Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

artlind

Medlem
 • Antal inlägg

  10
 • Gick med

 • Senaste besök

 1. Med denna kod lyckas jag visa alla och delar upp dom med bakgrundsfärger för att se att man har gjort rätt med uppdelning av kategorier. Hur gör jag om denna kod och omvandlar den så att man slipper göra en hemma gjord loop efter denna kod: IF CInt(objRSk("WeekTour")) = 1 then IF CInt(objRSk("WeekTour")) = CInt(request.item("w")) then strBgcolor="GREEN" cShow="1" ELSEIF CInt(request.item("w")) = 1 OR CInt(request.item("w")) = 3 then strBgcolor="YELLOW" cShow="2" ELSE strBgcolor="RED" cShow="3" END IF ELSEIF CInt(objRSk("WeekTour")) = 3 then IF CInt(objRSk("WeekTour")) = CInt(request.item("w")) then strBgcolor="GREEN" cShow="1" ELSEIF CInt(request.item("w")) = 1 OR CInt(request.item("w")) = 3 then strBgcolor="YELLOW" cShow="2" ELSE strBgcolor="RED" cShow="3" END IF ELSEIF CInt(objRSk("WeekTour")) = 2 then IF CInt(objRSk("WeekTour")) = CInt(request.item("w")) then strBgcolor="GREEN" cShow="1" ELSEIF CInt(request.item("w")) = 2 OR CInt(request.item("w")) = 4 then strBgcolor="YELLOW" cShow="2" ELSE strBgcolor="RED" cShow="3" END IF ELSEIF CInt(objRSk("WeekTour")) = 4 then IF CInt(objRSk("WeekTour")) = CInt(request.item("w")) then strBgcolor="GREEN" cShow="1" ELSEIF CInt(request.item("w")) = 2 OR CInt(request.item("w")) = 4 then strBgcolor="YELLOW" cShow="2" ELSE strBgcolor="RED" cShow="3" END IF END IF if cShow="2" then if objRSm("cwsPlan") = "1W1" OR objRSm("cwsPlan") = "2W1" ORobjRSm("cwsPlan") = "2W2" then 'visar en veckor och två veckors 'här vill man inte loopa om all output elseif cShow="3" then if objRSm("cwsPlan") = "1W1" then 'visar en veckors 'här vill man inte loopa om all output else 'cShow="1" 'visar allt 'här vill man inte loopa om all output
 2. Här är ett utdrag ur koden som jag visar upp faktiska leverans scheman: OBS, jag har upp till 12 veckor men lägg ingen vikt på detta jag får anpassa lösningen efter detta. Plan1W="1W1" if Request.Item("w") = "2" then Plan2W="2W2" Plan3W="3W2" Plan4W="4W2" Plan8W="8W2" Plan8bW="8W6" Plan10W="10W2" Plan10bW="10W6" Plan10cW="10W10" Plan12W="12W2" Plan12bW="12W6" Plan12cW="12W10" elseif Request.Item("w") = "3" then Plan2W="2W1" Plan3W="3W3" Plan4W="4W3" Plan8W="8W1" Plan8bW="8W5" Plan10W="10W3" Plan10bW="10W7" Plan12W="12W3" Plan12bW="12W7" Plan12cW="12W11" elseif Request.Item("w") = "4" then Plan2W="2W2" Plan4W="4W4" Plan8W="8W4" Plan8bW="8W8" Plan10W="10W4" Plan10bW="10W8" Plan12W="12W4" Plan12bW="12W8" Plan12cW="12W12" else Plan2W="2W1" Plan3W="3W1" Plan4W="4W1" Plan8W="8W1" Plan8bW="8W5" Plan10W="10W1" Plan10bW="10W5" Plan10cW="10W9" Plan12W="12W1" Plan12bW="12W5" Plan12cW="12W9" end if if objRS("Plan") = Plan1W OR objRS("Plan") = Plan2W OR objRS("Plan") = Plan4W OR objRS("Plan") = Plan3W OR objRS("Plan") = Plan4W OR objRS("Plan") = Plan8W OR objRS("Plan") = Pla8bW OR objRS("Plan") = Plan10W OR objRS("Plan") = Plan10bW OR objRS("Plan") = Plan10cW OR objRS("Plan") = Plan12W OR objRS("Plan") = Plan12bW OR objRS("Plan") = Plan12cW then produkterna visas här end if Kanske väldig invecklat och konstigt uppbyggt men det fungerar.
