jag har märkt först när jag har stängt ner. Även dessa har innehållit sådant som jag absolut inte kan relatera till, så som hudvårdsprodukter och annat bjäfs. // Dick
 6. Möjligen var frågan felformulerad. Väldigt få laptops säljs ju utan operativ, så kanske vill du bara flytta över mailkonton, dokument och installerade program eller? Det där med att föra över ALLT utan att ta bort innebär ju att kopiera, och risken är naturligtvis att du gör något illegalt, men framför allt riskerar du ju att stöta på andra praktiska licensproblem med microsoft update. Utveckla gärna vad du vill uppnå och vilka förutsättningarna är. // Dick
 7. På senaste tiden har det hänt efter en googling på något att jag har kommit till sidor som inte innehåller något som över huvud taget liknar den lilla preview som google ger. Det har inte varit porr, utan bara väldigt fel ändå, och jag har trott att "OK, sidan borta osv...". Alternativt har jag haft en mus som spelat mig ett spratt och klickat snett, men eftersom det hänt kanske två gånger om dagen ett tag så börjar man ju undra om det verkligen kan vara så. Idag googlade jag efter en sak jag förväntade mig hitta på någon svensk kommuns hemsida, och fick en träff som jag trodde var klockren. Klickade på den, och då drar mitt antivirusprogram igång (avast home edition) och varnar för en en trojan eller mask. "Fan" tänkte jag, nu gjorde jag det igen. Klickade "avbryt anslutningen" och gjorde om sökningen. Fick samma resultat och klickar på samma länk och kommer denna gång helt rätt. Eftersom jag har ett uppdaterat avast så borde väl det hitta virus, men kan det vara något annat? Begreppsförvirringen stör mig vad det gäller virus, maskar, trojaner, ad-ware och mal-ware. Skulle vilja ha något som klart och tydligt skyddade mot all tänkbar skit som försöker tränga sig in i min dator. Har någon något tips?
 8. Jag är som sagt var inte hundra på hur det fungerar och vill inte svara varken bu eller bä, men jag har förstått att det man ser i en papperskorg inte alltid exakt motsvarar vad som finns där. (precis som du konstaterat) Jag jobbar inte med detta idag, men jag vet att förr så bytte operativet namn på filerna i papperskorgen även om vi såg dem med sitt originalnamn. Operativet spelar oss ibland ett spratt på detta sätttet (kolla förresten katalogen eller katalogerna "program" och "program files" i utforskaren kontra kommandoprompten i Vista). För att undvika att bli "lurad" av operativet skulle jag därför startat upp datorn på en knoppix-cd. Det hade ju då varit lättare att om de försvunna filerna innehöll något mer lättsökt än ljud, men men...
 9. Ditt problem verkar ju inte vara helt enkelt, och kanske endast planlöst improviserande leder fram till lösningen. Risken är ju då visserligen att du raderar eventuella rester av det du vill komma åt, så en bra början kan nog vara att spara en image av din vista-disk om du har möjlighet till det. Därefter kan du ju gå på med vilka experiment som helst för att få tillbaka filerna eftersom du då har image-filen sparad någon annan stans. Det finns en free disk imaging programvara som du kan starta upp datorn med om du först bränner den på en CD (http://www.feyrer.de/g4u/). Men det finns andra program med. Men försök att påverka din vista-disk så lite som möjligt (ingen installation, lagring defragmentering eller annat) innan du gjort en image av den. Därefter kan du som sagt var gå på med något recoveryprogram. ...eller knoppix som jag nämnt tidigare. Knoppix kan vara värt att pröva. Det rör inte din hårddisk om du inte gör det, och när du plockar ut skivan och startar om så är allt som vanligt igen. Lycka till! // Dick
 10. Exakt hur det fungerar vet jag inte, men jag vet att papperskorgen inte är en vanlig mapp, utan en systemmapp eller nåt. Troligtvis ligger inga filer i någon papperskorgsmapp, utan operativet visar endast där de filer på hårddisken som är markerade för borttagning. Kanske finns dessa filer fortfarande på sin originalplats när du öppnar dem i XP. Flera gånger när jag eller mina vänner haft andra mystiska problem har jag räddat situationen genom att starta datorn med en knoppix-CD och tankat över de förlorade filerna på ett USB-minne. En lösning som dessutom ofta fungerar bra även med halvkrashade diskar, även om det då ofta tar tid. Knoppix är linux, men så enkelt att vem som helst kan rodda det. "Den som väntar på något gott väntar ALLTID för länge" // Dick
 11. Omedelbart efter ominstallationen från återställningsskivorna så får jag (vid anslutning av USB-minne eller då jag lägger in en CD) inte längre upp alternativet att bläddra bland filerna. Om det finns ljudfiler på mediet så erbjuds jag att öppna dessa med Mediaspelaren, så detektionen är det inget fel på. Däremot så saknas alltid alternativet att öppna i utforskaren, och jag upptäckte detta redan första gången efter återställningen då jag skulle lägga tillbaka "mina dokument" som jag hade sparat på CD. Antagligen ligger lösningen i att lägga till något i registret, men jag vet inte vad eller vart. Med ett engeskt operativ så hade jag lättare fått bra söktermer och möjligen funnit gamla svar på nätet, men det har jag inte. Kan någon hjälpa mig? "Den som väntar på något gott väntar ALLTID för länge" // Dick
 12. Efter omstart fungerar allt perfekt igen, och detta oavsett "album starter edition". Jag får be om ursäkt för att jag tog er tid utan att först gjort en "hard reboot". Jag har dock ett annat problem som överlevt åtskilliga kallstarter, men det tar jag i en ny tråd. Tack! // Dick
 13. Hade inte kollat detta förut, men mitt usb-minne dyker inte heller upp i utforskaren. Men jag kan accessa det osynliga minnet från en dialogruta som t.ex "Öppna..." i Word. Jag vet inte om Adobe starter edition kan ha med saken att göra, men helt plötsligt när jag ansluter kamera eller usb-minne så öppnar den dessa. Saknar dock dess ikon nere vid klockan, så jag kan inte stänga av den. Jag skall testa med en omstart av datorn kanske. // Dick [inlägget ändrat 2008-08-07 08:53:16 av dick_a]
 14. Jag kör XP och använder alltid utforskaren för att överföra bilder från kameran till datorn. I utforskaren dyker kameran vanligen upp som en flyttbar disk. Problemet är nu att helt plötsligt så syns inte kameran i utforskaren längre. I diskhanteraren finns den med och har t o m en enhetsbokstav, men den syns ändå inte i utforskaren. Jag har bytt enhetsbokstav (enligt råd) men till ingen nytta. Jag har försökt att öppna den i kommandotolken och via "Kör..." x: men det fungerar inte. Det finns dock ett sätt att öppna den, och det är att högerklicka på den i diskhanteraren och välja "Öppna". Jag får då upp ett fönster som visar minneskortets innehåll, men rubriken på detta fönster är inte x:, utan "Den här datorn". Otroligt irriterande, även om läget inte är akut. Googlade camera "doesn't show" "my computer" OR explorer, men hittade inget användbart. Vet någon något annat? "Den som väntar på något gott väntar ALLTID för länge" // Dick
 15. ...eller köp ett passande USB-kabinett för din värdefulla hårddisk. Då kommer du åt filerna enkelt och får samtidigt en extern USB-disk. "Den som väntar på något gott väntar ALLTID för länge"
×
×
 • Skapa nytt...