 3. Hej, Det är korrekt att i original koden jag skev så fungerar leveransscheman så här 1w1 varje vecka 2w1 varannan vecka udda veckor 2w2 varannan vecka jämna veckor 4w1 var fjärde, startv 1 (löper 1,5,9 osv) 4w2 var fjärde, startv 2 (löper 2,6,10 osv) 4w3 var fjärde, startv 3 (löper 3,7,11 osv) 4w4 var fjärde, startv 4 (löper 4,8,12 osv) Detta visades upp genom att jag tog "DAGENS STARTVECKA" och sedan visade upp de produkter som är kopplad till rätt vecka. Denna kod ligger på varje produkt. Och listade upp kunden så fort den produkten skulle levereras. Jag väljer bara att visa vecka 1-4 och inte räkna vidare för att spara tid och kraft, det är mest för att kunna få en överblick. Men när jag ska testa mig fram om jag väljer att kunden får en startvecka istället som går före vad som står på produkterna. Tex. jag vill att kunden ska ha en startvecka 3 och visar då alla fyrveckors oavsett om det står 4w2 samt jämna veckor fast att det står 2w1. Bara ta hänsyn till vilken typ av leveransschema det är och inte vilket startvecka den har i det andra skriptet jag har. Detta för att kunna laborera så fort man tycker att det är för mycket leveransuppdrag kopplat till den bilen/dag/vecka och sedan ändra leveransschemat på produkterna när man är nöjd med den nya ändringen. Tanken är att kunna leka med schemat och kunna se hur mycket leveranser det blir utan att förstöra den faktiska leveransschemat samt att slippa ändra alla produktscheman för att se att det blir bra fördelat.
 4. Hej har fastnat i denna fas. Här är alla värden. 1W1, 2W1, 2W2, 4W1, 4W2, 4W3, 4W4 Formel ovan: 1=Varje vecka /2=Varannan vecka /4=Var fjärde vecka Week Startvecka Har jag inga problem att visa upp produkterna på utgiven förinställd leverans baserad på startveckorna enligt ovan. Men om jag istället bestämmer att kundens val av startvecka ska väga före så får jag inte ihop ekvationen. Säg att jag väljer att kund ska ha startvecka 3, oavsett om produkterna är listade som startvecka 1,2,4 så vill jag visa allt efter kundens startvecka. Exempel: vald vecka: 2 if CInt(objRS("Week")) = 2 OR CInt(objRS("Week")) = 4 then cWeek="Even" else cWeek="Odd" end if if CInt(request.item("Week")) = CInt(objRS("Week")) then cShow="Visa 1w, 2w och 4w" elseif if cWeek="Even" then cShow="Visa alla 1w och alla jämna veckor" elseif cWeek="Odd" then cShow="Visa bara 1W leveranser" end if end if If "från villkoren ovan" then Här ska valda produkter visas baserat på oavstående kod. End if EXEMPEL hur utdatan ska se ut Vald nuvarande vecka: 2 kund startv produkt KUND1 2 1W1, 2W2, 4W4 KUND2 1 1W1 (2W1 OCH 4W3 SYNS EJ HÄR) KUND3 4 1W1, 2W2 (4W2 SYNS INTE) KUND4 2 1W1, 2W1, 4W3 KUND5 3 1W1, (2W1 SYNS INTE) KUND6 1 (4W3 SYNS INTE)
 5. Hej, har kört fast i vanlig asp/vbs. Har två tabeller. Tabell 1 radar upp Lag med ett villkor vilken startvecka de har (1-4) Tabell1 LagA - 1 LagB - 2 LagC - 2 LagD - 3 LagE - 4 Tabell 2 innehåller aktiviter av undersektioner med veckointervall (1,2,4,8) varje, varannan, var fjärde, var åttonde Tabell2 Knatte - 1 Fnatte - 2 Tjatte - 4 --- Det jag vill och har lyckats med när tex LagA som har startvecka 1 med aktiviteter med Fnatte som är udda veckor då ska raden när det listas upp vara helt tom på jämna veckor. Eller när LagB med startvecka2 har aktiviteter med Tjatte var fjärde vecka ska det lämnas tomrum vecka 1,3,4 osv. Lag kan ha flera sektioner från Tabell2. Startveckan styrs från v1 på året samt att bara körs jämna samt udda veckor. Detta har gått genom en massa kod, men då får jag med Rubriken varje gång LagA. Har nämligen loppat Tabell2 i Tabell1. Har som sagt kört fast.
 6. Hej, jag håller på och formatera ca 11,000 rader från en textfil som är dragen ur en databas från en programvara vi använder. Detta för att kunna filtrera fram olika fel som databasen innehåller. Har formaterat upp dom i kolumner men då Kundinfon har stått radvis i textfilen så har jag fastnat hur jag löser detta. 1, Hur fyller jag ut kundnamn och kundnummer på mellan raderna så de blir kopplade till leveranserna på ett smidigt sätt? 2, Hur filtrerar jag fram flera exempel som rad 11 och 12 sedan, där olika leveransdagar eller bilar är kopplade till samma kund? Bifogar en bild. Tacksam till förslag och idéer.
 7. Hej, jag skulle behöva hjälp eller tips på hur man hämtar ut adresser och personuppgifter. Genom ett google formulär på google drive där du skriver in ditt personnummer och sedan kommer dina adressuppgifter automatiskt i fälten nedan. Detta är för ett medlemsregister till en ideell organisation. Hämta uppgifterna från antingen ratsit eller upplysningen. Har konto på båda sajterna.
 8. Tackar, funkar som smör! Ändrade till Response.Write FormatNumber(SUMMA,1,True) så den avrundar upp till en decimal.
 9. Skulle vilja ha hjälp hur man omvandlar denna matte formel från excel till vbs/asp kod =OM(H136=0;"";10*(ROT(F136)/ROT(H136))*(1+LOG10(G136+2))) Den bygger på denna formel: SUMMA = 10 * [sqrt(n)/sqrt(k)] * [1+log10(b+2)] Tacksam för hjälp!
 10. Har suttit och trixat i för många timmar nu ögonen snurrar. Försöker med att undvika använda flera sql anrop och slå ihop det till en men lyckas inte med det. Försöker rita upp problemet Har 3 tabeller som jag vill hämta data från. Nyheter, Kommentarer, Profil Ur nyheter så vill jag lista upp de 10 senaste nyheterna och räkna antalet kommentarer kopplade till respektive nyhet och sedan ersätta författarens använderid med dess korrekta användarnamn. Här är koden jag använt hittills som fungerar Call dbOpen() strSQL = "SELECT TOP 10 * FROM tbl_nyheter ORDER BY log_date DESC" Set objRS = objCon.Execute(strSQL) if not (objRS.EOF) then Do Until objRS.EOF strSQLtemp = "SELECT COUNT(*) AS kommentarer FROM tbl_kommentar WHERE nyheter_sid = '"&objRS("nyheter_sid")&"'" Set objRStemp = objCon.Execute(strSQLtemp) strKommentarer = objRStemp("kommentarer") objRStemp.Close Set objRStemp = Nothing strSQLtemp = "SELECT * FROM tbl_profil WHERE profil_sid = '"&objRS("log_name")&"'" Set objRStemp = objCon.Execute(strSQLtemp) strUsername = objRStemp("profil_anvandarnamn") objRStemp.Close Set objRStemp = Nothing Här är koden jag gjort ett försök med strSQL = "SELECT TOP 5 tbl_nyheter.rubrik, tbl_nyheter.log_date, tbl_profil.profil_anvandarnamn, (SELECT Count(tbl_kommentar.id) FROM tbl_kommentar WHERE tbl_kommentar.nyheter_sid = tbl_nyheter.sid) FROM tbl_nyheter INNER JOIN tbl_profil ON tbl_nyheter.log_name = tbl_profil.profil_anvandarnamn ORDER BY tbl_nyheter.log_date DESC" och jag får följande felmed: Microsoft JET Database Engine fel '80040e10' Det har inte angetts något värde för en eller flera nödvändiga parametrar. [inlägget ändrat 2008-08-28 12:16:38 av artlind] Tråden flyttad från ASP & VBScript av moderator [inlägget ändrat 2008-08-28 13:09:25 av Cluster]
×
×
 • Skapa nytt...